Discover and read the best of Twitter Threads about #prodelta

Most recents (2)

MÉS ENLLÀ DEL #DELTADELEBRE

Sovint es creu que els deltes són el destí final dels #sediments transportats pels #rius. Però un #delta és només un pas intermedi del llarg camí del material cap a les fondalades oceàniques.

Parlem una mica de #GeologiaMarina #MarineGeology? Va🧵!👇
1- Un #delta és molt més que la zona de terra emergida i suau relleu que trobem a tocar de la #mar i a la que anomenem plana deltaica. De fet, la major part de l’extensió dels deltes és subaquàtica i està formada pel front deltaic i el #prodelta. Image
2- Aquest és el cas del #DeltadelEbre. Del 2170 km2 reals d'extensió tan sols “afloren” uns 320 km2, el 15% del total, on s’assenta la població que viu allí i desenvolupa una gran activitat agrícola i turística. Image
Read 13 tweets
EBRO: SEDIMENTOS, EMBALSES Y DELTA

Esta imagen de @Sentinel2-@CopernicusEU del #DeltadelEbro muestra una espectacular #pluma de #sedimentos. La mayor parte de ellos no alimentará las playas cercanas. A veces lo olvidamos (va #hilo👇).

@ICaballero28 @iservia @PDE @FontMatilde
1- Acotemos el contexto. Aquí consideraremos sedimento al material no consolidado transportado por el agua y constituido por diversos fragmentos que provienen de la erosión de rocas preexistentes. Esos sedimentos, llamados clásticos, se clasifican según su tamaño de grano (ø).
2- Puntualicemos que, si llegan a consolidarse, las gravas (ø > 2 mm) formarán conglomerados y las arenas (63 μm < ø < 2 mm) areniscas. Los materiales finos, limos y arcillas (ø < 63 μm), se convertirán en lutitas.
Read 14 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!