Discover and read the best of Twitter Threads about #zwavel

Most recents (1)

Bij veel Nederlanders is het nog niet duidelijk maar #pesticiden, #stikstof, #fosfor, #pfas en #plastic moeten we niet minderen of reguleren maar uitfaseren. Die stoffen moeten het systeem uit, zoals we gedaan hebben met #zwavel en #drijfgassen. Dat kan.

nrc.nl/nieuws/2022/03…
Maar we doen het nog niet. 'Van alle EU-lidstaten scoort Nederland het slechtst. „De kans dat in 2027 alle wateren wél voldoen, is erg klein”, zegt Frank van Gaalen, onderzoeker water en ruimte bij het PBL. En dat zal niet zonder gevolgen blijven.'
'Als de doelen in een waterlichaam niet zijn gehaald, en je hebt aangetoond dat Nederland niet aan zijn verplichtingen in zake de Kaderrichtlijn Water voldoet, kan iemand naar de rechter stappen om beroep aan te tekenen tegen een vergunning, of om handhaving verzoeken.'
Read 10 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!