, 27 tweets, 5 min read Read on Twitter
volkskrant.nl/nieuws-achterg…

Dit paniekbericht nodigt uit tot een fiks draadje. De eerste reactie zou namelijk kunnen zijn: zie je nou wel, beter niet zonnepanelen, of: dat kunnen we niet gebruiken. Maar het is een spookverhaal. 1.
Willen wij meer duurzame energie beschikbaar krijgen, dan bestaan voldoende oplossingen. 2.
Om een paar te noemen: AFTOPPEN, OPSLAG, VRAAGSTURING & FLEXIBILITEIT, SAMENWERKING. 3.
Het huidige internationale systeem werkt al zo, met kolencentrales en grote industrieën, die vraag en aanbod managen om het systeem te stabiliseren. We danken hen daarvoor met een fikse vergoeding. 4.
Omdat duurzame bronnen kleiner zijn, verspreid zijn en variabel zijn, wordt het systeem om de proef gesteld. Wij voegen daarom graag de lokale component toe om duurzame energie betaalbaar te houden. 5.
We bouwen het verhaal even op: 6.
Duurzame energie is afgelopen periode steeds goedkoper geworden. Maar subsidies blijven soms nog nodig. Dat trekt de prijs recht met ‘de markt’. Een voorbeeld is een PV-installatie bij een grootverbruiker. 7.
Met SDE+ is de opbrengst voor de eigenaar verzekerd en daarmee voldoende competitief met de marktprijs voor elektriciteit. 8.
De productie van het betreffende systeem vindt plaats als ook andere nabijgelegen PV-systemen produceren. Daarmee daalt de waarde van de opgewekte energie, immers: meer aanbod dan vraag. 9.
Maar daalt ook de waarde van het netwerk, immers: de bestaande structuur kan hier niet mee omgaan en vraagt misschien wel verzwaring van het net. Wie wil dat betalen? 10.
Oplossing 1: Het ‘AFTOPPEN van de productieunit is dan een praktische maatregel. Vergelijk: toeritdosering bij snelwegen in de spits. Wel jammer van de gesubsidieerde bronnen, die we dan niet maximaal kunnen gebruiken. 11.
een EV op de oprit of een buurtbatterij zoals in Rijssenhout wordt getest. 12.
Betaalbare opslag wordt vaak gezien als de heilige graal in de Energietransitie. Logisch, als we blijven denken en werken binnen het bestaande systeem. Daarbij spelen belastingen en taakverdeling in het systeem een beperkende rol. Dat zit zo: 13.
Opslaan en weer onttrekken van energie is handel en zo dubbel belast, maar ook niet mogelijk voor de netbeheerder – die mag dat immers wettelijk niet. Waar energie opslaan dus de betaalbaarheid van het net kan helpen verzorgen, mag de netbeheerder dat niet vormgeven. 14.
Pilots in heel Nederland en de EU brengen dat voortdurend in beeld. Het wordt dus tijd voor andere regels. We komen hier overigens straks nog even op terug. 15.
Oplossing 3 lijkt op opslag: VRAAGSTURING. De beschikbare energie direct gebruiken en omzetten in product (en dat bv in het magazijn zetten). Om dit te kunnen zonder de in het artikel gewraakte netbelasting, is wel nodig dat het duurzame aanbod dicht bij de gebruiker is. 16.
Te denken valt aan industriële zones, waar ruimte is voor productie, dicht bij grootgebruikers. De vraag is: wie kan en wil meedoen? 17.
Oplossing 3 gaat dus over FLEXIBILITEIT. De waarde daarvan zal toe kunnen nemen als sprake is van een flex-markt. Een markt van vraag en aanbod, waarbij zowel de kosten als de opbrengsten in de gehele keten worden meegewogen. En daar ontbreekt het momenteel aan. 18.
Een belangrijke beperking betreft het gefixeerde aandeel van de heffingen. Dat is een stevig aandeel van de kWh-prijs en vooral: altijd hetzelfde. Per saldo is het verschil tussen piek- en daltarief daardoor slechts een rimpeling. Dat brengt zo’n markt niet op gang…19.
De EU wil graag dat producerende gebruikers actief kunnen deelnemen aan het energiesysteem en reageren op prijsprikkels. Nalezen kan in MEMO/16/3961 van de EC en ERED-14-06-2018.
‘Willen’ en ‘Kunnen’ zijn hier twee dingen. 20.
Maar gelukkig is er ook een ander perspectief: LOKALE SAMENWERKING….en inmiddels in NL ‘#therighttochallenge’. Het internationale samenwerkingssysteem kan zo op kleinere schaal een betaalbare kopie krijgen. 21.
Met lokale samenwerking kunnen vraag en aanbod dichter bijeen worden gebracht. Men kan lokale investeringen in relevante bronnen doen. Zodat niet alleen maar wordt geïnvesteerd in zonnepanelen, maar ook in bronnen die energie opwekken als we het wél nodig hebben. 22.
Dat vraagt 3 zaken: onderlinge handel, een eigen markt, flexibele nettarifering. Met de komst van @zaansegroene zijn de eerste twee geregeld. In het EU-project EMPOWER gaat @GemZaanstad samen met partners aan de slag om ook de derde stap te kunnen zetten. 23.
Het Rijk biedt ruimte om als gebruikers actief de energievoorziening ter hand te nemen. Het door @minbzk gelanceerde ‘#therighttochallenge’ is wat ons betreft dan ook de #GameChanger in de energietransitie. 24.
Kortom: Als een groep gebruikers haar eigen duurzame energievoorziening lokaal ter hand neemt, is betaalbaarheid mogelijk. En dat zijn we in @GemZaanstad aan het organiseren. 25.
hier had moeten staan:
Oplossing 2: De OPSLAG van de opgewekte energie. Bijvoorbeeld in batterijen. Thuis aan de muur met een Tesla-wall, een EV op de oprit of een buurtbatterij zoals in Rijssenhout wordt getest. 12.
En er is meer te lezen achter deze link: metropoolregioamsterdam.nl/pagina/2017042…
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Zaanse Energie
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member and get exclusive features!

Premium member ($3.00/month or $30.00/year)

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!