, 37 tweets, 9 min read Read on Twitter
De @SPnl en @JaspervanDijkSP willen, volstrekt uniek natuurlijk, nòg dichtere grenzen, net als het als links vermomde nieuwrechtse blaadje van VrijLinks.
Hun populisme kent daarentegen geen enkele grens.
Welke frames worden hier gebezigd? Draadje.
"multiculturele samenleving als ideaal is mislukt. Er is nauwelijks integratie. Kijk eens in het onderwijs: we hebben zwarte en witte scholen."

Yep. Waarom? Meestal niet doordat mensen van kleur hun kids op n zwarte school willen, maar doordat wit segregeert.
Het zijn de witte mensen die hun kinderen niet tussen mensen van kleur willen hebben.
Next.
Dan begint Jasper te zeuren over 'parallelle samenlevingen'. Mensen van kleur die in een achterstandswijk wonen, hoe durven ze.
Dus als je stelselmatig wordt gediscrimineerd, je niet wordt aangenomen met n 'buitenlandse'naam, dan wordt Jasper boos op je.
De SP anno 2019 komt op voor de zwakkeren in de samenleving, en doet dat nog altijd door boos te worden als iemand in een achterstandssituatie zit. Alleen dan niet meer boos op degene die ze daar bracht, maar boos op het slachtoffer van uitsluitingspolitiek.
Dan krijgen we de voorspelbare rant van Jasper en VrijLinks over orthodoxe cq politieke islam. (Dat is hetzelfde in hun boekje, hoewel de meeste orthodoxe moslims, zoals meeste salafisten juist alle bemoeienis met politiek afwijzen.)
Maar dat is natuurlijk veel te genuanceerd, je moet die mensen niet als mensen gaan benaderen. Nee, Jasper & VrijLinks benadrukken continu dat iedereen vrij is om te geloven wat hij wil (als dat maar is wat ZIJ willen).
Jasper & VrijLinks benadrukken dat ze alle geloven gelijk benaderen, maar hebben het vervolgens x op x bijna alleen over moslims, & dan eigenlijk alleen over een bij elkaar gefantaseerde groep orthodoxe/politieke radicalen die ze daaraan gelijk stellen.
En af en toe komt er dan bij SP of VrijLinks uit wat ze daar echt mee bedoelen, met die enorme vrijheidsdrang van ze: bepalen wat vrouwen mogen dragen, of openlijk hengelen naar extreemrechtse stemmers.
Meteen daarop wordt de boel weer gladgestreken, niet door een daadwerkelijk andere inhoud te brengen, maar door Schreeuwwitje na te roepen: "Wij zijn heel zielig en onderdrukt, want we mogen geen racistische dingen zeggen omdat ze ons dan racist noemen!"
Goed, door met t doorploegen van Jaspers bagger in t blaadje van VrijRadicaalRechts.
Jasper vind @Leolucassen niet meer lief, want die heeft inhoudelijke kritiek. Jasper en zijn nieuwe vriendjes van VrijLinks omzeilen die inhoud door ze inhoudsloos te noemen.
Jasper framet de kritiek van Lucassen door te doen alsof iedereen die tegen dichte grenzen is, voor ongebreideld kapitalisme is, en werknemers tegen elkaar uit wil spelen. Maar dat doet Jasper natuurlijk zelf.
Hij speelt witte werknemers tegen zwarte uit.
En t is juist het door hem zo 'verfoeide' kapitalisme wat de grenzen van Europa sloot. Neoliberale partijen die solidariteit uithollen, de verzorgingsstaat ontmantelen en burgerrechten aantasten terwijl ze wijzen naar n zondebok. Naar migranten.
Net als de SP.
Jasper keert zich opzichtig tegen Frits Bolkestein als het kwaad in deze wereld, maar hij staat zelf naast de beste man. Ook de SP kiest nu voor het NieuwRechtse verhaal, waarin we Europa zo wit mogelijk moeten zien te maken.
Het is een gematigd klinkende variant van neofascistisch etnopluralisme. Ieder volk zijn eigen bodem, en laten we de grenzen sluiten voor volksvreemde invloeden. Oh pardon, het nieuwe jargon is "migratieregulatie".
Steeds weer dat sociaal klinkende verhaal: we moeten de rechten van onze minderheden beschermen tegen conservatieve buitenlanders.

Maar: hoe kun je minderheden beschermen door minderheden aan te vallen? Te zeggen dat hun existeren al slecht is voor een land?
En bovendien: Nl is juist 1 van de slechtste jongetjes in de klas als t om emancipatie gaat. We vieren zwarte piet. Er is veel geweld tegen LGBTQi'ers, meestal gepleegd door witte mannen. Etnische profilering. We moeten minderheden juist beschermen tegen ONS.
Enneh...
De SP kiest nu zijn doelgroep. Die is zo links als mijn oma. Marijnissen zit bij de Telegraaf uit te leggen dat iedereen op haar moet stemmen, Jasper bij VrijRechts. GeenStijl en TPO zullen nog wel volgen.
Nederland anno 2019.
Het land waarin alleen een klein groepje binnen de 'meest linkse' partij nog zo ongelofelijk radicaal is dat ze vindt dat we ons aan internationale wetgeving moeten houden.

nrc.nl/nieuws/2019/02…
Echt een heel extremistisch standpunt: de kleine minderheid vond dat mensen in theorie nog recht zouden moeten houden om asiel aan te vragen als ze daar volgens het Vluchtelingenverdrag recht op hebben... Ze werden weggestemd.
Na een periode van grote wederzijdse hulp en sociale betrokkenheid zie je vaker dat er een backlash komt, waarin rechts probeert zaken terug te draaien en elite (ja ik bedoel oa jou @MarijnissenL) probeert om haar positie met conservatisme terug te bestendigen.
Maar wie had gedacht dat het na de enorme solidariteit in 2015, waarbij honderdduizenden Nederlanders vrijwillig hulp boden aan vluchtelingen, het zo ongelofelijk hard en snel de andere kant uit zou gaan...
Mind you, het is helemaal niet zo dat Nederlanders in die paar jaar heel anders zijn gaan denken over vluchtelingen. Onderzoeken zeggen juist dat de meesten nog steeds vinden dat je mensen die moeten vrezen voor leven/pol. vervolging, veiligheid moet bieden.
Het zijn alleen onze media & politici, die hun uiterste best doen om een radicaal rechts trollenlegertje te faciliteren bij alles wat ze doen. Inclusief de top van SP.
Ze denken daar stemmen mee te werven - bullshit, de SP verliest er juist stemmen door.
(Want waarom op PVV light stemmen als je ook PVV hebt? En nu zelfs voor het voorbij-protofascisme kunt gaan bij de FvD?
Zie ook grutjes.nl/2017/03/gratis… )
Anderen, zoals mensen in en rond het kabinet, denken dat de belangen van hun vriendjes in het bedrijfsleven beter gediend zijn door naar radicaal rechts te leunen.
Door onze eigen armen en middenklasse te beroven van elke zekerheid, hebben we deze keer ondanks arbeidsschaarste geen gastarbeiders nodig, denken ze.
(Precies tegengesteld aan Jasper's verhaal dus - hij doet alsof dichte grenzen antikapitalistisch zijn)
Het neoliberale idee achter het tot probleem en zondebok verklaren van migranten is super simpel. Nou ja, het zijn 2 ideetjes.
1. Leidt de aandacht af terwijl je de staat leegrooft en burgerrechten ontmanteld.
2. En door het ontmantelen van mensenrechten eerst op migranten uit te proberen, en daarmee te normaliseren, kunnen we straks onze eigen onderklasse hetzelfde behandelen.

grutjes.nl/2017/10/dus-la…
En nu kiest de zogenaamd meest linkse partij dit ook als ideologie.
Dus dit is nu 'links Nederland'.
Ik zal jullie missen, vrienden, maar als een ufo toevallig mijn handdoekje ziet, is het: so long & thanks for the fish. Ik ben toe aan een parallel universum.
Respect voor wie deze draad in zijn geheel las, ik post hem binnenkort op Grutjes.nl, tenminste, als die ufo me niet eerder weghaalt uit dit verdoemde oord.
Nog één constatering aan toe te voegen, die minder lollig is.
Blijkbaar vond de SP deze dag, de dag van de herdenking van de februaristaking, wel een mooie dag om een 'nieuw' zondebokverhaal de wereld in te slingeren, en zich aan te sluiten bij de rest.
Dat moest WNL zijn.
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Grutjes.nl
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!