, 12 tweets, 3 min read
Draadje over #lerarentekort

9 jaar lang werkte ik als docent voor dezelfde werkgever, een zeer grote ROC. Mijn leerlingen kozen me tot beste leraar v/d school.

Maar na 9 jaar had ik nog altijd een tijdelijk contract.
50 à 60 uur/w werk, betaald voor 27.
1/9
2/9
Ik werd zelfs een paar keer ontslagen in zomervakanties: lekker goedkoop voor de school, en ik "had toch vakantiegeld?" Kon ik in september weer terugkomen voor mijn 1300 euro. Wel even in de vakantie onbetaald doorwerken voor het komende jaarprogramma.
3/9
Naast docent ben je ook mentor, en daar was ik denk ik goed in. Ik kreeg vaak leerlingen die 't moeilijk hadden.
Op 'n gegeven moment had ik 13 mentorleerlingen met 14 erkende persoonlijkheidsstoornissen.

(1 had geen diagnose, 'n ander 3 in haar eentje)
4/9
Ik hield van mijn mentorkids, en van het werk! Maar het was zwaar.

Er waren leerlingen bij met verslavingsproblematiek. Een jongen wiens vader zijn zelfmoordplannen met hem besprak. Mensen met borderline, autisme ea diagnoses. Zwaar huiselijk geweld.
5/9
Ik heb nooit hulp gekregen bij het ondersteunen van die leerlingen. Ik heb wel vaak contact gehad met bijvoorbeeld Jeugdzorg, maar kreeg alleen maar steeds een andere overladen casemanager. Want ook zij waren toen al kapot bezuinigd (en nu helemaal)
6/9
Die kwam meestal niet verder dan: "Oh echt, is dàt aan de hand? Dan hebben we steken laten vallen. Ik ga er nu werk van maken!"
Waarna er niets gebeurde, en ik een maand later maar weer eens belde, en weer een nieuwe casemanager hetzelfde verhaal hield.
7/9
Die leerlingen hadden vaak alleen mij, voor soms zeer serieuze problemen.
Daarnaast traint mentor studieroutine, checkt wekelijks cijfers & afwezigheid.

Raad eens hoeveel tijd ik ervoor kreeg, incl zelfmoordpreventie etc?

2 uur per leerling PER HALF JAAR.
8/9
Dan ben je als docent ook nog 24/7 aan het registreren, want wantrouwen naar leerling èn docent is koning bij management & overheid.

Daarnaast herschrijf je slechte schoolboeken. Help je ouders. Verdiep je vakinhoud. Voed je op. Voor een hongerloontje.
9/9
Je vergadert je suf, bedenkt actuele voorbeelden, kijkt na, troost leerlingen, maakt presentaties, huilt van moeheid als je thuiskomt.

Maar nu hoor ik dat ouders dat ook wel kunnen, en er geen extra geld nodig is.

Mooi, want ik ga niet terug.

#lerarentekort
(Sorry voor mijn taalgebruik, maar Twitter geeft te weinig ruimte voor mooie en correcte schrijftaal, en een serieus verhaal tegelijk)
Toch nog een PS:

Het vak van docent is echt super. Leerlingen zijn geweldig, en lesgeven is één van de fijnste dingen die ik ooit deed.

Scholen? Not so much.
De beloning? De werkdruk? Het ministerie van Onderwijs?

Ik ben er al jaren ziek van. #lerarentekort
Mijn verhaal wordt flink geretweet, waarvoor veel dank.
Maar niet alleen docenten en gewone mensen retweeten het, ook in zeer rechtse kring deelt men mijn verhaal.

Daar wil ik iets over kwijt.
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with Grutjes.nl

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!