Discover and read the best of Twitter Threads about #saamelaiset

Most recents (11)

@iltalehti_fi "-länsimaiset '#poliitikot' ”eivät aja omien maidensa etuja, vaan ovat #marionetteja globaalien #eliitti'en käsissä”:
#Zdokumentti eli #SateenkaariSanna
rumble.com/v2sqac2-z-doku…
@iltalehti_fi #Kusetus
@kokoomus
@Demarit
@vasemmisto
@persut
@keskusta
@KDpuolue
@sfprkp
@vihreat
cc: @ odefinn
Johan oli.. meidän onnemme että #Venäjä näkee läpi tuon Suomen valtiovallan kansan kusettamisen, ilman sitä olisimme todella #kusessa.
ImageImageImageImage
@iltalehti_fi @kokoomus @Demarit @vasemmisto @persut @keskusta @KDpuolue @sfprkp @vihreat #Zdokumentti eli #SateenkaariSanna
- "länsimaiset '#poliitikot' ”eivät aja omien maidensa etuja, vaan ovat #marionetteja globaalien #eliitti'en käsissä”: ImageImageImageImage
Read 33 tweets
#Vaalit2023.
The #hidden #NATO agenda: the merger of the #FinnishAirForce with the "Nordic Air Force", which has been prepared for 15 years | Mar 29 tinyurl.com/y3us5d9a
- Valitse, mattopommittaako #NATO ensin:
1. Itä-Suomen #separatisti't
2. Lapin #saamelaiset
#Sotaa #Venäjä'ä vastaan valmisteltu Suomessa 2014 lähtien | Mar 29
- Ilmavoimien alistaminen valtamedian hiljaisuudessa ”Pohjolan ilmavoimille” ei ole kuitenkaan kuin kuin pieni osa massiivista sotilaallisen todellisuuden salaamista ja harhaanjohtamista
mvlehti.net/2023/03/29/val…
#USA brought a #nuclear #command center to #Iceland on the same day that the #Finnish #Parliament approved joining #NATO.
- The #Bribed and now #Blackmailed MPs approved the #mRNA, #VaccinePassports, #Lockdown's and the absurd #EU #CoronaRecovery package.
Read 6 tweets
Olen nyt jo jonkin aikaa pohtinut miten vastaisin #saamelaiskäräjälakiuudistus ta koskevia mielipiteitäni kritisoineille kommentoijille. Lyhyet, aihetta yksinkertaistavat mustavalkoiset vastaukset...

intro + pitkä🧵
#saamelaiset #saamelaiskäräjät #saamelaiskäräjälaki
...kun eivät tekisi oikeutta asiakokonaisuuden eräiden osa-alueiden monisärmäisyydelle. Samalla haluaisin jatkokommenttieni kuitenkin tuovan yksiselitteisen selkeästi esille sen miksi olen tukenut em. lakiuudistusta valitsemastani näkökulmasta.
Lukijan on syytä tietää, että puhun ei-saamelaisena, jostain kaukaa etelästä. Olkoonkin että sukujuureni ovat lappilaiset, minulla ei siis ole minkään valtakunnan erityisasemaa tai -oikeutta julistaa aiheesta yhtään mitään. Minulla ei myöskään...
Read 38 tweets
YK:n rotusyrjinnän poistamista käsittelevä #CERD-komitea on 1. kerran koskaan todennut Suomen rikkoneen ko. sopimusta. Syy: KHO hyväksyi #saamelaiset vaaliluetteloon henkilöitä ns. kokonaisharkinnan kautta ilman objektiivisten kriteerien täyttymistä.
Ketju 1/8 + 2 bonusta
Komitea katsoo, että KHO:n ratkaisut ovat voineet keinotekoisesti muuttaa saamelaiskäräjien vaaleissa äänioikeutettuja, mikä on vaikuttanut sen kykyyn aidosti edustaa saamelaisia ja heidän etujaan. 2/x #CERD Image
Komitea suosittelee, että Suomi käynnistää kiireellisesti aidon neuvottelun saamelaiskäräjistä annetun lain 3 §:n tarkistamiseksi. Ratkaisua tulee myös jakaa laajasti eri kielillä. Hallituksen toivotaan 90 päivän kuluessa kertovan komitealle mihin toimiin on ryhdytty. 3/x Image
Read 11 tweets
No niin, saamelaiskäräjälakia yritetään jälleen uudistaa, kolmatta hallituskautta putkeen, joten käydään tämä läpi ihan kunnolla.

Mistä on kyse lain tunnetuimmassa kiistassa eli nk. "saamelaismääritelmässä"? [ketju]

#saamelaiset #saamelaiskäräjälaki
Saamelaiskäräjät on saamelaisten vaaleilla valittu itsehallintoelin, jota edeltänyt "saamelaisvaltuuskunta" perustettiin jo vuonna 1973.

Saamelaiskäräjälaki säädettiin v. 1995, kun saamelaisvaltuuskunta muuttui Saamelaiskäräjiksi.
Vuonna 1995 laki muuttui nk. saamelaismääritelmän osalta tavalla, jota saamelaiset ovat alusta asti vastustaneet.

Niin perustuslakiasiantuntijat kuin YK:n ihmisoikeuskomitea ja rotusyrjintäkomitea ovat moittineet Suomea ihmisoikeusrikkomuksista, jotka kumpuavat tästä laista.
Read 19 tweets
Heli Markkula piti Ihmisoikeusliiton kommenttipuheenvuoron @Ulkoministerio'n #ihmisoikeuselonteko kuulemistilaisuudessa. Selonteon laatiminen on merkittävä signaali siitä, että perus- ja ihmisoikeudet ovat Suomelle tärkeitä niin kotimaan kuin kansainvälisessä politiikassa. 1/7
Ihmisoikeusliitto kiittää Suomea aktiivisuudesta sekä EU:ssa että YK:ssa kansainvälisen sääntöpohjaisen järjestelmän tärkeyden korostamisessa. Kannustamme jatkamaan sitkeästi tätä. #ihmisoikeusselonteko 2/7
Vaadimme johdonmukaisuutta Suomen ihmisoikeuspolitiikkaan: Esimerkiksi Suomi on ollut aktiivinen alkuperäiskansojen oikeuksien vahvistamiseksi kansainvälisellä tasolla, mutta edelleen #ILO169 sopimus on ratifioimatta. Se tulee ratifioida viipymättä #saamelaiset 3/7
Read 7 tweets
Euroopan neuvoston ministerikomitea antoi Suomelle suosituksia vähemmistöjen suojelusta. Lue tviittiketjumme, jossa on nostoja suosituksista. #ihmisoikeudet #yhdenvertaisuus #vihapuhe #vähemmistöt #saamelaiset
Suomen tulee mm. vahvistaa yhdenvertaisuuslainsäädäntöä, tukea saamelaisten itsemääräämisoikeutta ja ehkäistä vihapuhetta. Viharikosten ehkäisyyn on panostettava muun muassa koulutuksella ja lyhentämällä kanteluiden käsittelyaikoja.
Saamelaiskäräjien @Saamelaiskaraja osallistumista lainsäädännön valmisteluun on vahvistettava muun muassa lisäämällä käräjien resursseja ja kouluttamalla viranomaisia neuvotteluvelvoitteesta.
Read 7 tweets
Tänään juhlitaan saamelaisten kansallispäivää. Tähän pieni kertaus saamelaisten asemasta ja oikeuksista: #Saamelaiset ovat #alkuperäiskansa, jolla on perustuslain mukaan oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. #ihmisoikeudet 1/5
Tietoa saamelaisten asemasta ja kulttuurista tarvitaan kouluihin, varhaiskasvatukseen ja mediaan muulloinkin kuin kansallispäivänä. #saamelaiset #alkuperäiskansa #ihmisoikeudet 2/5
Saamenkielinen varhaiskasvatus ja mahdollisuus saamenkieliseen opetukseen myös muualla kuin kotiseutualueella tukevat kielellisiä ja kulttuurisia oikeuksia. #saamelaiset #alkuperäiskansa #ihmisoikeudet 3/5
Read 5 tweets
1/8 Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio @ECRI_CoE tarkasteli Suomen tilannetta viidennen kerran. ECRI antoi 20 suositusta. #ihmisoikeudet #rasismi rm.coe.int/fifth-report-o…
2/8 Kiireellisimmät ECRIn suosituksista ovat yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan toimivallan ja resurssien riittävyyden takaaminen sekä translain sterilisointipakon poistaminen. #ihmisoikeudet
3/8 ECRI kehottaa Suomea vahvistamaan yhdenvertaisuusvaltuutetun, tasa-arvovaltuutetun ja yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan resursseja ja toimivaltaa #yhdenvertaisuus #tasaarvo
Read 8 tweets
Perus- ja ihmisoikeudet ja niiden edistäminen iloksemme vahvasti #hallitusohjelma’ssa. Monet tavoitteemme hienosti mukana! Työtä on todellakin tehty paljon ja nyt vaikutukset näkyvät. Tässä ketjussa nopeasti keskeisimpiä #ihmisoikeudet havaintoja:
1. Hienoa, että ihmisoikeuksien järjestelmälliseen edistämiseen panostetaan: #hallitusohjelma'ssa mm. kolmas perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma, lainvalmistelijoiden ihmisoikeusosaamisen vahvistaminen sekä perus- ja ihmisoikeusvaikutusten arviointi. #ihmisoikeudet
2. #Hallitusohjelma'n mukaan kv. ihmisoikeussopimusten toimeenpanoa ja valvontaa edistetään ja vahvistetaan. Myös #oikeusvaltio'ta vahvistavia toimia löytyy useita. #ihmisoikeudet
Read 18 tweets
Oon lähdössä YK:n alkuperäiskansojen foorumin ja kertausharjoituksena lueskelin alkuperäiskansojen oikeuksien julistusta ja tuota.

Tässä olisi hyvä paikka kenelle tahansa lukaista nämä ja pohtia Suomen tilannetta. [ketju]
#saamelaiset
julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/hand…
Tämä artikla ei toteudu kokonaisuudessaan; Suomi saa toistuvasti kansainvälisiä nuhteita siitä, että saamelaisten osallistumismahdollisuudet päätöksentekoon eivät ole aitoja.
Not even close. Suomi katsoo tämän koskevan lähinnä "kivoja kulttuurijuttuja" ergo kieltä, taidetta, jne, mutta maankäyttöä ja elinkeinoja koskevissa asioissa tästä oikeudesta ei ole tietoakaan (ks. #TenonSopimus, #JäämerenRata, #metsähallituslaki jne jne jne)
Read 30 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!