, 13 tweets, 8 min read
My Authors
Read all threads
U weet ongetwijfeld dat mr. dr. Baudet trots is op z’n doctorstitel. Hij is blij dat hij de miserabele heeft kunnen inruilen voor een doctorstitel. Baudet meldt dat Laughland -Putin vazal- hem geholpen heeft met het schrijven van dat proefschrift. [Draadje] 1/12
Laughland, de man die het idee promoot dat de #EU is opgericht door de CIA om Europa te ondermijnen. Baudet die daarmee instemt. Laughland, de Putin-vazal werkt nu voor de #EU #fvd fractie. Hij geeft cursussen bij het wetenschappelijk instituut @FVDrenaissance 2/12
De ervaringen laten zien dat de overgang van de democratie naar een autoritair stelsel niet een kwestie van weken hoeft te zijn, maar zich kan voltrekken in een sluipend proces dat bijna ongemerkt de weg op voert naar ‘een beetje democratie’ 3/12 trouw.nl/opinie/een-ess…
De vraag is: is het feit dat een Putin-vazal voor de Nederlandse politieke partij #fvd in de #EU werkt een voorbeeld van een sluipend proces dat de overgang van de democratie naar een autoritair stelsel inzet? 4/12
Inderdaad, er is al vaker kritisch gekeken naar het proefschrift van mr. dr. Baudet. Omdat #Baudet beweert dat Laughland aan z’n proefschrift meeschreef, ben ik verder gaan kijken. 5/12
En zowaar, #Baudet citeert Laughland in z’n proefschrift zo’n 23 keer. Op zich geen punt, anders is het als elke kritische reflectie op de pro-Russische en anti- EU standpunten van Laughland ontbreekt. 6/12
Het is op z’n zachtst gezegd curieus dat Baudet al in de "Introductie" van zijn proefschrift “The Tainted Source” aanhaalt, waarin Laughland de link tussen de Europese ideologie en het fascisme bespreekt. Een idee waarop Baudet nergens in zijn proefschrift kritisch reageert. 7/12
Sterker nog, #Baudet citeert, om zijn stelling te onderbouwen dat een verenigd Europa een fascistisch project zou zijn, nogmaals instemmend het beruchte boek "The Tainted Source” van Laughland. 8/12
Op een centraal punt in zijn proefschrift citeert Baudet Laughland weer: nationalisme is goed omdat juist naties prima kunnen samenwerken, verdergaande integratie zoals in de Europese Unie is slecht. Ook nu ontbreekt elke kritische reflectie. 9/12
En het gaat door 👉🏼Baudet citeert -wederom kritiekloos- uit’ “Travesty” een ander zeer controversieel boek van Laughland, over het proces tegen Slobodan Milosevic, waarin Laughland betoogt de internationale wetgeving corrupt is… 10/12
Samenvattend: op de vraag in hoeverre Laughland meeschreef aan het proefschrift van Baudet, gaf Baudet het antwoord: JA. #Zembla stelde al vast dat Baudet een controlled politician is. Als Laughland meeschreef aan z'n proefschrift, is Baudet dan een controlled Intellectual? 11/12
Of Baudet een controlled intellectual is af te leiden uit zijn standpunten. Hij citeert niet alleen kritiekloos Laughland in zijn proefschrift; hij herhaalt de standpunten van Laughland zonder gêne:"dat Internationaal Strafhof is absurd, het moet “gewoon” weg, het is belachelijk”
Mocht u denken dat #Baudet Laughland slechts sporadisch napraat, kijkt u dan dit filmpje, waarn Baudet -net als Laughland- de genocide ontkent 👉🏼
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Keep Current with dr. Marina

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!