1)ABDÜLAZİZ EL-BEDRİ
Kutlu bir şehit, cesur bir alim...
Abdülaziz el-Bedri, 1928 yılında Irak 'ta dünyaya geldi. Şeyh Emced ez-Zevahi, şeyh Abdülkadir el-Hatip, ve şeyh Muhammed Fuad el-Alusi gibi dönemin önde gelen alimlerinden; ...

#uenililerhibriticinsokakta #Suleymansoylu Image
2)...gramer, hadis, tefsir, fıkıh usulü ve benzeri akli ve nakli ilimleri okuyarak icazet almıştır. Ayrıca Hizb-ut Tahrir ile çalışmış ve bizzat Hizb-ut Tahrir'in kurucusu şeyh Takiyyuddin en-Nebhani'den de kültür almıştır.

#911video #COVID19
3)İslami dava taşıyıcısı olarak ömrünü feda eden şeyh saray mollalarının aksine zalim yöneticiler ve gayri İslami sisteme karşı durmuş, cesur ve dik duruşuyla hakkı söylemekten geri kalmamıştır. Kendisine uygulanan zulümlere karşı asla pes etmemiştir.

#mugeanliyalnizdegildir
4)Bu nedenle zalim iktidar şeyhi herzaman bir tehdit (!) olarak görmüştür.
1968 senesinde hacca giden şeyh, haccını tamamladıktan sonra Irak'a dönmek üzere yola çıkmış ancak...

#mericizgi #HalisHocaYalnızDeğildir
5)...askeri darbeyle başa geçen Baas iktidarının emri ile evine dönmek üzereyken hiç kimsenin haberi olmaksızın tutuklanıp günlerce işkencelere maruz kalmış ve vahşice şehit edilmiştir.

#HalisHocaYalnızDeğildir #HalkımızÖzürDiliyor
6)Genç yaşında şehit edilmesine rağmen bugün dahi hakkı haykırmaya devam ediyor! "Alimler ve Yöneticiler Arasında İslam" adlı eseri zalim yöneticilere bir öğüt, hatırlatma ve ikaz olarak bugün de hala geçerliliğini koruyor.

#SonDakika #Cuma #ülkücü
#mugeanliyalnizdegildir

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Çağın Mümineleri

Çağın Mümineleri Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @caginmumineleri

27 Jun
SORULAR

1) Allah-u Teala Kur'an da kullarından sıklıkla iman etmelerini istemekle birlikte neyi emretmektedir?

#SusaCamiKatliamı #AkpyiSevmiyorum #DoğuTuerkistanEziyeti #GeceyeNotum
2) İnanılacak şeylerin her birine, açık ve geniş şekilde, ayrıntılı olarak inanmaya ne denir?
#osmanbueyueksen #ProtestoEdiyorum
#AsıMobbingiSuctur #İnanıyoruzKAZANACAĞIZ
3) Allah’ın varlığına ve birliğine iman edip emir ve yasaklarına uyan kimseye ne denir?
#yks2021tayfa #Cinayetiİtirafetti
#SedatPeker #GenclerDavaAcıyor
Read 5 tweets
26 Jun
Amaç Gerçekten Afgan Halkına Yardım mı Yoksa Emre İtaat mi?
1)Hulusi Akar’ın Kabil Havalimanı görevini Afgan halkının güvenliği ve refahı için sürdürmek istediklerini ileri sürüp, bu görev için 20 yıldır Afganistan’ı işgal altında tutan Afgan halkını vahşice katleden..
#AcıkveNet Image
2)...ABD ile müzakarelere oturulması tam bir çelişki olarak yorumlanıyor. Türkiye, Afganistan yönetimi kalmamızı istiyor diyerek Washington’ın verdiği Kabil Havalimanı’nı koruma görevini üstlenme isteğini Afgan halkının güvenliği ve...

#OKULUMUZUİSTİYORUZ #ProtestoEdiyorum
3)..refahını sağlamak istediklerini ileri sürerek üstlenmek istiyor.
Gün geçmiyor ki bizler, başımızdaki ajan yöneticilerin bir basiretsizliğini daha görmeyelim. Afganistan’da ve diğer sair İslam beldelerinde Müslüman kardeşlerimizin kanını akıtan ABD ile..
#İnanıyoruzKAZANACAĞIZ
Read 5 tweets
25 Jun
1)Kureyş gençlerinin göz bebeği, güzellikte, gençlikte onların en iyilerinden... Tarihçiler ve raviler onu tavsif ederken:" Mekke halkının en hoş insanıydı."derler . Varlıklı bir ortamda dünyaya gelen Mus'ab(ra), hiçbir Mekkelinin görmediği müsamahayı ailesinden gördü.
#cuma Image
2)İslam'ın rengini verdiği, Hz.Muhammed(sav)'in terbiye ettiği kimselerden biridir. Onun hayat hikayesi insanlık için de bir şeref tablosudur. Mus'ab(ra), bir gün Hz.Muhammed(sav)'in tebliğini duydu.
#İstifanıVerSelcuk #HakkımızHaramZiya
3)Gençliğine rağmen meclislerin vazgeçilmez insanı olan Mus'ab(ra), her mecliste bulunması istenen bir şahsiyet olmuştur. Sözlerinin güzelliği ve aklının üstünlüğü kendisine bütün kalpleri ve kapıları açıyordu. İmanın nuru ile aydınlanan ve İslam ile şereflenen genç(ra),...
Read 8 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(