истинита и поучна приповиес о ситном џилкошу харету

био у зеници у свој вакат један ситни џилкош харе кои нит је хтио учит школе нит је хтио каква посла тражит веч је само тако крао богу дане па ни у том послу ние био одговоран и дисциплинован нег би га један дан веч од раног
јутра могли виџет у касии са коктом испред себе а сутрадан би из куче изашо тек кад прва смјена изаџе из жељезаре и једино никад ние каснио на пројекцие бруслијевих филмова у кину металург нит на поночне пројекцие ероцких филмова у кину дваесдевети новембар и колко је познато
харе током година ние изосто ни са једне од тих пројекциа а пошто су на репертоару била само три филма и то хопацупа у кревету и грчке смоквице те емануела харе је научио напамет сваки кадар тих умиетничких остварења што му је у одреџеним друштвеним круговима осигурало неформални
статус експерта за љубавничка питања а ваља казат и то да харе своје знање ние стицо само путем наставних филмова веч и у пракси и да смо га често виџали у друштву џевојке која се повремено мијењала ал се свака одњих смјешкала и кикотала у друштву тог ситног џилкоша кои је упркос
свом друштвено неодговорном начину живота вазда био лиепо обучен шточе реч да су се нањему вазда могле виџет фармерке и тексас јакна те адидасове тене а уз то је вазда уза се имо свој динар да џевојку море одвес у касато на сладолед ил у кино дваесдевети новембар ал на неку од
редовних пројекциа на коима су приказивани најпопуларнији домачи и страни филмови а нитко у чаршији ние имо појма откуд харету новац за гардеробу и за свакодневно ашиковање са џевојкама мада су неки говорили да харе добиа некакву пензиу из њемачке за коју такоџер нитко ние знао
ко ју је зарадио и у каквом су односу тај пензионер и наш харе кои никад ние говорио о томе нит је одговаро на то питање ако би му га нетко поставио мада га свакако нису често запиткивали јер да се харе кад ние био на пројекцији филмова ил кад ние ашиково са џевојком највише
волио дружит са млаџариом шточе реч са тинејџерима кои су углавном били кучно одгојени и знали су да ние пристојно запиткиват старие а уз то је њихова знатижеља за харетовим узбудљивим а поучним причама била непресушна па су га они отворених уста и разрогачених очиу слушали како
им приповиеда а кад би у харетовој згоди био неки смиешан детаљ они би се стали грохотом смијат оним своим гласовима у процесу мутирања а онда би данима једни другима препричавали тај детаљ и сваки би се пут изнова томе гласно смијали ал никад нису отоме причали родитељима нит
другарима у школи кои нису припадали харетовом друштву јер да су те приче зањих била нека врста посвечења на које само одабрани имају право и које их меџусобно чвршче повезује нег штое надвожњак повезо црквице са центром чаршие а ондае харетово друштво почело одрастат и примицат
се оној опасној а опет некако величанственој доби у којој се момчичи претварају у момке а та се трансформациа обављала углавном путем џевојака коима су радничке настамбе у новој зеници увиек биле добро опскрбљене ал џаба добра опскрбљенос ако је немате чиме платит при чему се
овџе немисли на плачање које се обавља новцем веч је у овом случају ко валуту ваљало имат мало шарма мало самопоуздања и мало искуства ал ако се шарм још и мого пронач меџу зеничким омладинцима и ако се самопоуздање још и могло одглумит по узору на јунаке омиљених партизанских и
каубојских ал и оних других филмова са искуством је ствар мало теже стајала јер да чаршиска џеца у тинејџерској доби неиду скупа чуват благо на ливади па је стога скоро свако чаршиско џете углавном упучено само насебе у погледу стицања првих сазнања о властитом тиелу и о начину
руковања гениталиама док им се знање о тиелу џевојака и о њиховим гениталиама у потпуности сводило на пројекцие наставних филмова у кину дваесдевети новембар на које их је харе почо водит касу се почели примицат матури те на харетове приповиести које су увиек биле драматичне и
узбудљиве па чак и касу се понављале штое најчешче и био случај ал би харе сваку поновљену згоду допунио неким новим и још сочнијим детаљима кои су такоџер били посве истинити ал их он према властитом признању намиерно ние хтио раније приповиедати јер да су његови слушаоци тад
били премлади да би то могли разумит а младим харетовим другарима у коима је врила младичка крв и чија су тиела хормони запљускивали нако ко валови што запљускују плажу у тучепима некако се само одсебе наметнуло најразборитие могуче рјешење у погледу амортизовања недостајучег
искуства које је било нужно да се приступи џевојци и освоји њено срце без чега ние могло бит ни говора о освајању осталих и важнијих диелова џевојкиног тиела па кад би се нетко од харетових другара загледо у неку џевојку он би то изложио харету кои би га саслушо и насебе преузео
обавезу да сазна потребне инфорамцие о другаровој синпатији те да лично припреми терен за наступ свог другара и за његово удварање и одиста би се харе обично веч истог дана бацио на извршење преузетог задатка а њему тако искусном и вазда лиепо обученом у фармерке и тексас јакну
ние престављало проблем да ненаметљиво и наизглед спонтано ступи у конверзациу са џевојком која је била предмет интересовања па би у наредних пар дана харе са њом ишо у касато на сладолед ил у башчу хотела металург на кокту а тречег ил четвртог дана би свом другару донио виес да
се џевојка вољна упознат сњим и отич на сладолед ил на кокту ал да се ненада ничем другом јер дае она од оних које се чувају за брака ал ето и то ашиковање уз ограничења че бит од некакве користи за стицање искуства за будуча освајања и све ово се поновило неких пешес пута јер да
се тог прољеча пешес харетових другара загледало у џевојке из радничких настамби по новој зеници ал се некако удесило да су сви одреда били баксузи и да су се сви загледали у џевојке које се чувају за брака штое несумљиво престављало ударац и разочарење за младичке душе у коима
су се очекивања дизала високо скоро ко семафори на билином пољу ал је харе вазда знао пронач оне праве риечи да утјеши и охрабри своје младе другаре а ондае нетко из друштва једне вечери угледо харета како се врача из кина централ са једном од тих џевојака које су се чувале за
брака ал из кина нису отишли ни на сладолед ни на кокту веч право код харета кои је станово у оним радничким двоспратницама код зенинга а акое тај пут још и могло бит сумље јер да свједок можда ние баш добро виџео и препозно џевојку у сивилу жељезарског смога свака сумља је
отклоњена посље још неколко дана кад је скупина од чак три свједока угледала харета кои излази из кина централ са другом од оних џевојака које се чувају за брака па су их свједоци пратили надајуч се да се нече десит оно штосе десило а десило се дае харе и са овом џевојком отишо
право усвој стан и можда би харетови другари некако прешли преко свега тога да харе у своје драматичне и узбудљиве приповиести ние уврстио и најновие успјехе ал његов глас наједном је посто некако далек па и помало досадан његовим другарима кои усљед лиепог кучног одгоја харету
нису казали шта мисле оњему ал му усљед лиепог уличног одгоја нису жељели ни халалит штое преварио њихове другаре и такое ситни зенички џилкош харе за само неколко дана осто без свих своих млаџих другара коима је обечаво да че их увес у чаробни свиет тиелесних ужитака па кад би
му они указали повјерење он би отишо па га лично умочио а своим је другарима ко конпензациу понудио своје ласкаве приче зачињене свакаквим живописним детаљима који су сад наједном почели изгледат ко пречерани и посве измишљени пае харе тако наједном осто сам а кад је покушо да
пронаџе ново друштво момчича у тинејџерској доби испоставило се дае у тих неколко година он сувише остарио да би мого бит занимљив нама кои смо пионирске капице и махрамице тек замиенили омладинским кљижицама пасмо ми наша искуства стицали на посве друге начине и лишени несебичне
помочи џилкоша харета штое зањега несумљиво било сречно риешење јер да наша генерациа ние имала избалансиран кучни и улични одгој веч је претезо онај улични те тко зна како би се харе провео дае наше синпатие које се чувају за брака из кина централ водио право својој кучи и још
се одважио да нам то посље препричава и очекује наше дивљење а јасам вам ову поучну приповиес о зеничком ситном џилкошу харету исприповиедо ко доказ да чак и неискусни младичи кои тек штосу матурирали могу имат памети да из свог живота одјебу једног хохштаплера и преваранта кои
им обечава чудеса а онда та чудеса остави засебе а њима понуди хвалисање и разметање и то да га одјебу чим им је први пут такву свињариу приредио а ви ево веч фртаљ сточеља упорно на избору дајете повјерење овој џилкошкој и хохштаплерској багри која вам обечава запослења и бољи
живот па кад доџе избор ви своим гласом њих запослите и омогучите им бољи живот а они вам онда наредне четри године разметљиво причају како су погузили оно штосте се ви надали да чете погузит а сад морете само дркат да путем те активности бар начас заборавите на горчину
изневјерених очекивања и на неиспуњена обечања коим чете за четри године опет повјероват јер да заразлику од зеничких џевојака из радничких настанби коима је харе био занимљив за једну ноч вама че ови ваши џилкоши увиек бит привлачни и узбудљиви а то долази отуд штосу зеничке
џевојке имале здраве сексуалне прохтјеве а ви имате тих неких поремечаја у менталном склопу личности па вас узбуџује кад вас нетко час страши и припада а час убјеџује дасте зајебани и да нитко ние бољи одвас и зато немојте живи били мени кукат да вам је живот тежак у вакој
распалини од државе веч идите љечите своје девијантне сексуалне склоности па кад их изљечите више нечете поклањат повјерење џилкошима и хохштаплерима и пуштат их да вас редовно гузе у мозак а онда че и друштво кренут путем оздраљења јер да оњеговој судбини више нече одлучиват
саможиви џилкоши из партијских организаца нит сексуално девијантни и вјечно наивни и искуства лишени билмези из бирачке базе. а аллах најбоље зна
Unroll please @threadreaderapp

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Elis Bektaš

Elis Bektaš Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @elisbektas

18 Oct
непосредно након горког искуства са плажа око денкерка и у напетом ишчекивању почетка битке за британиу и обране острва од герингове зрачне армаде премиер и шеф ратног кабинета винстон черчил наложио је надлежним службама да обезбиеде довољне количине црних вреча за трупла
погинулих у бонбардовању ко и сандука за њихове сахране јер дае винстон помно пратио развој војне технике и војних концепата пае тако разумиевао дае герника само наговјештај ужаса кои у модерном рату очекује цивилно становништво а ушта су се веч били освједочили становници
варшаве или ротердама па он стога ние хтио да уз сву муку живота под свежњевима бонби из хајнкела дорниера и јункерса лондонци морају још и гледат тјелеса погинулих наслагана на гомиле и чекат да се градом уз све недаче прошири још и куга а ми данас управо зафаљујуч таким
Read 6 tweets
15 Oct
о дезертерима и квислинзима

питањем дезертерства у ратним сукобима нисам се пречерано детаљно бавио а поготово нисам обављо конпаративна истраживања те вам стога неморем казат кои су ратови тиеком посљедњег стољеча имали највишу стопу самовољног напуштања и бјекства из јединица
ал уопче небих био изненаџен кад би се испоставило дае то овај наш задњи рат за распад југославие а то своје убјеџење темељим на непосредном увиду у статистику о случајевима дезертерства и расписаним потјерницама у зони одговорности тречег корпуса армие рбих и чисто сумљам дае у
другим корпусима те у другим војскама које су се овуда гонбале стање било ишта боље ако ние било чак и горе јер да зеница ко највечи резервоар војничког материала у тречем корпусу ипак ние била у зони активних борбених дејстава пае стога уњој било и мање разлога за бјежање из
Read 23 tweets
15 Oct
један визионарски приедлог за темељну и радикалну реконструкциу гласачког процеса

постојече технике и процедуре изборног процеса односно самог процеса гласања на бирачком миесту одавно су изгубиле сваки смисо и сврху и претвориле су се у костиме из позоришног реквизитариума
путем коих се глумци претварају у краљеве и принчеве и витезове и у друге јунаке ал и даље остају само тречеразредни глумци из сиротиљског провинциског театра кои немогу преварит ни ситну џецу у публици па касе појаве на бини та џеца невичу ево храброг витеза кои че савладат
аждаху и спасит принцезу веч вичу ено оног челавог што нам неда играт лопте иза гараџе па нам је стога вакат признат самима себи дае куцно задњи час и да че веч шјутра можда бит прекасно ако још данас неначинимо неке радикалне промиене како би изборном процесу вратили младалачку
Read 11 tweets
15 Oct
страшна и поучна приповиес о ненаданом сусрету са једним језовитим и неопростивим гриехом штосам га починио у младости

има томе и више од десет година касам једне вечери у чаршији срео школску другарицу коју нисам виџео годинама па се обвеселишмо једно другоме и одошмо на пиче у
оближњи локал у ком нам крај разговора и пича сахати протекоше ко да имају крила те нас тако фајронт скоро изненади и прекиде тамам касмо завршили са претресањем и трачањем наших разредних другарица и касмо требали преч на трачање наших другара из разреда па поштое веч било касно
и још је некаква метиљава и досадна кишица почела падат ја јој предложих да одемо до мог стана и још мало продужимо тај ненадани и радосни сусрет уз угоди разговор и бутељку вина ал моја другарица размисли само пар часака о мом приедлогу па заврти главом ево вако и каза - нечу -
Read 20 tweets
14 Oct
учимо протохумски

протохумски је прилично развиен и дочеран језик а они склонији неумјереним похвалама рекли би и савршен што би несумљиво било пречеривање но усваком је случају на путу ка савршености далеко одмако од тих ваших малих и смиешних језика јер да он немора стално
застајкиват и питат за пут нит насеби тегли самаре пуне идентитета и ропске послушности но ја ту и тамо чак и протохумском језику пронаџем понеку махану меџу коима је једна озбиљнијих то штое уњему именица мјесец мушког рода штое сасвим прифатљиво за календарски миесец ал уједно
и посве накарадно кад том рјечју треба означит оно префињено и дражесно небеско тиело ког су умни хелени звали селена а разборити латини луна јер да су прецизно разумиевали да то што нас мами таком силином и толко збуњује веч тисучама и тисучама година море бит само жемског рода
Read 7 tweets
22 Sep
легнем неку ноч и заспем па искористим прилику да мало протегнем ноге и удахнем чистог зрака. обиџем круг око парка луна султана јацие а онда сједнем на клупу код споменика синпатичним гостима из провинцие да смотам једну и запалим. тек што сам први дим одбио кадли угледам како
кроз парк иде некакав субјект. реко би чоек ја а опет можда и ние ја онако затегнут и одмјерен. приџе клупи и сједе на њу без да упита јел слободно

- некаже се без да говедо германофилско, упути ми приекор, веч неупитавши јел слободно
- ма неговорим ја тако иначе, правдам се постиџен, веч искористим прилику касам у сну да причам ко ови школовани

- немаш користи од таког опонашања, рече он, јер да ти то радиш гоњен знатижељом и са осиечањем стида а не ко школовани

- јах, хукнух резигнирано
Read 6 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!