кепи покрече приватни бизнис

жале ми се даме моје
мушкарци се слабо зноје

једни сједе за воланом
други трухну пред екраном

зној им капље тек од спида
ил од разних стероида

нече посла да се лате
склањају се од лопате
јебо мушко овџе пише
кад на мушко немирише

ја чу зато не у шали
да покренем бизнис мали

сакупичу пар момака
одвес их до чистог зрака

да нањему дрва режу
да им се мишичи стежу

да потекну капље зноја
да им нитко незна броја
кап са чела кап са лица
спремно чека их флашица

да мирише мирис јаче
ту је капља и из гаче

за парфеме драгоцјене
одредичу ниске цјене

па да море да их проба
свако мушко новог доба

када мушко ние више
бар да мушки замирише
а тко нече на радника
нек мирише на ратника

имам парфем у понуди
даму сваку да излуди

мирис правог мушког страха
из нагорно карабаха

а за оне дубљег џепа
мирис страха из алепа

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Elis Bektaš

Elis Bektaš Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @elisbektas

18 Oct
истинита и поучна приповиес о ситном џилкошу харету

био у зеници у свој вакат један ситни џилкош харе кои нит је хтио учит школе нит је хтио каква посла тражит веч је само тако крао богу дане па ни у том послу ние био одговоран и дисциплинован нег би га један дан веч од раног
јутра могли виџет у касии са коктом испред себе а сутрадан би из куче изашо тек кад прва смјена изаџе из жељезаре и једино никад ние каснио на пројекцие бруслијевих филмова у кину металург нит на поночне пројекцие ероцких филмова у кину дваесдевети новембар и колко је познато
харе током година ние изосто ни са једне од тих пројекциа а пошто су на репертоару била само три филма и то хопацупа у кревету и грчке смоквице те емануела харе је научио напамет сваки кадар тих умиетничких остварења што му је у одреџеним друштвеним круговима осигурало неформални
Read 37 tweets
18 Oct
непосредно након горког искуства са плажа око денкерка и у напетом ишчекивању почетка битке за британиу и обране острва од герингове зрачне армаде премиер и шеф ратног кабинета винстон черчил наложио је надлежним службама да обезбиеде довољне количине црних вреча за трупла
погинулих у бонбардовању ко и сандука за њихове сахране јер дае винстон помно пратио развој војне технике и војних концепата пае тако разумиевао дае герника само наговјештај ужаса кои у модерном рату очекује цивилно становништво а ушта су се веч били освједочили становници
варшаве или ротердама па он стога ние хтио да уз сву муку живота под свежњевима бонби из хајнкела дорниера и јункерса лондонци морају још и гледат тјелеса погинулих наслагана на гомиле и чекат да се градом уз све недаче прошири још и куга а ми данас управо зафаљујуч таким
Read 6 tweets
15 Oct
о дезертерима и квислинзима

питањем дезертерства у ратним сукобима нисам се пречерано детаљно бавио а поготово нисам обављо конпаративна истраживања те вам стога неморем казат кои су ратови тиеком посљедњег стољеча имали највишу стопу самовољног напуштања и бјекства из јединица
ал уопче небих био изненаџен кад би се испоставило дае то овај наш задњи рат за распад југославие а то своје убјеџење темељим на непосредном увиду у статистику о случајевима дезертерства и расписаним потјерницама у зони одговорности тречег корпуса армие рбих и чисто сумљам дае у
другим корпусима те у другим војскама које су се овуда гонбале стање било ишта боље ако ние било чак и горе јер да зеница ко највечи резервоар војничког материала у тречем корпусу ипак ние била у зони активних борбених дејстава пае стога уњој било и мање разлога за бјежање из
Read 23 tweets
15 Oct
један визионарски приедлог за темељну и радикалну реконструкциу гласачког процеса

постојече технике и процедуре изборног процеса односно самог процеса гласања на бирачком миесту одавно су изгубиле сваки смисо и сврху и претвориле су се у костиме из позоришног реквизитариума
путем коих се глумци претварају у краљеве и принчеве и витезове и у друге јунаке ал и даље остају само тречеразредни глумци из сиротиљског провинциског театра кои немогу преварит ни ситну џецу у публици па касе појаве на бини та џеца невичу ево храброг витеза кои че савладат
аждаху и спасит принцезу веч вичу ено оног челавог што нам неда играт лопте иза гараџе па нам је стога вакат признат самима себи дае куцно задњи час и да че веч шјутра можда бит прекасно ако још данас неначинимо неке радикалне промиене како би изборном процесу вратили младалачку
Read 11 tweets
15 Oct
страшна и поучна приповиес о ненаданом сусрету са једним језовитим и неопростивим гриехом штосам га починио у младости

има томе и више од десет година касам једне вечери у чаршији срео школску другарицу коју нисам виџео годинама па се обвеселишмо једно другоме и одошмо на пиче у
оближњи локал у ком нам крај разговора и пича сахати протекоше ко да имају крила те нас тако фајронт скоро изненади и прекиде тамам касмо завршили са претресањем и трачањем наших разредних другарица и касмо требали преч на трачање наших другара из разреда па поштое веч било касно
и још је некаква метиљава и досадна кишица почела падат ја јој предложих да одемо до мог стана и још мало продужимо тај ненадани и радосни сусрет уз угоди разговор и бутељку вина ал моја другарица размисли само пар часака о мом приедлогу па заврти главом ево вако и каза - нечу -
Read 20 tweets
14 Oct
учимо протохумски

протохумски је прилично развиен и дочеран језик а они склонији неумјереним похвалама рекли би и савршен што би несумљиво било пречеривање но усваком је случају на путу ка савршености далеко одмако од тих ваших малих и смиешних језика јер да он немора стално
застајкиват и питат за пут нит насеби тегли самаре пуне идентитета и ропске послушности но ја ту и тамо чак и протохумском језику пронаџем понеку махану меџу коима је једна озбиљнијих то штое уњему именица мјесец мушког рода штое сасвим прифатљиво за календарски миесец ал уједно
и посве накарадно кад том рјечју треба означит оно префињено и дражесно небеско тиело ког су умни хелени звали селена а разборити латини луна јер да су прецизно разумиевали да то што нас мами таком силином и толко збуњује веч тисучама и тисучама година море бит само жемског рода
Read 7 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!