Idag visade Ekot att avslagen vid 180 dagar på ansökan om sjukpenning har nått rekordnivåer. Jag och @asaplsnr har arbetat med FK:s statistik i frågan och vill fördjupa lite. Nedan, denna statistik som grav. Ökning av avslag med med över 60% under första månaderna 2020. Image
Det ska sägas att vi här har en stigande tendens sedan 2015, men aldrig en så markant ökning som under början av 2020.

Det finns ingen motsvarande ökning av antalet ansökningar. Tidsspannet 175-359 handlar om att man under denna period bedöms mot "normalt förekommande arbete".
Så, vi vet att det har blivit mycket tuffare bedömningar i långa sjukfall sedan 2015. Men den tydligaste uppstramningen sker faktiskt i år.

Detta har ingenting med pandemin att göra, för övrigt, eftersom Covid-sjuka inte varit sjuka i ett halvår när kurvan hoppar.
Däremot kommer drabbas så klart många Covidsjuka av detta just nu. Folk som legat i respirator och inte återhämtat sig eller som varit sjuka i över ett halvår. Liksom många, många andra.
Vad beror då detta på?

Med all sannolikhet är skälet att FK i år börjar "kvalitetssäkra" gynnande beslut, så att beviljade ansökningar dubbelkollas av en specialist. Detta införs i mars i år, tidigare dubbelkollade man bara avslag.
Den som känner Försäkringskassan vet att allt som leder till fler avslag etiketteras som ökad "kvalitet".

Detta görs av den yrkesgrupp som kallas för specialister. De är hierarkiskt överordnade handläggarna, utvärderar dessas arbete och har ibland inflytande över lönesättning.
Det är kort sagt svårt för handläggare att gå emot specialisters rekommendation, även om de formellt fortfarande äger beslutet. På vissa kontor anmodas man att skriva en speciell motivering till sin chef om man inte följer rekommendation från specialist.
Men att dubbelkollen leder till fler avslag är inte förvånande. Det kan ju omöjligt leda till färre och därtill har specialister ofta en mer strikt syn på rätten till ersättning. Det framgår i mina studier såväl som i materialet som sjukförsäkringsutredningen samlat in.
Det har funnits ett internt motstånd på myndigheten mot att införa dessa extra "kvalitetssäkringar eftersom det har funnits en omfattande kritik mot hur myndigheten landar i sina lagtolkningar. Det tycks märkligt att förstärka dessa med ytterligare kontroller, givet denna kritik.
Antagligen inte ett stort internt motstånd, men i alla fall. För de personer som får avslag här lider ju rättsförluster som inte går att reparera, även om det visar sig att lagtolkningarna inte håller.
Kort sagt. Kvalitetssäkringarna är ett instrument för att göra fler avslag. Av grafen att döma fungerar det - FK gör idag fler avslag än någonsin tidigare under de senaste tio åren.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Niklas Altermark

Niklas Altermark Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @nklsaltrmrk

22 Nov
Det är söndag och därmed läge för en lång tråd om policyteori och sjukförsäkring. Utförsäkringarnas konsekvenser tar inte helg och veckan som kommer kan få stor betydelse för sjukförsäkringens framtid.
Jag tänkte förklara varför jag tror att tillfälliga undantag av utförsäkringar vid 180 dagar är så farliga. Detta har föreslagits av M och Kd för covid-sjuka. V och S vill ha permanenta förändringar för alla. Var @Centerpartiet och @liberalerna kommer landa vet jag inte.
I nuläget ser situationen ut såhär. Under de första månaderna i år ökar utförsäkringarna efter 180 dagar med över 60%. Visavi sjukförsäkringen har det aldrig varit lika svårt att vara långtidssjuk som idag. Detta drabbar alla som är sjuka mer än ett halvår. Image
Read 21 tweets
28 Aug
Snälla, om du är väldigt psykiskt sjuk, tvätta dig inte innan läkarbesöket.

Jag vet att du kanske vill upprätthålla en fasad av fungerande människa (och jag vet att man inte alltid kan vara det, att det är därför fasaden behövs).
Men jag vet också att din ekonomi står på spel, att Försäkringskassan kan hålla det emot dig om du verkar fungera. Du ska inte pressa tillbaka tårarna, du ska inte försöka kontrollera ryckningarna i händerna. Skammen över en ångestattack måste vägas mot pengarna du behöver.
Detta är situationen dagens sjukförsäkring skapar åt dig. Din ekonomiska trygghet kan riskeras av att du fungerar utanför systemets förväntningar på hur sjukdom ser ut.
Read 15 tweets
18 Aug
Idag är ingen vanlig dag, för det är sista dagen att lämna remissvar på sjukförsäkringsutredningen, hurra hurra hurra

Japp, jag känner mig kallad att påminna om vår illa fungerade sjukförsäkring igen. Det är ju trots allt en pågående katastrof som kan drabba vem som helst.
Sjukförsäkringsutredningen lämnade sina förslag i våras. Dessa skulle innebära att fler utförsäkrade sjuka fick ersättning. Försäkringskassan har redan avfärdat förslagen. Samtidigt har hela fackföreningsrörelsen ställt sig bakom dessa, liksom flera andra tunga remissinstanser.
Jag vill här peka på tre effekter av dagens sjukförsäkringspolitik, som förhoppningsvis förklarar varför läget är akut.
Read 33 tweets
13 Jun 19
Idag har jag fått möjlighet att prata om vad jag vet om kroniskt sjuka som blivit av med sjukpenningen. Jag vill faktiskt ta tillfället i akt att också säga något om hur vi hamnade i den här soppan.
Jag ska fokusera på två standard skäl för avslag på sjukpenningansökan:

1. Det saknas objektiva fynd.
2. Du har inte visat att du inte klarar ett normalt förekommande arbete som inte ställer krav på fysisk och mental ansträngning/koncentration/att du använder dina händer.
De objektiva fynden går snabbast. I dagarna kom en ny dom som visade att man inte kan kräva objektiva fynd för alla sjukdomar som ger rätt till ersättning. Se t ex denna artikel: dagensarena.se/innehall/ny-do…
Read 23 tweets
5 Mar 19
I figured I should write something in English about what I presented in the Swedish parliament today: the Swedish ’guesstimates’ of the level of benefit frauds in disability services. This should also be relevant to ppl following disability politics/social policy elsewhere.
As is shown by lots of research, cutbacks on disability services, and welfare more generally, are often accompanied by a rhetoric focusing on benefit fraud and welfare criminality.
In Sweden, the last few years have seen a clear discursive focus on welfare criminality, used to legitimate efforts to reduce the number of assistance users and assistance hours. Of course, the cutbacks are not designed to target welfare criminality..
Read 21 tweets
3 Oct 18
A lot of tweets in Swedish to follow, about fascism and the swedish election. Det pratas nämligen om fascism, om dess eventuella återkomst och historiska paralleller. Jag föreläser om fascismen utifrån forskningsläget och tänkte sammanfatta vad jag säger...
Fascismen är historiskt specifik, men ideologiskt vag. Få tror att fascismen kommer komma tillbaka i bruna skjortor och med svastikor. Däremot finns idéer och drag hos den historiska fascismen som är viktiga att känna till.
Fascismens verklighetsbild är alltid att nationen är hotad, på randen till kollaps. Hotet kommer utifrån, i form av andra kulturer eller ”raser”, men också inifrån, frånlandsförrädare som inte gryr sig om nationens bästa.
Read 34 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!