Det är söndag och därmed läge för en lång tråd om policyteori och sjukförsäkring. Utförsäkringarnas konsekvenser tar inte helg och veckan som kommer kan få stor betydelse för sjukförsäkringens framtid.
Jag tänkte förklara varför jag tror att tillfälliga undantag av utförsäkringar vid 180 dagar är så farliga. Detta har föreslagits av M och Kd för covid-sjuka. V och S vill ha permanenta förändringar för alla. Var @centerpartiet och @liberalerna kommer landa vet jag inte.
I nuläget ser situationen ut såhär. Under de första månaderna i år ökar utförsäkringarna efter 180 dagar med över 60%. Visavi sjukförsäkringen har det aldrig varit lika svårt att vara långtidssjuk som idag. Detta drabbar alla som är sjuka mer än ett halvår.
Ingram och Schneider (jstor.org/stable/2939044…) har visat att politik ofta styrs av målgruppskonstruktioner. Policy formas och legitimeras utifrån om grupper som påverkas ses som ”förtjänta” eller ”oförtjänta”.
Politiken kommer också att påverkas av om målgruppen har mycket eller lite makt och resurser. Det finns till exempel ”förtjänta” grupper med stora resurser och ”oförtjänta” grupper med stora resurser. Liksom stigmatiserade grupper som ses som förtjänta och oförtjänta.
Konsekvensen blir att politik kommer att legitimeras utifrån hur målgruppen konstrueras, samt att man kan motivera politiska förslag genom att försöka påverka bilden av målgruppen. Omläggningen av sjukförsäkringspolitiken under Alliansen är ett bra exempel.
Det var tydligt att denna politik skiftade bilden av sjuka – från att ses som ”förtjänta” till att bli ”oförtjänta” av samhällets stöd. Inte längre sjuka som behövde hjälp, utan lata som behövde en spark i baken. Dessutom en massa fusk.
Genom att sätta den här bilden av långtidssjuka gick det att motivera sänkta ersättningar och tuffare bedömningar av rätt till stöd. Min ambition har väl egentligen varit den motsatta: att visa hur människor utan egen förskyllan smulas sönder i dagens system.
Min analys är att människan definieras av sin kroppsliga sårbarhet, vilket innebär att vi alla är förtjänta av grundläggande stöd. Andra tycks argumentera för att man är förtjänt av ekonomisk trygghet för att man tidigare har arbetat.
Och ibland lyfts exempel på hjältemod fram, beundransvärda personer som blir utförsäkrade. Det kan kanske vara bra, men kommer också med risken att bara dessa ses som förtjänta.
Ibland så kommer de politiska processerna leda till att målgrupper delas upp i underkategorier, med distinktioner mellan de förtjänta och oförtjänta sjuka. Ingram och Schneider skriver:
Snacket om undantag för Covid-sjuka är ett bra exempel. M och Kd:s förslag innebär att man lyfter ut en diagnos och säger att de är mer förtjänta av samhällets stöd och en enklare prövning.
Detta ackompanjeras sedan av beskrivningar av covidsjuk vårdpersonals hjältestatus och heroism. Det stämmer så klart i sak, covid-sjuk vårdpersonal har satt sin egen hälsa på spel och det är uppenbart att de som blivit sjuka inte har gjort något fel.
Problemet är bara att de här sakerna kan sägas om gruppen sjuka som helhet: ingen väljer att bli sjuk. Många har gjort otroliga insatser. Men även om man gjort det eller inte är drägliga livsvillkor en grundläggande rätt.
Det är inte rimligt att vi ska göra vissa sjuka mer berättigade av stöd än andra. Jag tolkar M och Kd:s förslag som att man försöker rädda sig arbetslinje, genom att undanta en diagnosgrupp från dess konsekvenser.
Generellt har idéer om förtjänst och skuld löpt genom den välfärdspolitiska historien. Sanktioner och tuffare krav har vävts samman med idéer om att människor som är beroende av stöd är lata, snyltare och behöver ta sig i kragen.
Jag har analyserat över 400 berättelser från sjuka. Vanligt folk som har haft oflax, en del hjältar, en del inte. De flesta är som vem som helst av oss, men det är vanligare att man hamnar utanför om man har mindre pengar och status.
Redan före pandemin var det 2000 personer varje månad som åkte ur sjukförsäkringen efter ett halvår.
Detta har lett mig till slutsatsen att samhällets stöd inte handlar om förtjänst, utan om solidaritet. Vem som helst kan drabbas, kroppar är ömtåliga. Det rimliga svaret är att erbjuda ett generellt stöd vid sjukdom.
Detta borde för övrigt ligga i linje med den socialliberalism som @liberalerna säger sig företräda. Men hur de ställer sig i frågan är oklart. En särlösning för en grupp under en kort tid, eller likabehandling.
Jag tror att vi under det kommande halvåret har chansen att rätta till saker. Sjukdom är inget dåligt karaktärsdrag, utan något som kan drabba vem som helst. Undantagsförslagen är ett sätt att försöka rädda ett havererat system.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Niklas Altermark

Niklas Altermark Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @nklsaltrmrk

20 Nov
Idag visade Ekot att avslagen vid 180 dagar på ansökan om sjukpenning har nått rekordnivåer. Jag och @asaplsnr har arbetat med FK:s statistik i frågan och vill fördjupa lite. Nedan, denna statistik som grav. Ökning av avslag med med över 60% under första månaderna 2020. Image
Det ska sägas att vi här har en stigande tendens sedan 2015, men aldrig en så markant ökning som under början av 2020.

Det finns ingen motsvarande ökning av antalet ansökningar. Tidsspannet 175-359 handlar om att man under denna period bedöms mot "normalt förekommande arbete".
Så, vi vet att det har blivit mycket tuffare bedömningar i långa sjukfall sedan 2015. Men den tydligaste uppstramningen sker faktiskt i år.

Detta har ingenting med pandemin att göra, för övrigt, eftersom Covid-sjuka inte varit sjuka i ett halvår när kurvan hoppar.
Read 11 tweets
28 Aug
Snälla, om du är väldigt psykiskt sjuk, tvätta dig inte innan läkarbesöket.

Jag vet att du kanske vill upprätthålla en fasad av fungerande människa (och jag vet att man inte alltid kan vara det, att det är därför fasaden behövs).
Men jag vet också att din ekonomi står på spel, att Försäkringskassan kan hålla det emot dig om du verkar fungera. Du ska inte pressa tillbaka tårarna, du ska inte försöka kontrollera ryckningarna i händerna. Skammen över en ångestattack måste vägas mot pengarna du behöver.
Detta är situationen dagens sjukförsäkring skapar åt dig. Din ekonomiska trygghet kan riskeras av att du fungerar utanför systemets förväntningar på hur sjukdom ser ut.
Read 15 tweets
18 Aug
Idag är ingen vanlig dag, för det är sista dagen att lämna remissvar på sjukförsäkringsutredningen, hurra hurra hurra

Japp, jag känner mig kallad att påminna om vår illa fungerade sjukförsäkring igen. Det är ju trots allt en pågående katastrof som kan drabba vem som helst.
Sjukförsäkringsutredningen lämnade sina förslag i våras. Dessa skulle innebära att fler utförsäkrade sjuka fick ersättning. Försäkringskassan har redan avfärdat förslagen. Samtidigt har hela fackföreningsrörelsen ställt sig bakom dessa, liksom flera andra tunga remissinstanser.
Jag vill här peka på tre effekter av dagens sjukförsäkringspolitik, som förhoppningsvis förklarar varför läget är akut.
Read 33 tweets
13 Jun 19
Idag har jag fått möjlighet att prata om vad jag vet om kroniskt sjuka som blivit av med sjukpenningen. Jag vill faktiskt ta tillfället i akt att också säga något om hur vi hamnade i den här soppan.
Jag ska fokusera på två standard skäl för avslag på sjukpenningansökan:

1. Det saknas objektiva fynd.
2. Du har inte visat att du inte klarar ett normalt förekommande arbete som inte ställer krav på fysisk och mental ansträngning/koncentration/att du använder dina händer.
De objektiva fynden går snabbast. I dagarna kom en ny dom som visade att man inte kan kräva objektiva fynd för alla sjukdomar som ger rätt till ersättning. Se t ex denna artikel: dagensarena.se/innehall/ny-do…
Read 23 tweets
5 Mar 19
I figured I should write something in English about what I presented in the Swedish parliament today: the Swedish ’guesstimates’ of the level of benefit frauds in disability services. This should also be relevant to ppl following disability politics/social policy elsewhere.
As is shown by lots of research, cutbacks on disability services, and welfare more generally, are often accompanied by a rhetoric focusing on benefit fraud and welfare criminality.
In Sweden, the last few years have seen a clear discursive focus on welfare criminality, used to legitimate efforts to reduce the number of assistance users and assistance hours. Of course, the cutbacks are not designed to target welfare criminality..
Read 21 tweets
3 Oct 18
A lot of tweets in Swedish to follow, about fascism and the swedish election. Det pratas nämligen om fascism, om dess eventuella återkomst och historiska paralleller. Jag föreläser om fascismen utifrån forskningsläget och tänkte sammanfatta vad jag säger...
Fascismen är historiskt specifik, men ideologiskt vag. Få tror att fascismen kommer komma tillbaka i bruna skjortor och med svastikor. Däremot finns idéer och drag hos den historiska fascismen som är viktiga att känna till.
Fascismens verklighetsbild är alltid att nationen är hotad, på randen till kollaps. Hotet kommer utifrån, i form av andra kulturer eller ”raser”, men också inifrån, frånlandsförrädare som inte gryr sig om nationens bästa.
Read 34 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!