आज हुतात्मा दिवस. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र राज्यासाठी प्राणाची पर्वा न करता लढणाऱ्या १०७ हुतात्मे व प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे सहभागी असंख्य कार्यकर्त्यांना वंदन.

#हुतात्मादिवस
संयुक्त महाराष्ट्र लढ्यातील १०७ हुतात्मे

१] सिताराम बनाजी पवार

२] जोसेफ डेव्हिड पेजारकर

३] चिमणलाल डी. शेठ

४] भास्कर नारायण कामतेकर

५] रामचंद्र सेवाराम

६] शंकर खोटे

७] धर्माजी गंगाराम नागवेकर

८] रामचंद्र लक्ष्मण जाधव

९] के. जे. झेवियर

१०] पी. एस. जॉन

#१०७हुतात्मे
११] शरद जी. वाणी

१२] वेदीसिंग

१३] रामचंद्र भाटीया

१४] गंगाराम गुणाजी

१५] गजानन ऊर्फ बंडू गोखले

१६] निवृत्ती विठोबा मोरे

१७] आत्माराम पुरुषोत्तम पानवलकर

१८] बालप्पा मुतण्णा कामाठी

१९] धोंडू लक्ष्मण पारडूले

२०] भाऊ सखाराम कदम

#१०७हुतात्मे
२१] यशवंत बाबाजी भगत

२२] गोविंद बाबूराव जोगल

२३] पांडूरंग धोंडू धाडवे

२४] गोपाळ चिमाजी कोरडे

२५] पांडूरंग बाबाजी जाधव

२६] बाबू हरी दाते

२७] अनुप माहावीर

२८] विनायक पांचाळ

२९] सिताराम गणपत म्हादे

३०] सुभाष भिवा बोरकर

#१०७हुतात्मे
३१] गणपत रामा तानकर
३२] सिताराम गयादीन

३३] गोरखनाथ रावजी जगताप

३४] महमद अली

३५] तुळशीराम पुंजाजी बेलसरे

३६] देवाजी सखाराम पाटील

३७] शामलाल जेठानंद

३८] सदाशिव महादेव भोसले

३९] भिकाजी पांडूरंग रंगाटे

४०] वासुदेव सुर्याजी मांजरेकर

#१०७हुतात्मे
४१] भिकाजी बाबू बांबरकर

४२] सखाराम श्रीपत ढमाले

४३] नरेंद्र नारायण प्रधान

४४] शंकर गोपाल कुष्टे

४५] दत्ताराम कृष्णा सावंत

४६] बबन बापू भरगुडे

४७] विष्णू सखाराम बने

४८] सिताराम धोंडू राडये

४९] तुकाराम धोंडू शिंदे

५०] विठ्ठल गंगाराम मोरे

#१०७हुतात्मे
५१] रामा लखन विंदा

५२] एडवीन आमब्रोझ साळवी

५३] बाबा महादू सावंत

५४] वसंत द्वारकानाथ कन्याळकर

५५] विठ्ठल दौलत साळुंखे

५६] रामनाथ पांडूरंग अमृते

५७] परशुराम अंबाजी देसाई

५८] घनश्याम बाबू कोलार

५९] धोंडू रामकृष्ण सुतार

६०] मुनीमजी बलदेव पांडे

#१०७हुतात्मे
६१] मारुती विठोबा म्हस्के

६२] भाऊ कोंडीबा भास्कर

६३] धोंडो राघो पुजारी

६४] ह्रुदयसिंग दारजेसिंग

६५] पांडू माहादू अवरीरकर

६६] शंकर विठोबा राणे

६७] विजयकुमार सदाशिव भडेकर

६८] कृष्णाजी गणू शिंदे

६९] रामचंद्र विठ्ठल चौगुले

७०] धोंडू भागू जाधव

#१०७हुतात्मे
७१] रघुनाथ सखाराम बीनगुडे

७२] काशीनाथ गोविंद चिंदरकर

७३] करपैया किरमल देवेंद्र

७४] चुलाराम मुंबराज

७५] बालमोहन

७६] अनंता

७७] गंगाराम विष्णू गुरव

७८] रत्नु गोंदिवरे

७९] सय्यद कासम

८०] भिकाजी दाजी

#१०७हुतात्मे
८१] अनंत गोलतकर

८२] किसन वीरकर

८३] सुखलाल रामलाल बंसकर

८४] पांडूरंग विष्णू वाळके

८५] फुलवरी मगरु

८६] गुलाब कृष्णा खवळे

८७] बाबूराव देवदास पाटील

८८] लक्ष्मण नरहरी थोरात

८९] ठमाबाई विठ्ठल सूर्यभान

९०] गणपत रामा भुते

#१०७हुतात्मे
९१] मुनशी वझीऱअली

९२] दौलतराम मथुरादास

९३] विठ्ठल नारायण चव्हाण

९४] देवजी शिवन राठोड

९५] रावजीभाई डोसाभाई पटेल

९६] होरमसजी करसेटजी

९७] गिरधर हेमचंद लोहार

९८] सत्तू खंडू वाईकर

९९] गणपत श्रीधर जोशी

१००] माधव राजाराम तुरे(बेलदार)

#१०७हुतात्मे
१०१] मारुती बेन्नाळकर

१०२] मधूकर बापू बांदेकर

१०३] लक्ष्मण गोविंद गावडे

१०४] महादेव बारीगडी

१०५] कमलाबाई मोहिते

१०६] सिताराम दुलाजी घाडीगांवकर

१०७] शंकरराव तोरस्कर

#१०७हुतात्मे
आज संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या लढ्यास सुरवात झाली होती, त्यानिमित्ताने लढयातील हुतात्म्यांची आठवण जागविण्याचा एक छोटासा प्रयत्न..शतशः नमन..🙏

#हुतात्मादिवस

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with मराठी रिट्विट

मराठी रिट्विट Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @MarathiRT

11 Jun
ARTICLE by - Jayant Howal

m.facebook.com/story.php?stor…

शिक्षण क्षेत्राचे निर्णय तारतम्य बाळगून घ्या.गेल्या अनेक वर्षांत महाराष्ट्राला क्षेत्राविषयी चाड,आणि जाण असणारा शिक्षण मंत्री मिळाला नाही.ऑनलाईन ऑनलाइन हा धोशा म्हणजे गंमत आहे का?
एका घरात चार मुले असणाऱ्या पालकांनी चार अँड्रॉइड फोन लॅपटॉप घ्यावे का?हे किती कुटुंबाला शक्य आहे?समाजातील गरीब वर्गापासून विचार करायला शिका. सगळ्यांची मुले काही इंटरनॅशनल शाळेत, पटसंख्या 20 ते 30 असणाऱ्या शाळेत शिकत नाहीत.
इथे प्रत्येक वर्गात 70 पटसंख्या असणाऱ्या शाळा 90 टक्क्यांपेक्ष्या जास्त आहेत.किती घरात स्मार्ट फोन लॅपटॉप आहेत?किती घरात वायफाय आहे?ऑनलाइन शाळा रोज किमान 5 तास चालणार. तोवर नेट सुरू. अनेक महिने पगार न मिळाले त्या शिक्षकाचा नेट पॅक एका दिवसात संपेल.
Read 8 tweets
9 May
देवगोंडा ज्योतीगोंडा पाटील नावाचा त्यांचा आज्जा. मोठ्ठा घरंदाज आसामी. त्या काळात तो डोक्याला मोठ्ठा रुमाली फटका बांधीत असे म्हणून लोक त्याला "रुमाल गोंडा पाटील" म्हणत.

एकदा न्यायनिवाड्याकरीता नांदणी मठाचे मठाधिपती असणाऱ्या या देवगोंडा पाटलांना बोलवण्यात आले. न्यायनिवाडा झाला.
समेटाची कागदपत्रे तयार झाली. त्या वेळी वडिलधाऱ्या माणसाने देवगोंडा पाटलास सही कराय सांगितले. देवगोंडा मोठा माणूस पण निरक्षर. पाटलाला नामुष्की वाटली. तो घरी आला.

मोठा मुलगा पायगोंडा शेतात काम करत होता. त्याला शेती बंद कराय सांगितलं व आष्ट्याच्या शाळेत शिकायला पाठवलं.
शिकायची ठिणगी पेटली ती इथं.

पायगोंडा जैन चतुर्थ समाजातून सातवी पास होणारा #सातारा जिल्ह्यातला पहिला माणूस ठरला.

तो महसुली खात्यात नोकरीला लागला. नोकरीनिमित्त पायगोंडा कराडात राहू लागला. आपल्या पोरांबरोबर भाड्याच्या ब्राह्मणाच्या घरात तो मांगाच्या पोरांना शिकवत असे.
Read 5 tweets
11 Mar
कोरोना विषाणू आणि कोविड १९ आजाराबद्दल सविस्तर माहिती

कोरोना व्हायरस म्हणजे काय?

कोरोना व्हायरस हा विषाणूंचा एक प्रकार आहे. यामध्ये अनेक विषाणूंचा समावेश होतो. या विषाणूंचा संसर्ग प्राणी आणि माणसांना होतो. विविध प्रकारच्या कोरोना विषाणूंमुळे श्वसनसंस्थेशी संबंधित आजार होतात.
अगदी नेहमीच्या सर्दी- खोकल्यापासून ते २०१२ मध्ये समोर आलेला मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम (मेर्स), सिव्हीर ऍक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम (सार्स) हे कोरोना व्हायरसमुळे उद्भवणारे आजार आहेत.
कोविड १९ म्हणजे काय?

चीनमध्ये शोध लागलेल्या आणि सध्या जगभर पसरलेल्या कोरोना विषाणूमुळे होणाऱ्या आजाराचे नामकरण कोविड १९ असे करण्यात आले आहे. डिसेंबर २०१९ मध्ये साथ सुरू होण्याआधी नवा कोरोना विषाणू आणि त्यासंबंधीच्या साथीची कोणतीही नोंद नव्हती.
Read 49 tweets
8 Mar
नमस्कार..
मी प्राजक्ता आबासाहेब गोडसे.
माझा जन्म 16 जानेवारी चा असून माझं मूळ गाव जेऊर तर सध्या पुणे येथे वास्तव्य.
माझं शिक्षण पुढीलप्रमाणे..

Ph.D Appeared
D.Ed. B.Ed. M.Ed.
Double Graduate
Double Post Graduate
D.S.M.
Both TET and TAIT qualified
CBSE UGC NET qualified
विशेष आवड व विशेष कार्य:-
अन्यायाविरुद्ध संघर्ष करून न्याय मिळविण्यासाठी लढण्याची आवड.
म्हणूनच रखडलेली शिक्षकभरती चालू होण्यासाठी व पूर्ण व्हावी म्हणून 2 वर्षे तीव्र संघर्ष केला.
(अनेकवेळा मुख्यमंत्री..शिक्षणमंत्री.. अनेक आमदार खासदार यांच्या भेटी घेतल्या.
Read 17 tweets
8 Mar
मी पौर्णिमा राजेंद्र पवार. माझा जन्म १७/११/१९९८ चा, डोंबिवलीचा. सध्या मी डोंबिवलीमध्येच राहते.
सध्या मी मेकअप आर्टिस्ट म्हणुन काम करते , लहानपणीपासुन  स्वतः च्या नावापुढे कलाकार ( आर्टिस्ट) म्हणून टॅग लावण्याची इच्छा होती . याच इच्छेच्या मार्गाने जात २०१९ मध्ये मी इंटरनॅशनल मेकअप आर्टिस्ट झाले.
गोष्टी शिकत राहणं मला आवडतं. प्रोफेशनल लाईफ मधून वेळ मिळाला तर  मॉडेलिंग , अभिनय मधली आवड जपायला आवडतं,मी त्यासाठी वेळ देण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करत असते.
Read 14 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!