Razem Profile picture
25 Nov, 11 tweets, 5 min read
.@_mkonieczny: W tym tygodniu mieliśmy do czynienia z kolejną radykalną woltą rządu, bo przecież jeszcze w weekend @Jaroslaw_Gowin zapewniał, że stoki będą zamknięte. I co? I we wtorek nagle okazuje się że jednak nie że jednak będą otwarte! Image
.@_mkonieczny: Według informacji medialnych dowiadujemy się, że istotną rolę w podjęciu decyzji w podjęciu decyzji o tym, że stoki jednak będą otwarte, miał @GutMostowy, najbogatszy poseł poseł @Porozumienie__ i współwłaściciel, udziałowiec w stoku narciarskim.
.@_mkonieczny: Rząd nagle, wbrew wcześniejszym zapewnieniom, zmienia swoją decyzję w osobistym interesie wiceministra rozwoju, najbogatszego posła @GutMostowy i my, jako partia Razem, będziemy domagać się wyjaśnień.
.@_mkonieczny: Zwrócimy się do ministra @Jaroslaw_Gowin o udostępnienie notatek i list obecności ze spotkań konsultacyjnych, bo według deklaracji, miały miejsce konsultacje z branżą, jak się okazuje, najprawdopodobniej w osobie wiceministra.
.@_mkonieczny: Jeżeli to jest prawda, jeżeli istotną rolę w zmianie tej decyzji miał wiceminister rozwoju i właściciel stoku narciarskiego, to mamy oczywisty sposób do czynienia z konfliktem interesu.
.@_mkonieczny: Co zrobić, żeby takie rzeczy nie miały miejsca? Bo w oczywisty sposób nie możemy liczyć na przyzwoitość wszystkich obozów politycznych.
.@_mkonieczny: Skoro taka sytuacja mogła mieć miejsce już w przypadku premiera @MorawieckiM, który wchodząc do rządu posiadał ogromne ilości akcji banków, a jednocześnie jako premier miał nadzorować ich funkcjonowanie...
.@_mkonieczny: ...postulowaliśmy rozwiązanie, które zakładało, że członkowie rządu umieszczaliby akcje w ślepym funduszu tak, żeby nie mogli w trakcie pełnienia swoich funkcji o nich decydować.
.@_mkonieczny: To zabezpiecza nas przed takimi sytuacjami. Warto do tego rozwiązania powrócić, bo ewidentnie problem jest i to są te dwie rzeczy, o które będziemy wnosić.
.@_mkonieczny: Konkretne informacje - notatki ze spotkań konsultacyjnych i listę obecności, żebyśmy wiedzieli, czy faktycznie @GutMostowy wywierał presję, czy miał istotny wpływ na podjęcie decyzji, która była w jego oczywistym, osobistym interesie.
.@_mkonieczny: Jeżeli tak, to mamy do czynienia ze skandalem. Mamy do czynienia z sytuacją, w której osobiste interesy obozu rządzącego są ważniejsze niż nasze zdrowie i to wymaga wyjaśnienia. I my to wyjaśnimy.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Razem

Razem Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @partiarazem

27 Nov
🗨️[1/15] Kiedy usłyszałem, że przyszły rok ma być rokiem Baczyńskiego, szczerze się ucieszyłem. Bo Baczyński to postać bardzo ciekawa. Trudno zrobić z niego nadętego, bogoojczyźnianego nudziarza. A jednak okazuje się, że można spróbować. @ZandbergRAZEM w #Sejm Image
🗨️ [2/15] Ze zbuntowanego poety zrobiliście Państwo grzecznego ucznia, w przylizanym mundurku, klepiącego patriotyczne frazesy. Tymczasem Baczyński swojej szkoły, z jej ostrą hierarchią i nacjonalistycznym nadęciem, po prostu nie cierpiał.
🗨️ [3/15] Gdyby Baczyński żył dzisiaj, pewnie wyśmiewałby ministra Czarnka. Jeśli zaś chodzi o poglądy, plasował się na lewo od kogokolwiek na tej sali, był bowiem rewolucyjnym socjalistą. Jakby to prawicy nie drażniło, “Kolumbowie” byli politycznie grupą bardzo różnorodną.
Read 15 tweets
27 Nov
.@PolaMatysiak: Konstytucja 3 Maja w dniu jej uchwalenia była próbą ratowania polskiej państwowości. Upadła jednak pod ciosami zaborców zaproszonych przez polskich polityków i duchownych sprzeciwiających się reformom. Image
.@PolaMatysiak: Oni sprzeciwiali się nowej konstytucji, gdyż kierowali się własnymi partykularnymi interesami, chęcią obrony przywilejów i słabego, niewydolnego państwa. Przeciwnikom konstytucji zabrakło myślenia o dobru wspólnym, racji stanu - o Rzeczpospolitej.
.@PolaMatysiak: W czasach gdy nasze państwo wytarto z mapy, Konstytucja 3 Maja była symbolem nadziei na odrodzenie bardziej sprawiedliwej, nowoczesnej i przede wszystkim wolnej Polski. Obchody rocznic jej powołania były zakazane we wszystkich zaborach.
Read 13 tweets
27 Oct
Lewica okupuje mównicę! ✊
#WyrokNaKobiety Image
Terlecki: KTO TO JEST, TA BLONDYNA WYSOKA? XD
Terlecki wzywa do opuszczenia sali plenarnej posłankę... Jarugę-Nowacką. Posłanka zginęła w Smoleńsku w 2010 roku.

A tu naczelnik: Image
Read 4 tweets
22 Oct
Przewodnicząca Przyłębska przeczytała opinie organizacji międzynarodowych, które twierdzą, że torturowanie kobiet wcale nie jest sprzeczne z prawami człowieka. No i oczywiście opinię Ordo Iuris.

#WyrokNaKobiety #PowiedzKomuś Image
Teraz wysłuchanie "stron", tymi stronami są posłowie PiS.
Padł argument "aborcja powinna być zakazana, bo jest 500+"
Read 20 tweets
21 Oct
.@MagdaBiejat: Od września @MZ_GOV_PL trzy razy ogłaszało kolejne wersje strategii na jesienną falę pandemii. Otóż panie premierze, panie ministrze zdrowia, strategii na jesień... nie ogłasza się jesienią, ale na początku lata.
.@MagdaBiejat: Strategia to nie tylko plan na miesiąc czy dwa, ale wszystkie scenariusze, te dobre i te złe. Strategii wreszcie nie zmienia się co 2 tygodnie, tak samo zresztą jak czterech ustaw, nie przekazuje się posłom na 17 godzin przed ich zbiorczym procedowaniem w Sejmie!
.@MagdaBiejat: Projekty te powinny być konsultowane ze środowiskiem medycznym i ekspertami. Opozycja powinna mieć czas na przygotowanie poprawek. My naprawdę widzimy wasze trudności i chcemy wam pomóc. To dotyczy nas wszystkich, wszystkich obywateli.
Read 27 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!