Razem Profile picture
27 Nov, 13 tweets, 5 min read
.@PolaMatysiak: Konstytucja 3 Maja w dniu jej uchwalenia była próbą ratowania polskiej państwowości. Upadła jednak pod ciosami zaborców zaproszonych przez polskich polityków i duchownych sprzeciwiających się reformom.
.@PolaMatysiak: Oni sprzeciwiali się nowej konstytucji, gdyż kierowali się własnymi partykularnymi interesami, chęcią obrony przywilejów i słabego, niewydolnego państwa. Przeciwnikom konstytucji zabrakło myślenia o dobru wspólnym, racji stanu - o Rzeczpospolitej.
.@PolaMatysiak: W czasach gdy nasze państwo wytarto z mapy, Konstytucja 3 Maja była symbolem nadziei na odrodzenie bardziej sprawiedliwej, nowoczesnej i przede wszystkim wolnej Polski. Obchody rocznic jej powołania były zakazane we wszystkich zaborach.
.@PolaMatysiak: Na lewicy zawsze o nich pamiętano. Dlatego klub parlamentarny @__Lewica popiera uchwałę o ustanowieniu roku 2021 rokiem Konstytucji 3 Maja.
.@PolaMatysiak: Przy tej okazji ważne jest, abyśmy nie obrócili tego symbolu wyłącznie w banał o pierwszej w Europie, a drugiej na świecie ustawie zasadniczej.
.@PolaMatysiak: Konstytucja 3 Maja nie uchroniła nas od utraty państwa. Uchwalona za pomocą podstępu, bez dopuszczenia do głosu jej przeciwników, przy obecności mniej niż połowy ówczesnej liczby posłów,
.@PolaMatysiak: ...nie uzyskała politycznego poparcia, mimo że była ważnym i potrzebnym krokiem w kierunku nowoczesnego państwa.
.@PolaMatysiak: Pod jarzmem zaborców była tylko i aż symbolem nadziei na wolność. Nie zapominajmy jednak, że wolność jest marzeniem niewolnika. To dzisiaj za mało. Jesteśmy dziś wolnymi ludźmi w wolnym kraju. I co robicie z naszą wolnością?
.@PolaMatysiak: Uchwalacie swoje prawa po nocy, w tempie nie pozwalającym na zapoznanie się z ich treścią. Używacie parlamentarnych forteli by nie doprowadzić do otwartej debaty.
.@PolaMatysiak: Wysługujecie się trybunałami by narzucić Narodowi prawa, których ten nie popiera i nie akceptuje. Otaczacie parlament barierkami i mundurowymi, by chronić się przed ludźmi, których głosy was tutaj sprowadziły.
.@PolaMatysiak: Konstytucja 3 Maja spełniła swoją rolę jako symbol nadziei na wolność. Dzisiaj niech będzie dla nas także lekcją parlamentaryzmu i przyczynkiem do refleksji nad stanowionym przez nas prawem.
.@PolaMatysiak: Bo o jakości i sile naszego Państwa nie przesądzi treść przepisów, ale treść codziennego życia ludzi, którzy muszą swoje prawa popierać i muszą w nie wierzyć.
.@PolaMatysiak: Inaczej wiecznie będziemy marzyć o potężnej Polsce, a ta prawdziwa będzie się nam rozpadać w rękach.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Razem

Razem Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @partiarazem

27 Nov
🗨️[1/15] Kiedy usłyszałem, że przyszły rok ma być rokiem Baczyńskiego, szczerze się ucieszyłem. Bo Baczyński to postać bardzo ciekawa. Trudno zrobić z niego nadętego, bogoojczyźnianego nudziarza. A jednak okazuje się, że można spróbować. @ZandbergRAZEM w #Sejm
🗨️ [2/15] Ze zbuntowanego poety zrobiliście Państwo grzecznego ucznia, w przylizanym mundurku, klepiącego patriotyczne frazesy. Tymczasem Baczyński swojej szkoły, z jej ostrą hierarchią i nacjonalistycznym nadęciem, po prostu nie cierpiał.
🗨️ [3/15] Gdyby Baczyński żył dzisiaj, pewnie wyśmiewałby ministra Czarnka. Jeśli zaś chodzi o poglądy, plasował się na lewo od kogokolwiek na tej sali, był bowiem rewolucyjnym socjalistą. Jakby to prawicy nie drażniło, “Kolumbowie” byli politycznie grupą bardzo różnorodną.
Read 15 tweets
25 Nov
.@_mkonieczny: W tym tygodniu mieliśmy do czynienia z kolejną radykalną woltą rządu, bo przecież jeszcze w weekend @Jaroslaw_Gowin zapewniał, że stoki będą zamknięte. I co? I we wtorek nagle okazuje się że jednak nie że jednak będą otwarte! Image
.@_mkonieczny: Według informacji medialnych dowiadujemy się, że istotną rolę w podjęciu decyzji w podjęciu decyzji o tym, że stoki jednak będą otwarte, miał @GutMostowy, najbogatszy poseł poseł @Porozumienie__ i współwłaściciel, udziałowiec w stoku narciarskim.
.@_mkonieczny: Rząd nagle, wbrew wcześniejszym zapewnieniom, zmienia swoją decyzję w osobistym interesie wiceministra rozwoju, najbogatszego posła @GutMostowy i my, jako partia Razem, będziemy domagać się wyjaśnień.
Read 11 tweets
27 Oct
Lewica okupuje mównicę! ✊
#WyrokNaKobiety Image
Terlecki: KTO TO JEST, TA BLONDYNA WYSOKA? XD
Terlecki wzywa do opuszczenia sali plenarnej posłankę... Jarugę-Nowacką. Posłanka zginęła w Smoleńsku w 2010 roku.

A tu naczelnik: Image
Read 4 tweets
22 Oct
Przewodnicząca Przyłębska przeczytała opinie organizacji międzynarodowych, które twierdzą, że torturowanie kobiet wcale nie jest sprzeczne z prawami człowieka. No i oczywiście opinię Ordo Iuris.

#WyrokNaKobiety #PowiedzKomuś Image
Teraz wysłuchanie "stron", tymi stronami są posłowie PiS.
Padł argument "aborcja powinna być zakazana, bo jest 500+"
Read 20 tweets
21 Oct
.@MagdaBiejat: Od września @MZ_GOV_PL trzy razy ogłaszało kolejne wersje strategii na jesienną falę pandemii. Otóż panie premierze, panie ministrze zdrowia, strategii na jesień... nie ogłasza się jesienią, ale na początku lata.
.@MagdaBiejat: Strategia to nie tylko plan na miesiąc czy dwa, ale wszystkie scenariusze, te dobre i te złe. Strategii wreszcie nie zmienia się co 2 tygodnie, tak samo zresztą jak czterech ustaw, nie przekazuje się posłom na 17 godzin przed ich zbiorczym procedowaniem w Sejmie!
.@MagdaBiejat: Projekty te powinny być konsultowane ze środowiskiem medycznym i ekspertami. Opozycja powinna mieć czas na przygotowanie poprawek. My naprawdę widzimy wasze trudności i chcemy wam pomóc. To dotyczy nas wszystkich, wszystkich obywateli.
Read 27 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!