Volgende maand al gaan de #vaccins los. Een enorme prestatie van de farmaceuten en een grote brenger van hoop voor de mensheid.

Maar hoe groot moet die hoop zijn? En wat gaat Nederland doen met het vaccin? Een draadje⬇️. Samenvatting: het wordt nog een hobbelig 2021.
Voor deze analyse gaan we ervan uit dat de vaccins veilig zijn. Dat is niet 100% zeker. Ook lijkt zo'n vaccin de sterfte en ernstige ziekte enorm te doen afnemen. Mooi!

Maar er blijven 3 grote onzekerheden:
1. Stopt de transmissie?
2. Stopt #LongCovid
3. Wat doet Nederland?
1. Het is helemaal niet zeker in welke mate geprikte mensen het virus niet meer doorgeven. Als dat nog maar beperkt is, dan bouw je groepsimmuniteit op met het vaccin. Als je bijna even besmettelijk blijft na vaccinatie, dan dus minder.
Het is dus goed mogelijk dat controlemaatregelen nodig zullen blijven, ook nadat iedereen geprikt is.

En we weten ook al dat niet iedereen zich zal laten prikken. Dit danken we aan de bijwerkingen van de prik (dagen ziekjes), desinformatie van Rutte-3 en vaccin-angst.
2. Het is aannemelijk dat geprikte mensen minder #LongCovid zullen krijgen. Maar ook hier is onbekend in welke mate. Als het virus dan blijft rondgaan (zie punt 1.) dan blijven mensen misschien massaal in de lappenmand terecht komen, deels zelfs permanent.
3. Het kabinet stuurt op ziekenhuisopnames en vindt massale sterfte niet leuk. Het is aannemelijk dat vaccinatie van hoge risicogroepen daarom tot een vermindering van de controlemaatregelen zullen leiden.

Daarmee wordt de maatschappij (tijdelijk) gevaarlijker voor de rest.
Scenario: Eind februari zijn alle 80+'ers en 60+'ers met Covid-gevaarlijke ziektes als diabetes gevaccineerd.

Dan valt de sterfte grotendeels weg, en een flink deel van de ziekenhuisopnames. Op zich prachtig.

Maar dat schept ruimte voor versoepelingen, in de strategie van NL.
In maart zijn dan de bars en restaurants helemaal open, scholen zonder bescherming, noem maar op. En Nederland kennende zal de bevolking zich dan ook vrijer gedragen, voorzichtig doen wordt saai. Ook als dat tot massale besmetting leidt remt de overheid niet af.
Maar iedereen die niet gevaccineerd is (en wie weet ook mensen die dat wel zijn) kan nog volop #LongCovid krijgen.

Zelfs als het vaccin je daartegen beschermt, duurt het tot eind (?) 2021 tot je je prik mag gaan halen. Terwijl de viruscirculatie denkelijk hoger zal zijn dan nu.
Samenvatting: er is nog veel onzeker, maar we weten wel dat de maatschappij niet binnen enkele maanden veilig zal zijn voor gezonde mensen, laat staan voor mensen in hogere risicogroepen. Het zal aftellen worden tot je je prik mag, en (deels) isoleren tot dan.
De keuze van het kabinet om zelfs nu met het vaccin in aantocht nog te kiezen voor hoge viruscirculatie zal ingegeven zijn door korte termijnoverwegingen, maar ook door de kennis dat het vaccin besmettingen niet volledig zal voorkomen. #Groepsimmuniteit muß sein...
De oplossing?

Vaccineer iedereen (die dat wil) zo snel mogelijk. Spanje wil voor Pasen klaar zijn.

En anders zal alleen in landen waar #LongCovid erkend wordt, het virus gevaarlijk wordt geacht en beleid op infecties gericht is geremd worden. Nederland is dat (nog) niet.
Of anders moeten we hopen. Hopen dat geprikte mensen nauwelijks meer het virus kunnen doorgeven. Want dan bouwen we vanaf januari snel groepsimmuniteit op (de "nette", met vaccins) en zou 2021 veiliger kunnen zijn dan 2020.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Platform Containment Nu! #VeiligOnderwijs

Platform Containment Nu! #VeiligOnderwijs Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @ContainmentNu

28 Nov
Zoals u weet houdt @rivm vol dat het virus zich vooral verspreidt via hoesten/spetters en dat mensen zonder klachten nauwelijks verspreiden. Onzin, maar wel handig voor het verspreidingsbeleid.

Maar wat als dat beleid gekozen werd om het tegenovergestelde? Draad ⬇️
Op 14 april legde Van Dissel uit in de Kamer dat, op basis van wat hij in China waarnam:
- Een zeer hoog % van besmette mensen nauwelijks last heeft (asymptomatisch dus)
- Die mensen wel besmettelijk zijn (aerosolen dus, niet alleen spetters).

Dat maakt indammen dan onmogelijk. ImageImageImage
En als je helemaal gelooft dat stoppen niet werkt, accepteer je dat de meesten het krijgen. Dan ben je een monster als je de besmettingen niet stuurt naar groepen die "er geen last van hebben". En geen "tempo maakt". En niet hoopt op #groepsimmuniteit.
Read 17 tweets
9 Nov
We spraken net met ons juridische team. De overheid heeft ons 2 dingen gegund:
- geen Jeugdzorg meer bij thuishouden. Hoera!
- desinformatie op de site over besmettelijkheid kinderen is weg.

Verder bestond de reactie van de overheid uit algemeenheden #VeiligOnderwijs ⬇️
Er komt een gesprek met de Staat, waar de advocaat geen groots van verwacht.

En dus gaan we deze week een zittingsdatum aanvragen. Dat moet zo snel mogelijk, wie weet volgende week of de week erna.
We laten het weten als er een zittingsdatum is. Dan zal een van onze mensen met het advocatenteam naar de rechtbank in Den Haag gaan. Enkele dagen later doet de rechter dan uitspraak.
Read 5 tweets
30 Oct
De "huisartstriage is dus in volle gang: toegang tot ziekenhuizen met huisartsen filteren. Dat gaat onder andere met deze nogal weinig subtiele brief.

Interessant: er wordt gesproken over "geen behandeling". Maar we gingen toch van 21 -> 8 ligdagen door "betere behandeling"?⬇️
Dit zet het zoeklicht vol op hoeveel Covidders überhaupt het ziekenhuis nog halen, nu de overheid juist stuurt op "instandhouden reguliere zorg": Covidders krijgen de capaciteit die over is, en dat is niet veel.
Een ander punt is dus dat artsen zelf toegeven dat Covid afwachten is, en lijden verzachten. Dan kan de ligduur op IC's alleen maar dalen (afgezien van cohort-effecten) door selectie aan de poort of verwijderen uit de IC bij lagere kansen.

Dat verdient niet de schoonheidsprijs.
Read 7 tweets
29 Oct
Laten we even nalopen wie dit beleid níet wil.

De horeca heeft liever een vroege, harde lockdown. Dan kunnen ze daarna sneller weer verder. Logisch.
Aan opiniepeilingen te zien wil 70% van de mensen strengere maatregelen en dus gewoon dat de overheid ons beschermt.

Dat geldt zeker voor de 25% die extra risico loopt en nu vaak geïsoleerd leeft.
Schoolkinderen gaan waarschijnlijk graag vaak naar school, in plaats van voortdurend thuis te moeten zitten door de hoge viruscirculatie en het gebrek aan bescherming van scholen.

Ook zij krijgen het virus liever niet.
Read 8 tweets
23 Oct
Zojuist is de sommatiebrief van de Stichting Protect EveryBody betekend bij het kabinet.

Wij eisen samen met een reeks organisaties en gedupeerde gezinnen dat de overheid haar beleid naar kinderen en onderwijs aanpast #VeiligOnderwijs

Meer informatie in het draadje ⬇️
Op de site veiligonderwijs.org vinden jullie onze motivatiebrief om deze zaak te starten.

Heel belangrijk is ook de donatiecampagne, we hebben 15.000 euro nodig om deze zaak te financieren en dat geld komt van, eeehhh, jou. Kun je wat missen? #VeiligOnderwijs
Deze zaak start Stichting Protect EveryBody (waaronder @containmentnu) in samenwerking met en met steun van @GeenDorHout @SDicht scholenmeldpunt.nl endcoronavirus.org @ZeroCovAlliance. En met gezinnen die door het kabinetsbeleid in een moeilijke situatie zijn gekomen.
Read 9 tweets
3 Oct
Er is veel vraag naar praktische informatie over #mondneusmaskers danwel #mondkapjes. Daarom een draadje met 3 delen:
1. Welke soorten maskers zijn er? Welk type gebruik?
2. Hoe gebruik je een masker?
3. Hoe koop je een masker?

Deel 1: type masker en gebruik.
Deel 2. Hoe draag je een masker? Samenvatting: kies of je met een filtermasker/mondkapje heel voorzichtig wilt zijn of vooral de grootste risico's wilt uitbannen met een simpel chirurgisch mond-neusmasker oid.
Deel 3: wat kost een masker?
Read 11 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!