Tweede termijn: Onze advocate benadrukt dat wij niet vragen om het sluiten van scholen. Ook benadrukt zij dat er door de Staat verwezen wordt naar een onderzoek naar clusters, waarbij een pagina van RIVM benoemd wordt waar dit onderzoek niet te vinden is.
'Over het algemeen een laag gezondheidsrisico voor kinderen' is voor veel ouders niet aanvaardbaar. Veel ouders zouden een andere afweging maken op basis van de feiten, zeker als zij of hun kind een kwetsbare gezondheid heeft.

#VeiligOnderwijs
Rechter meldt de landsadvocaat dat wij simpelweg vragen om het volgen van de richtlijnen van de @WHO
Landsadvocaat geeft aan: @WHO zegt 'volg onze adviezen niet zomaar op' 😂
Waarom dan geen mondkapjes? Volgens de Staat: Omdat er afstand wordt gehouden. Niet kinderen onderling, en dat is volgens Staat ook niet nodig, want ze hebben toch geen ernstige klachten.

#VeiligOnderwijs
En volgens Staat zou het geen zin hebben, omdat de kinderen de mondkapjes na school toch ook af doen.

Drogredenering

#VeiligOnderwijs
Leerplicht - Rechter zegt: 'Staat zegt in principe 'Corona is geen reden om je kind thuis te houden'. Eisers vragen echter geen cart blanche mbt de leerplicht.'
De zaak is klaar. Ik geef jullie graag zsm een makkelijk leesbaar verslag, maar eerst even eten, koffie en naar huis.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Platform Containment Nu! #VeiligOnderwijs

Platform Containment Nu! #VeiligOnderwijs Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @ContainmentNu

2 Dec
De landsadvocaat krijgt het woord. Benadrukt het belang van sociaal contact voor kinderen.
Er wordt benadrukt dat de Staat inzet op 'maximaal controleren' van het virus 🙄

#VeiligOnderwijs
Er wordt gemeld dat scholen moeten zorgen voor goede ventilatie. Daar zouden concrete aanwijzingen voor gegeven worden.

#VeiligOnderwijs
👇
Read 17 tweets
2 Dec
Live vanuit de rechtbank: De @NOS is aanwezig, zowel voor radio als televisie.
@MinVWS, @MinOCW & @rivm zijn ondertussen ook aanwezig.

#VeiligOnderwijs
Voor alle duidelijkheid: De update is Live, niet de TV, tenzij iemand het kan vinden.
Read 21 tweets
26 Nov
Volgende maand al gaan de #vaccins los. Een enorme prestatie van de farmaceuten en een grote brenger van hoop voor de mensheid.

Maar hoe groot moet die hoop zijn? En wat gaat Nederland doen met het vaccin? Een draadje⬇️. Samenvatting: het wordt nog een hobbelig 2021.
Voor deze analyse gaan we ervan uit dat de vaccins veilig zijn. Dat is niet 100% zeker. Ook lijkt zo'n vaccin de sterfte en ernstige ziekte enorm te doen afnemen. Mooi!

Maar er blijven 3 grote onzekerheden:
1. Stopt de transmissie?
2. Stopt #LongCovid
3. Wat doet Nederland?
1. Het is helemaal niet zeker in welke mate geprikte mensen het virus niet meer doorgeven. Als dat nog maar beperkt is, dan bouw je groepsimmuniteit op met het vaccin. Als je bijna even besmettelijk blijft na vaccinatie, dan dus minder.
Read 13 tweets
9 Nov
We spraken net met ons juridische team. De overheid heeft ons 2 dingen gegund:
- geen Jeugdzorg meer bij thuishouden. Hoera!
- desinformatie op de site over besmettelijkheid kinderen is weg.

Verder bestond de reactie van de overheid uit algemeenheden #VeiligOnderwijs ⬇️
Er komt een gesprek met de Staat, waar de advocaat geen groots van verwacht.

En dus gaan we deze week een zittingsdatum aanvragen. Dat moet zo snel mogelijk, wie weet volgende week of de week erna.
We laten het weten als er een zittingsdatum is. Dan zal een van onze mensen met het advocatenteam naar de rechtbank in Den Haag gaan. Enkele dagen later doet de rechter dan uitspraak.
Read 5 tweets
30 Oct
De "huisartstriage is dus in volle gang: toegang tot ziekenhuizen met huisartsen filteren. Dat gaat onder andere met deze nogal weinig subtiele brief.

Interessant: er wordt gesproken over "geen behandeling". Maar we gingen toch van 21 -> 8 ligdagen door "betere behandeling"?⬇️
Dit zet het zoeklicht vol op hoeveel Covidders überhaupt het ziekenhuis nog halen, nu de overheid juist stuurt op "instandhouden reguliere zorg": Covidders krijgen de capaciteit die over is, en dat is niet veel.
Een ander punt is dus dat artsen zelf toegeven dat Covid afwachten is, en lijden verzachten. Dan kan de ligduur op IC's alleen maar dalen (afgezien van cohort-effecten) door selectie aan de poort of verwijderen uit de IC bij lagere kansen.

Dat verdient niet de schoonheidsprijs.
Read 7 tweets
29 Oct
Laten we even nalopen wie dit beleid níet wil.

De horeca heeft liever een vroege, harde lockdown. Dan kunnen ze daarna sneller weer verder. Logisch.
Aan opiniepeilingen te zien wil 70% van de mensen strengere maatregelen en dus gewoon dat de overheid ons beschermt.

Dat geldt zeker voor de 25% die extra risico loopt en nu vaak geïsoleerd leeft.
Schoolkinderen gaan waarschijnlijk graag vaak naar school, in plaats van voortdurend thuis te moeten zitten door de hoge viruscirculatie en het gebrek aan bescherming van scholen.

Ook zij krijgen het virus liever niet.
Read 8 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!