#ALKIM
1/24 Bu yazımda, son yılların popüler hissesi olan Alkim Kimya’yı büyüme potansiyeli bakımından değerlendirmeye çalışacağım. Vurgulamak istediğim şey, ticari bakış açısının, finansal analiz kadar önemli olduğunu göstermektir.

finnovaadvisors.com/blog/alk
2/24 Bu tweet zincirinde yer alan içeriği, dilerseniz blog sayfamdan da okuyabilirsiniz:

finnovaadvisors.com/blog/alk
3/24 Alkim Kimya, ülkemizin ve bölgenin lider kimya şirketlerinden birisidir. Alkim Kimya’nın ürünlerine baktığımızda, en önemli ürünün sodyum sülfat olduğunu görüyoruz.
4/24 Şirketin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sodyum sülfatın en büyük ve en önemli kullanım alanı deterjan endüstrisidir. Doğal sodyum sülfat, toz deterjanların formüllerinde dolgu maddesi olarak bulunur ve deterjan üretim maliyetini optimize eder.
5/24 Sodyum sülfat ayrıca, cam, tekstil, kağıt, hayvan yemi ve kimyasal ürünler alanlarında da kullanılmaktadır.
6/24 Deterjan üreticileri Alkim Kimya’nın en önemli müşteri segmenti olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum, Alkim Kimya’nın gelecekteki büyüme potansiyelinin ve başarısının, deterjan sektöründeki değişim ve gelişimlere duyarlı olabileceğini göstermektedir.
7/24 Burada dikkatimizi çeken nokta, Alkim’in en önemli ürünü olan sodyum sülfatın, yalnızca toz deterjanlarda kullanılıyor olması.
8/24 Dünyada deterjan alanında toz ve sıvı deterjan olmak üzere 2 ana ürün grubu bulunmaktadır.
9/24 Euromonitor verilerine göre, dünyada toz deterjan pazarının büyüklüğü 26 milyar ABD Doları düzeyindedir. Bu rakamın 2024 yılında 31 milyar ABD Doları seviyesine çıkması öngörülmektedir.
10/24 Sıvı deterjan pazarı son yıllarda oldukça hızlı büyümektedir. Sıvı deterjanların özellikle de renkli çamaşırlarda daha iyi sonuçlar elde ettiği iddia edilmektedir.
11/24 Sıvı deterjan pazarının büyüklüğü 21 milyar ABD Doları düzeyindedir ve 2024 yılında 31 milyar ABD Doları’na ulaşarak, toz deterjanı yakalaması beklenmektedir.
12/24 Sıvı deterjan ABD pazarına hakimdir. Ayrıca, gelişmiş ülkelerde de her geçen gün payını, toz deterjana karşı arttırmaktadır. Toz deterjan ise, Çin, Orta Doğu, Hindistan ve diğer gelişmekte olan ülkelerde/bölgelerde önemli pazar payına sahiptir.
13/24 Grafikten de görüleceği üzere, Alkim genellikle gelişmekte olan ülkelere ihracat yapmaktadır.

Toz deterjan, tüketiciler açısından daha ekonomik bir alternatiftir. Sıvı deterjan ise daha üst gelir düzeyindeki tüketicilere hitap etmektedir.
14/24 Aşağıdaki haber, toz deterjanın ilerleyen yıllarda güç kaybedebileceği, sıvı deterjanın ABD’den sonra, Avrupa’da da oldukça etkin hale geleceğini belirtiyor:
16/24 Bazı üreticilerin, toz deterjan fabrikalarını kapatarak, sıvı deterjan fabrikaları açtığı ifade edilmektedir.

Henkel şirketinin bir yetkilisine dayandırılan bilgiye göre, toz deterjan pazarı Avrupa’da her yıl %4-5 oranında küçülmektedir.
17/24 Bu trendi gözlemlemek için Migros’un internet sitesine girerek toz ve sıvı deterjanların sayılarına baktım.
18/24 Ülkemizde de sıvı deterjanların artık pazardan daha fazla pay almaya başladığı, Migros gibi platformlarda ise, toz deterjanın bile önüne geçtiğini gözlemliyoruz.
19/24 2014 yılında ülkemizde 180 milyon TL büyüklüğü olan sıvı deterjanlar, 2019 yılında 800 milyon TL düzeyine ulaşmıştır (Euromonitor).
20/24
Değerlendirme:

Alkim, ülkemizin ve bölgenin en önemli kimya şirketlerinden birisi olup, sodyum sülfat üretiminde 420.000 tonluk kapasitesi ile dünyadaki en büyük 10 üreticiden birisidir
21/24 Şirket hem ülkemizin hem de bölgenin toz deterjan üreticilerine yıllardır, sodyum sülfat tedarik ederek, pazarda çok güçlü bir konum elde etmiştir
22/24 Şirketin hem sodyum sülfat alanında hem de potasyum sülfat (gübre) alanında kapasite arttırıcı yatırım projeleri mevcuttur.
23/24 Toz deterjanın önümüzdeki 5 ile 10 yıllık dönemde yavaş bir büyüme göstermesi ve sıvı deterjanın, toz deterjandan pazar payı çalması beklenmektedir.
24/24 Şirketin, sodyum sülfat alanı dışındaki yatırımları, sodyum sülfat alanında büyümekte zorlanılması ihtimaline karşı, şirketin kuvvetli büyümesine destek olacaktır.

Okuduğunuz için teşekkürler. Saygılarımla.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Finnova - Hisse Stratejileri

Finnova - Hisse Stratejileri Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @FinnovaAdv

20 Dec
1/7 Her çeyrek sonunda, hisse portföyümüze birkaç saat zaman ayıralım ve hangi hisseyi neden aldığımızı yeniden hatırlayalım. Acaba hisselerin temel hikayelerinde bir değişim/bozulma var mı? Bu alıştırmayı aşağıdaki tweet zincirinde özetledim.
2/7 İlk adım olarak hisseleri neden aldığımızı, ne kadar süre tutmak istediğimizi belirlemeliyiz. Bu bakımdan ben 5 ana yatırım teması belirledim ve her hisseyi bu temalar bakımından işaretledim.
3/7 Eğer bir hisseyi, yüksek büyüme potansiteli olduğu için portföye dahil ettiysek, bu yüksek büyümeyi sekteye uğratacak bir gelişme var mı diye değerlendirme yapmakta büyük fayda var.
Read 7 tweets
19 Dec
#KOZAL Takip ettiğim hisselerin çok özet olarak olumlu ve olumsuz noktalarını blog sayfamda paylaşacağım ve yeni gelişmelerle güncelleyeceğim. İlk olarak Koza Altın'ı paylaşıyorum. Amacım, birkaç cümlede size şirketle ilgili bir fikir verebilmek.

finnovaadvisors.com/not/kozal Image
Olumlu noktalar:
1.) Altın üretiminde Türkiye’de lider oyuncu
2.) 6.2 F/K oranı ile görece cazip değerleme
3.) Bilançoda çok güçlü nakit varlığı (5.5 milyar TL)
4.) Ortaklık yapısı netleşince güçlü temettü dağıtım olasılığı
Read 4 tweets
17 Dec
1. Hisse yatırımına yeni başlayanlar, bana sıklıkla direkt mesaj yoluyla çok temel sorular sorabiliyorlar. Hem onları hatalardan uzak tutmak hem de temel prensipleri hep birlikte yeniden hatırlamak için bu tweet zincirini hazırladım. Image
2. Hisse yatırımı yapmak için ya bir bankada ya da bir aracı kurumda, yatırım hesabınız bulunmalıdır. Minimumda çok büyük tutarlara ihtiyacınız yok. 1.000 TL'lik başlangıç portföy büyüklüğü de yatırım ve tasarruf bilinci oluşturmak için çok kıymetlidir.
3. Bilgi birikiminizi arttırmak çok önemli. Bu bakımdan, hisse, uzun vadeli yatırım, temettü gibi temel kavramlar konusunda farkındalığımızı arttırmamız gerekli. Bunun en iyi yolu, borsa konusundaki kitapları edinmek ve internetteki ücretsiz içerikleri takip etmektir.
Read 15 tweets
11 Dec
1/9 Acil bir ihtiyaç olursa nasıl nakit bulurum? Dolar kuru artarsa nasıl etkilenirim? Borsalar çökerse bana ne kadar etkisi olur?

Portföy dağılımımı, bu riskleri de düşünerek oluşturdum. Bu portföyde gayrimenkul yer almadığı için, tüm yatırım araçları iyi bir likiditeye sahip.
2/9 Likidite bir yatırım aracının, nakite ne kadar hızlı döndürülebildiği anlamına geliyor. Gayrimenkul, likidite bakımından zayıf bir varlık sınıfı. Çünkü, evinizi satmak istediğinizde, muhtemelen satış için minimumda 2 aya ihtiyacınız olacaktır.
3/9 Likidite, sağlık harcaması ve diğer acil harcamaların ortaya çıkması durumunda önem kazanmakta. Bu nedenle, portföyde her daim hızlıca nakite çevrilecek araçlar bulunmalı.
Read 9 tweets
10 Dec
1/9 Son dönemde ülkemizde oldukça popüler olan halka arzlar ile ilgili olarak, küçük yatırımcıları bilgilendirmek için bu tweet zincirini oluşturdum. Halka arzlar ile ilgili en çok ilgi çeken noktalar, değerleme, hisse fiyatı, hisse dağıtım yöntemi gibi konular oluyor. Image
2/9 Dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi de, halka arzdan elde edilen kaynağın, şirketin bilançosuna katkı yapıp yapmayacağıdır. #KRVGD halka arzında, gelen kaynağın, borç kapatmada ve şirket satın almada kullanılacağı belirtilmişti.
3/9 Bu bakımdan, gelen kaynak şirkete somut katkı sağlamış oluyor. Gündemde olan Arzum halka arzında ise mevcut hissedarlar, hisseleri satarak şirketten çıkış yapacak. Şirkete bu çıkışın somut bir katkısı olmayacak. Yalnızca Mediterra Capital adlı fon, hisseleri satarak çıkacak.
Read 9 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!