Follow the rabbit hole. #flood
1. Tarihteki önemli olaylarda paranın, ekonominin rolü;

Feodalitenin yıkılması,

Katalizörlerinden biri Avrupa'da ekonomik dengenin tacirler lehine değişmesi Image
2. Merkezi krallıkların güçlenmesi,

Merkantilizm, ticaret burjuvazisinin güçlenmesi, tacirlerin güven ve istikrar ihtiyacı, mutlak monarşiler. Image
3. Fransız ihtilali,

Güçlenen burjuvazi (ticaret), mutlak monarşiye karşı hak, özgürlük talebi, günümüz ulus devletleri, cumhuriyetleri ve demokrasisi için önemli bir dönüm noktası. Image
4. Toprak, üretim araçları ve paranın insanlık tarihinde ve günümüz ulus devletlerinin oluşmasında çok önemli bir yeri var.

Temel insan hakları bildirgelerinde ve günümüz demokrasilerinin oluşumunda "özel mülkiyet" ve bu bağlamda temel özgürlüklerin gelişimi birbirine paralel. Image
5. Tarihsel olarak para ya da ekonomik açıdan gücü temsil eden diğer araçlar,

Siyasi ve sosyal yapıların günümüzdeki formuna kavuşmasında önemli bir yere sahip. Image
6. Günümüz siyasi, ekonomik sisteminin gelişiminde 4 döneme ayrılan endüstri devrimlerinin ve,

İnternet teknolojilerinin önemli bir yeri var.

Bu gelişmeler dönüşmeye ve siyasi, sosyal, ekonomik yapıları dönüştürmeye devam ediyor. Image
7. #Bitcoin, ekonomik, teknolojik ve siyasi bir varlık.

Tarihsel süreçte ekonomik güç, sanayi devrimi ve internet teknolojileri siyasi, sosyal ve ekonomik yapıları nasıl dönüştürdüyse,

Bitcoin de mevcut sistemi dönüştürmeye aday bir finansal varlık. Image
8. Ekonomik krizlerin ana nedenini,

Çoğu zaman merkezi yapıların yanlış ekonomi politikaları ya da önemli ölçüde yozlaşması oluşturuyor.

Bitcoin'in merkeziyetsiz ve güvenli bir ağ üzerinde olması daha güvenli ve öngörülebilir bir ekonomik deneyim sunuyor. Image
9. Yanlış ekonomi politikalarının sonuçları neden önemli?

"Bir şey satın aldığımda, yada siz bir şey satın aldığınızda karşılığında para veriyorsunuz. Verdiğimiz aslında vaktimizdir. O parayı kazanmak için harcadığımız vakit."

Uruguay Devlet Başkanı José Mujica
9. Bitcoin bir kriz döneminde alternatif bir finansal varlık olarak ortaya çıktı.

Blockchain teknolojisinin tanınmasında oldukça önemli bir yeri olan Bitcoin'in evrimleşmesinde yeni bir faz olarak,

#DeFi merkeziyetsiz finans uygulamalarını deneyimliyoruz. Image
10. Merkeziyetsiz teknolojiler ile kişilere ya da kurumlara güven duyma ihtiyacı belli ölçüde ortadan kalktı.

Bitcoin ve DeFi uygulamaları henüz deneysel teknolojiler, varlıklar olarak gelişim sürecindeler

Bu teknolojiler bizi son derece yeni bir fikir ile tanıştırdılar.
11. Bitcoin'i 2013 yılında tanıdım ve bir zengin olma aracı olarak görmedim.

Bulunduğum neredeyse her ortamda bahsettim ama bir yatırım aracı olarak değil devrimsel bir teknoloji olarak.
12. Bitcoin'in fiyatını da bu bağlamda @ismailhpolat'ın aşağıdaki görüşü gibi bir doğrulayıcı olarak ele alıyorum.

13. Bitcoin, blockchain teknolojisini yaygınlaştırarak bu çerçevede oldukça önemli bir misyon üstlendi.

Blockchain, DLT tabanlı teknolojiler bugün sadece finans dünyasını değil,

Ekonomik, sosyal ve siyasi kurumları dönüştürüyor ve önemli ölçüde dönüştürme potansiyeline sahip.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Celil Ozturk

Celil Ozturk Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @cybrspcffrs

8 Feb
#Tesla'nın 1.5. milyar Dolarlık yatırımı hakkında SEC'e bildirdiği formda,

Bitcoin yatırımı ile ilgili kısım aşağıdaki gibi.

Açıklamalarda yakın gelecekte hukuki sınırlar içinde Bitcoin'i ödeme aracı olarak kabul etmeyi planladıkları ifadesi yer alıyor.
sec.gov/Archives/edgar…
Rezerv varlıkları çeşitlendirmek için Ocak 2021'de güncellenmiş #Tesla'nın yatırım planı,

Musk boşuna Tweet atmıyormuş bir süredir.
Bildirimde, dijital varlıkların volatilitesinin yüksek olduğuna vurgu yapılmış ve,

Bu varlıkları "uzun vadeli" tutmayı düşünüyoruz, değerinde yaşanan düşüşlerde karlılığımız olumsuz etkilenebilir açıklaması yapılmış.
Read 4 tweets
7 Feb
St. Louis #FED araştırma sayfasında bir #DeFi makalesi.

Makale, Basel Üniversitesi'nde Blokzincir ve DeFi protokolleri üzerine çalışan Profesör Fabian Schar'a ait,

Ve oldukça iyimser bir makale.
research.stlouisfed.org/publications/r… Image
Makalede genel olarak DeFi'ın ne olduğu anlatılmış ve DeFi protokolleri tanıtılmış.

Ben daha çok fırsatlar ve riskler kısmına odaklandım.

Fırsatlar olarak; etkililik, şeffaflık, erişilebilirlik, birlikte çalışabilirlik sayılıyor.
Riskler olarak; akıllı sözleşme riskleri (hatalı, eksik kodlanması, düzenli çalışmaması),

Operasyonel riskler (Key sahibi adminlerin kötü niyetli kullanımı, keylerin üçüncü kişilerin eline geçmesi)

Bağımlılık (bir protokoldeki problemin diğer protokolleri etkileyebilmesi)
Read 8 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!