1/10 “#OMT-lid en kinderarts Illy: basisscholen pas open na duidelijkheid Britse mutant”

Dit is echt verschrikkelijk. Draadje 👇🏻

#COVID19NL

nporadio1.nl/1-op-1/onderwe…
2/10 Allereerst heel opvallend hoe er door Károly Illy over kinderen gesproken wordt.

Kinderen als lijdend voorwerp, niet als volwaardige wezens met eigen agency.

Helaas is dit in veel kringen nog een groot probleem.
3/10 Illy (mijn parafrase): “anorexia neemt toe, kinder-IC’s liggen vol met kinderen die zichzelf wat hebben aangedaan, etc.”

Dat dit een moeilijke periode voor kinderen is, dat ontkent niemand.

Volgens mij is dit voor iederéén een moeilijke periode.
4/10 Interviewer (Sven Kockelmann): “hoeveel?”

Dat is nogal een belangrijke vraag.

We weten namelijk al de overlijdenskans van de ouders van het huidige leerlingencohort wanneer die besmet raken. En de gevolgen dáárvan op kinderen.

Die zijn enórm.
5/10 Wat nú blijkt is dat kinderen hun ouders kunnen besmetten.

Een deel van die ouders wordt ernstig ziek
Een deel daarvan komt in het ziekenhuis
Een deel daarvan komt op de IC
Een deel daarvan overlijdt

En de kinderen blijven achter met de kennis hun ouders te hebben besmet.
6/10 Wanneer je lijden wilt verzachten moet je het natuurlijk nooit op zichzélf beschouwen.

Het lijden wat je wilt verzachten bestaat in de context van het lijden wat je vervolgens veroorzaakt.

Een gebroken been zetten doet veel pijn, maar geeft op de lange termijn minder lijden.
7/10 We hebben een pandemie.

Dat hebben we met z’n allen zo besloten.

De logische stap, het virus elimineren en zo geen pandemie hebben, was té impopulair.

Dáár zouden de verkeerde mensen last van hebben.
8/10 Nu lijden andere mensen.

Risico besmet te raken, risico ernstig (chronisch) ziek te worden of te overlijden, het hoort er allemaal bij.

Net als sluiting van horeca en niet-essentiële winkels.

Net als lijden van kinderen. Die zijn immers onderdeel van de maatschappij.
9/10 En dit is waarom de toonzetting van Illy zo problematisch is. Hij vertelt kinderen waar ze aan mógen lijden.

Wél aan de gevolgen van de maatregelen
Niet aan de gevolgen van het virus

Hij ontneemt ze a-priori de subjectieve ervaring van hun eigen emoties.
10/10 Het leven is niet makkelijk. Leven is lijden.

Daar moet je mee leren omgaan. Op een manier die bij je eigen niveau van ontwikkeling past.

En sámen met je sociale context: (groot)ouders, leeftijdsgenoten, leraren.

Niet losstaand daarvan.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Willemijn Coene

Willemijn Coene Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @MinaCoen

12 Jan
1/11 👩🏼‍🔬 “Allergic Reactions Including Anaphylaxis After Receipt of the First Dose of Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine”

Anafylaxie is nooit goed. Maar is dit iets om ons zorgen over te maken? 👇🏻

#COVID19NL

cdc.gov/mmwr/volumes/7…
2/11 Achtergrond: veel zaken kunnen allergische reacties uitlokken.

Bijengif en pinda’s zijn misschien wel de bekendsten, maar ook penicilline, latex en zelfs zonlicht kunnen bij mensen die daar gevoelig voor zijn vervelende tot levensbedreigende gevolgen hebben.
3/11 Niet elke allergie is direct levensbedreigend.

Alléén type I overgevoeligheden (volgens Gell & Coombs-classificatie) kunnen in levensbedreigende anafylaxie uitmonden.

Daarvoor is ’n gevoeligheid vereist; je lichaam moet de stof al kennen om er heftig op te kunnen reageren. Image
Read 12 tweets
12 Dec 20
1/14 RIVM: “Spannend wat er de komende dagen gaat gebeuren”

Alsof de buschauffeur ineens naast je zit, in plaats van achter het stuur van de bus, en je aanstoot: “spannend hè?” 👇🏻

#COVID19NL

nos.nl/l/2360288
2/14 Van Dissel en Wallinga: “Als je niks doet en je laat de oorzaken van de stijging intact, dan verwacht je natuurlijk dat het aantal besmettingen verder toeneemt.”

Maw: als je niks doet en je laat de oorzaken van de stijging intact dan vind je die toename blijkbaar niet zo erg.
3/14 NOS: “Het aantal besmettingen stijgt nu net zo hard als in oktober. Maar toen waren geen extra maatregelen van kracht, nu wel.“

Wallinga: "Die maatregelen zijn wel goed. Je kan zien dat er direct een daling was.”

Correlatie is nog geen causatie. Wat deed de herfstvakantie?
Read 15 tweets
10 Dec 20
1/10 Gisteren en vandaag heb ik het #LongCovidForum bijgewoond, in de hoop meer te weten te komen over #LongCovid. Misschien heb je wat van me zien langskomen op Twitter 😇

Zijn we al wat wijzer? 👇🏻

#COVID19NL
2/10 Wat is lange COVID nou precies?

Langdurige klachten na het doormaken van COVID-19.

Welke klachten dan?

Oa benauwdheid en ernstige vermoeidheid komen veel voor.

Verder wisselt het heel sterk. De ene dag gaat het goed, de andere dag heeft iemand bijv ineens weer verhoging.
3/10 Er is in ieder geval een duidelijk verschil tussen mensen die in het ziekenhuis belanden en zij die thuis herstellen.

Die eerste groep herstelt heel goed.

Terwijl een deel van degenen die thuis herstellen langer klachten houden: lange COVID.
Read 10 tweets
10 Dec 20
Wat we nog niet weten en hoe we dat gaan onderzoeken.

(dit wordt lastig om te livetweeten; en ik loop al achter 😣)

#LongCovid #LongCovidForum #COVID19NL Image
De deelnemers aan deze discussie. Image
Margaret O’Hara: belangrijk dat patiënten-netwerken en onderzoekersnetwerken nu gaan samenwerken. Patiënten missen bij onderzoek nog aandacht voor mensen die buiten ziekenhuis herstellen en (lange) COVID-19 bij kinderen.
Read 13 tweets
10 Dec 20
Meer lopend onderzoek.

#LongCovid #LongCovidForum #COVID19NL Image
Onderzoek in Colombia naar cardiale gevolgen van lange COVID.

In Colombia zijn bijna 40.000 mensen overleden aan COVID-19, op een land van 50 miljoen mensen. ImageImage
Systemische gevolgen van luchtweginfecties zijn al lang bekend. We zien ze nu ook bij COVID-19, alleen we weten nog niet hoe vaak.

Mortaliteit bij deze complicaties is hoog. Risico hoogste binnen 30 dagen, maar blijft 10 jaar lang hoger. ImageImage
Read 17 tweets
10 Dec 20
Geestelijke gezondheid en lange COVID.

#LongCOVID #LongCovidForum #COVID19NL Image
Onderzoek naar impact van COVID-19 op geestelijke gezondheid.

Belangrijk, want bij SARS-CoV en MERS-CoV is dit een aanzienlijk probleem.

Helaas alleen kleine onderzoeken geweest. ImageImage
Dus gaan ze een goed onderzoek opzetten. Ze hebben nu geld voor één jaar maar willen langer door.

Gelukkig hebben ze een goede databank van mensen die positief zijn getest op COVID-19 en mee willen doen aan onderzoek.

Ze kijken nadrukkelijk naar mensen die niet in ZH belandden. ImageImage
Read 15 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!