1/11 👩🏼‍🔬 “Allergic Reactions Including Anaphylaxis After Receipt of the First Dose of Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine”

Anafylaxie is nooit goed. Maar is dit iets om ons zorgen over te maken? 👇🏻

#COVID19NL

cdc.gov/mmwr/volumes/7…
2/11 Achtergrond: veel zaken kunnen allergische reacties uitlokken.

Bijengif en pinda’s zijn misschien wel de bekendsten, maar ook penicilline, latex en zelfs zonlicht kunnen bij mensen die daar gevoelig voor zijn vervelende tot levensbedreigende gevolgen hebben.
3/11 Niet elke allergie is direct levensbedreigend.

Alléén type I overgevoeligheden (volgens Gell & Coombs-classificatie) kunnen in levensbedreigende anafylaxie uitmonden.

Daarvoor is ’n gevoeligheid vereist; je lichaam moet de stof al kennen om er heftig op te kunnen reageren.
4/11 Dit bericht van de Amerikaanse CDC, uit meldingen van het Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), betreft echter allergische reacties bij de eerste dosis van het Pfizer/BioNTech-vaccin.

Dat is wel opvallend.
5/11 In absolute aantallen valt het wel mee: 21 gevallen van anafylaxie na 1.893.360 vaccinaties.

Toch komt dat neer op 11,1 per miljoen.

Dat is te veel: meer dan 1 ernstige gebeurtenis op de miljoen vaccinaties wordt al als te veel gezien.
6/11 Waar dit door komt is nog niet helemaal duidelijk.

Van de 21 die anafylaxie ontwikkelden hadden er 17 (81%) een allergie (anders dan hooikoorts), en hadden 7 (33%) al eerder anafylaxie ontwikkeld (soms als reactie op andere vaccins).

Echter, 4 (19%) hadden geen van beiden.
7/11 Uiteindelijk is niemand hier aan overleden.

Wel moesten 4 (19%) in het ziekenhuis worden opgenomen.

Was dit te voorkomen?

Nee, de menselijke biologie is complex en onvoorspelbaar. Daarom hebben we systemen als VAERS en ons eigen Lareb. Dit bevestigt dus dat die werken.
8/11 Is dit nou een gevaarlijk vaccin?

Het is sowieso véél veiliger dan COVID-19: slechts 21 gevallen van anafylaxie na 1.893.360 vaccinaties, en geen overlijdens.

Met even zoveel besmettingen zou dat toch anders aflopen.

Gaan ze het vaccin aanpassen?

Dat verwacht ik wel.
9/11 Maar dit illustreert nog eens waarom je altijd eerst risicogroepen moet vaccineren.

In risicogroepen is de verhouding tussen de (deels onbekende) risico’s van vaccinatie en de bekende risico’s van het virus altijd het meest gunstig.
10/11 Immers, voor een 70+’er steekt die 0,00111% kans op anafylaxie schril af bij een meer dan 2,5% kans om te overlijden aan COVID-19.

Dat lijkt mij best een acceptabel risico: 1 geval van anafylaxie voor 2.252 voorkómen sterfgevallen.
11/11 En voor niet-risicogroepen?

Gelukkig is inmiddels het Moderna-vaccin goedgekeurd en is markttoelating van het AstraZeneca/Oxford-vaccin nu ook aangevraagd.

Even geduld hebben en niet voordringen dus.

Meer lezen? Hier staan m’n andere draadjes 👇🏻

twitter.com/i/events/13157…
PS/1 Persoonlijke noot: dit wetende zou ik voor mij zelf geen enkel probleem hebben dit vaccin te nemen.

Ik heb geen geschiedenis van heftige allergische reacties (anders dan hooikoorts) dus ik verwacht niet dat ik zo’n groot risico loop.

Maar ik wacht netjes m’n beurt af.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Willemijn Coene

Willemijn Coene Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @MinaCoen

12 Jan
1/10 “#OMT-lid en kinderarts Illy: basisscholen pas open na duidelijkheid Britse mutant”

Dit is echt verschrikkelijk. Draadje 👇🏻

#COVID19NL

nporadio1.nl/1-op-1/onderwe…
2/10 Allereerst heel opvallend hoe er door Károly Illy over kinderen gesproken wordt.

Kinderen als lijdend voorwerp, niet als volwaardige wezens met eigen agency.

Helaas is dit in veel kringen nog een groot probleem.
3/10 Illy (mijn parafrase): “anorexia neemt toe, kinder-IC’s liggen vol met kinderen die zichzelf wat hebben aangedaan, etc.”

Dat dit een moeilijke periode voor kinderen is, dat ontkent niemand.

Volgens mij is dit voor iederéén een moeilijke periode.
Read 10 tweets
12 Dec 20
1/14 RIVM: “Spannend wat er de komende dagen gaat gebeuren”

Alsof de buschauffeur ineens naast je zit, in plaats van achter het stuur van de bus, en je aanstoot: “spannend hè?” 👇🏻

#COVID19NL

nos.nl/l/2360288
2/14 Van Dissel en Wallinga: “Als je niks doet en je laat de oorzaken van de stijging intact, dan verwacht je natuurlijk dat het aantal besmettingen verder toeneemt.”

Maw: als je niks doet en je laat de oorzaken van de stijging intact dan vind je die toename blijkbaar niet zo erg.
3/14 NOS: “Het aantal besmettingen stijgt nu net zo hard als in oktober. Maar toen waren geen extra maatregelen van kracht, nu wel.“

Wallinga: "Die maatregelen zijn wel goed. Je kan zien dat er direct een daling was.”

Correlatie is nog geen causatie. Wat deed de herfstvakantie?
Read 15 tweets
10 Dec 20
1/10 Gisteren en vandaag heb ik het #LongCovidForum bijgewoond, in de hoop meer te weten te komen over #LongCovid. Misschien heb je wat van me zien langskomen op Twitter 😇

Zijn we al wat wijzer? 👇🏻

#COVID19NL
2/10 Wat is lange COVID nou precies?

Langdurige klachten na het doormaken van COVID-19.

Welke klachten dan?

Oa benauwdheid en ernstige vermoeidheid komen veel voor.

Verder wisselt het heel sterk. De ene dag gaat het goed, de andere dag heeft iemand bijv ineens weer verhoging.
3/10 Er is in ieder geval een duidelijk verschil tussen mensen die in het ziekenhuis belanden en zij die thuis herstellen.

Die eerste groep herstelt heel goed.

Terwijl een deel van degenen die thuis herstellen langer klachten houden: lange COVID.
Read 10 tweets
10 Dec 20
Wat we nog niet weten en hoe we dat gaan onderzoeken.

(dit wordt lastig om te livetweeten; en ik loop al achter 😣)

#LongCovid #LongCovidForum #COVID19NL Image
De deelnemers aan deze discussie. Image
Margaret O’Hara: belangrijk dat patiënten-netwerken en onderzoekersnetwerken nu gaan samenwerken. Patiënten missen bij onderzoek nog aandacht voor mensen die buiten ziekenhuis herstellen en (lange) COVID-19 bij kinderen.
Read 13 tweets
10 Dec 20
Meer lopend onderzoek.

#LongCovid #LongCovidForum #COVID19NL Image
Onderzoek in Colombia naar cardiale gevolgen van lange COVID.

In Colombia zijn bijna 40.000 mensen overleden aan COVID-19, op een land van 50 miljoen mensen. ImageImage
Systemische gevolgen van luchtweginfecties zijn al lang bekend. We zien ze nu ook bij COVID-19, alleen we weten nog niet hoe vaak.

Mortaliteit bij deze complicaties is hoog. Risico hoogste binnen 30 dagen, maar blijft 10 jaar lang hoger. ImageImage
Read 17 tweets
10 Dec 20
Geestelijke gezondheid en lange COVID.

#LongCOVID #LongCovidForum #COVID19NL Image
Onderzoek naar impact van COVID-19 op geestelijke gezondheid.

Belangrijk, want bij SARS-CoV en MERS-CoV is dit een aanzienlijk probleem.

Helaas alleen kleine onderzoeken geweest. ImageImage
Dus gaan ze een goed onderzoek opzetten. Ze hebben nu geld voor één jaar maar willen langer door.

Gelukkig hebben ze een goede databank van mensen die positief zijn getest op COVID-19 en mee willen doen aan onderzoek.

Ze kijken nadrukkelijk naar mensen die niet in ZH belandden. ImageImage
Read 15 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!