1/ Een topper van een vraag: wat moet er met #ongelovigen gebeuren volgens de #islam?

Allereerst is het belangrijk te weten waar de islam voor staat. De islam is niet gekomen om het leven van de mens (#moslim én niet-moslim) te bemoeilijken, maar voor God om de mens te #leiden.
2/ Aan het begin van de Koran lezen we (vertaling):

Koran 2
1 Alif Lām Mīem.
2 Dit is het Boek (de #Koran) waaraan geen twijfel is, een #leidraad voor de moettaqīen[1].

[1] = Godsbewusten, godsdienstigen, godvrezenden, degenen dicht bij God, etc.
3/ Volgens de islamitische leer heeft God ons geschapen ter aanbidding, om ons te testen.

Hij heeft vele #profeten gestuurd om ons te #leiden, opdat we dichter bij Hem kunnen komen. Denk maar aan #Abraham, #Mozes, #Jezus en de profeet #Mohammed (vrede zij met hen allen).
4/ Mozes en Jezus zijn alleen gestuurd naar de verloren schapen van het huis van Israël (m.a.w. de Joden). Maar de profeet Mohammed is gekomen voor jou.

Koran 21
107 En Wij hebben jou (O #Mohammed) slechts gezonden als een #barmhartigheid voor de #werelden.
5/ De profeet #Mohammed (vrede zij met hem) was een man uit een zeer gerespecteerde en prestigieuze bloedlijn en was welbekend onder de Qoeraysj (zijn stam) als As-Ṣādiq (de Eerlijke), Al-Amīen (de Betrouwbare).
6/ Hij vroeg of ze hem zouden geloven als hij zou zeggen dat er nú een aanvallend leger aankwam om ze te plunderen. Zij getuigden: "Maar natuurlijk, we hebben je #nooit op een #leugen betrapt!"

Zodoende gaf hij ze de waarschuwing om niets en niemand te aanbidden dan God.
7/ Toen hij het pure monotheïsme van de islam predikte ten tijde van #polytheïstisch #Arabië, begonnen ze hem te haten en hem en zijn metgezellen voor bijna 13 jaar te #vervolgen—vergelijkbaar met het volk van #Jezus (vrede zij met hem) die hem wilden #kruisigen.
8/ Terwijl de vervolging steeds onverdraagzamer werd, bekeerden ook steeds meer tot de islam. Na al die tijd van vervolging mochten de moslims van God emigreren van #Mekka naar #Medina.

In Medina was de boodschap van de islam al overgewaaid en omarmden ze deze Mekkaanse moslims.
9/ Huizen, geld, vee en andere bezittingen, inkomsten en levens werden van de moslims afgepakt in die 13 jaar van Mekkaanse #vervolging. Na de emigratie vochten de moslims terug en veroverden ze beetje bij beetje wat hun onterecht afgepakt was.
10/ Na al die jaren van #vervolging, waren de #moslims op een gegeven moment in staat heel Mekka te veroveren en volledige #retaliatie te tonen.

Sociaal, economisch, politiek, religieus, spiritueel, strijdig—de #ProfeetMohammed was een superieure leider in alles wat hij deed.
11/ De #profeet #Mohammed (vrede zij met hem) zei: "O Qoeraysj! Wat vinden jullie van de behandeling die ik jullie zou moeten geven?", waarop zei reagerenden: "#Barmhartigheid.", en hij gaf ze wat ze vroegen en spaarde hun levens.
12/ De #ProfeetMohammed zei namelijk tegen ze: "Ik zal tot jullie spreken in dezelfde woorden als Jozef tot zijn broers sprak: 'Heden is er #geen #bestraffing tegen jullie; ga jullie gang, want jullie zijn vrij.'"

Dit is de barmhartigheid van de Profeet die naar jou is gestuurd.
13/ Koran 3
159 En het was dankzij de Barmhartigheid van Allāh dat jij (o Mohammed) zacht met hen was en als je streng en hardvochtig was geweest, dan waren zij rondom jou uiteengegaan. [...]
14/ We concluderen dat #barmhartigheid en #zachtmoedigheid de standaard is in de islam. Voor de moslim én voor de niet-moslim; jegens de gelovige én jegens de ongelovige.
15/ De profeet Mohammed maakte zorgen om jou, ookal kende hij jou niet. Jij valt namelijk onder zijn gemeenschap, zoals de Joden onder Mozes' en Jezus' gemeenschap vielen.
16/ Bestudeer zijn leven en zijn boodschap met een oprecht hart en je zal niets anders kunnen behalve van die man te houden.

Ook ex-PVV'ers @JoramvKlaveren en @ArnoudvDoorn hebben dat gedaan. En hun visie omtrent de islam werd 180 graden gedraaid.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Musa Hakeem 🇳🇱

Musa Hakeem 🇳🇱 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @MusaHakeem010

12 Feb
1/ Ik geloof niet dat God uit het niets is ontstaan, maar je stelt een hele goede vraag.

Mijn standpunt is dat alles wat ontstaat, afhankelijk is. Er moet iets geweest zijn wat een #noodzakelijk #bestaan heeft, waar al het afhankelijke contingent aan staat.
2/ Zonder dat noodzakelijke 'entiteit' of 'element', zouden we in een oneindige regressie terecht komen, waarbij het ene afhankelijke ontstaat uit het andere afhankelijke ad infinitum.

Dat is pertinent onmogelijk.
3/ Stel dat ik bij de kassa sta met voor mij een oneindige rij met mensen. Kom ik ooit aan de beurt? Wanneer er een persoon weg zou gaan, dan is de rij alsnog oneindig.

Ik kom dus nooit aan de beurt. Vergelijkbaar, als er geen noodzakelijk entiteit was, zouden wij nooit bestaan.
Read 6 tweets
12 Feb
Het enige wat in dat artikel staat: ‘Homoseksualiteit kan mij geen bal schelen, maar het is een zonde’

Definitie:
zon·de
(de; v(m); meervoud: zondes, zonden)
overtreding van een (geloofs)regel

@Bloemenmeisje5 gelooft niet eens in zondes! De ironie.
Dat je helemaal moet graven tot wel 11 jaar terug om @YassmineelKsaih zwart te maken is ronduit triest.

En dan kom je met dit aan?? Een geloofsstandpunt, wat losstaat van de tolerantie jegens haar medemens? Zo zwak.
Overigens heel typisch, dat de hoofddoekdraagster weer wordt gebruikt, net als @Kauthar_.

Waarom plaats je geen christen op die foto? Omdat je weet dat je politieke manipulatie dan niet goed werkt?

(Noteer, dat is niet wat ik hier aanmoedig.)
Read 4 tweets
6 Feb
/1 "Hoe verklaar je de #Drieeenheid?"—een samenvatting van mijn #dialoog met een #christen.

Iemand was zo lief om voor mij te bidden, waarop ik zei dat ik dat waardeer; ik zal ook voor die persoon bidden, "maar als je bidt, bid dan naar de #Vader; de Enige Waarachtige #God".
2/ —een verwijzing naar de #Bijbel:

Johannes 17
1 Dit sprak Jezus, en Hij sloeg Zijn ogen op naar de hemel en zei: #Vader [...]
3 En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de #enige #waarachtige #God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt.
3/ Als Jezus zegt dat niet hij, maar de Vader de "enige waarachtige God" is, dan betekent het dus dat Jezus niet zelf God is.

#Jezus #Christus (vrede zij met hem) was altijd nederig en erkende altijd dat er iemand boven hem was: God. Nooit eerde en prees hij zichzelf.
Read 13 tweets
5 Feb
/1 Ten eerste, dat is niet wat in de Koran staat. Het woord "minderwaardig" is Wilders' geforceerde interpretatie op de vers.

Skeptici zouden zich af moeten vragen waarom dhr. Wilders altijd met zulke valse aantijgingen komt. Waarom de waarheid verdraaien als je "gelijk" hebt?
2/ De Koran zegt het volgende (vertaling):

Soera 33, Al-ʾAḥzāb
35 Voorwaar, de mannen die zich hebben overgegeven (aan Allāh) en de #vrouwen die zich hebben overgegeven, en de gelovige mannen en de gelovige #vrouwen, en de gehoorzame mannen en de gehoorzame #vrouwen, [...]
3/ [...] en de waarachtige mannen en de waarachtige #vrouwen, en de geduldige mannen en de geduldige #vrouwen, en de ootmoedige mannen en de ootmoedige #vrouwen, en de bijdragen gevende mannen en de bijdragen gevende #vrouwen, en de vastende mannen en de vastende #vrouwen [...]
Read 15 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!