Så här skryter en verkligt ignorant person: ”Min syn har inte förändrats sedan gymnasiet!” @magnusjacobsson bildade förstås inte sin uppfattning i gymnasiet på idoga studier av forskningen på ämnet. Vi vet det eftersom det ALDRIG varit forskningens syn att NSDAP är vänster.
Sedan sin ungdom har han alltså aldrig läst, hört eller sett något som kunnat få honom att ändra sin ideologiska ståndpunkt. Han ser sin ovilja att justera uppfattning i ljuset av fakta som en styrka. Detta är inte en bildad människas inställning till kunskap. Det här den
inställning som en ideologisk propagandist uppvisar. Han blir dessutom sur över att jag kopplat ”enskilda kristdemokraters” inställning till KD i stort. Själv kopplar han dock gärna enskilda sossars attityd till hela SAP. Denne riksdagsman har ingen respekt för historiska fakta
annat än när det är opportunt. Hans syn på NSDAP är inte byggd på de decennier av forskning som producerat enorma mängder studier av partiets ideologiska hemvist. Men han bryr sig inte. Ty hans mål är ett helt annat, nämligen att bära vatten åt SD och deras historierevisionism.
Hans ogillande av socialdemokrater är uppenbart större än hans ogillande av fascister. Det säger en del. Som historiker är det en smula otacksamt att försöka nå fram till en dylik person, men av respekt för sanningen så måste vi ändå försöka. Det finns i alla fall ANDRA människor
som lär sig något på kuppen även om Jacobsson själv aldrig kommer att göra det. Men på ett mer övergripande plan är hans attityd djupt oroväckande. Det är aldrig bra när folkvalda offentligt skryter om att man aldrig ändrar åsikt, oavsett vad evidensen säger.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Mikael Nilsson

Mikael Nilsson Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @ars_gravitatis

22 Feb
Som utlovat @magnusjacobsson följer här en tråd med belägg från andra ledande Hitler-historiker som bevisar att NSDAP inte var, och inte anses vara, ”vänster”. Först har vi (igen) Kershaw (beskriver dess völkisch-rötter) & Stachura (som talar om NSDAP som ”radical right-wing”. ImageImage
Vad betydde då ”völkisch”? Ja, det betyder raka motsatsen till ”vänster”. Thomas Weber skriver följande om detta begrepp (med hänvisning till Peter Ross Range) i ”Becoming Hitler” (kommer åter till den boken i nästa tråd); nyckelord ”conservative, traditional”. ImageImage
Jag ställde Weber specifikt frågan om DAP/NSDAP kan anses vara sprunget ur en ”vänstermiljö” och fick till svar: ”Of course, the early Nazi Party was not a leftwing party”. Weber understryker dock att det är svårt att alltid bestämma var NSDAP befann sig på en höger/vänster-skala Image
Read 21 tweets
21 Feb
@magnusjacobsson har hänvisat till två källor för sina påståenden att NSDAP var vänster. Jag skall här adressera båda dessa. Men först ännu ett litteraturtips: Peter Stachuras studie om NSDAP:s klassammansättning. NSDAP betecknas som ”radical right-wing” jstor.org/stable/2639785…
Gällande Liljegrens bok så finns faktiskt ett slarvfel i det Jacobsson strukit under. I original talas inte om nationalsocialism i samband med det ”vita” utan om ”det nationella”. Observera förstås att det ”sociala” Hitler skrev om vare sig kan eller skall tolkas som ”socialism”
i vänster-bemärkelse. Det andra citatet som hämtas ur Wolkes biografi över Goebbels är särskilt intressant med tanke på Jacobssons historierevisionism: exakt samma uttalande har nämligen använts av MAGA-propagandisten Dinesh D’Souza. Det här förstås extra intressant eftersom
Read 7 tweets
21 Feb
Den inställning som denna riksdagsman visar upp är en skrämmande illustration av vad propaganda och ideologi kan göra med den mänskliga förnuftet och intellektet. Det senare stagnerar och blir oemottagligt för fakta som motsäger ideologin. Vad @magnusjacobsson inte verkar förstå
är att lika lite som ett konstaterande att Stalins kriminella regim var vänster svärtar ner socialdemokratin eller den demokratiska ”vänstern” generellt, lika lite svärtar faktumet att NSDAP var höger ner borgerligheten eller ”högern” generellt. Vi historiker är vetenskapare;
inte ideologer. Jag har studerat propaganda mycket intensivt under min forskarkarriär. Exempelvis i denna bok. Här studerade jag bl.a. hur amerikanska propagandaorganisationen USIA bearbetade svensk arbetarrörelse under 50- och 60-talet. brill.com/view/title/334…
Read 12 tweets
20 Feb
Det är uppenbart att @kdriks ligger bakom en samordnad kampanj för att förfalska historien. Flera framträdande KD-politiker har de senaste dagarna ägnat sig åt den värsta formen av propaganda: att förfalska historien om Hitler och nazismen. Nu är det @marhallander som ger sig Image
in i detta smutsiga spel. Han påstår att socialdemokraterna är de enda som faktiskt haft eftergiftspolitik gentemot Hitler. Detta är en medveten lögn (ty Hallander är inte så dåligt påläst att han inte vet bättre). Den konservativa brittiska regeringen under Neville Chamberlain
är historiens främsta exempel på eftergiftspolitik mot Hitler. Det är KONSERVATIVA politiker som stått för det som Hallander anklagar sossarna för. I åratal, ändå fram tills 1 september 1939, böjde Chamberlain sig bakåt för att ge Hitler ALLTING han önskade i form av territorier
Read 4 tweets
9 Feb
I den här tråden kommer jag att (än en gång, om än lite utförligare) att svara på @magnusjacobsson påstående att jag inte svarar på hur jag ser på NSDAP:s namn, partiprogram etc. Jag har som sagt redan svarat på mycket av detta och kommer inte upprepa allt här. Men vad jag kommer
att göra är att upprepa saker jag redan skrivit som @magnusjacobsson ironiskt nog inte svarat på. Gissningsvis har han inte sett det. Låt oss för det första påpeka att mycket av missförståndet hänger nog ihop med termen ”arbetareparti” i NSDAP:s partinamn. Men det blir bara
förvirrande om man antar att ”arbetareparti” är synonymt med ”vänster”. Så är naturligtvis inte alls fallet. Det är inte en naturlag att arbetare är vänster (SD har ex lyckats sno till sig stor del av LO-kollektivet). I så fall skulle M vara ”vänster” för att man kallat sig
Read 25 tweets
8 Feb
@Ivarpi har skrivit en artikel om minneskulturen kring Förintelsen. Jag återkommer till innehållet. Först bör dock noteras att inlägget förstås direkt kommenteras av nazister och Förintelseförnekare. Det är lika förutsägbart som diarré efter Salmonella.
Det är förstås en intressant att många av dessa öppet uppträder med namn och bild. En av dem använder t o m ordet ”okrojera”. Vet du inte vad det betyder? Ingen fara. Möjligen är det bra. Det råkar nämligen vara ett av Hitlers favoritord, flitigt använt i Mein Kampf.
När någon råkar använda detta extremt ovanliga ord i en kommentar som vurmar om att vara ”nationell” så vet man att det inte handlar om en välutbildad språknörd. Nazisterna älskar nämligen att verka intellektuella. Ordet gav väl hans kommentar ”verkshöjd”, typ 🤷‍♂️🤡
Read 20 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!