Den inställning som denna riksdagsman visar upp är en skrämmande illustration av vad propaganda och ideologi kan göra med den mänskliga förnuftet och intellektet. Det senare stagnerar och blir oemottagligt för fakta som motsäger ideologin. Vad @magnusjacobsson inte verkar förstå
är att lika lite som ett konstaterande att Stalins kriminella regim var vänster svärtar ner socialdemokratin eller den demokratiska ”vänstern” generellt, lika lite svärtar faktumet att NSDAP var höger ner borgerligheten eller ”högern” generellt. Vi historiker är vetenskapare;
inte ideologer. Jag har studerat propaganda mycket intensivt under min forskarkarriär. Exempelvis i denna bok. Här studerade jag bl.a. hur amerikanska propagandaorganisationen USIA bearbetade svensk arbetarrörelse under 50- och 60-talet. brill.com/view/title/334…
Det hade varit mig fullständigt främmande att undanhålla hur arbetarrörelsen (via bla sina tidningar och ABF) villigt samarbetade med amerikanerna i deras försök att få svenskarna att ha en mer USA-vänlig attityd. Jag avslöjar också hur svensk press fullkomligt enrollerades
i denna kampanj; jag fann att USIA:s propagandamaterial (i form av korta tidningstexter) skrevs av och publicerades i svensk press antingen utan att källan angavs, alt med FALSKA källangivelser (ex att artikeln var tidningens egen). Jag säger detta för att påvisa att vi
historiker följer källmaterialet dit det leder oss, inte tvärtom. Vi skulle aldrig drömma om att undanhålla material som reflekterar negativt på arbetarrörelsen (eller någon annan part) bara för att vi röstar på ett visst parti. Begår vi ibland misstag? Naturligtvis! MEN vad vi
gör när detta påpekas är förstås att rätta misstagen. Men att säga: ”Jag har haft denna uppfattning sedan tonåren och jag tänker inte ändra mig!” är en direkt vetenskapsfientlig attityd. I min forskning om Hitlers bordssamtal avverkade jag många hypoteser, flera som jag ansåg
var väldigt lockande, pga att de helt enkelt inte höll i mötet med källmaterialet. Det är så vi historiker arbetar: att sträva efter den med källmaterialet bäst överensstämmande tolkningen och att intet förtiga på vägen. Våra personliga åsikter måste sättas åt sidan om verkligt
vetenskaplig historieskrivning skall vara möjlig. Politiken fungerar förstås tvärtom – den är till huvudsak propaganda och väldigt lite empirisk förankring. Det är sant oavsett vilken ideologi vi pratar om. Det är av nödvändighet så eftersom ideologi per definition inte
är baserad på den empiriska verkligheten, utan på vår subjektiva önskan om hur den BÖR se ut. Båda fyller en viktig roll i världen naturligtvis. Men som historiker försöker vi med alla till buds stående medel ta reda på hur det faktiskt förhöll sig ; ”wie es eigentlich
gewesen ist”, som Ranckes gamla slitna ideal löd. Källmaterialet tillåter ofta varierande tolkningar, men bara inom vissa väl definierade gränser. De flesta tolkningar går helt enkelt inte att förena med källorna. Där står Jacobsson och stångar sig blodig mot arkivhyllorna. Hans
önskningar om vad som skall vara sant motsvaras inte av källmaterialet. Det är min fromma förhoppning att även Jacobsson en gång skall ansluta till oss andra i verkligheten. Men fram tills dess får vi fortsätta att beklagande bevittna hur hans panna blir allt blodigare.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Mikael Nilsson

Mikael Nilsson Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @ars_gravitatis

22 Feb
Som utlovat @magnusjacobsson följer här en tråd med belägg från andra ledande Hitler-historiker som bevisar att NSDAP inte var, och inte anses vara, ”vänster”. Först har vi (igen) Kershaw (beskriver dess völkisch-rötter) & Stachura (som talar om NSDAP som ”radical right-wing”. ImageImage
Vad betydde då ”völkisch”? Ja, det betyder raka motsatsen till ”vänster”. Thomas Weber skriver följande om detta begrepp (med hänvisning till Peter Ross Range) i ”Becoming Hitler” (kommer åter till den boken i nästa tråd); nyckelord ”conservative, traditional”. ImageImage
Jag ställde Weber specifikt frågan om DAP/NSDAP kan anses vara sprunget ur en ”vänstermiljö” och fick till svar: ”Of course, the early Nazi Party was not a leftwing party”. Weber understryker dock att det är svårt att alltid bestämma var NSDAP befann sig på en höger/vänster-skala Image
Read 21 tweets
21 Feb
@magnusjacobsson har hänvisat till två källor för sina påståenden att NSDAP var vänster. Jag skall här adressera båda dessa. Men först ännu ett litteraturtips: Peter Stachuras studie om NSDAP:s klassammansättning. NSDAP betecknas som ”radical right-wing” jstor.org/stable/2639785…
Gällande Liljegrens bok så finns faktiskt ett slarvfel i det Jacobsson strukit under. I original talas inte om nationalsocialism i samband med det ”vita” utan om ”det nationella”. Observera förstås att det ”sociala” Hitler skrev om vare sig kan eller skall tolkas som ”socialism”
i vänster-bemärkelse. Det andra citatet som hämtas ur Wolkes biografi över Goebbels är särskilt intressant med tanke på Jacobssons historierevisionism: exakt samma uttalande har nämligen använts av MAGA-propagandisten Dinesh D’Souza. Det här förstås extra intressant eftersom
Read 7 tweets
21 Feb
Så här skryter en verkligt ignorant person: ”Min syn har inte förändrats sedan gymnasiet!” @magnusjacobsson bildade förstås inte sin uppfattning i gymnasiet på idoga studier av forskningen på ämnet. Vi vet det eftersom det ALDRIG varit forskningens syn att NSDAP är vänster.
Sedan sin ungdom har han alltså aldrig läst, hört eller sett något som kunnat få honom att ändra sin ideologiska ståndpunkt. Han ser sin ovilja att justera uppfattning i ljuset av fakta som en styrka. Detta är inte en bildad människas inställning till kunskap. Det här den
inställning som en ideologisk propagandist uppvisar. Han blir dessutom sur över att jag kopplat ”enskilda kristdemokraters” inställning till KD i stort. Själv kopplar han dock gärna enskilda sossars attityd till hela SAP. Denne riksdagsman har ingen respekt för historiska fakta
Read 6 tweets
20 Feb
Det är uppenbart att @kdriks ligger bakom en samordnad kampanj för att förfalska historien. Flera framträdande KD-politiker har de senaste dagarna ägnat sig åt den värsta formen av propaganda: att förfalska historien om Hitler och nazismen. Nu är det @marhallander som ger sig Image
in i detta smutsiga spel. Han påstår att socialdemokraterna är de enda som faktiskt haft eftergiftspolitik gentemot Hitler. Detta är en medveten lögn (ty Hallander är inte så dåligt påläst att han inte vet bättre). Den konservativa brittiska regeringen under Neville Chamberlain
är historiens främsta exempel på eftergiftspolitik mot Hitler. Det är KONSERVATIVA politiker som stått för det som Hallander anklagar sossarna för. I åratal, ändå fram tills 1 september 1939, böjde Chamberlain sig bakåt för att ge Hitler ALLTING han önskade i form av territorier
Read 4 tweets
9 Feb
I den här tråden kommer jag att (än en gång, om än lite utförligare) att svara på @magnusjacobsson påstående att jag inte svarar på hur jag ser på NSDAP:s namn, partiprogram etc. Jag har som sagt redan svarat på mycket av detta och kommer inte upprepa allt här. Men vad jag kommer
att göra är att upprepa saker jag redan skrivit som @magnusjacobsson ironiskt nog inte svarat på. Gissningsvis har han inte sett det. Låt oss för det första påpeka att mycket av missförståndet hänger nog ihop med termen ”arbetareparti” i NSDAP:s partinamn. Men det blir bara
förvirrande om man antar att ”arbetareparti” är synonymt med ”vänster”. Så är naturligtvis inte alls fallet. Det är inte en naturlag att arbetare är vänster (SD har ex lyckats sno till sig stor del av LO-kollektivet). I så fall skulle M vara ”vänster” för att man kallat sig
Read 25 tweets
8 Feb
@Ivarpi har skrivit en artikel om minneskulturen kring Förintelsen. Jag återkommer till innehållet. Först bör dock noteras att inlägget förstås direkt kommenteras av nazister och Förintelseförnekare. Det är lika förutsägbart som diarré efter Salmonella.
Det är förstås en intressant att många av dessa öppet uppträder med namn och bild. En av dem använder t o m ordet ”okrojera”. Vet du inte vad det betyder? Ingen fara. Möjligen är det bra. Det råkar nämligen vara ett av Hitlers favoritord, flitigt använt i Mein Kampf.
När någon råkar använda detta extremt ovanliga ord i en kommentar som vurmar om att vara ”nationell” så vet man att det inte handlar om en välutbildad språknörd. Nazisterna älskar nämligen att verka intellektuella. Ordet gav väl hans kommentar ”verkshöjd”, typ 🤷‍♂️🤡
Read 20 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!