Som utlovat @magnusjacobsson följer här en tråd med belägg från andra ledande Hitler-historiker som bevisar att NSDAP inte var, och inte anses vara, ”vänster”. Först har vi (igen) Kershaw (beskriver dess völkisch-rötter) & Stachura (som talar om NSDAP som ”radical right-wing”.
Vad betydde då ”völkisch”? Ja, det betyder raka motsatsen till ”vänster”. Thomas Weber skriver följande om detta begrepp (med hänvisning till Peter Ross Range) i ”Becoming Hitler” (kommer åter till den boken i nästa tråd); nyckelord ”conservative, traditional”.
Jag ställde Weber specifikt frågan om DAP/NSDAP kan anses vara sprunget ur en ”vänstermiljö” och fick till svar: ”Of course, the early Nazi Party was not a leftwing party”. Weber understryker dock att det är svårt att alltid bestämma var NSDAP befann sig på en höger/vänster-skala
& att ”socialism” inte var ett tomt ord; på min kommentar att partiet skall anses ha stått för en högersocialism svarade Weber ”yes, that makes sense.” Ang. påståendet att andra ledande ideologer inom NSDAP var vänster har @magnusjacobsson föreslagit Goebbels och Strasser. Låt
oss därför titta på det; vi börjar med Gregor Strasser: Richard J. Evans skriver följande om denne i vol. 1 av sin trilogi. Notera formuleringen ”other ultra-right groups” vilket visar att Evans anser NSDAP var ”ultra-right”. Strasser var aldrig vänster – dock medelklass-katolik.
I Joachim Fests klassiska biografi benämns Thule-sällskapet, som DAP-grundarna Drexler och Harrer var medlemmar i, som ”kontaktplats för högerradikala krafter” i München, och NSDAP sägs ha kännetecknats av ”sammanförandet av småborgerliga och militaristiska element.” Fest kallar
det ”konservativ fascism.” Eller ta NS-historikerna Hans-Ulrich Thamers och Thmas Sandkühler. De beskriver det DAP som Hitler för första gången mötte den 12 september 1919 som det ”völkisch-högerextremt”. Det finns inget underlag för en tolkning av DAP/NSDAP som ”vänster”.
Brendan Simms (för övrigt en bok som jag agerade granskare på) beskriver hur Hitler redan under våren 1920 blev ”välkänd [...] på den lokala högerkanten.” Volker Ullrich beskriver, precis som alla andra, DAP och Thule-sällskapet som ”völkisch-nationalistiskt”, vilket gjorde dem
till en del av ”högern”; vad DAP önskade göra var att leda arbetarna bort från vad man menade var den ”marxistiska irrläran” och istället få dem att engagera sig på högerkanten för den ”nationella saken”. Ullrich ger alltså samma bild som alla historiker som forskat i ämnet.
Med stöd i en Goebbels-biografi av Lars Ericsson Wolke utgiven på Historiska Media har han hävdat att Goebbels var vänstersocialist. Låt oss gå till världens förmodligen främste expert på Goebbels, Peter Longerich, och se vad han skriver i SIN biografi över Goebbels.
PL betecknar f.ö. NSDAP, SA och den miljö som de i gick i som ”rechtsradikal” (högerradikal). Dessutom: PL skriver att om man försöker förstå Goebbels uttalanden om ”socialism” så ser man att de ”hade mycket lite att göra med” samtida debatt om statlig kontroll över produktions-
medlen eller nationaliseringar. Istället handlade det om individens underordnande i ”folksgemenskapen” och nationalismen. Då skulle en verkligt homogen folkkropp uppstå och alla sociala frågor lösas. Det har alltså inget med vänstersocialism att göra. Istället är det en socialism
från höger, en där NATIONALISM och ANTISEMITISM står i centrum (som redan sagts så många gånger). Den unge Goebbels var dock en sökare efter politisk hemvist. Han var en revolutionär som hade uttryckt vissa sympatier för kommunismens radikalitet, men hans politiska världsbild var
ändå ”typisk för den ’nya högern’” som vuxit fram efter kriget. Han fann Hitler så tilltalande just därför. PL menar att Goebbels knappast skulle ha anslutit sig till en liknande ledargestalt från vänsterhåll. Vad som också var utmärkande för Goebbels var hans starka religiösa
tro. I sin dagbok skrev han 13 mars 1924: ”Jag tänker på Hitler och den nationalsocialistiska rörelsen [..]. Socialism och Kristus. Etisk grund. Bort från paralyserande materialism. Tillbaka till hängivelse och till Gud!” Longerich avvisar så också tanken att NSDAP var vänster.
Vi kan också gå till Michael Burleighs välkända historik över Tredje Riket. Burleigh menar att nazisterna helt sonika ”hijacked the idioms and sentiments of socialism [...] without being in any meaningful sense socialist.” Man ansåg det opportunt därför att man sökte samla stöd
hos arbetarklassen för att få dem att lämna vänstern och marxismen för att istället göra gemensam sak med de högerradikala under ultra-nationalismens banér. Som Hitler sade i ett tal den 13 jan 1927: ”Vänstern har inte skapat någon sann socialism”. Istället hade dess judiska
anförare ställt begrepp som kapital, egendom etc på sitt huvud och gett dem en innebörd som var motsatt den ursprungliga socialismen. Denna ursprungliga socialism hade, enligt Hitler (ex 1923), predikats av Kristus. Det var den ”kampkristendom” som Kristus lärt genom exempel –
NSDAP var grundat på Kristus lära innan den förfalskats av juden Paulus, menade han. Nationalsocialismen var inget annat än Guds ord. Mer om nazismens relation till kristendomen och nazisternas Guds-tro kan man läsa om i Richard Steigmann-Galls utmärkta bok ”The Holy Reich”.
Det torde nu slutgiltigt stå klart att NSDAP inte kom ur en vänstermiljö. För att hävda det går man emot samtliga ledande experter på ämnet! Weber, Fest, Evans, Kershaw, Longerich, Burleigh, Sandkühler, Thamer, Simms. Listan kan göras mycket längre. Men varför ska det behövas?
Ärligt talat, @magnusjacobsson så vill jag inte höra talas om att du efter detta påstår 1) att jag inte gett dig några källor, eller 2) att du skulle ha några källor som stödjer sin åsikt att NSDAP någonsin var ”vänster”. Du saknar ALL grund, och det vore klädsamt att ändra dig.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Mikael Nilsson

Mikael Nilsson Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @ars_gravitatis

21 Feb
@magnusjacobsson har hänvisat till två källor för sina påståenden att NSDAP var vänster. Jag skall här adressera båda dessa. Men först ännu ett litteraturtips: Peter Stachuras studie om NSDAP:s klassammansättning. NSDAP betecknas som ”radical right-wing” jstor.org/stable/2639785…
Gällande Liljegrens bok så finns faktiskt ett slarvfel i det Jacobsson strukit under. I original talas inte om nationalsocialism i samband med det ”vita” utan om ”det nationella”. Observera förstås att det ”sociala” Hitler skrev om vare sig kan eller skall tolkas som ”socialism”
i vänster-bemärkelse. Det andra citatet som hämtas ur Wolkes biografi över Goebbels är särskilt intressant med tanke på Jacobssons historierevisionism: exakt samma uttalande har nämligen använts av MAGA-propagandisten Dinesh D’Souza. Det här förstås extra intressant eftersom
Read 7 tweets
21 Feb
Den inställning som denna riksdagsman visar upp är en skrämmande illustration av vad propaganda och ideologi kan göra med den mänskliga förnuftet och intellektet. Det senare stagnerar och blir oemottagligt för fakta som motsäger ideologin. Vad @magnusjacobsson inte verkar förstå
är att lika lite som ett konstaterande att Stalins kriminella regim var vänster svärtar ner socialdemokratin eller den demokratiska ”vänstern” generellt, lika lite svärtar faktumet att NSDAP var höger ner borgerligheten eller ”högern” generellt. Vi historiker är vetenskapare;
inte ideologer. Jag har studerat propaganda mycket intensivt under min forskarkarriär. Exempelvis i denna bok. Här studerade jag bl.a. hur amerikanska propagandaorganisationen USIA bearbetade svensk arbetarrörelse under 50- och 60-talet. brill.com/view/title/334…
Read 12 tweets
21 Feb
Så här skryter en verkligt ignorant person: ”Min syn har inte förändrats sedan gymnasiet!” @magnusjacobsson bildade förstås inte sin uppfattning i gymnasiet på idoga studier av forskningen på ämnet. Vi vet det eftersom det ALDRIG varit forskningens syn att NSDAP är vänster.
Sedan sin ungdom har han alltså aldrig läst, hört eller sett något som kunnat få honom att ändra sin ideologiska ståndpunkt. Han ser sin ovilja att justera uppfattning i ljuset av fakta som en styrka. Detta är inte en bildad människas inställning till kunskap. Det här den
inställning som en ideologisk propagandist uppvisar. Han blir dessutom sur över att jag kopplat ”enskilda kristdemokraters” inställning till KD i stort. Själv kopplar han dock gärna enskilda sossars attityd till hela SAP. Denne riksdagsman har ingen respekt för historiska fakta
Read 6 tweets
20 Feb
Det är uppenbart att @kdriks ligger bakom en samordnad kampanj för att förfalska historien. Flera framträdande KD-politiker har de senaste dagarna ägnat sig åt den värsta formen av propaganda: att förfalska historien om Hitler och nazismen. Nu är det @marhallander som ger sig Image
in i detta smutsiga spel. Han påstår att socialdemokraterna är de enda som faktiskt haft eftergiftspolitik gentemot Hitler. Detta är en medveten lögn (ty Hallander är inte så dåligt påläst att han inte vet bättre). Den konservativa brittiska regeringen under Neville Chamberlain
är historiens främsta exempel på eftergiftspolitik mot Hitler. Det är KONSERVATIVA politiker som stått för det som Hallander anklagar sossarna för. I åratal, ändå fram tills 1 september 1939, böjde Chamberlain sig bakåt för att ge Hitler ALLTING han önskade i form av territorier
Read 4 tweets
9 Feb
I den här tråden kommer jag att (än en gång, om än lite utförligare) att svara på @magnusjacobsson påstående att jag inte svarar på hur jag ser på NSDAP:s namn, partiprogram etc. Jag har som sagt redan svarat på mycket av detta och kommer inte upprepa allt här. Men vad jag kommer
att göra är att upprepa saker jag redan skrivit som @magnusjacobsson ironiskt nog inte svarat på. Gissningsvis har han inte sett det. Låt oss för det första påpeka att mycket av missförståndet hänger nog ihop med termen ”arbetareparti” i NSDAP:s partinamn. Men det blir bara
förvirrande om man antar att ”arbetareparti” är synonymt med ”vänster”. Så är naturligtvis inte alls fallet. Det är inte en naturlag att arbetare är vänster (SD har ex lyckats sno till sig stor del av LO-kollektivet). I så fall skulle M vara ”vänster” för att man kallat sig
Read 25 tweets
8 Feb
@Ivarpi har skrivit en artikel om minneskulturen kring Förintelsen. Jag återkommer till innehållet. Först bör dock noteras att inlägget förstås direkt kommenteras av nazister och Förintelseförnekare. Det är lika förutsägbart som diarré efter Salmonella.
Det är förstås en intressant att många av dessa öppet uppträder med namn och bild. En av dem använder t o m ordet ”okrojera”. Vet du inte vad det betyder? Ingen fara. Möjligen är det bra. Det råkar nämligen vara ett av Hitlers favoritord, flitigt använt i Mein Kampf.
När någon råkar använda detta extremt ovanliga ord i en kommentar som vurmar om att vara ”nationell” så vet man att det inte handlar om en välutbildad språknörd. Nazisterna älskar nämligen att verka intellektuella. Ordet gav väl hans kommentar ”verkshöjd”, typ 🤷‍♂️🤡
Read 20 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!