Bobby_50 Profile picture
22 Feb, 14 tweets, 18 min read
@jaaprog1 @antonioguterres @antonioguterres , United Nations and Unesco put the people in lockdown and close schools for building backbetter agenda!

It’s not about our health!

en.unesco.org/news/build-bac…
@jaaprog1 @antonioguterres SDG acceleration Actions to #BuildBackBetter by United Nations, Unesco, EU and @MinPres

#COVIDー19 is their weapon.

sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2020/sdga…
@jaaprog1 @antonioguterres @MinPres “This is a once in a generation opportunity to improv education, along side economies, TO FIGHT THE CLIMATE CRISISt.”

Corona is the means of UN-Unesco-EU and @MinPres for transition.

en.unesco.org/news/build-bac…
@jaaprog1 @antonioguterres @MinPres Look who’s in! Follow the money! 98 billion dollar for them!

140 companies, Facebook, Google, Microsoft and UN network benefit from closing schools by #COVIDー19 .

Not for your health, but for transition to digital education, worldwide!

globaleducationcoalition.unesco.org/members
@jaaprog1 @antonioguterres @MinPres 60 million Agents of Change!

There are over 60 million Teachers in the World. Each One is a key agent for bringing about the changes in values and lifestyles we (UN-Unesco-EU and @MinPres ) need!

Unesco & Co is abusing teachers for their ideology!
@jaaprog1 @antonioguterres @MinPres UN is a sectarian New Age network aimed at ‘transition from society’. Robert Muller designed the SDGs for it. #UNagenda2030 is his #GlobalReconstruction Plan, this is the source.

All about peace and happiness. One World. Global Communism!

search.archives.un.org/uploads/r/unit…
@jaaprog1 @antonioguterres @MinPres Robert Muller Biography.

it's a spiritual, holistic philosophy.
#UNagenda2030 is an extreme left and at the same time extreme right, fascist plan.

robertmuller.org/rm/R1/Biograph…
@jaaprog1 @antonioguterres @MinPres It’s a dream! The dream of Robert Muller and the New Age guru’s of United Nations!

it's just a occult dream based on the occult philosophy of Alice Bailey, and the whole world is following!

robertmuller.org/rm/R1/Home.html
@jaaprog1 @antonioguterres @MinPres Robert Muller, #UnitedNations, #UNESCO and #EU dominate education worldwide. It is indoctrination of a generation using the SDGs. To fight the climate crisis. For realizing their utopian dream!

theschoolofagelesswisdom.org/rms/rmltr.html
@jaaprog1 @antonioguterres @MinPres The new learning is not about teaching children HOW to think, but about WHAT they should think, HOW to behave, WHAT they eat (NO MEAT) , WHAT they become gender neutral, sustainable and climate proof.

It’s a brainwash!
@jaaprog1 @antonioguterres @MinPres #BuildBackBetter is the same as #GlobalReconstrucrion of #UNagenda2030.

#Covid_19 is the means for the transition of society.

It’s their war! Corona is their weapon.
@jaaprog1 @antonioguterres @MinPres “Robert Muller was Secretary-General of UN, his ideas about world government, world peace and spirituality led to the increased representation of religions in the UN, especially of New Age Movement. He was known by some as "the philosopher of the UN".

en.wikipedia.org/wiki/Robert_Mu…
@jaaprog1 @antonioguterres @MinPres Get out of the United Nations!
“THE UNITED NATIONS IS A COMMUNIST ORGANIZATION AND HAS BEEN ONE SINCE IT WAS CREATED IN 1945”

Charlotte Iserbyt, most important whistleblower, Former Senior Policy Advisor at the U.S. Department of Education.

deliberatedumbingdown.com/ddd/2016/02/07…

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Bobby_50

Bobby_50 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Bobby5018

21 Feb
@UnrollHelper @garnetttom UN is a sectarian New Age network aimed at ‘transition from society’. Robert Muller designed the SDGs for it. Agenda 2030 is his Global Reconstruction Plan, this is the source.

All about peace and happiness. One World.

search.archives.un.org/uploads/r/unit…
@UnrollHelper @garnetttom Robert Muller Biography.

it's a spiritual, holistic philosophy.
#UNagenda2030 is an extreme left and at the same time extreme right, fascist plan.

robertmuller.org/rm/R1/Biograph…
@UnrollHelper @garnetttom It’s a dream! The dream of Robert Muller.

it's just a dream, and the whole world is following!

robertmuller.org/rm/R1/Home.html
Read 11 tweets
20 Feb
@FTM_nl waarom blijven Sociëteit De Witte en Paviljoen Von Wied buiten beschouwing?
Daar zit de lobby, de invloed. En het geld.

En qua ideologie moet je bij Theosophical Society Den Haag zijn in relatie tot Avatar-Scientology sekte.

@FTM_nl ga nou eens flink graven in de cursussen die Mark Rutte volgde bij Phoenix.

En in de leiderschapscursussen die MKB, de top van ambtenaren, Philips, Achmea etc. volgen. Via De Baak o.a..

nrc.nl/nieuws/2012/03…
@FTM_nl Mark Rutte heeft nog steeds iets uit te leggen.

jankuitenbrouwer.nl/2012/03/27/het…
Read 6 tweets
19 Feb
1/1 Zeg @BenWeyts wat is dit nu?

‘Een gratis app voor scholen om het welzijn van hun leerlingen te volgen’.

Ik heb hier nogal wat vragen/opmerkingen over.

1. Het welbevinden van kinderen op een school meten is een subjectieve graadmeter. Mee eens?

appwel.be
1/2
2. De school verzamelt data. Voor derden. Dat is datamining van het kind. Welke belang hebben school en kind hierbij?
3. Aan wie verkoopt de app leverancier de gegevens van onze kinderen?
4. Wie analyseert de verzamelde gegevens?
1/3

5. Wie interpreteert de data? Is dat een persoon? Zo ja, wie dan precies? Of betreft het data analyse via artificiële intelligentie?
Een robot die emoties en welbevinden kan analyseren? Zijn daar al goede ervaringen mee?
Read 15 tweets
17 Feb
Iedere ouder zou dit boek -en het bordspel!- aan zijn/haar kind moeten geven.

@harmbeertema @thierrybaudet en @WybrenvanHaga kunt u pleiten voor meer ondernemers, notarissen, advocaten en rechters voor de klas. Meer financiële en bancaire kennis, meer rechts en wetskennis.
Het is zo vreemd dat leerlingen van vmbo, havo en vwo op school niet leren hoe een huishoudboekje bij te houden, hoe een belastingformulier -digitaal- in te vullen, wat je arbeids-, huur-en ondernemersrechten en plichten zijn, hoe een huur-of koopcontract, een eigendomsakte in
elkaar steekt, hoe je onderhandelt over je hypotheekrente en hypotheekakte. Terwijl het eerste wat je doet is een studieschuld aangaan, een kamerhuurovereenkomst sluiten of na je studie een huis kopen, een arbeidscontract aangaan of ondernemer/zzp’er worden!
Read 6 tweets
4 Feb
@tamaragriffioen @thierrybaudet @MarjoVrij @superjan We zijn niets aan het redden! Mark Rutte is al 10 jaar bezig alles af te breken voor #BuildBackBetter programma. We zijn deze 140 bedrijven, google, facebook, microsoft en VN aan 98 billion dollar aan het helpen!
@tamaragriffioen @thierrybaudet @MarjoVrij @superjan Corona is voor Mark Rutte en VN ‘A once in a generation opportunity’ !!!

Het is misdadig!
@tamaragriffioen @thierrybaudet @MarjoVrij @superjan Corona is de uitgelezen kan om de wereld te verbeteren.
Lees: corona is de brug naar 98 billion dollar.

Wie heeft dat virus gelekt én verspreid @thierrybaudet @WybrenvanHaga ?

Zij zullen corona nooit laten verdwijnen en de maatregelen stoppen, #WeThePeople moeten dat doen!
Read 46 tweets
3 Feb
@VrouwvdVrijheid @jansen_mila @Minimuisje67 @l_ruigrok @HenkKrol @geertwilderspvv De bron, de basis van #BuildBackBetter is Robert Muller van VN-Unesco. Hij bedacht de SDG’s en Global Education Plan. Dat moet digitaal.

Zijn @geertwilderspvv en @harmbeertema dan nu vóór extreem linkse indoctrinatie, Klimaatakkoord, SDG’s, persoonsvorming, digitaal onderwijs?
@VrouwvdVrijheid @jansen_mila @Minimuisje67 @l_ruigrok @HenkKrol @geertwilderspvv @harmbeertema Ik kan mij niet voorstellen dat @harmbeertema en @geertwilderspvv voor #BuildBackBetter zijn en het #BuildBackBetterDebat niet steunen!

Hier de bron: Robert Muller Global Reconstruction!

Staat gewoon online hoor! In pfd!

search.archives.un.org/uploads/r/unit…
@VrouwvdVrijheid @jansen_mila @Minimuisje67 @l_ruigrok @HenkKrol @geertwilderspvv @harmbeertema “A World Conference for the creation of a World Union on the pattern of the European Union”

Laat dat even tot je doordringen @VrouwvdVrijheid

Blijft @geertwilderspvv nu wel in de EU dan???

Tja, dan vooral geen #BuildBackBetterDebat steunen🙄
Read 17 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!