1- Son günlerde piyasaların (Tl, borsalar, kripto paralar.) görünümü değişmeye başladı.
2- Ne oluyor sorusuna cevap vermek gerekirse;

Satışların ana sebebi Abd on yıllık tahvillerinin faizinin son günlerde sürekli olarak yükselmesi +++
3- Bütün varlıkların değerlemesinde Abd tahvilleri baz alınır yani bir yatırımcı 10 yıllık yatırım yaparken yüz dolarını yüz dolar olarak değil; 100 dolar+Abd tahvili getirisi olarak değerlendirir ve Abd tahvillerinin faizleri yükseldikçe doğal olarak yatırımcıların risk alma+++
4- Eğilimi zayıflar. Bunun dışında günümüzde kredili işlemlerin yatırımlardaki ağırlığı da değerlendirilirse faizler alınan riskin maliyet ve kapasitesini de etkiler.
5- Son birkaç haftada Abd 10 yıllık tahvillerinin faizi %1,1'lerden %1,4'lere geldi aslında bu risksiz varlıktan kaçış anlamına da geldiği için biz ve benzerimiz ekonomiler için olumlu bile yorumlanabilir +++
6- Fakat 2013 veya 2018 tecrübeleri sebebiyle yatırımcılar finansal şartlardaki hızlı değişimlerin riskli varlıklara etkileri konusunda daha hassastır.
7- 2013'te Bernanke ekonomileri desteklemeyi kesebiliriz dediğinde piyasalar kan gölüne dönmüştü. ( Bizde aynı dönemde Gezi Olayları yaşandığı için piyasalarda yaşananlar iç kaynaklı mı yoksa dış kaynaklı mı tartışması yaşanır/yaşandı. )
8- Fed'in frene basması 2017'nin sonlarını bulmuş olsa da bahsettiğim korku temelsiz çıkmamıştı. Yatırımcılar biz ve benzerimiz ülkelerde çok kısa zaman diliminde çok ciddi zararlarla karşılaşmıştı.
9- Bu tecrübeden dolayı finansal şartlarda değişim ihtimali biz ve benzerimiz ekonomilerde çok güçlü fiyatlanıyor. ( Temel sorun borçluluk ve gelişmekte olan ülkeler krizde çok daha borçlu hale geldi.)
10- Şu an bir dönüş yaşanıyor mu ? Hayır. Abd tahvil faizleri temelde enflasyon beklentilerinin bozulması ( talep/ekonomik düzelmeden çok maliyet kaynaklı) ve getiri eğrisinde tuhaflaşma gibi sebeplerden yükseliyor.
11- 2021 yılında ekonomiler rakamsal olarak uçacak olsa da realitede halen ciddi destek ihtiyacı var. 100 rakamı %50 küçülünce sonuç 50'dir, yeni rakam %75 büyürse algıda zararlar telafi edildi, üstüne kar edildi etkisi uyandırır ama realitede zararların telafisi henüz uzaktır.
12- 2021'de bütün verilerde uçuş göreceğiz ama 2022'de bile 2019 seviyesine geri dönülmesi çok olası değil. Konuma dönersem ekonomilerin halen desteğe ihtiyacı var ve Fed'in faizlere müdahale etmemesi sürpriz olur.
13- Abd uzun vadeli tahvillerinin faizlerindeki yükselmenin bir diğer sebebi Abd kısa vadeli tahvillerinin çok ciddi sekilde değerlenmeye başlaması. (uzun sat, kısa al.)
14- Çok basitçe ifade etmek gerekirse ekonomik toparlama ile birlikte bir taraftan kredi talebine bankalar daha olumlu yaklaşıyor/yaklaşacak bu teminat ihtiyacını artırıyor.(Ayrı bir konu, birçok varlık fiyatlamasında etkili) diğer taraftan Abd'de hazinenin harcamaları azalıyor.
15- özellikle kısa vadeli bono ihracının iyice azalması bekleniyor ki bu varlıklar önemli bir teminat aracı ! bu görünüm kısa vadede çok değişeceğe de benzemiyor. Demokratlar muhalefetteyken destek paketinde +++
16- 3-5 trilyon gibi rakamlardan pazarlığa otururken şu an destek paketinin 2 trilyonu aşması sürpriz olur, Abd'de hazinenin hesabında neredeyse bu kadar para var.
17- Bahsettiğim durum Fed'in para politikasının etkinliğine bile etki edebilecek bir dinamik hatta zorlasak kriz bile çıkar. Fed buna müdahale edecektir.
18- Bahsettiğim çelişki sebebiyle ekonomik şartlar tam aksini gerektirirken Abd bonolarına abartılı bir talep var, enflasyon beklentisine rağmen doların güçlenmesin önemli sebeplerinden biri bu. ( Doların güçlenmesi de risk iştahını düşürür.)
18- Toparlamak gerekirse piyasaların görünümünde bir miktar değişim var, bazı riskler var ama Fed'in bu riskleri müdahale etmemesi sürpriz olur. En azından bu türlü bir çıkarıma ulaşabilecegimiz açıklamalar var.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Yusuf Yuksel

Yusuf Yuksel Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @YusufYuksel01

25 Feb
1- "Supplementary leverage ratio" önümüzdeki ay itibariyle bizi ilgilendirmeye başlayabilecek bir terim.
2- Bu rasyonun ne işe yaradığı bizleri çok ilgilendirir mi emin değilim ama işlevi Abd'de bankaların risklere takla attırıp yok etmesini engellemektir.
3- Konu dışı ama 2008'de krizin ana sebeplerinden biri bankaların kardan makul bir feragat ile bütün riski satabilmeleri sebebiyle çok daha riskli kredilere yönelmesiydi.
Read 10 tweets
25 Feb
1- Uzun süredir olumlu gelişmelere şahit olduğumuz kur yeniden hareketlendi. 8,5'ten başlayan hareketin önemli hedeflerinden biri 6,8 seviyesiydi ve kur bu seviyeye yakınken bütün piyasalarda Abd tahvillerindeki fiyatlamalar sebebiyle riskten kaçış görülünce bizim+++
2- Varlıklarımızda da satış görüldü.
3- Dün Fed Başkanı piyasaları bir kere daha teskin etti ama enflasyon korkusu muhtemelen ara ara geri dönecek. İçeride de Türkiye, Kasım ayında beri gördüğümüz politikalardan geri döner mi sorusu soruluyor ki aslında bu iki olgu tamamen ayrı da değil.
Read 20 tweets
24 Feb
1- Son yıllarda büyük merkez bankaları ne yaparsa yapsın ortaya çıkmayan bir enflasyon hikayemiz vardı ama bu durumun ana sebebi merkez bankalarının destekleri bankalar üzerinden aktarmasıydı.
2- Merkez bankaları, bankaların kredi verme imkanlarını mümkün oldukça iyileştirmişti ama sonuç olarak 2020 krizi öncesi bile neredeyse maliyetsiz krediyi bile talep etmeyen (aşırı borçluluk) +++
3- Veya maliyetsize yakın krediyi bile ödeme kapasitesi tartışılır kişi ve kurumlar ortaya çıkmıştı. 2020 krizinin başında Fed'in "sınırsız" para vaadi bu yüzden piyasalar için saçma ve gereksizdi.
Read 23 tweets
24 Feb
1- Dövizdeki yükselişler ürün fiyatlarını yukarı taşırken dövizdeki gerilemelerin ürün fiyatlarını yeterince aşağı çekmemesi Tl'nin kuvvetlendiği her dönem dile getirilen bir sorun.
2- Öncelikle döviz hareketlerinin ürün fiyatlarına etkisi homojen değil. Bir kuyumcunun veya araba galerisinin dövize tepkisi ile çiftçinin tepkisi arasında dağlar kadar fark var ama +++
3- Genel çerçeveden bakmak gerekirse dövizdeki dalgalanmaların ürün fiyatlarına etkisi hatalı yorumlanıyor olabilir.
Read 16 tweets
16 Feb
1- Dolar tl'e karşı aylar sonra 7 liranın altına geriledi. İçerdeki gelişmelerden başlarsak daha önce şurada yüksek faiz ortamının tl'i nasıl desteklediğini açıklamaya çalışmıştım.
3- Kasım ayındaki yönetim değişikliğinden beri türkiye'ye giren para 20 milyar dolara yaklaştı. ( yaklaşıl 15 milyar dolar swap/takas)
Read 31 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!