De Tweede Kamer maakt zich klaar.
@geertwilderspvv en @RenskeLeijten zijn al binnen.
Zelden voelde een #debat zo historisch.
Wat gaat er met #MarkRutte gebeuren?
#omtzigtgate
tweedekamer.nl/popup/vergader…
Arib zit op haar plek, @RobJetten @leondejong
Nog 3 minuten.😬
Ik ga proberen weer #verslag te doen, maar het zal een opgaaf worden.
Daar is RUTTE!
Start.
Eerst nog even Tjeerd de Groot installeren. Raar moment.
Meest bekeken installatie ooit.😄
Rutte op zijn mobiel.
Korte schorsing, #Ollongren en #Jorritsma moeten naar vak K.
Vergadering heropend.
Excuses voor vertraging, er was tijd nodig om de stukken te bestuderen.
Alle woordvoerders 5 minuten, maar wel met interrupties.
Wilders begint, daarna op volgorde van fractiegrootte.
Rutte kan de borst natmaken.
@geertwilderspvv meteen notitie waaruit blijkt dat #Rutte loog.
Over interview bij @NOS: Rutte loog.
Stelt voor dat Rutte meteen opstapt.
Blunder #Ollongren: #positieOmtzigt was een geluk bij ongeluk.
GW: #Rutte zei dat NIEMAND hier uitleg over ging geven.
Dronken van de macht.
Na 10 jaar heeft de waarheid Rutte ingehaald.
Rutte mag zelf op zoek naar een #functieelders
#Verkenners logen ook.
GW: #Jorritsma loog ook. VVD-kliek.
Een premier die een Kamerlid weg wilde werken en daarover loog.
#MotievanWantrouwen
Is er steun?
Ouwehand: Rutte moet verantwoording afleggen, daarna pas motie.
Baudet steun.
Rutte wil liever eerst motie (tegen zichzelf!).
Azarkan: steun.
@lientje1967: steun.
@MarijnissenL: net als Ouwehand, eerst debat.
@PloumenLilianne: eerst debat.
@SigridKaag: eerst debat, wel steun.
Eigenlijk iedereen steun, maar velen willen eerst debat.
Wel steun voor indienen.
Dat gaat dus een #MotievanWantrouwen worden.
@keesvdstaaij over staatsrecht, bijzondere situatie, wel steun.
Wilders verder.
Herhaalt leugens Rutte.
Het is niet alleen de schandelijke poging om @PieterOmtzigt weg te krijgen, het is vooral ook de cover up.
Dient motie in.
Rutte naar het spreekgestoelte.
Eerst over zijn uitspraken in de media.
Dat er geen debat zou komen, had hij niet mogen zeggen. Legt uit waarom hij dat zei, en biedt excuses aan.
Rutte over zijn eigen leugen: wel over Omtzigt gesproken.
O nee.
Hij heeft het ZICH VERKEERD HERINNERD.🤦‍♂️
De interruptiemicrofoon wordt bestormd.
Woedende @MarijnissenL: hoe vaak hebben we dit al gehoord? 'Ik heb er geen herinnering aan', dat is volkomen ongeloofwaardig.
Rutte: ik lieg niet. Verkeerde herinnering.🤥
Rutte probeert het toch. Hij had alleen gedacht dat @PieterOmtzigt mss minister zou kunnen worden. Maar hij heeft GEEN ENKELE HERINNERING dat hij dit tegen de #verkenners gezegd zou hebben.
@MarijnissenL neemt er terecht GEEN genoegen mee.
Rutte is verloren. 'Ik heb niet gelogen.'
Einde verhaal, hier komt hij nooit meer mee weg.
@MarijnissenL: dit hebben we TE VAAK gezien.
Na al het graven en spitten is de informatie er nu, en we begrijpen nu waarom er zoveel weerstand was.
LM: waarom geeft u dit niet gewoon toe?
MR: een ministerschap voor @PieterOmtzigt is niet hetzelfde als een #functieelders, DUS heb ik niet gelogen. BS.
Nu @PloumenLilianne: ontluisterend.
LP zet even alles op een rijtje. Overduidelijk dat MR gelogen heeft. 'Hoe denkt u geloofwaardig verder te kunnen?'
MR: ik heb niet gelogen.
Dit is het #EindevanRutte
LP: Dit is volstrekt ongeloofwaardig. Onbegrijpelijk dat MR blijft ontkennen.
MR houdt vol. Niet gelogen.
GW: MR kan het woord 'waarheid' wss niet eens spellen.
Hij wist dat hij tegen de lamp zou lopen. Hij heeft geprobeerd deze onthullingen te voorkomen.
Spreekt MR aan: Snapt u niet dat uw tijd nu voorbij is? Dat Nederland nu weet wat u werkelijk bent? Een leugenaar.
MR weer dat hij echt dacht dat hij niet over @PieterOmtzigt gesproken had. Als dat waar zou zijn is hij dement en ook ongeschikt.
Wilders: U had gewoon de waarheid moeten vertellen, direct na de blunder van #Ollongren
Wilders vraagt Rutte de eer aan zichzelf te houden en op te stappen.
Rutte houdt stug vol.
Hele menigte bij de interruptiemicrofoon.
Nu Klaver.
Het hele verkenningsproces is de vangrail in gereden en Mark Rutte is verantwoordelijk.
'Waarom heeft u niet eerder de waarheid gesproken?'
Rutte gooit het op letterlijk #positieOmtzigtFunctieElders alsof dat iets uitmaakt.
Klaver terecht: dit is een week te laat.
Nu somt Klaver een hele reeks voorvallen op waarbij Mark Rutte #GeenHerinnering had.
Nu moet Rutte maar eens eerlijk zijn.
MR houdt vol dat hij eerlijk is en dat hij dat die andere keren ook was.
Klaver heeft gelijk.
Altijd weer #GeenHerinnering, dit is 1 keer te veel.
Rutte houdt vol.
Legt het nu bij de #verkenners, alsof zij iets hebben opgeschreven waar hij niet van wist.
@WBHoekstra: totale rotzooi. Rutte heeft selectief geheugen.
Rutte blijft zich op zijn slechte geheugen beroepen.
Hoopt blijkbaar nog steeds op rugdekking van de #verkenners
Hoekstra herhaalt vraag. Hoe kan het dat Rutte EN de verkenners bleven zeggen dat Omtzigt NIET besproken was?
Herhaling van zetten.
Hoekstra: Het is wel degelijk over onze @PieterOmtzigt gegaan. En daar gaat dit debat over.
Rutte probeert nu weer te doen alsof een ministerspost voor Omtzigt niet een #functieelders zou zijn.
Iedereen wil het woord.
@F_azarkan: Wanneer heeft Rutte zich gerealiseerd dat hij gelogen had terwijl hij dat niet had willen doen?
Rutte: Ik heb niet gelogen.
FA: Het is niet geloofwaardig dat MR er vandaag pas achter kwam dat hij TOCH over @PieterOmtzigt gesproken had.
Rutte houdt vol.
Vreemde draai. Rutte zegt nu dat de #verkenners hem niet tegen konden spreken nadat hij gezegd had dat hij niet over Omtzigt gesproken had.
@estherouwehand: spreekt Rutte nu namens de VVD? Staat de VVD nog achter Rutte?
MR: Zeker!
EO: heeft MR nog contact gehad met de verkenners na de blunder van #Ollongren? En worden de verkenners nu geslachtofferd zodat Rutte door kan?
Ouwehand krijgt niet echt antwoord.
Nu @gertjansegers: erkent MR nu dat er WEL over @PieterOmtzigt gesproken is? MR: ja.
Segers: erkent MR dat er gesproken is over voorzitterschap Kamer Omtzigt? MR: weet ik niet meer.
Rutte blijft zijn oude tactiek proberen. Werkt niet meer.
Segers: u heeft een motief om lastpost @PieterOmtzigt weg te willen werken. Macht en tegenmacht.
MR🤥: de VVD heeft geen opvatting over wat Omtzigt moet gaan doen.
Nu @SigridKaag: Hier scheiden onze wegen. Het grootste goed is integriteit.
Hypocriet. Alsof ze tot nu toe dacht dat Rutte zo integer was.
@D66 laat Rutte hier wel vallen.
Kaag: hoe kan u dat vertrouwen nog herstellen?
MR: ik heb het alleen met Hoekstra over Omtzigt gehad, niet met de verkenners. Herhaalt zijn ontkenningen weer.
Kaag: Er is zware schade aan het vertrouwen. U kunt het niet afdoen met een slecht geheugen.
Zucht. Rutte over het landsbelang.🤮
@keesvdstaaij: ik sta hier aangeslagen. U heeft niet de waarheid gesproken.
MR: geen herinnering. Verkenners zeiden dat ook.
VdS: de kern is: Rutte heeft NIET de waarheid gesproken.
MR: ik loog niet, maar het was onwaar, dat zie ik nu.
Rutte probeert staatsmannelijk te doen.
#Sylvana maakt zich zorgen over de eer, het geweten en het geheugen van Rutte.
Rutte: de waarheid blijkt anders te zijn dan ik dacht, maar ik heb niet gelogen.
SS: Hoe denkt de premier dat Nederland hier nog vertrouwen in kan hebben?
Rutte: ik erken mijn fout, ik betreur het zeer, maar ik had geen verkeerde intentie.
SS: Wil MR de eer aan zichzelf houden?
MR: in dit land mogen we toch fouten maken?
@Eerdmans: vindt het geheugenprobleem van Rutte nogal vreemd.
Eerdmans: Was Omtzigt een probleem?
MR: daar heeft de VVD geen opvatting over.
Eerdmans: Er stond 'je moet wat met Omtzigt'.
MR: dat herinner ik me niet.
Eerdmans: gaat niet om de herinnering, dit is opgeschreven. Dus: was Omtzigt een probleem?
MR ontwijkt vraag.
Hoekstra: MR beroept zich steeds op het gesprek tussen hem en mij. MR heeft toen gevraagd of een ministerspost voor Omtzigt een optie was.
Maar dit moet los gezien worden van de gesprekken met verkenners.
Nu @lientje1967: wil MR nu heel snel een einde maken aan deze beschamende vertoning? Totaal ongeloofwaardig. Verlos ons uit dit lijden en geef gewoon toe.
Rutte herhaalt zich weer.
VdP: Als u dit ECHT niet meer weet, dan bent u met dit geheugen niet meer geschikt als premier.
Goed punt van @lientje1967
OF Rutte liegt, OF hij is dement. In beide gevallen ongeschikt als premier.
Laurens Dassen: hoe lang is geheugenverlies acceptabel? Hoe belangrijk is een goed geheugen?
MR: dat lijstje van Klaver klopt niet. Ik lieg niet.
Baudet vraagt wanneer MR de notities van de #verkenners kreeg.
Rutte: dat is vertrouwelijk.
Gejoel uit de Kamer.
Baudet herhaalt vraag, Rutte: vertrouwelijk.
Tumult.
Rutte heeft GEEN gezag meer.
Rutte blijft zeggen dat hij via via info kreeg en dat dit vertrouwelijk is.
Arib vraagt Baudet welk punt van orde, die laat dat aan Klaver. Klaver wil eventueel schorsen om dit te weten te komen.
Wilders vraagt ook om schorsing. Hoe is Rutte geïnformeerd? Wat is er nu weer achter de schermen gebeurd?
Brede steun voor een schorsing. Azarkan wil info van de verkenners wanneer iedereen van wie welke info had.
Hele Kamer steunt verzoek om info en verzoek om schorsing.
De bodes zijn druk met poetsen.
Schorsing om informatie over de opmerking van Rutte te vragen. Wat een toestand is dit.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Repel

Repel Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Repelsteeltje21

1 Apr
Heropening vergadering.
Arib heeft de #verkenners om info gevraagd en er komt binnen een half uur een brief.
De nieuwe Kamerleden maken geen gebruik van hun recht om tijdens hun maidenspeech niet geïnterrumpeerd te worden.
Kaag: meteen na de verkiezingen is het verkennersproces fout gelopen.
Wow. Meteen hard tegen Rutte.
SOMMIGE fractieleiders spraken met de #verkenners over mogelijke functies van Kamerleden van andere partijen.
BREUK @D66 en @VVD is definitief.
Of in elk geval de breuk met #MarkRutte
Kaag vraagt zich af waarom de waarheid zo moeizaam boven kwam. Hoe komt het dat de Kamer zo traag en onvolledig is geïnformeerd?
Wil nog iets zeggen over de procedure van de #verkenners
Read 75 tweets
1 Apr
Beelden van #MarkRutte die binnenkomt in de Kamer.
Persfotografen erbovenop.📷
Sensatie.
Arib op haar plek, de schorsing lijkt bijna afgelopen.
Daar zijn de #verkenners
Iedereen terug, vervolg!
Baudet bij de interruptiemicrofoon. Rutte achter het spreekgestoelte.
Arib heropent de vergadering.
Eerst Rutte het woord.
Rutte: ik heb zelf voorgesteld mijn verslag openbaar te maken, daar blijkt uit dat ik niets toe wilde dekken.
Vanmorgen 7.30 uur telefoontje dat hij Omtzigt wel genoemd had in het verslag. Hij wil de #bron NIET noemen.
Read 50 tweets
31 Mar
De livestream is aan en #Jorritsma zit (toch) op haar plek.
Daar komt #Ollongren.
Het zal mij benieuwen.
Dit wordt gewoon de volgende afknapper van vandaag, en morgen (1 april, passende datum) modderen we verder met dit circus.🤡
En er is geluid...
Arib heeft de nieuwe verkenners om stukken gevraagd.
'Als het goed is, komt er op korte termijn een brief.'
Die kan er binnen 5 minuten zijn.
@markrutte wil het #debat naar morgen hebben.
Dan nog een punt: wil minder openheid.
Ver-ras-sing.
Niet helemaal onzin trouwens, dit schaadt het overleg.
Maar kunnen we #MarkRutte🤥 vertrouwen dat alle #relevante stukken openbaar komen?
#RetorischeVraag
En daarmee is de schade duidelijk die deze premier in 10 jaar heeft aangericht.
Read 16 tweets
31 Mar
De Kamer loopt weer vol.
We gaan weer een poging wagen...
Benieuwd welke spaak er NU weer in het wiel komt.🙄
Yes.
Vergadering heropend.
Kreun.
De stukken zijn er nog niet.
Verzoek ligt bij de nieuwe verkenners.🤦‍♂️
Nu mag iedereen weer zijn plasje komen doen.
Goed punt @MarijnissenL: het was al DAGEN bekend dat we dit #debat zouden voeren. Zonder de stukken heeft het geen zin.
@PloumenLilianne even een sneer naar Rutte die #GeenUitleg wilde geven.
Read 8 tweets
31 Mar
Ok.
#Jorritsma in beeld.
Let the games begin!📢
tweedekamer.nl/vergaderingen/…
O.
Er komen nog 2 A4'tjes, zegt Arib.
@geertwilderspvv bij de microfoon: kluitje in het riet!
WAAR zijn de andere stukken?🤨
Zucht.
Livestream dood.
Read 8 tweets
16 Mar
Hoe onze #MSM momenteel de @POL_DenHaag rugdekking geven, doet denken aan het zwijgen van de DU media na #Nieuwjaarsnacht2015 in #Keulen
Denken ze nu ECHT dat ze het #politiegeweld kunnen verbergen?🤨
Gelukkig zijn er #mobieltjes en #SocialMedia
Deel de waarheid.
#Draadje
1/8
Kijk hier👇 hoe dat #busje het veld oprijdt.
Alles vredig, en de #ME komt #provoceren
De troepen staan al klaar en komen de door HENZELF gecreëerde onrust aanpakken.
Met grof geweld.
#Politiegeweld
2/8
Kijk hier hoe een vrouw door een #Romeo keihard tegen een #busje wordt aangegooid.
GEEN #provocatie van die vrouw en nee:
Een uitgeklapte paraplu telt NIET als slagwapen.
#politiegeweld, dus.
3/8
Read 11 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!