Beelden van #MarkRutte die binnenkomt in de Kamer.
Persfotografen erbovenop.📷
Sensatie.
Arib op haar plek, de schorsing lijkt bijna afgelopen.
Daar zijn de #verkenners
Iedereen terug, vervolg!
Baudet bij de interruptiemicrofoon. Rutte achter het spreekgestoelte.
Arib heropent de vergadering.
Eerst Rutte het woord.
Rutte: ik heb zelf voorgesteld mijn verslag openbaar te maken, daar blijkt uit dat ik niets toe wilde dekken.
Vanmorgen 7.30 uur telefoontje dat hij Omtzigt wel genoemd had in het verslag. Hij wil de #bron NIET noemen.
Baudet: dan moet het telefoontje van de huidige #verkenners zijn gekomen. Dat is onacceptabel.
Daar heeft de premier geen recht op, dit klopt staatsrechtelijk niet.
Wil Koolmees en Van Ark (de nieuwe verkenners) er nu bij.
Baudet: de verkenners werken voor de Kamer.
Het klopt niet dat wij als Kamer zo weinig controle over dit proces hebben. Desnoods moeten we het kantoor van de #verkenners maar leeghalen.
TB wil punt van orde, Arib geeft eerst Klaver het woord.
Klaver: voor het herstel van het vertrouwen is het niet goed dat Rutte niet wil vertellen waar hij deze info vandaan had.
Lijkt een bijzaak, maar het gaat de Kamer om het contact achter de schermen tussen Rutte en de #verkenners waarmee hij onterecht invloed zou hebben.
Klaver: u vindt bescherming van die bron belangrijker dan het herstel van vertrouwen van de Kamer.
Dat kan echt niet.
Het gaat om de lijntjes tussen VVD en verkenners. Dat klopt gewoon niet.
Nu @MarijnissenL: de Kamer moet een streep trekken.
Rutte moet antwoord geven. Waarom wil hij die bron niet prijsgeven?
MR: ik ga hier niet op in.
LM: is geen antwoord op mijn vraag. En we kunnen de nieuwe #verkenners er wel bij halen, maar wat heeft dit voor zin?
Wilders: Was het mevrouw van Ark?
Geen antwoord.
GW: we kunnen wel mensen hiernaartoe gaan halen, maar wat heeft dat voor zin? Rutte moet antwoorden en dat doet hij niet.
Vraagt Rutte om op te stappen.
Rutte vindt dat hij de vraag van Baudet beantwoord heeft en dat hij het recht heeft om zijn bron te beschermen.
Is trots op 10 jaar het land leiden.
Alweer: ik spreek de waarheid.🤦‍♂️
Azarkan: hele Kamer tegenover Rutte.
Hoe kunnen wij vertrouwen in de formatie hebben als er info gelekt wordt naar Rutte?
Realiseert de Minister-President zich dat hij niet meer in de positie is om informatie achter te houden?
Rutte weer over zijn slechte geheugen.
Dan over telefoontje 7.30 uur.
Geeft Azarkan een half punt, een via-via-route klopt niet.
FA: moeten we nu WEER detective gaan spelen?
Eerdmans: steun voorstel Baudet. Ten 2e, stel je voor dat Baudet die vraag niet gesteld had? Dan waren we er nooit achter gekomen dat u de documenten eerder had dan wij. Elke keer geeft u pas toe als dingen uitkomen. Vertel nu gewoon wie uw bron was.
Nee.🤦‍♂️
Kaag: witte donderdag, via dolorosa.🙄
Warrig verhaal.
Wil eruit komen.
Arib vraagt toelichting van Kaag.
Kaag wil Rutte meer tijd geven, eventueel nog een schorsing. Bron eventueel vertrouwelijk delen. Zou het Koolmees zijn?🤔
Ploumen: dit lijkt misbruik van de macht. Zijn er andere momenten geweest dat Rutte 'via via' informatie heeft gekregen?
MR: nee.
Ploumen: heeft u dan straks geen geheugenprobleem?
Rutte zet even het contact met de #verkenners op een rijtje.
#Jorritsma corrigeert Rutte.
Extra contactmoment. Rutte herinnert het zich.
Dit keer blijkbaar echt slecht geheugen.
Hoekstra: er is zoveel mis gegaan, en dat heeft gevolgen.
Vraagt hoe het nu verder gaat.
Rutte belooft beterschap.
Heilige plicht dat er geen via via meer voorkomt.
Hoekstra: wij weten niet wat we niet weten. Gebrek aan informatie groot probleem en we hebben geen vertrouwen meer.
Rutte stelt dat Hoekstra hem kan vertrouwen...
Gaat nu allemaal over het proces van de verkenning en de formatie.
Hoekstra: kijk dan wat u wel kunt delen. We hebben vertrouwen nodig voor de formatie.
Rutte is nu meer op zijn gemak.
Dit is makkelijker voor hem dan de discussie over #positieOmtzigtFunctieElders
Nu @keesvdstaaij: de #verkenners lijken te veel in dienst te staan van de zittende macht. Rutte geeft geen helderheid. Dan moeten de verkenners maar opheldering geven, en daar hebben we geen nieuwe schorsing voor nodig.
Arib: twee voorstellen van orde.
Baudet wilde de nieuwe verkenners naar de Kamer.
TB: nu schorsen, dan nieuwe verkenners erbij.
@keesvdstaaij: laten we het eerst eens aan de oude verkenners vragen, zonder schorsing.
Goed zo!
@estherouwehand: dit is een #afleidingsmanoeuvre
We moeten het hebben over #positieOmtzigtFunctieElders
Dit via-via is een bijzaak.
Laten we dan stemmen over de #motievanwantrouwen van Wilders.
Segers wil geen nieuwe schorsing.
Azarkan eens. Steunt wel het informatieverzoek.
Ploumen eens met Segers.
Wilders steunt Baudet (schorsing en nieuwe verkenners erbij).
Sylvana steunt Ouwehand, niet van Baudet.
Kaag steunt Segers en vraagt weer vertrouwelijk delen bron via-via.
50plus: steunt Wilders, wil tijdlijn om het overzicht te houden.
@lientje1967: steunt Baudet (schorsing + nieuwe verkenners) en stelt dat Rutte wel voordeel had van via via.
Vraag @lientje1967 of de bron zelf eigenlijk bezwaar heeft tegen onthulling. Rutte wil er niet op ingaan. Wil niet zeggen of hij de bron gebeld heeft of dat hij de bron gaat bellen.
@MarijnissenL wil geen detective spelen. Steunt verzoek info, niet de schorsing.
Dassen steunt Segers. Vraagt zich af in wat voor bestuurscultuur hij hier terecht is gekomen. Begrijpelijk.
MR weer over hoe oprecht en eerlijk hij is.
MR: dit is een bestuurscultuur waarin we fouten mogen maken.
Dassen: dan zal Rutte meer duidelijkheid moeten geven.
Arib vraagt wat Dassen verder wil, hij steunt Segers.
Eerdmans steunt Baudet.
Hoekstra steunt Segers.
Klaver: schorsing niet nodig, wel info nodig over via via.
Arib snoert Baudet de mond.
Er wordt geteld.
Arib: informatie opvragen, debat door laten gaan.
Rutte mag verder, maar heeft eigenlijk alles al gezegd.
Hoopt dat het formatieproces weer op de rails komt.
Betreurt dat hij gezegd heeft dat er geen uitleg/debat moest komen, en dat hij zich 'vergist' had over wat hij gezegd had.
Baudet over via via.
Azarkan: hoe voelde Rutte zich toen hij ontdekte dat hij wel over Omtzigt had gesproken?
Rutte: geschokt.
Segers: 1. niet de waarheid gesproken. 2. waarom is er over Omtzigt gesproken?
Rutte: ik herken wat ik over Omtzigt zei, omdat ik het er met Hoekstra over had gehad. Maar ik herinnerde me niet dat ik het met de verkenners besproken had. De verkenners herinnerden zich dat ook niet.
#Ruttedementie is besmettelijk...
Rutte weer geheugenproblemen.
Segers: Er is WEL over #functieelders gesproken, dat blijkt uit het verslag. (Rutte sputtert tussendoor) GJS: Hoe gaan wij om met Macht en Tegenmacht? Met een lastig Kamerlid?
Heftige ontkenning Rutte. Dit komt niet van mij!!
Rutte: Dat is gewoon niet zo! Ik wilde Omtzigt niet wegwerken!
Denkt hij dat leugens geloofwaardiger worden als je ze herhaalt of schreeuwt?
Segers: Snapt Rutte na alle tegenwerking van Omtzigt dat het LOGISCH is dat Rutte hiervan verdacht wordt?
Rutte vindt dat Segers hem moet vertrouwen. Vindt dat hij geen motief had om te verzwijgen dat hij over @PieterOmtzigt gesproken had.
Ploumen: notities waren duidelijk. Hoe kunnen wij geloven dat Rutte #GeenHerinnering heeft aan wat hij over Omtzigt gezegd heeft?
Rutte wil dat hij vertrouwd wordt. Stelt dat hij geen motief heeft. Dat hij geen verkenners heeft 'omgekocht'.
Zegt steeds dat hij met iedereen in de Kamer al jaren samenwerkt en dat iedereen weet dat hij te vertrouwen is.
Wat een zwaktebod.
Nu @MarijnissenL: Rutte vraagt steeds wat nu zijn motief zou kunnen zijn om @PieterOmtzigt weg te willen hebben. Ik zal hem zijn motief geven. Hij wil van dit lastige Kamerlid af, denk aan de komende parlementaire enquêtes.
Goed van Marijnissen.
LM wijst ook nog op de notities. Duidelijk dat MR over Omtzigt heeft gesproken.
MR dat het allemaal niet waar is. Heeft altijd goed met Omtzigt samengewerkt, heeft geen mening over waar Omtzigt heen zou moeten.
LM: in de notitie stond zelfs: 'allerlei over @PieterOmtzigt Er is UITGEBREID over Omtzigt gesproken.
MR vindt dat hij geen motief had om dit te verzwijgen, en voor het eventuele wegwerken van Omtzigt is een motief niet relevant.
Azarkan kan zich niet voorstellen wat Rutte beweert: Rutte zou vergeten zijn dat hij over Omtzigt gesproken had, Ollongren zou dat ook vergeten zijn, en zonder checken tegen Rutte bevestigd hebben dat hij er niet over gesproken had.
Idd ongeloofwaardig.
Rutte gooit alles nu op de rugdekking van de #verkenners
Arib stopt Azarkan.
@lientje1967: mss domme vraag, maar er mag toch met #verkenners niet gesproken worden over personen? Terug naar de kern: u had toch nooit over @PieterOmtzigt mogen spreken?
Rutte: volgens mij mogen we in het verkennersproces wel over personen spreken.
@lientje1967: maar gaat een VVD-lijsttrekker het met #verkenners over functies van CDA-leden hebben?
Rutte vindt dat een vraag over het proces. Geen antwoord.
Daar is @estherouwehand: Rutte sprak met de #verkenners over het onschadelijk maken van een lastig Kamerlid, en daarna probeerde hij dat toe te dekken. Pas als hij er niet meer mee wegkomt, geeft hij dingen toe.
Deze man kunnen wij niet meer vertrouwen.
Ouwehand vraagt of de hele VVD-fractie nog achter Rutte staat.
Voor haar is duidelijk dat Rutte weg moet, maar wat moet er met de VVD?
Als de VVD Rutte nog steunt, kan de VVD niet meeregeren.
Rutte vindt dat er veel insinuaties in zitten.
Rutte stelt dat 'de VVD' geen motief had om @PieterOmtzigt weg te willen werken.
#Sylvana: Rutte beroept zich op het verkenningsproces, maar dat ligt helemaal niet vast. Is het eens met @lientje1967. Bijzondere bondgenoten.😉
Rutte wil evaluatie verkenningsproces. Zou hem goed uitkomen.
#Sylvana: @lientje1967 heeft een vraag gesteld over het bespreken van personen. Hoe kunt u dan over protocollen beginnen? U kunt toch gewoon antwoorden?
Klaver vraagt preciezer naar de herinnering van Rutte.
Rutte weet natuurlijk niks.
Klaver: het ergste is dat Rutte gelogen heeft toen hij zei dat hij niet over @PieterOmtzigt gesproken had.
Rutte: ja, maar het ging niet over #functieelders
Klaver: dat is iets anders dan u zei.
Wat een drijfzand.
Klaver precies over de leugen van Rutte. WEL over Omtzigt gesproken, en daar gaat het om.
Rutte probeert de grenzen te vervagen. Had alleen gedacht aan #functieelders, dus dit telde niet.
Klaver: in het #debat verandert uw verhaal weer.
Rutte praat zichzelf klem.
Wel over Omtzigt gesproken, maar niet in relatie tot #functieelders dus dat telde niet.
Wilders: we hebben genoeg gehoord. Balans opmaken. Rutte staat geïsoleerd. Somt reacties andere fracties op. U staat alleen.
GW: realiseert u zich dat u alleen staat?
MR: ik verdedig mij passioneel. Wat anderen zeggen, daar heb ik me bij neer te leggen. Ik heb een fout gemaakt, maar niet bewust.
GW: niemand steunt u nog. Realiseert u zich dat u alleen staat? Dat uw tijd blijkbaar voorbij is?
Rutte: recht in de ogen kijken. Fundamentele vraag of er vertrouwen is. Wel fouten gemaakt, maar niet gelogen. Wil premier blijven.
GW: bijna medelijden met Rutte. Iedereen ziet het. U staat alleen. Stap op. We hebben een premier nodig die breed gesteund wordt.
Rutte (trilling stem) dat hij nooit iemand belazert.
Vijf minuten schorsing.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Repel

Repel Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Repelsteeltje21

1 Apr
Heropening vergadering.
Arib heeft de #verkenners om info gevraagd en er komt binnen een half uur een brief.
De nieuwe Kamerleden maken geen gebruik van hun recht om tijdens hun maidenspeech niet geïnterrumpeerd te worden.
Kaag: meteen na de verkiezingen is het verkennersproces fout gelopen.
Wow. Meteen hard tegen Rutte.
SOMMIGE fractieleiders spraken met de #verkenners over mogelijke functies van Kamerleden van andere partijen.
BREUK @D66 en @VVD is definitief.
Of in elk geval de breuk met #MarkRutte
Kaag vraagt zich af waarom de waarheid zo moeizaam boven kwam. Hoe komt het dat de Kamer zo traag en onvolledig is geïnformeerd?
Wil nog iets zeggen over de procedure van de #verkenners
Read 75 tweets
1 Apr
De Tweede Kamer maakt zich klaar.
@geertwilderspvv en @RenskeLeijten zijn al binnen.
Zelden voelde een #debat zo historisch.
Wat gaat er met #MarkRutte gebeuren?
#omtzigtgate
tweedekamer.nl/popup/vergader…
Arib zit op haar plek, @RobJetten @leondejong
Nog 3 minuten.😬
Ik ga proberen weer #verslag te doen, maar het zal een opgaaf worden.
Daar is RUTTE!
Start.
Eerst nog even Tjeerd de Groot installeren. Raar moment.
Meest bekeken installatie ooit.😄
Rutte op zijn mobiel.
Korte schorsing, #Ollongren en #Jorritsma moeten naar vak K.
Read 43 tweets
31 Mar
De livestream is aan en #Jorritsma zit (toch) op haar plek.
Daar komt #Ollongren.
Het zal mij benieuwen.
Dit wordt gewoon de volgende afknapper van vandaag, en morgen (1 april, passende datum) modderen we verder met dit circus.🤡
En er is geluid...
Arib heeft de nieuwe verkenners om stukken gevraagd.
'Als het goed is, komt er op korte termijn een brief.'
Die kan er binnen 5 minuten zijn.
@markrutte wil het #debat naar morgen hebben.
Dan nog een punt: wil minder openheid.
Ver-ras-sing.
Niet helemaal onzin trouwens, dit schaadt het overleg.
Maar kunnen we #MarkRutte🤥 vertrouwen dat alle #relevante stukken openbaar komen?
#RetorischeVraag
En daarmee is de schade duidelijk die deze premier in 10 jaar heeft aangericht.
Read 16 tweets
31 Mar
De Kamer loopt weer vol.
We gaan weer een poging wagen...
Benieuwd welke spaak er NU weer in het wiel komt.🙄
Yes.
Vergadering heropend.
Kreun.
De stukken zijn er nog niet.
Verzoek ligt bij de nieuwe verkenners.🤦‍♂️
Nu mag iedereen weer zijn plasje komen doen.
Goed punt @MarijnissenL: het was al DAGEN bekend dat we dit #debat zouden voeren. Zonder de stukken heeft het geen zin.
@PloumenLilianne even een sneer naar Rutte die #GeenUitleg wilde geven.
Read 8 tweets
31 Mar
Ok.
#Jorritsma in beeld.
Let the games begin!📢
tweedekamer.nl/vergaderingen/…
O.
Er komen nog 2 A4'tjes, zegt Arib.
@geertwilderspvv bij de microfoon: kluitje in het riet!
WAAR zijn de andere stukken?🤨
Zucht.
Livestream dood.
Read 8 tweets
16 Mar
Hoe onze #MSM momenteel de @POL_DenHaag rugdekking geven, doet denken aan het zwijgen van de DU media na #Nieuwjaarsnacht2015 in #Keulen
Denken ze nu ECHT dat ze het #politiegeweld kunnen verbergen?🤨
Gelukkig zijn er #mobieltjes en #SocialMedia
Deel de waarheid.
#Draadje
1/8
Kijk hier👇 hoe dat #busje het veld oprijdt.
Alles vredig, en de #ME komt #provoceren
De troepen staan al klaar en komen de door HENZELF gecreëerde onrust aanpakken.
Met grof geweld.
#Politiegeweld
2/8
Kijk hier hoe een vrouw door een #Romeo keihard tegen een #busje wordt aangegooid.
GEEN #provocatie van die vrouw en nee:
Een uitgeklapte paraplu telt NIET als slagwapen.
#politiegeweld, dus.
3/8
Read 11 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!