Net mijn ‘inbox’ op kanker.nl leeggemaakt. Kennen jullie dat platform? Samenwerking tussen @IKNL @NFKkanker en @kwf_nl om patienten met kanker en hun lotgenoten te ondersteunen. 1/n
Er is allerhande informatie te vinden, je kunt in contact treden met lotgenoten en contact opnemen met de infolijn. En je kunt je vraag stellen aan een professional. En dat is mijn rol: ik beantwoord vragen over gynaecologische kanker. 2/n
De afgelopen 2 jaar heb ik op dat platform meer dan 450 vragen van vrouwen beantwoord. Heel veel vragen zijn eigenlijk meer een verzoek om bevestiging wat hun behandelaar ook al heeft gezegd. Soort van check-dubbel-check. 3/n
Maar vaak zijn het ook vragen en angst en onrust die opkomen in de wachttijd tussen onderzoeken en de uitslagen. Het wachten op zekerheid is moeilijk. 4/n
Maar wat me t meest opvalt zijn de vragen over de ‘moeilijke woorden in de uitslag’. Patienten kunnen immers de uitslagen allemaal lezen in hun dossier. Maar de uitslagen staan vol met medische termen, afkortingen en ingewikkelde dubbele ontkenningen. 5/n
Denk dat een kwart (?) van de vragen wordt gesteld nadat de uitslag is gelezen. Het heeft ertoe geleid dat ik met de redacteuren van kanker.nl een woordenlijst ga maken. Net zoiets als kanker.nl/kankersoorten/… Hoop dat dat helpt. 6/n
Maar eigenlijk zou t nog beter zijn als er standaard ‘conclusie zonder moeilijke woorden’ beschikbaar zou komen hoewel ik me afvraag of dat echt zou helpen: dan blijf je zitten met de moeilijke woorden in de verschillende onderdelen van de uitslag. 7/n
En wat ik graag zou willen (waarom heeft een dag eigenlijk maar 24 uur en een week maar 7 dagen) is onderzoeken wat zorgprofessionals ervan vinden en ervan merken als ik een vraag van een patient heb beantwoord. Misschien een ervaringsdeskundige hier op twitter? 8/n

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with NL_zorg 💉

NL_zorg 💉 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @NLzorg1

5 Apr
Had t vanochtend al over het ‘logistieke gedoe’ door een extra zondag. Op maandag middag doen we altijd de MDO’s. Zowel ons eigen MDO maar ook de teleconferenties met de ziekenhuizen in de regio. Doordat die niet doorgaan moeten patienten helaas langer wachten op ons advies 1/n
Heel vaak hebben we geprobeerd die MDO’s dan te verplaatsen naar dinsdag. Maar doordat alle agenda’s zo vol zijn gepland is het onmogelijk iedereen op andere tijd bijelkaar te krijgen. En dat is juist kracht van MDO: alle specialisten met hun slecifieke expertise bijelkaar 2/n
Door de coronacrisis is iedereen zo gewend geraakt aan videoconferentie dat we nu zelfs ons eigen MDO in TEAMS doen. Dat hadden we eerder al eens geprobeerd maar toen wilden we er nog niet aan. Door de goede ervaringen en verbeteringen in de ICT lukt het nu wel 3/n
Read 11 tweets
5 Apr
Maandagochtend is normaal gesproken onze multidisciplinaire poli voor nieuw verwezen 3e lijns patienten. Dat zijn patienten waar in een ander ziekenhuis de diagnose als is gesteld en dan voor behandeling naar het @LUMC_Leiden worden verwezen. 1/n
Dat spreekuur is samen met de radiotherapeut zodat die ook haar (na vertrek Remi Nout naar @ErasmusMC volstaat haar hier) expertise meteen kan inbrengen en nog belangrijker: de patient haar verhaal maar 1 keer hoeft te vertellen en maar 1 keer hoeft te worden onderzocht. 2/n
Want ondanks alle moderne technieken en scan is het lichamelijk onderzoek cruciaal in de overweging welke behandeling de meest aangewezen is. Vaak is nog aanvullend onderzoek nodig: dat wordt afgesproken zodat alle informatie om tot behandeladvies te komen beschikbaar komt. 3/n
Read 7 tweets
4 Apr
Gynaecologische oncologie is bij uitstek een multidisciplinair specialisme. Veel patienten hebben een combinatie van behandelingen nodig: operatie en chemotherapie, operatie en bestraling of bestraling en chemotherapie. 1/n
Met alle bestrokken specialisten werken we nou samen in de #tumorwerkgroep of #TWG om voor elke patient een individueel behandelplan op te stellen afgestemd op de situatie van de patient, de wensen van de patient en de kenmerken van de kanker. 2/n
Het valt overigens vaak helemaal niet mee om de mogelijkheden tegen elkaar af te wegen. Van de standaard behandeling weten we de voor- en nadelen en de uitkomsten heel goed. Maar van alternatieven weten we dat vaak veel minder precies. 3/n
Read 7 tweets
4 Apr
Hoe leuk is dit! Deze week mag ik @cordekroon hier twitteren over mijn belevenissen als professional in de zorg 1/n
Ik ben gynaecoloog in @LUMC_Leiden en ben gespecialiseerd in de behandeling van #gynaecologischekanker Dat is kanker aan de eierstok, baarmoeder, baarmoedermond, vagina of vulva. 2/n
De behandeling van #gynaecogischekanker is teamwerk. Het team bestaat uit radiotherapeuten, internist-oncologen, radiologen, pathologen, chirurgen en verpleegkundig specialisten/case-managers. Weet zeker dat ik jullie deze week over mijn team ga vertellen: ze zijn steengoed! 3/n
Read 5 tweets
3 Apr
Door @jongerius_caro en @Kinderslaapdocs werd gevraagd mijn gedachten tav ‘transitie’ v zorg voor kinderen met chronische ziekten/aandoeningen naar de ‘volwassen’ geneeskunde en tav transmurale kindzorg te delen. Belangrijk onderwerpen, passend in breder perspectief. Draadje 1/n
Vroeger was medische kindzorg (breder dan kindergeneeskunde) gericht op het laten overleven van kinderen. Behandelingen zijn zo doorontwikkeld dat we dat steeds beter kunnen; er overlijden steeds minder kinderen in Nederland (ongeveer 1.000 per jaar; begin deze eeuw nog 2000. 2/n
In daadwerkelijk genezen zijn we echter minder goed. Dit betekent dat HET aantal kinderen met (ernstige) chronische ziekten groeit en steeds meer van hen volwassenen worden. Deze kinderen (en hun gezinnen) verdienen zorg, die niet alleen ‘het medische’ omvat maar zoveel meer. 3/n
Read 19 tweets
10 Mar
Nierfalen en wat daarbij komt kijken. Waar zal ik beginnen. Dit is een groot onderwerp. Ik ga proberen in dit draadje wat te vertellen. Als je nieren minder goed werken dan normaal en dit niet kan herstellen dan noemen we dat chronische nierinsufficientie. Chronisch omdat >
het niet kan herstellen. Nierinsufficientie omdat het gaat over nieren die hun werk niet goed meer doen. Dit kort ik verder nu af tot cni. Cni is er in verschillende gradaties. Van heel mild tot ernstig. Van nierfalen spreken we als de cni ernstig is en de verwachting is dat >
de nieren steeds slechter gaan werken totdat het niet meer gaat en nierfunctievervangende behandeling (dialyse/niertransplantatie) nodig is. Bij cni is de behandeling en begeleiding van het kind erop gericht om het kind zolang mogelijk en zo normaal mogelijk te laten >
Read 13 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!