1/ Er schuilt een zekere luxe in de uitspraak "Ik zal de ideeën van Y altijd bestrijden, maar..."
Dit kun je namelijk alleen zeggen wanneer je weet dat die ideeën niet over jou gaan. Het discussiëren over die ideeën tijdens een etentje met vrienden, erover praten als een concept
2/ waarvan je de voor- en nadelen overweegt, de ethische kanten ervan bespreekt, zijn geprivilegieerde gedragingen die je alleen kunt vertonen als je weet dat dat die "ideeën" niet over jou gaan en geen directe invloed zullen hebben op jouw dagelijks bestaan.
3/ Dat bestrijden van die ideeën is dan een ideologische strijd, waarvan je de luxe hebt om die zo nu en dan te vergeten.
Wanneer het wel over jou gaat, wanneer jouw degradatie tot tweederangs burger niet een abstract concept is dat over gezichtloze anderen gaat,
4/ maar een heel concreet effect zal hebben op jouw leven, dan is het niet "een idee" maar een regelrechte bedreiging voor jouw bestaansrecht.
Martin Bosma en zijn PVV zijn een bedreiging voor mijn bestaansrecht, en dat van mijn kind. En met mij meer dan een mln. andere burgers.
5/ Als het aan Martin Bosma ligt mag ik niet als ambtenaar werken, mag ik niet meestemmen, verdien ik bepaalde grondrechten niet om wie ik ben en hoe ik me wens te kleden.

Over de aanpak van de klimaatcrisis kun je ideeën hebben.
Haat is geen idee. Haat verdient geen gunfactor.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Emine Uğur

Emine Uğur Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @overlistener

6 Apr
1/ Dit draadje is ontzettend belangrijk en ik wil er eigenlijk op aanvullen dat het probleem veel breder ligt. Ten eerste is er door de kabinetten Rutte een toon gezet waarin het beleid heel erg gericht is op de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers.
2/ Dat lijkt als een grote winst voor de overheid en de samenleving, maar dat is het in de praktijk niet.
Ik zal een voorbeeld geven:
Mevrouw X. werd ziek, kon daardoor niet meer werken en kwam in de Ziektewet terecht.
3/ Zij had een medische behandeling nodig die op 2500 euro begroot was, waarna zij direct weer aan het werk zou kunnen gaan. De zorgverzekeraar wilde dit niet vergoeden, want daar was een aanvullende verzekering voor nodig.
Read 16 tweets
5 Apr
1/ Beste Lale,
In jouw interactie met mij, waarin ik aangaf dat er mensen zijn met andere ervaringen, generaliseerde je. Je zei tot drie keer toe dat iedereen, over de hele linie dezelfde ervaring heeft als jij, en dat wie het tegendeel beweert, liegt.
2/ Daarmee sla je het gesprek wat mij betreft al dood.
Vervolgens tweette je een sarcastische challenge waarbij je moslima’s die met een Nederlandse man thuis mochten komen opriep zich bij jou te melden zodat je hen een bos bloemen geven.
3/ Deze drie dames die getrouwd zijn met Nederlanders reageerden op jouw tweet en je blokkeerde hen direct, zonder reden. Dit wekt bij mij de indruk dat je geen tegenspraak duldt en alles en iedereen die jouw beeld van de werkelijkheid uitdaagt, niet kunt tolereren.
Read 7 tweets
31 Mar
1/ Speciaal voor Ellemiek, die mijn draadje over tradities rondom Pasen smerig en kwetsend vindt, hierbij de beschrijving van een gemiddelde Suikerfeestviering bij een gemiddeld Turks gezin:
2/ De oom die weer een complottheorie du jour heeft waarvan de kern altijd is dat de CIA de Turkse staat probeert omver te werpen.
de neef die niet kan stoppen met praten over zijn nieuwe BMW waarin hij nog vele dagen hoopt te kunnen tüteren,
3/ de tien soorten baklava die je moeder heeft gemaakt en de oma die commentaar heeft op de baklava omdat ze het na 30 jr nog steeds niet kan verkroppen dat haar zoon toch met dat magere buurmeisje is getrouwd in plaats van het meisje dat zij had voor hem had voorgesteld,
Read 7 tweets
31 Mar
1/ Over welke tradities hebben we het precies Raisa?
Het Paasontbijt met opa die elke keer de laatste croissant weg pikt,
het nichtje dat demonstratief in een hoekje gaat zitten omdat er geen rekening is gehouden met haar veganistische wensen,
2/ de tante die overal sambal op smeert omdat ze denkt dat ze daarmee multiculti is,
het struinen door de Ikea tussen de families met krijsende kinderen die op zoek zijn naar een goedkoop meegroeibedje
het 2,5 uur testen van de bank die je bij nader inzien toch niet gaat kopen,
3/ het drinken van de koffie en het eten van het taartje ook al vind je het eigenlijk niet zo lekker maar het is te goedkoop om het niet te doen,
de collega die je tegenkomt en die je uitgebreid gaat vertellen over de BESTÅ kast die hij op het punt staat te kopen
Read 10 tweets
17 Mar
Vertel dat de slachtoffers van de toeslagenaffaire.
Vertel het de mensen die te veel verdienen om sociaal te huren en te weinig om te kopen, daardoor overgeleverd zijn aan particuliere huurprijzen die het dubbele bedragen van wat ze een hypotheek zou zijn en nu steeds vaker
en langer thuis blijven wonen. Vertel het de mensen die maandenlang op de wachtlijst staan in de GGZ.
Vertel het de mensen die, tussen het fulltime werken en runnen van een eigen huishouden door, mantelzorg moeten verlenen aan bejaarde of zieke ouders voor wie geen plek in een
verzorgingshuis is, en die zelf tegen een burn-out aanzitten, maar het zich niet kunnen veroorloven om in te storten want wie gaat er dan voor hun kinderen of de ouders zorgen?
Vertel het de inwoners van Groningen.
Read 9 tweets
11 Mar
1/ Het begint al met de kop. Ziektes bestrijd je. De opwarming van de aarde. Hoge verzuimcijfers onder medewerkers. De hardnekkige acné waar je al sinds je puberteit last van hebt. Bestrijden doe je met iets wat ongewenst en ongewild is.
2/ Wilders bestempelen als een soort ghostbuster met een vlammenwerper die een kakkerlakkenplaag aan het wegdrijven is, terwijl het om mensen en burgers gaat, is zo kwalijk dat ik het eigenlijk niet eens onder woorden kan brengen.
3/ Wat mogelijk nog kwalijker is, is het feit dat het kan. Dat de grenzen al zo ver verlegd zijn dat van alle mensen die op een redactie werken en die dit onder ogen kregen er niet één heeft gedacht: Holy shit, wat staat daar nou eigenlijk?
Read 27 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!