Vertel dat de slachtoffers van de toeslagenaffaire.
Vertel het de mensen die te veel verdienen om sociaal te huren en te weinig om te kopen, daardoor overgeleverd zijn aan particuliere huurprijzen die het dubbele bedragen van wat ze een hypotheek zou zijn en nu steeds vaker
en langer thuis blijven wonen. Vertel het de mensen die maandenlang op de wachtlijst staan in de GGZ.
Vertel het de mensen die, tussen het fulltime werken en runnen van een eigen huishouden door, mantelzorg moeten verlenen aan bejaarde of zieke ouders voor wie geen plek in een
verzorgingshuis is, en die zelf tegen een burn-out aanzitten, maar het zich niet kunnen veroorloven om in te storten want wie gaat er dan voor hun kinderen of de ouders zorgen?
Vertel het de inwoners van Groningen.
Vertel het de (chronisch) zieken die het basispakket steeds meer en meer uitgekleed hebben zien worden.
Vertel het het steeds maar groeiend aantal kinderen dat in armoede opgroeit, wiens ouders afhankelijk zijn van de Voedselbank.
Vertel het de honderdduizenden mensen die wegens hun etniciteit, huidskleur of religie gediscrimineerd worden en voor wie de premier zich niet verantwoordelijk voelt “want zij moeten zich maar invechten”.
Vertel dit aan zorgmedewerkers en onderwijspersoneel die zwaar onderbezet en onderbetaald hun werk moeten doen, terwijl multinationals vrijwel geen belasting hoeven af te dragen.
Vertel het de ZZP-ers en mensen met flexcontracten die vaak onder het bijstandsminimum leven.
Vertel het de mensen die voor het minimumloon werken, die hun loon al jaren nauwelijks hebben zien stijgen, wiens vaste lasten en koopkracht al heel lang niet meer in verhouding staan tot hun inkomen en die nachtenlang wakker liggen over hoe ze hun rekeningen gaan betalen.
Vertel het de jongeren zonder rijke ouders, en dat zijn er veel, die door het leenstelsel met een gigantische studieschuld 2-0 achter beginnen in het leven, terwijl de huidige premier van het land acht jaar kon doen over zijn studie, zonder er een studieschuld aan over te houden.
Vertel het al die mensen, hoe het allemaal wel meevalt, want we wonen immers niet in “een corrupt derde wereldland”.

Maar echt; zeg dit vooral eens midden in het gezicht van een ouder wiens huis, gezin, huwelijk en gezondheid kapot is gemaakt door de toeslagenaffaire.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Emine Uğur

Emine Uğur Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @overlistener

11 Mar
1/ Het begint al met de kop. Ziektes bestrijd je. De opwarming van de aarde. Hoge verzuimcijfers onder medewerkers. De hardnekkige acné waar je al sinds je puberteit last van hebt. Bestrijden doe je met iets wat ongewenst en ongewild is.
2/ Wilders bestempelen als een soort ghostbuster met een vlammenwerper die een kakkerlakkenplaag aan het wegdrijven is, terwijl het om mensen en burgers gaat, is zo kwalijk dat ik het eigenlijk niet eens onder woorden kan brengen.
3/ Wat mogelijk nog kwalijker is, is het feit dat het kan. Dat de grenzen al zo ver verlegd zijn dat van alle mensen die op een redactie werken en die dit onder ogen kregen er niet één heeft gedacht: Holy shit, wat staat daar nou eigenlijk?
Read 27 tweets
10 Mar
1/ Beste Nadia,

Waar ik me steeds voor inzet is de nuancering. Het neerzetten van een completer beeld. Ik verzet me net zo hevig tegen het beeld dat moslims terroristen zijn als tegen het beeld dat er helemaal geen problematische toestanden binnen de moslimgemeenschappen zijn.
2/ Ik strijd steeds voor de nuances die het beeld completer, maar tegelijkertijd complexer maken, want waar de zwart-wit tinten makkelijk behapbaar en lekker overzichtelijk zijn, vergt het grijze gebied veel meer inlevingsvermogen en denkkracht.
3/ Het onderwerp in casu is ongelovigheid en daar heb ik gisteren een genuanceerd draadje over gedeeld. Ik zou een dergelijk draadje bijvoorbeeld niet kunnen delen als het zou gaan over queer moslims.
Read 20 tweets
8 Mar
1/ Ik heb een vriendin die tijdens onze studietijd vertelde dat ze twijfelde aan het bestaan van God. Gaandeweg deelde ze steeds meer over haar gevoelens en gedachten met betrekking tot religie en gaf ze uiteindelijk toe dat ze helemaal niet (meer) geloofde.
2/ De coming-out bij haar ouders duurde nog een paar jaar langer. Op een gegeven moment vertelde ze dat er bij haar op het werk niemand dit wist en ze iedereen in de waan liet dat ze moslim is,
3/ “Want”, zei ze, “zodra ik het Nederlandse mensen vertel is het alsof ze zich opeens comfortabel genoeg voelen om hun gal te spuwen en dingen te roepen over hoofddoeken, niet wetende dat ik nog gewoon een zus en een moeder heb van wie ik hou die gesluierd zijn,
Read 44 tweets
5 Mar
1/ Ik geef mijn zoon een moraal mee op het gebied van seks en lichamelijke integriteit die gestoeld is op religie en die hem (in mijn optiek) een evenwichtig leven zal bieden en hem tegelijkertijd handvatten zal geven voor de realiteit buiten ons huis, die er “anders” uitziet.
2/ In hoeverre hij dit zal toepassen in zijn leven is aan hem.
Ik zie het als mijn verantwoordelijkheid om hem de openheid te bieden alles aan mij te kunnen vragen en met mij te kunnen bespreken zonder dat hij daarvoor tegenover een (on)bekende naakte volwassene hoeft te zitten.
3/ Dat gezegd hebbende: als ik iets op televisie zie wat mij tegenstaat heb ik de vrijheid om weg te zappen zoals anderen de vrijheid hebben hun kind deel te laten nemen aan een TV programma met naakte volwassenen waar ik mijn kind nooit aan zou laten deelnemen.
Read 8 tweets
26 Feb
1/ Want jij was heel fatsoenlijk en respectvol toen je ten overstaan van een voorzitter en Kamerleden met een islamitische achtergrond, en ten overstaan van duizenden moslims die keken, in de zaal van de *volksvertegenwoordiging*, de Koran een smerig boek noemde @geertwilderspvv?
2/ En heb ik iets gemist? Populistisch en extreem rechts roept toch al 20 jaar dat we
“moeten benoemen”
en “we niet mogen wegkijken”, dat de VVMU “het recht op beledigen behelst”, dat mensen “geen lange tenen” moeten hebben, geen “sneeuwvlokjes” moeten zijn,
3/ want “facts don’t care about your feelings” was toch het adagium? Linksche menschen maakten NL toch kapot omdat ze zonodig willen deugen?
Dit waren toch de nieuwe spelregels waarnaar jullie het debat en de samenleving wilden inrichten? Is dat veranderd? Heb ik een memo gemist?
Read 6 tweets
18 Feb
1/ Het framen van seksueel geweld of seksuele intimidatie als een geïmporteerd migrantenfenomeen raakt twee groepen heel hard; migrantenmannen op wie een stigma komt te rusten, en witte vrouwen.
Dit is een bijzonder schadelijke ontwikkeling.
2/ Het punt is namelijk dat deze vrouwen extra hard hun best moeten doen om geloofd of serieus genomen te worden als de dader een witte man is en dat is echt niet zo zeldzaam als de Ayaans van deze wereld willen doen voorkomen.
Een goed voorbeeld hiervan is de zaak Kinneging.
3/ Een aantal studentes dienen klachten in en de kliek rondom Kinneging zet hen zodanig hard weg als aanstellers en de klachten als onzin, dat één van de studentes zich genoodzaakt voelt om haar privacy overboord te gooien, ImageImageImage
Read 12 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!