1/ Het begint al met de kop. Ziektes bestrijd je. De opwarming van de aarde. Hoge verzuimcijfers onder medewerkers. De hardnekkige acné waar je al sinds je puberteit last van hebt. Bestrijden doe je met iets wat ongewenst en ongewild is.
2/ Wilders bestempelen als een soort ghostbuster met een vlammenwerper die een kakkerlakkenplaag aan het wegdrijven is, terwijl het om mensen en burgers gaat, is zo kwalijk dat ik het eigenlijk niet eens onder woorden kan brengen.
3/ Wat mogelijk nog kwalijker is, is het feit dat het kan. Dat de grenzen al zo ver verlegd zijn dat van alle mensen die op een redactie werken en die dit onder ogen kregen er niet één heeft gedacht: Holy shit, wat staat daar nou eigenlijk?
4/ Wilders zelf is zijn shock effect al jaren geleden kwijtgeraakt bij mij, dus alles wat ik van of over hem lees raakt mij niet echt meer, maar deze zin kwam zo bij mij naar binnen dat ik de telefoon neerlegde en weer oppakte om iets te schrijven en weer neerlegde
5/ en weer oppakte en ik er uiteindelijk een paar uur over heb gedaan om dit te schrijven. Wat bij deze zin zo heel erg resoneerde bij mij was hoe onbeschermd en kwetsbaar ik mij als burger voel op het moment.
6/ Begrijp me niet verkeerd; ik weet dat ik hier een groot bereik heb met ontzettend veel lieve mensen door wie ik me gesteund voel, mensen die in hun drukke schema’s tijd maken om mijn ellenlange draadjes te lezen en zich uit te spreken tegen onrecht en ongelijkwaardigheid,
7/ maar at the of the day is dit voor de meeste mensen een ideologische of politieke strijd die ze kunnen vergeten als ze de telefoon of de krant weer neergelegd hebben en aan tafel gaan voor het avondeten.
8/ Voor mij gaat het hier om mijn bestaansrecht, om dat van mijn kind, van mijn dierbaren, vrienden, geloofsgenoten. Voor mij speelt dit continu in mijn hoofd en zit het als een zware steen in mijn maag die ik de hele tijd bij me draag.
9/ Aanvankelijk wilde ik dit artikel retweeten met de opmerking “Stel je eens voor dat er Homobestrijder of Jodendombestrijder stond?¨ Maar dat wil ik niet meer.
10/ Een tijdje geleden begon het me namelijk op te vallen hoe ik tegenwoordig onbewust in bijna elk gesprek een beroep doe op de empathie en het inlevingsvermogen van de gesprekspartner. “Stel je voor dat homo’s zich niet meer verkiesbaar zouden kunnen stellen”.
11/ “Stel je voor dat hier Joden stond?” Stel je voor dat vrouwenrechten..…” Ik zet er een iets meer geaccepteerde variant tegenover, in de onbewuste hoop dat er iets gaat resoneren bij de ander; een herkenning, wellicht een broer die homo is,
12/ of een dochter die veel door seksisme wordt getroffen, of dat diegene nog steeds een goed besef van de Holocaust heeft en dat het in ieder geval dichtbij genoeg komt in de hoop dat de ander mij (weer) als mens gaat beschouwen.
13/ Dit is namelijk het effect van wat extreem-rechtse populisten als Wilders doen: ze dehumaniseren. Ik ben niet langer een mens, maar de kakkerlak uit de plaag die hij probeert te bestrijden.
14/ En hij komt er elke keer mee weg door te stellen dat hij niets tegen kakkerlakken an sich heeft, het is de pláág die hij wil bestrijden. Alsof ik daarmee gered wordt van de verwoesting van zijn vlammenwerper.
15/ Wat ik echter nog het meest pijnlijke vind aan dit besef en wat ik eigenlijk nauwelijks nog tegenover mezelf heb kunnen toegeven, is dat ik zelf die dehumanisering heb geïnternaliseerd.
16/ Zijn politieke shock effect is dan wel al jaren weg voor mij, maar zijn retoriek is zelfs bij mij gaan doorwerken, waardoor ik ben gaan accepteren dat ik als moslim geen menselijk gezicht heb,
17/ en die alleen kan krijgen door er het gezicht van een andere bedreigde en gediscrimineerde groep op te plakken en ik aan de onderste trede sta daarin.
18/ Hoe vaak wordt immers de discriminatie van LHBTI- mensen aan de kaak gesteld met de opmerking: “Stel je voor dat je hier het woord homo met moslims zou verruilen?” Want waarom zou je de vergelijking trekken met een groep die nog meer gehaat wordt dan de jouwe
19/ en je daardoor alleen maar als nog onwenselijker wordt beschouwd?
Ik wil geen beroep hoeven doen op het menselijk gezicht van een ander, ik wil niet langer het leed van een andere groep hoeven "inzetten", ik wil dat míjn menselijk gezicht wordt herkend
20/ en dat die genoeg is en net zo veel waard is en ook net zoveel rechtsbescherming verdient.
21/ Soms kijk ik naar de profielfoto’s van mensen die mij haatberichten sturen of die racistische dingen schrijven en dan denk ik: je had mijn buurman kunnen zijn, of die ene man die ik voor heb laten gaan in de rij bij de kassa
22/ en terwijl ik jou glimlachend mijn beurt gaf stond jij wellicht te wensen dat ik het land uitgezet zal worden en spuugde je in je hoofd op mijn hoofddoek?
23/ Sindsdien betrap ik me erop dat ik me veel vaker dan ik zou willen afvraag bij autochtone mensen die ik tegenkom of zij iemand zouden kunnen zijn die “Ga terug naar je zandbak” of “Krijg een kogel door je kop” aan mij schrijven,
24/ of dat ze op 17 maart zullen kiezen voor een partij die mijn grondrechten wil afnemen en mij wil degraderen tot een tweederangs burger.
25/ Tegelijkertijd komt mijn empathie om de hoek kijken en vraag ik me af of hij misschien hij op zijn beurt weer denkt dat ik terroristische aanslagen aan het plotten ben thuis, of dat hij zich wellicht afvraagt of ik zijn homoseksuele zoon van een flat zou willen gooien.
26/ En dit is dus wat extreem-rechts en populisme doet. Het creëert elkaar wantrouwende burgers en zet scheidslijnen in die als steeds verder uitbreidende scheurtjes onze samenleving ontwrichten, van elkaar af drijvende eilandjes van ons maken,
27/ en burgers dehumaniseren tot het punt dat we in de ander alleen nog maar de door politici gecreëerde angstbeelden zien, in plaats van het menselijke gezicht dat ze hebben.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Emine Uğur

Emine Uğur Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @overlistener

10 Mar
1/ Beste Nadia,

Waar ik me steeds voor inzet is de nuancering. Het neerzetten van een completer beeld. Ik verzet me net zo hevig tegen het beeld dat moslims terroristen zijn als tegen het beeld dat er helemaal geen problematische toestanden binnen de moslimgemeenschappen zijn.
2/ Ik strijd steeds voor de nuances die het beeld completer, maar tegelijkertijd complexer maken, want waar de zwart-wit tinten makkelijk behapbaar en lekker overzichtelijk zijn, vergt het grijze gebied veel meer inlevingsvermogen en denkkracht.
3/ Het onderwerp in casu is ongelovigheid en daar heb ik gisteren een genuanceerd draadje over gedeeld. Ik zou een dergelijk draadje bijvoorbeeld niet kunnen delen als het zou gaan over queer moslims.
Read 20 tweets
8 Mar
1/ Ik heb een vriendin die tijdens onze studietijd vertelde dat ze twijfelde aan het bestaan van God. Gaandeweg deelde ze steeds meer over haar gevoelens en gedachten met betrekking tot religie en gaf ze uiteindelijk toe dat ze helemaal niet (meer) geloofde.
2/ De coming-out bij haar ouders duurde nog een paar jaar langer. Op een gegeven moment vertelde ze dat er bij haar op het werk niemand dit wist en ze iedereen in de waan liet dat ze moslim is,
3/ “Want”, zei ze, “zodra ik het Nederlandse mensen vertel is het alsof ze zich opeens comfortabel genoeg voelen om hun gal te spuwen en dingen te roepen over hoofddoeken, niet wetende dat ik nog gewoon een zus en een moeder heb van wie ik hou die gesluierd zijn,
Read 44 tweets
5 Mar
1/ Ik geef mijn zoon een moraal mee op het gebied van seks en lichamelijke integriteit die gestoeld is op religie en die hem (in mijn optiek) een evenwichtig leven zal bieden en hem tegelijkertijd handvatten zal geven voor de realiteit buiten ons huis, die er “anders” uitziet.
2/ In hoeverre hij dit zal toepassen in zijn leven is aan hem.
Ik zie het als mijn verantwoordelijkheid om hem de openheid te bieden alles aan mij te kunnen vragen en met mij te kunnen bespreken zonder dat hij daarvoor tegenover een (on)bekende naakte volwassene hoeft te zitten.
3/ Dat gezegd hebbende: als ik iets op televisie zie wat mij tegenstaat heb ik de vrijheid om weg te zappen zoals anderen de vrijheid hebben hun kind deel te laten nemen aan een TV programma met naakte volwassenen waar ik mijn kind nooit aan zou laten deelnemen.
Read 8 tweets
26 Feb
1/ Want jij was heel fatsoenlijk en respectvol toen je ten overstaan van een voorzitter en Kamerleden met een islamitische achtergrond, en ten overstaan van duizenden moslims die keken, in de zaal van de *volksvertegenwoordiging*, de Koran een smerig boek noemde @geertwilderspvv?
2/ En heb ik iets gemist? Populistisch en extreem rechts roept toch al 20 jaar dat we
“moeten benoemen”
en “we niet mogen wegkijken”, dat de VVMU “het recht op beledigen behelst”, dat mensen “geen lange tenen” moeten hebben, geen “sneeuwvlokjes” moeten zijn,
3/ want “facts don’t care about your feelings” was toch het adagium? Linksche menschen maakten NL toch kapot omdat ze zonodig willen deugen?
Dit waren toch de nieuwe spelregels waarnaar jullie het debat en de samenleving wilden inrichten? Is dat veranderd? Heb ik een memo gemist?
Read 6 tweets
18 Feb
1/ Het framen van seksueel geweld of seksuele intimidatie als een geïmporteerd migrantenfenomeen raakt twee groepen heel hard; migrantenmannen op wie een stigma komt te rusten, en witte vrouwen.
Dit is een bijzonder schadelijke ontwikkeling.
2/ Het punt is namelijk dat deze vrouwen extra hard hun best moeten doen om geloofd of serieus genomen te worden als de dader een witte man is en dat is echt niet zo zeldzaam als de Ayaans van deze wereld willen doen voorkomen.
Een goed voorbeeld hiervan is de zaak Kinneging.
3/ Een aantal studentes dienen klachten in en de kliek rondom Kinneging zet hen zodanig hard weg als aanstellers en de klachten als onzin, dat één van de studentes zich genoodzaakt voelt om haar privacy overboord te gooien, ImageImageImage
Read 12 tweets
14 Feb
1/ De discriminatie van 50-plussers op de arbeidsmarkt is er een die teveel en te vaak onderbelicht blijft. Zelfs in de pre-coronatijd, toen de economie en de arbeidsmarkt waren aangetrokken,
2/ zag je dat de werkloosheid onder deze groep niet zo snel daalde als bij andere groepen. Deze specifieke discriminatie is ook heel hard, omdat het echt iedereen raakt, van de laagopgeleide allochtone hetero vrouw tot de hoogopgeleide autochtone homo man;
3/ zodra de "magische" grens van 50 jaar is bereikt, lijkt vrijwel geen enkele werkgever meer bereid om ze aan te nemen. Het eigenaardige is dat dit vooral een "Nederlands" fenomeen lijkt te zijn. In de omringende landen speelt dit veel minder.
Read 21 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!