1/ Over welke tradities hebben we het precies Raisa?
Het Paasontbijt met opa die elke keer de laatste croissant weg pikt,
het nichtje dat demonstratief in een hoekje gaat zitten omdat er geen rekening is gehouden met haar veganistische wensen,
2/ de tante die overal sambal op smeert omdat ze denkt dat ze daarmee multiculti is,
het struinen door de Ikea tussen de families met krijsende kinderen die op zoek zijn naar een goedkoop meegroeibedje
het 2,5 uur testen van de bank die je bij nader inzien toch niet gaat kopen,
3/ het drinken van de koffie en het eten van het taartje ook al vind je het eigenlijk niet zo lekker maar het is te goedkoop om het niet te doen,
de collega die je tegenkomt en die je uitgebreid gaat vertellen over de BESTÅ kast die hij op het punt staat te kopen
4/ en niet te vergeten het verplichte softijsje aan het einde voordat je de auto instapt en 45 minuten het parkeerterrein probeert uit te rijden tegelijk met alle andere duizenden gelovigen die Pasen zijn komen vieren in de Grote Zweedse Kerk? Deze tradities bedoel je?
5/ Of leef jij nog in de veronderstelling dat in een land waar de meerderheid niet gelovig meer is, feestdagen op dezelfde manier gevierd blijven worden? Of denk je bijvoorbeeld dat een christelijk Surinaams gezin op dezelfde manier Pasen viert als een Nederlands gezin dat doet?
6/ Het punt is Raisa, de wereld verandert, de samenlevingen veranderen en daarmee veranderen ook tradities.
Neem bijvoorbeeld de moslims in Nederland. Denk je nou echt dat wij het Suikerfeest en Offerfeest nog vieren zoals dat door onze ouders in hun geboorteland werd gevierd?
7/ In mijn jeugd, ook hier in Nederland, ging het er vooral om bij oudere mensen op bezoek te gaan en kreeg je geld of snoep van iedereen, zoals dat ook in Turkije de gewoonte was.
De meeste gezinnen die ik ken vieren het tegenwoordig kleinschaliger binnen de familie,
8/ met cadeautjes die ze elkaar geven via lootjes, wat een NLs gebruik is, en waar wij vroeger nooit versiering hadden worden huizen tegenwoordig versierd, zoals je dat ook met Kerst en Pasen ziet.
Hoor je moslims zeuren over dat hun tRaDITies VErandERen? Nee. Ze veranderen mee.
9/ Hoe denk je dat de Paashaas is samengesmolten met een christelijk feest? Of dat de Kerstboom onderdeel is geworden van de geboortedag van Jezus? Tradities zijn onderhevig aan verandering met de tijd en kruisbestuiving binnen de samenleving. Dat is altijd al zo geweest.
10/ De enige beroepsgekwetsten zijn de mensen die elk jaar opnieuw boos worden om deze veranderingen en uit hun plaat gaan als een winkelketen besluit een product anders te noemen.
Kijk eens in een spiegel en probeer je aan te passen aan de veranderingen om je heen zou ik zeggen.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Emine Uğur

Emine Uğur Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @overlistener

31 Mar
1/ Speciaal voor Ellemiek, die mijn draadje over tradities rondom Pasen smerig en kwetsend vindt, hierbij de beschrijving van een gemiddelde Suikerfeestviering bij een gemiddeld Turks gezin:
2/ De oom die weer een complottheorie du jour heeft waarvan de kern altijd is dat de CIA de Turkse staat probeert omver te werpen.
de neef die niet kan stoppen met praten over zijn nieuwe BMW waarin hij nog vele dagen hoopt te kunnen tüteren,
3/ de tien soorten baklava die je moeder heeft gemaakt en de oma die commentaar heeft op de baklava omdat ze het na 30 jr nog steeds niet kan verkroppen dat haar zoon toch met dat magere buurmeisje is getrouwd in plaats van het meisje dat zij had voor hem had voorgesteld,
Read 7 tweets
17 Mar
Vertel dat de slachtoffers van de toeslagenaffaire.
Vertel het de mensen die te veel verdienen om sociaal te huren en te weinig om te kopen, daardoor overgeleverd zijn aan particuliere huurprijzen die het dubbele bedragen van wat ze een hypotheek zou zijn en nu steeds vaker
en langer thuis blijven wonen. Vertel het de mensen die maandenlang op de wachtlijst staan in de GGZ.
Vertel het de mensen die, tussen het fulltime werken en runnen van een eigen huishouden door, mantelzorg moeten verlenen aan bejaarde of zieke ouders voor wie geen plek in een
verzorgingshuis is, en die zelf tegen een burn-out aanzitten, maar het zich niet kunnen veroorloven om in te storten want wie gaat er dan voor hun kinderen of de ouders zorgen?
Vertel het de inwoners van Groningen.
Read 9 tweets
11 Mar
1/ Het begint al met de kop. Ziektes bestrijd je. De opwarming van de aarde. Hoge verzuimcijfers onder medewerkers. De hardnekkige acné waar je al sinds je puberteit last van hebt. Bestrijden doe je met iets wat ongewenst en ongewild is.
2/ Wilders bestempelen als een soort ghostbuster met een vlammenwerper die een kakkerlakkenplaag aan het wegdrijven is, terwijl het om mensen en burgers gaat, is zo kwalijk dat ik het eigenlijk niet eens onder woorden kan brengen.
3/ Wat mogelijk nog kwalijker is, is het feit dat het kan. Dat de grenzen al zo ver verlegd zijn dat van alle mensen die op een redactie werken en die dit onder ogen kregen er niet één heeft gedacht: Holy shit, wat staat daar nou eigenlijk?
Read 27 tweets
10 Mar
1/ Beste Nadia,

Waar ik me steeds voor inzet is de nuancering. Het neerzetten van een completer beeld. Ik verzet me net zo hevig tegen het beeld dat moslims terroristen zijn als tegen het beeld dat er helemaal geen problematische toestanden binnen de moslimgemeenschappen zijn.
2/ Ik strijd steeds voor de nuances die het beeld completer, maar tegelijkertijd complexer maken, want waar de zwart-wit tinten makkelijk behapbaar en lekker overzichtelijk zijn, vergt het grijze gebied veel meer inlevingsvermogen en denkkracht.
3/ Het onderwerp in casu is ongelovigheid en daar heb ik gisteren een genuanceerd draadje over gedeeld. Ik zou een dergelijk draadje bijvoorbeeld niet kunnen delen als het zou gaan over queer moslims.
Read 20 tweets
8 Mar
1/ Ik heb een vriendin die tijdens onze studietijd vertelde dat ze twijfelde aan het bestaan van God. Gaandeweg deelde ze steeds meer over haar gevoelens en gedachten met betrekking tot religie en gaf ze uiteindelijk toe dat ze helemaal niet (meer) geloofde.
2/ De coming-out bij haar ouders duurde nog een paar jaar langer. Op een gegeven moment vertelde ze dat er bij haar op het werk niemand dit wist en ze iedereen in de waan liet dat ze moslim is,
3/ “Want”, zei ze, “zodra ik het Nederlandse mensen vertel is het alsof ze zich opeens comfortabel genoeg voelen om hun gal te spuwen en dingen te roepen over hoofddoeken, niet wetende dat ik nog gewoon een zus en een moeder heb van wie ik hou die gesluierd zijn,
Read 44 tweets
5 Mar
1/ Ik geef mijn zoon een moraal mee op het gebied van seks en lichamelijke integriteit die gestoeld is op religie en die hem (in mijn optiek) een evenwichtig leven zal bieden en hem tegelijkertijd handvatten zal geven voor de realiteit buiten ons huis, die er “anders” uitziet.
2/ In hoeverre hij dit zal toepassen in zijn leven is aan hem.
Ik zie het als mijn verantwoordelijkheid om hem de openheid te bieden alles aan mij te kunnen vragen en met mij te kunnen bespreken zonder dat hij daarvoor tegenover een (on)bekende naakte volwassene hoeft te zitten.
3/ Dat gezegd hebbende: als ik iets op televisie zie wat mij tegenstaat heb ik de vrijheid om weg te zappen zoals anderen de vrijheid hebben hun kind deel te laten nemen aan een TV programma met naakte volwassenen waar ik mijn kind nooit aan zou laten deelnemen.
Read 8 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!