Er kjernekraft miljøvennlig og bærekraftig?

Samme dag som MDG inkluderte kjernekraft som en del av klimaløsningen i sitt partiprogram ble det sluppet en stor EU-rapport på hvorvidt kjernekraft inkluderes i deres taksonomi for bærekraftig finansiering

Tråd....
Rapporten bruker livsløpsanalyser for å sammenlikne hvordan kjernekraft kommer ut i forhold til andre energikilder på en rekke miljøfaktorer

Den går også i detalj på drivstoffsyklusen, fra utvinning av uran, anriking og deponering av avfall

drive.google.com/file/d/13FNzxt…
Rapporten er en tour de force på hvor miljøvennlig, klimavennlig og bærekraftig kjernekraft som energikilde er

Her kommer highlights;
Kjernekraft utgjør nesten halvparten av EUs utslippsfrie produksjon av strøm og er EUs største enkeltstående strømprodusent

Kjernekraft er den største utslippsfrie strømproduksjonen i det som kalles “avanserte økonomier” med 40 prosent
Kjernekraft har blant de laveste CO2-utslippene for noen kraftkilde (28 g CO2/kWh), sammen med vind og vann. Solceller har rundt 3x høyere utslipp

28 gram er imidlertid globale tall, rapporten viser til studier på fransk kjernekraft som har livsløpsutslipp på rundt 5 gram
Kjernekraft bruker en del vann til kjøling, men det gjør også andre energikilder allerede inkludert i EUs klassifisering som biomasse og termisk solkraft
Kjernekraft er best i klassen for utslipp av både NOx og SO2.

Ikke så rart i grunn, ingenting brenner, ingenting oksiderer
Dette gjør også at kjernekraft igjen er best når det gjelder potensiale for sur nedbør og eutrofiering av vann og vassdrag. Stort sett også bedre enn vind og sol
Kjernekraft gjør det igjen best på ferskvanns og saltvanns økotoksikologi, også der jevnt over bedre enn sol og vind
Kjernekraft har et av de laveste forbrukene av fossil energi (eks til framstilling av stål) mineraler og ressurser for noen energikilde. Langt lavere enn sol og vind
Kjernekraft gjør det litt dårligere på hvor stor andel av anleggene som kan resirkuleres, med rundt 80%, og vind og sol kommer ut på 100%.

Men dette er da potensiale og ikke hva som faktisk gjøres i dag (ekstremt stor usikkerhet på solceller)
Kjernekraft legger beslag på minst areal for alle typer energiproduksjon
Kjernekraft gir minst volum kjemisk avfall som må deponeres (avfall giftig og farlig til evig tid uten halveringstid)
Men kjernekraft gir nødvendigvis mest radioaktivt avfall som må deponeres (som gradvis blir mindre farlig grunnet radioaktivt henfall)

Å kalle litt lett brukt uran for avfall er heller ikke helt rett, og flere land ser på det som drivstoff for neste generasjon reaktorer
Rapporten konkluderer med at det er bred vitenskapelig konsensus om at geologisk deponering av brukt brensel er trygt.

Radioaktiv stråling fra brukt brensel for framtidige generasjoner vil være flere størrelsesordener mindre enn naturlig bakgrunnsstråling
Kjernekraft har heller praktisk talt ingen livsløpsutslipp av partikler. Partikkelutslipp er forøvrig den største risikoen med energiproduksjon og tar livet av sju millioner mennesker årlig
Kjernekraft skaper minst bakkenært ozon og har minst potensiale for å skade ozonlaget
Kjernekraft (litt avhengig av studie og metodologi) har lavest potensiale for å eksponere mennesker for giftige stoffer

Kjernekraft er en av de minst dødelige (for mennesker) måtene å produsere elektrisitet på
Kjernekraft er kun slått av offshore vindkraft hva gjelder å minimere tap av biodiversitet som følge av arealbeslag
Hva kommer det så av at kjernekraft er så miljø- og klimavennlig? To ting; Ingen forbrenning og ekstremt høy energitetthet
Ingen forbrenning er årsaken til at kjernekraft ikke fører til utslipp av NOx, SO2, CO2, ozon og partikler

Ekstremt høy energitetthet (uran er 2 millioner x mer energitett enn kull) fører til små volumer av masse som må utvinnes, som igjen gir lave livsløpsutslipp
I tillegg varer kjernekraftverkene lenge, opp mot et århundre med vanlig vedlikehold ser det ut til. Muligens lengre.

Lang levetid gir enorm energiproduksjon å fordele de uunngåelige utslippene og miljøkonsekvensene knyttet til produksjon av stålet og betongen i reaktorene
Rapporten konkluderer med at det ikke finnes noen vitenskapelige grunner til at kjernekraft skal ekskluderes fra EUs taksonomi på bærekraftig finans
Da har jeg altså twitret om miljøfordelene ved kjernekraft, da er det bare å lene seg tilbake og vente på at en økonom trang sykkelbukse skal komme og fortelle meg at kjernekraft er for dyrt og dessuten se på denne teite reaktoren i Finland
Men la oss for et øyeblikk bare la det synke inn at kjernekraft er en av de tryggeste, mest miljøvennlige og bærekraftige energikildene vi har

Så kan vi i neste omgang reorientere politikken vår slik at den gjenspeiler nettopp det

MDG har vist vei. Nå er det for resten å følge

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Øystein Heggdal

Øystein Heggdal Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @OysteinHeggdal

13 Oct 20
Tråd: Havvind vs. Kjernekraft

Jeg nerda meg nedi byggekostnader for nye kjernekraftverk, og kom i skade for å også samle tak i tall for 14 havvindparker bygd i Storbritannia de siste 13 årene

Og ble litt overrasket over flere ting (DU ER SPENT NÅ?!?!?)

(1/11)
For det første virker det ikke som det er noe utpreget reduksjon i byggekostnader per MW

Den dyreste per MW er den sist utbygde

Byggekostnadene varierer mellom 31 og 51 millioner kroner/MW

(2/11)
I diagrammet ligger det også inne kostnader for havvindparker enda ikke utbygd, og de skal visst nok koste mellom 22 og 37 millioner kroner/MW

I tråden under har jeg samlet opp byggekostnader for nye kjernekraftverk(3/11)
Read 12 tweets
7 Oct 20
Da har jeg for første gang i mitt liv meldt meg inn i en klima- og miljøorganisasjon; Klimavenner for Kjernekraft.

klimavenner.no
I den første teksten jeg har skrevet for den nye foreningen Klimavenner for Kjernekraft går jeg igjennom tall på hva det kan koste å bygge kjernekraftverk i dag, hvordan en skal tenke rundt finansiering og hva strømmen eventuelt vil koste (LOCE).
klimavenner.no/nuclearonomics…
Enøyd fokus på vind- og solenergi i Vesten siste 30 år har gjort disse energikildene relativt sett billig. Og det er de. Ingen som leser teksten min må tro at kjernekraft i Norge i dag er billigere enn landvind kilowattime for kilowattime. For det er den garantert ikke
Read 31 tweets
9 Dec 19
OK, NRK har fått meg ut av pappaperm-modus.

De har laget en click-bait sak om at det er funnet spor av nervegift i sitrusfrukt i Norge og Sverige som kan skade hjernens utvikling.

Her følger en tråd

nrk.no/urix/spor-av-n…
I kommentarfeltet på facebook forteller en gravid dame at hun har blitt så redd at hun har kastet opp. Det er det ingen grunn til
Nervegiften er et utgammelt plantevernmiddel som heter kloropyrifos, et insektmiddel som brukes mot skadegjørere i en rekke land på alt fra mais til sitrusfrukter. Det er absolutt et plantevernmiddel som bør fases ut, av hensyn til de som jobber med det.
Read 16 tweets
21 Jun 19
Jeg har vokst opp med svineproduksjon, drevet som svinebonde i 6 år, og har i mitt virke som landbruksjournalist besøkt 50+ norske og utenlandske svineprodusenter. Her er en tråd på @NRKbrennpunkt -dokumentaren
Rogalendingen som utgjør over halvparten av programmet har meninger, holdninger og praksiser jeg aldri har sett, møtt eller hørt. Jeg kan ikke skjønne annet enn at han representerer en svært liten promille av produsentene. Han bør finne seg noe annet å gjøre
Resten av programmet består av episoder og hendelser som jeg har sett og i større og mindre grad vært med på, dog ikke siden jeg ble journalist. Jeg har kastrert hundrevis av gris uten bedøvelse, det var helt lovlig og vanlig praksis fram til 2002. Men mye om kastrering senere
Read 25 tweets
13 Feb 19
Tråd: I følge en ny studie utryddes insektene i et katastrofalt tempo. 40 prosent av artene er i tilbakegang nå og innen 100 år kan alle insekter være borte i følge siste dagens nyhetsdekning.
nrk.no/norge/ny-stor-…
Alle de norske sitat-sakene har sitt opphav i denne saken i The Guaridan. Der siteres forskerne bak studien på følgende; “Unless we change our ways of producing food, insects as a whole will go down the path of extinction in a few decades,”

theguardian.com/environment/20…
Som alltid er det plantevernmidler og moderne landbruk som får skylden i dekningen; “Industrial-scale, intensive agriculture is the one that is killing the ecosystems,”. Og Aftenposten siterer Sánchez-Bayo på at økologisk landbruk er et bedre alternativ for insektene.
Read 18 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!