Mensen die met/voor Big Pharma werk(t)en weten dat hun data absoluut onbetrouwbaar zijn. Ikzelf, als naive onderzoeker, werkte aan meerdere door Big Pharma gefinancierde projekten en weet dit uit de eerste hand.
Met dataselectie, te vroeg gestopte studies, statistische truken, weglaten van informatie, geheimhouding van negatieve effecten, etc. corrumperen ze de gezondheidszorg. Ze hebben slechts drie drijfveren: money, money & money.
EMA en FDA, maar nu ook Cochrane, zijn door de Pharmaffia geinfiltreerd. De hele wereld moet naar hun pijpen dansen. Bekijk deze film van een van de laatste eerlijke wetenschappers:

U dacht ze geven om uw gezondheid? De derde doodsoorzaak in de westerse wereld is overmedicatie voorgeschreven door artsen en gepushed door de drugsdealers, ook als pharmaffia bekend.

eB
O ja, deze Tweet was de aanleiding om maar weer eens iets over de pharmaffia te schrijven. Thanks Bob! Het is werkelijk om te huilen... (maar te verwachten):

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Pieter Borger

Pieter Borger Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @BorgerPieter

8 Apr
What are DNA vector vaccines?

Astra-Zeneca, but also Jansen Pharma & the Russian Sputnik V are DNA vector vaccines. But what are they and are they dangerous?

DNA vector vaccines are made of DNA viruses, usually Adenoviruses, but with the virulence genes removed.
I believe that there is a potential risk with these vaccines, namely the integration of the DNA vector into the genome. It is negligent to claim, as the EMA does, that the benefit of vaccination is greater than the risk without informing people of the existing long term risks.
It is generally believed that Adenoviruses are harmless to humans: at most, they cause a common cold.

In the DNA vector vaccines that are used to immunise against COVID19, the spike gene of the SARS-CoV-2 has been inserted into the genome of an Adenovirus in the form of DNA.
Read 11 tweets
7 Apr
The law of recurrent variation signals the natural end of SARS-CoV-2 is neigh

Virus-evolution is always downhill. Random mutations in genetic code can only lead to destruction of genetic information. A virus with a small genome, such as SARS-CoV-2, has its genome saturated...
with all possible mutations. After that point, new virus variants have mutations on the same spots as other variants. This is known as "recurrent variation" and it signifies the virus reached the level of mutational saturation.
Recurrent variation signals the end stage of the natural course of virus biology. Viruses always become as infectious and benign as possible. In other words, they transmit more easily and are less dangerous.
Read 5 tweets
30 Mar
Wat zijn DNA vector vaccins?

Astra-Zeneca, maar ook Jansen Pharma maken ze: DNA-vectorvaccins. Maar wat zijn het en zijn ze gevaarlijk?

DNA-vectorvaccins zijn gemaakt van DNA virussen, zoals Adenovirussen en Alphavirussen, waarbij de virulentie genen werden verwijderd.
Ik van mening dat er een potentieel risico bestaat, nl de integratie van het DNA-vectorvaccins in het genoom. Het is nalatig te beweren dat het voordeel van vaccinatie groter is dan het risico, zonder de mensen te informeren over de bestaande gevaren van deze vaccinatie.
De gangbare opvatting is dat Adeno- en Alphavirussen voor de mens vrij ongevaarlijk zijn: ze veroorzaken hoogstens een verkoudheid.

Bij de DNA vector vaccins heeft men het spike gen van van het SARS-CoV-2 in de vorm van DNA in het genoom van Adenovirus (of Alphavirus) gezet.
Read 10 tweets
24 Mar
Frank Visser denkt dat het van belang is voor een wetenschappelijke argumentatie wat zo iemand gelooft. In de wetenschap is het enige wat telt observatie en argumentatie. Onze kritiek wordt nu tientallen wetenschappelijke artikelen onderbouwd: cormandrostenreview.com/addendum/

@ReusVisser
Er is overigens wel iets voor te zeggen dat het SARS-CoV-2 virus als entititeit niet werd rein-geisoleerd (purified), maar ikzelf als genoomexpert ben geen aanhanger van de theorie ze niet bestaan. Ikzelf beschreef verschillende manieren hoe ze ontstaan:

amazon.de/Darwin-Revisit…
I.t.t. tot Frank Visser, die geen enkele expertise op dit gebied heeft, maar een mainstream opinie naprater is, laat ik als genoomexpert deze wetenschappers vrij in hun ideeen. Voor mijn observaties en argumentaties spelen ze geen rol.
Read 4 tweets
24 Mar
Ipv grappen maken, zou @mkeulemans met een wetenschappelijke publicatie van Pfizer of AstraZeneca kunnen aantonen dat een RNA vaccin of een DNA vector vaccin niet in het genoom integreert. Ik hoef dat NIET, want ik produceer deze vaccins niet.

@mkeulemans @AstraZeneca @pfizer
De producenten van deze vaccins dienen zelf studies uit te voeren die UITSLUITEN dat hun vaccins niet in het genoom integreren. Ik heb nergens zulke studies gezien. Het zou fijn zijn om enige wetenschappelijke data te hebben waarop ze hun meningen baseren, nietwaar?
@mkeulemans
Dat hun vaccins wel degelijk in het genoom kunnen integreren is niet alleen maar hypothetisch:


Waar zijn de wetenschappelijke publicaties die nodig zijn om dit te beoordelen?

@mkeulemans @pfizer @AstraZeneca
Read 4 tweets
22 Mar
Last week, I received at least a dozen questions concerning the concerns and fears spread by @GVDBossche. So, I read his writings.

His claims about the virus are even more ominous than those propagated by mainstream media.

Is he right?

dryburgh.com/geert-vanden-b…
He writes "prophylactic vaccines are completely inappropriate, and even highly dangerous, when used in mass vaccination campaigns during a viral pandemic."

This is comparable to multiresistant "superbugs" in hospitals, which cannot be cured by current antibiotics.
Such "superbugs" are thought to be the result of permanent pressure to (too low) doses of antibiotics in hospitals and other environments (such as mass poultry industry). Can "prophylactic vaccination" cause the occurance of similar superbugs in viruses?
Read 9 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!