DrJH Profile picture
3 May, 28 tweets, 16 min read
In 1936 schreef Isidore De Lange een brochure ‘Het anti-Semitiesme en de NSB.’
Hij wees op stiekeme antisemitisme van de NSB.
Zijn woorden snijden, die in de ziel snijden, zijn ook toepasbaar op Thierry Baudet en FvD.
Laten we het op #4mei #5mei alleen bij mooie woorden of
Gaan we op #4mei #5mei daadwerkelijk iets aan het stiekeme #antisemtisme binnen FvD doen?
Isodore de Lange werd in maart 1942 Buchenwald vermoord.
De partij van Thierry Baudet radicaliseert steeds verder richting een volwaardige Nazi-partij.
Men kan vier fasen van het fascisme onderscheiden
✔️Proto-fascisme (voldoet nog niet aan alle criteria)
✔️Vroegfascisme (de aanvangsfase)
✔️Normaal fascisme (de Italiaanse variant)
✔️Radicaal fascisme (Nazisme).
De NSB voldeed aan alle kenmerken
Kenmerkend voor de ontwikkeling van het fascisme, aldus de historicus Ernst Nolte, is dat het steeds verder radicaliseert.
Dat zagen we in ons land bij de NSB. Nazisme en antisemitisme werden stap voor stap dominanter bij de beweging van Mussert.
Zie de recente studie daarover
Om het fascisme goed te kunnen begrijpen moeten we feitelijk kijken naar vier dimensies.
✔️de genetische,
✔️de functionele,
✔️de ideologische
✔️de structurele.
En de samenhang daar tussen.
Samengevat in 10 basiskenmerken.
Het fascistisch minimum.
Het gaat hierbij om een fascistisch minimum.
Dat betekent dat wil men een politieke beweging als fascistisch definiëren aan alle 10 de kenmerken van het fascisme moet worden voldaan.
Let ook op dat nazisme de zeer radicale variant van het fascisme is.
Een belangrijk kenmerk van zowel de NSB als alle andere vooroorlogse fascistische bewegingen is de systematische toepassing van geweld.
Dat ontbreekt vooralsnog bij FvD van Baudet.
Kenmerk 8 van het fascisme.
Lees o.a. Uitschot in Uniform
Bij de andere kenmerken van het fascisme is er nauwelijks een onderscheid te maken tussen FvD, de NSB van Mussert. Dat geldt ook voor de PVV van Wilders
Populistisch ultranationalisme; verheerlijking van het “volk”, het “gesundes Volksempfinden”.
Kenmerk 1 van het fascisme
Kenmerk 2 van het fascisme.
Verheerlijking van het verleden door heden af te schilderen als samenleving in crisis.
Zowel Baudet en Wilders willen "Nederland terugveroveren."
Kenmerk 3 fascisme
De Britse historicus Roger Griffin beschouwt in zijn studie The Nature of Fascism het begrip palingenese (nationale wedergeboorte) als een van de kernbegrippen van het fascisme.
Naast populisme, ultranationalisme en revolutie.
Kenmerk 3 fascisme
Bij FvD is het oogmerk om de samenleving nieuw vorm te geven (palingenese) door het bestaande te vernietigen Zeer manifest bij FvD van Baudet.
Zie het gebruik van de term boreaal door Baudet:
,,Want wij zijn de partij van de Wedergeboorte. Van de Renaissance."
Kenmerk 4 van het fascisme
Xenofobie en rancune waren een wezenskenmerk van de NSB en zijn inherent aan PVV en FvD verbonden.
Wilders en Baudet zijn de vleesgeworden rancune.
Kenmerk 5 van het fascisme
Anti-parlementair (dedain tegenover de volksvertegenwoordiging).
Kenmerk 6 van het fascisme
Anti-rechtsstatelijk; afkeer mensenrechten; aantasting onafhankelijkheid rechterlijke macht
Kenmerk 7 van het fascisme
Intolerantie t.o.v anderen vanwege geloof, ras, etniciteit, politieke gezindheid.
Intolerantie druipt er bij Baudet en Wilders vanaf.
Bij Forum van Thierry Baudet wordt ook het antisemitisme en sympathie voor het nazisme steeds dominanter.
Relativeren van de #holocaust is een voorbeeld.
Baudet retweet met enige regelmaat antisemitische tweets.
@CIDI_nieuws tikte hem daarvoor ook al op de vingers.
Baudet retweette 2020 bewust een leugenverhaal van antisemitische site #Fenixx over verkrachtte vrouwen. Joodse organisaties waren daarover zeer ontstemd.
@CIDI_nieuws noemde het zorgwekkend.
Ik herinner ook nog aan de tweet van Thierry Baudet over de Joodse @anneapplebaum
Het gebruik van de term globalist is een hondenfluitje welk vaak gebruikt wordt in antisemitische kringen. Meerdere mensen wezen er op.
Deze @anneapplebaum, een gezaghebbend van huis uit conservatieve denker, vroeg eerder al aandacht voor de nauwe relatie tussen Baudet en het Kremlin n.a.v. de @ZEMBLA documentaire over die relatie.
Bekend is ook het bezoek(2 keer) van Thierry Baudet aan Jean Marie Le Pen. Veroordeeld #holocaust-ontkenner.
In dat verband, de #holocaust-ontkenning is het ook interessant dat het boek van Baudet over de natiestaat in Duitsland door dezelfde uitgever wordt uitgegeven die ook de boeken van de veroordeelde #holocaust-ontkenner Irving uitgeeft.
Het Duitse @KoppVerlag waar het boek van Baudet werd uitgegeven is een verspreider van samenzweringstheorieën.
Ontkenning of relativering van de #holocaust is binnen FvD van Thierry Baudet een gewone zaak
Kenmerk 9 van het fascisme
Het leidersbeginsel (ontbreken democratische organisatie).
Wilders is de partij en de partij is Wilders.
Nadat iedereen bij Forum wegens de antisemitische uitspraken van Baudet is opgestapt is Baudet de alleenheerser.
Kenmerk 10 van het fascisme
Rabiaat anti-links. Ook tegen gematigd links.
Het Tweede kamerlid voor FvD Pepijn van Houwelingen betoonde zich een bewonderaar van het Derde Rijk.
De #holocaust (de Jodenvervolging) noemde hij 'weliswaar "grotesk" was , maar ook "fascinerend" en "esthetisch" superieur aan een "barbaarse" slachting in Rwanda.
Pepijn van Houwelingen van FvD beweerde onder zijn nom de plume Vossius dat"het Derde Rijk te verkiezen is boven onze samenleving, omdat het, hoe grotesk ook, tenminste nog een hoger doel diende, en daarmee vitaliteit en kracht losmaakte".
De door Thierry Baudet naar de Tweede Kamer gehaalde Pepijn van Houwelingen kwam recent in opspraak door zijn vergelijking van de #corona-maatregelen met de Jodenvervolging

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with DrJH

DrJH Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @DrJHAmsterdam

3 May
Op elke herdenking van de nazi-tirannie op #4mei mag het gedicht van Willem Wilmink over Ben Ali Libi goochelaar niet ontbreken.
Ben Ali Libi, de goochelaar die in Sobibor werd vermoord
En net als Joost Prinsen kan ik mijn tranen niet onderdrukken
En altijd als ik een schreeuwer zie
met een alternatief voor de democratie,
denk ik: jouw paradijs, hoeveel ruimte is daar
voor Ben Ali Libi, de goochelaar.

Let je op Thierry Baudet
Ben Ali Libi, de goochelaar die in Sobibor werd vermoord was het pseudoniem van Michel Velleman.
historiek.net/ben-ali-libi-m…
Read 4 tweets
3 May
Natuurlijk is Thierry Baudet een door Rusland aangestuurde provocateur
Verdeeldheid zaaien, ontregelen, provoceren.
Hij gaat zijn hand overspelen.
Zijn tweet over moderne kunst (#kunstvoorthierry) is geïnspireerd door zowel Hitler als Stalin.
Entartete Kunst in nazi-taal
In 1934 besloot Adolf Hitler dat er geen ruimte was voor moderne kunst in het derde rijk. Kunstenaars werden gedwongen om te stoppen in avant-garde stijl te werken en musea werden geplunderd.
In 1937 opende in München de nazi-tentoonstelling voor Entartete Kunst waarin 650 moderne kunstwerken werden getoond uit 32 Duitse museumcollecties. De Nazis wilden het publiek te laten zien welke werken in hun ogen tegen de arische moraal en on-Duits waren
Tja #kunstvoorthierry
Read 4 tweets
30 Apr
Lovende recensie van met @WimBerkelaar een van de beste recensenten van historische boeken Willem Bouman @bouwman62 van deel 2 van de studie over de #NSB.
Edwin Klijn en Robin te Slaa schreven een gedetailleerd en vernieuwend boek over de NSB.
nd.nl/cultuur/boeken…
Uit de recensie van Willem Bouman @bouwman62 van boek Edwin Klijn en Robin te Slaa:
"Uit breed en uitputtend onderzoek blijkt dat de NSB gewelddadiger, racistischer en landverraderlijker was dan menig historicus dacht."
Een zelfde fout als met de NSB maken velen heden ten dage met de FvD van Thierry Baudet.
Zeker nu naast Baudet zelf, die steeds meer in de richting van het nazisme lijkt op te schuiven nu ook Frederik Jansen en Pepijn van Houwelingen in de Tweede Kamer zitten.
Read 4 tweets
29 Apr
Binnen de anti-#coronamaatregelen beweging zie je met enige regelmaat de vergelijking tussen de #lockdown en de #Holocaust.
Recentelijk maakt het kamerlid voor FvD Pepijn van Houwelingen die vergelijking opnieuw.
Het is een bewuste vertekening van de werkelijkheid.
Lees mee.
6 miljoen Joden werden vermoord. Overwegend #Joden.
In #Auschwitz vonden alleen al 1,1 - 1,5 miljoen onschuldigen de dood.
Maar er waren veel meer concentratie- en vernietigingskampen
In het vernietigingskamp #Belzec werden 434.508 Joden vermoord. Exact gedocumenteerd.
Read 19 tweets
28 Apr
Hij is nog erger dan Thierry Baudet. het Tweede kamerlid voor FvD Pepijn van Houwelingen vergeleek #quarantaineplicht met Jodenvervolging.
Ik ben beducht om iemand zo maar een nazi te noemen. Bij hem aarzel ik
Eerder betoonde hij zich als een bewonderaar van het Derde Rijk
Onder de naam Vossius schreef Pepijn van Houwelingen die de #quarantaineplicht met Jodenvervolging vergeleek dat de #holocaust (de Jodenvervolging) weliswaar "grotesk" was , maar ook "fascinerend" en "esthetisch" superieur aan een "barbaarse" slachting in Rwanda.
Pepijn van Houwelingen van FvD beweerde onder zijn nom de plume Vossius dat"het Derde Rijk te verkiezen is boven onze samenleving, omdat het, hoe grotesk ook, tenminste nog een hoger doel diende, en daarmee vitaliteit en kracht losmaakte".
Genocide, Jodenvervolging, vitaliteit
Read 4 tweets
27 Apr
Hij doet het weer Thierry Baudet.
Hij wil een escape strategie voor buitenlanders.
Madagascar plan of zoiets.
De nazi’s ontwikkelden voor de #holocaust een plan om van de Joden af te komen.
Het #Madagascar plan.
De oorlogsmisdadiger Himmler schreef er in 1940 over. ImageImageImage
De nazi Franz Rademacher kreeg van de Duitse minister van buitenlandse zaken Joachim von Ribbentrop opdracht een plan op te stellen voor de deportatie van de Europese Joden naar Madagaskar. Juli 1940 publiceerde hij zijn plan.
Zoiets als Thierry Baudet nu voor buitenlanders wil ImageImageImage
Uiteindelijk kwam niets van het Madagaskar plan terecht.
Om toch van de joden af te komen, werd op een andere methodiek overgegaan: massavernietiging.
De holocaust.
Ontwikkelt Baudet zich met zijn Madagaskar suggestie tot een volbloed nazi? ImageImageImageImage
Read 9 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!