Huvudanledningen till att jag är på Twitter är för att gemene man ska ta del av en åklagares tankar och kunna ställa frågor om brott och straff, minska missuppfattningar m m. Jag har insett att man lätt blir yrkesskadad som jurist och slänger sig med förkortningar (tråd) ->
Som inte är helt uppenbara för en icke-jurist, särskilt hur man hänvisar till lagtext. Därav lite förklaringar nu!

Allmänna förkortningar
Brb= alltså inte be right back utan brottsbalken (dvs vår samlade strafflagstiftning)
RB= rättegångsbalken (dvs vår samlade lagstiftning ->
Om hur exv det ska gå till i domstol, det som sätter ramarna för den mesta juridiken som sker i domstol)
ÅM= åklagarmyndigheten
RÅ= riksåklagaren, åklagarmyndighetens högste chef
TR= tingsrätt
Hovr= hovrätt
HD= högsta domstolen
IG(V)= ingripande verksamhet, dvs ->
Patrullerande polis.

Det var lite förkortningar som brukar slängas lite hejvilt här.

För att övergå till hänvisning till lagtext: ofta kan det skrivas exv "6:1 2 st brb". Vad betyder då detta?

När man har siffror som åtskiljs med kolon menar man följande ->
Den första siffran/siffrorna anger vilket kapitel man hänvisar till och den/de andra till vilken paragraf. 3:1 brottsbalken hänvisar alltså till tredje kapitlet, första paragrafen. Lägger man till "st" därefter hänvisar man till ett specifikt stycke. 2 st syftar alltså på ->
Andra stycket. Man kan även syfta på en specifik punkt om det räknas upp i paragrafen, vilket anges vanligtvis som exv "1" eller "1p". Dvs, en hänvisning som skrivs 3:7 2 st 1 p syftar alltså på tredje kapitlet, sjunde paragrafen, andra stycket, första punkten.

->
Jag har försökt illustrera detta nedan:

Rött syftar på vilken paragraf det är och första stycket. Andra stycket är blåmarkerat.
Punkter är grönmarkerade.

->
Ibland sker även hänvisning som "3:1 1 st 2 men", vilket betyder att stycket innehåller flera meningar och man syftar på en specifik mening. Nedan bild som avser dataintrång i fjärde kapitlet kan alltså hänvisas som 4:9c 1 st 2 men brb (stycket åtskiljs av mellanrum).

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Ridefixer

Ridefixer Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @FixerRide

8 Apr
Legaliteten av Encrochat-hackningen.

Det har förts mycket debatt i diverse media på sistone över huruvida hackningen av Encro har varit olaglig och att utländska myndigheter har utövat olaglig myndighetsutövning på svensk territorium. [Tråd] ->

dagensjuridik.se/debatt/svensk-…
Jag tänkte därför gå igenom detta och presentera min uppfattning. Jag påstår mig varken vara teknisk expert eller expert på fransk straffrätt.

->
Inledningsvis, vad var Encrochat? I korthet var det Android-telefoner som kunde startas ”vanligt” (dvs som alla andra telefoner) eller ”hemlig”, där den sistnämnda innehöll en krypterad meddelandefunktion, en krypterad samtalsfunktion och en krypterad anteckningsfunktion. ->
Read 35 tweets
20 Mar
Jag har mottagit många frågor om falsk och obefogat åtal (mot bakgrund av domen i den s.k. jakthärvan med KH). Dags för tråd, häng med ->
Brotten finns angivna i 15:5 Brb (se skärmdump). Paragrafen är allmänt skriven och syftar inte specifikt på åklagare, eftersom även privatpersoner kan åtala genom enskilda åtal, såsom exv förtal

Man gör skillnad på falskt åtal och obefogat åtal. Båda kräver uppsåt.

->
Falskt åtal är strängare och där ska alltså den som åtalar dels åtala någon som är oskyldig, dels ha syfte att denna ska dömas. Det ska alltså rent objektivt framgå att personen är helt oskyldig för att detta brott ska vara aktuellt enligt min uppfattning, inte att ->
Read 15 tweets
19 Mar
Dags för veckans #åklagarquiz! Mot bakgrund av att många fler deltog när det var lite mer rappa frågor blir det samma vara idag! Tema är trafikbrott. Som vanligt gäller att ni har fram till 21 att svara och att det är påhittade fall.

->
Fråga 1

Kan en förare av bil göra sig skyldig till brott om en passagerare inte har bilbälte på sig?

->
Fråga 2

Är det brottsligt att vara berusad som handledare vid övningskörning om den som kör är nykter?

->
Read 15 tweets
17 Mar
Dubbelmorden i Vallentuna. Ett fall som förståeligt väcker känslor och där det ligger en utmaning att förmedla komplicerade juridiska frågor till allmänheten. Jag ska försöka relativt kortfattat förmedla och kommentera.

En tråd! ->

dn.se/sthlm/tidigare…
Jag vill inleda med förtydligande och "friskrivning":

Jag skrev förra veckan att jag inte skulle skriva i "affekt" vilket en del har tolkat som jag anser att domen är horribel. Jag vill förtydliga att jag har kritiska synpunkter, men det är mer att jag har en annan->
Uppfattning om bedömningen, inte att domen är fel s.a.s. Jag har mycket rättspatos och brinner för brottsoffer, och jag vill vara noga med att jag aldrig kritiserar enskilda domare på något sätt. Likaså vill jag understryka att man som läsare inte ska slänga ur sig påståenden->
Read 21 tweets
4 Mar
Mot bakgrund av senaste rapporterna beträffande att Åklagarmyndigheten går på knäna och behöver förstärkning tänkte jag behandla detta ämne som på sikt hotar rättssäkerheten. En tråd som framförallt riktar sig till våra förtroendevalda. Häng med! ->(1/27)

gp.se/nyheter/sverig…
Varning för jättetråd som förmodligen hade lämpat sig bättre i annat format/på annan plattform, men det är denna kanal jag har.

Hursomhelst, det handlar om lön och arbetsbelastning.
(2/27)
->
Jag vill inleda med att jag är ytterst medveten om att man måste vara ödmjuk över en statlig anställning i dessa tider när många är arbetslösa. Jag vill inte att det ska uppfattas som gnäll, en åklagare tjänar bra i jämförelse med många yrken, -> (3/27)
Read 28 tweets
30 Jul 20
Som utlovat kommer här en tråd om signalement samt även om fotokonfrontationer ur ett åklagarperspektiv - mina tankar och åsikter. Är normalt frågor (ffa signalement) som enkom ligger hos polis och i viss mån media, men jag ska försöka en övergripande bild. Häng med! ->
Jag brukar normalt sett inleda trådarna med att visa den rättsliga regleringen. Signalement och fotokonfrontationer är dock inte uttryckligen reglerade i lag utan oftast är det andra riktlinjer man får förhålla sig till.

Först då om signalement måste man ha med sig följande: ->
I 23 kap 3 § rättegångsbalken står följande: "[om fu leds av polis] ska ledningen av förundersökningen om brottet övertas av åklagaren, så snart någon skäligen kan misstänkas för brottet. Åklagaren ska också i annat fall överta ledningen när det är motiverat av särskilda skäl"->
Read 29 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!