Donderdag is mijn onderzoeksdag en doe ik geen patientenzorg. Zoals eerder vertelt ben ik betrokken bij onderzoek naar tacit knowledge. Maar vandaag staan andere dingen op het programma. /1
Namelijk de richtlijn palliatieve zorg voor kinderen die op dit moment herzien wordt en een presentatie voorbereiden maar vooral veel #COVID19 zaken. /2
Zoals jullie wellicht weten is de gehandicaptenzorg flink getroffen door #COVID19. De academische werkplaats ‘Sterker op eigen benen’ van @radboudumc doet daar interessant onderzoek naar./3
Zij verzamelen van 72-VG organisaties gegevens over besmettingen, ziekte en overlijdens. Mocht je het interessant vinden, alles is te vinden op sterkeropeigenbenen.nl/corona (samenvattingen staan in de factsheets, daarvan zijn ook makkelijk te lezen versies). /4
Uit o.a. dit onderzoek is gebleken dat mensen met verstandelijk beperking kwetsbaar zijn voor #COVID19 infecties. Vooral degenen die wonen in woonvoorzieningen, met een lager niveau van functioneren en mensen met syndroom van #Down. Zij zijn dan ook met voorrang gevaccineerd. /5
Aan het begin van de #pandemie zijn alle verstandelijk gehandicapten organisaties op slot gegaan en was bezoek niet meer mogelijk. Inmiddels is dat gelukkig gewoon weer mogelijk./6
Dat bezoek niet mogelijk was, is enorm traumatiserend geweest voor cliënten en hun verwanten. Ik ben van mening dat dit niet had mogen gebeuren, maar dat daarover zorgvuldige besluitvorming had moeten plaats vinden waarbij ook vooral de verwanten betrokken hadden moeten worden./7
Maar goed, feit is wel dat het achteraf altijd makkelijk praten is en dat er natuurlijk sprake was van een #crisis. Belangrijkste nu is dat we hiervan moeten leren zodat we het de volgende keer beter doen #samen. /8
Vanuit de @NVAVG ben ik afgevaardigd en heb ik wekelijks overleg samen met specialisten ouderengeneeskunde om adviezen op te stellen over medische zorg voor #COVID19 in de langdurige zorg. Onderwerp van overleg laatste paar weken zijn de #versoepelingen (gelukkig maar)./9

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with NL_zorg 💉

NL_zorg 💉 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @NLzorg1

18 May
Zorg voor mensen met (zeer) ernstige meervoudige beperkingen kent veel dilemma’s. Wat het extra moeilijk maakt is dat cliënten zelf niet mee kunnen beslissingen over hun behandeling. Het is continu voor- en nadelen afwegen, en dan proberen beste keuze te maken./1
Als voorbeeld epilepsie; epileptische aanvallen kunnen veel verslechtering geven van kwaliteit van leven. Cliënten zijn soms niet goed in hun doen voor een aanval, maar zijn daarna vaak erg moe en ontregelt. Dus insulten wil je zoveel mogelijk voorkomen. /2
Maar anti-epileptica kunnen bijwerkingen geven. Nou valt dat vaak mee als iemand 1 middel gebruikt. Maar soms is dat ene middel maximaal gedoseerd en zijn er nog steeds insulten. Accepteer je die insulten? Of start je een 2e maar soms ook 3e of zelfs 4e middel bij?/3
Read 10 tweets
18 May
Drukke poli-ochtend waarbij veel verschillende problemen langs komen: slaaproblemen, spasticiteit, smetplekken, reflux (zuurbranden), obstipatie (verstopping), epilepsie etc. /1
Wie er aanwezig is bij de consulten verschilt: allereerst natuurlijk de ouder en de persoonlijk begeleider. Maar vandaag heb ik ook consulten gehad waarbij ook ergotherapeut, verpleegkundige of fysiotherapeut aanwezig was. /2
Het samenwerken met de verschillende disciplines maakt dit werk zo leuk en interessant. /3
Read 5 tweets
18 May
Vandaag werk ik op mijn andere werkplek: de academische (z)EVMB poli op Omega. (Z)EVMB= (zeer) ernstig verstandelijk en meervoudig gehandicapt. Deze is opgericht in samenwerking met @amsterdamumc. /1
Omega is een behandelcentrum voor kinderen en jong volwassenen met (z)EVMB. De kinderen zijn onder behandeling van de kinderarts: voor de volwassen was er nog niets geregeld. Dus dat doet nu de AVG. /2
Ik behandel alleen thuiswonende cliënten. Omdat ikzelf ik dienst ben van het @amsterdamumc, zijn de lijnen met specialisten daar vrij kort. Dat werkt prettig voor mij en voor ouders. /3
Read 5 tweets
17 May
De werkdag is nog niet helemaal afgelopen. Nu nog een vergaderen met met de DACD (Dutch Academy of Childhood disability). Dit is een samenwerkingsnetwerk van professionals en andere betrokkenen bij de behandeling van kinderen met een beperking en hun gezinnen. /1
Het bestuur bestaat uit een logopedist, fysiotherapeut, kinderorthopeed, kinderrevalidatiearts en AVG (ikzelf dus 😃)./2
Jaarlijks organiseert DACD een congres voor bijscholing maar ook om samenwerking te bevorderen tussen verschillende professionals die betrokken zijn bij kinderen met handicaps en hun gezinnen. /3
Read 5 tweets
17 May
Vanmiddag kennismakingsgesprek met nieuwe cliënt. Voor zo’n eerste consult wordt een uur de tijd ingeruimd. Nou vrees ik dat heel veel mensen nu denken: EEN UUR?!?!?! Maar ja, een uur dus. En dat is ook wel nodig. /1
In dat 1e consult wil ik altijd veel te weten komen; hoe woont iemand, met welk steunsysteem, zijn er allergieën, welke medicatie wordt er gebruikt en zijn er bijwerkingen, welke andere behandelaren zijn er betrokken, welke klachten zijn er/ hoe lang / hoe intens etc. /2
Vooraf worden altijd medische gegevens bij de huisarts opgevraagd, zodat voor het consult al bekend is welke behandelingen iemand al heeft gehad, welke medicatie er gebruikt is in het verleden en hoe dat is verlopen. /3
Read 7 tweets
17 May
Vanmorgen o.a. bezig geweest met een Down-screening. Alle cliënten met een syndroomdiagnose komt jaarlijks voor een syndroomscreening zoals een Down-screening. Waar ‘Down’ staat, kan ook een ander syndroom staan als Prader-Willi, Kabuki of Sotos maar het zijn er nog veel meer. /1
Al deze syndromen zijn bekend met bepaalde kwetsbaarheden. Mensen met Down ontwikkelen vaker schildklierstoornissen, mensen met 22q11 hebben vaker een te laag calcium, mensen met Sotos hebben vaker scoliose (= abnormale kromming van de wervelkolom). /2
Bij de jaarlijkse syndroomscreeningen brengt de AVG de lichamelijke kwetsbaarheden in kaart en zet zo nodig behandeling in. Dit is mede omdat cliënten met een verstandelijke beperking vaak heel slecht (of niet) klachten aangeven. /3
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(