Mitäs näistä sanotaan?: Viimeiset 30 vuotta rikkain 10% (1%) on koko ajan lisännyt varallisuuttaan muiden kustannuksella. Varallisuus kasautuu erityisesti 65-74 vuotiaille. Lapsiköyhyys kasvaa. Asunnon keskikoko PKS:llä pienenee koko ajan. Rikkaiden verotus kevyempää. (lähteet):
“Yhdeksän kymmenestä suomalaisesta köyhtyi edellisen hallituksen aikana” voima.fi/artikkeli/2021…
“2. Nettovarallisuus suurin 65–74-vuotiailla” stat.fi/til/vtutk/2019…
“Viimeisimmät valtakunnalliset pienituloisuustilastot vuodelta 2017 kertovat, että Suomessa on 150 000 köyhää lasta. Vuonna 2012 luku oli 123 000. Kasvua on siis yli viidennes, Salmi sanoo.” yle.fi/uutiset/3-1077…
“Vuosituhannen alussa Espoossa uusien asuntojen keskikoko oli 96 neliötä, viime vuonna vain 57,5 neliötä. Vantaalla tultu 86 neliöstä 44,5 neliöön, Helsingissä 70 neliöstä 57,5 neliöön.” hs.fi/paivanlehti/13…
“Palkansaajan verotus on Suomessa monessa tilanteessa tiukempaa kuin pääomatuloja tienaavan. Tämä on johtanut siihen, että monet suurituloiset nostavat tulonsa ansiotulojen sijasta pääomatuloina” yle.fi/uutiset/3-1202…
Ja bonustehtävänä: edellä ei puhuttu vielä nuorille jätettävän maailman kestävyyskriiseistä mitään, vain taloudesta. Miten luonnehtisit em. esimerkkien valossa talouden hoitoa oikeudenmukaisuuden ja kestävyyden näkökulmasta? Mitä ajattelet ns. talousviisaista? Onko tämä oikein?

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Kimmo Neihum

Kimmo Neihum Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @kimmoneihum

19 Dec 20
Tiistaina 10.11 HS kirjoitti otsikolla “Yli sadan nuoren vaarallisuus herätti poliisinkin”. Tässä koko aukeaman kirjoituksessa sanat maahanmuuttaja, ulkomaalainen tms esiintyivät 13 kertaa ja oikea sana, lastensuojelu, vain 2 kertaa. Ketju. 1/X
Rasistinen tabloidimediamme oli päässyt vauhtiin. Nyt tuli vuoroon Iltalehti, joka keskiviikkona 11.11 lööpitti etnonationalistijohtaja J. Halla-ahon puhumaan jo ihan puhdasta potaskaa (kuva).

#rasismi
Iltalehti haluaa Suomeen vihamielisen ympäristön ulkomaalaisille, ja fasistit valtaan. Siksi sen lööpissä HS:n vihjailu painettiin jo täytenä totena. Nyt lehti oli kehittänyt ilmiön nimeltä “Maahanmuuttajien jengiväkivalta” (lööpissä ilman lainausmerkkejä).

#hugenbergit
Read 13 tweets
14 Dec 20
Ketju, jossa pari ajatusta vielä ulkoministerin saamasta “Ei edellytyksiä syytteelle” -kannanotosta, ja mitä siitä pitäisi ajatella. Ensinnä, kukaan ei ole kiistämässä lopputulosta, mihin Perustuslakivaliokunta PeV päätyi.

Sen voi lukea täältä:
eduskunta.fi/FI/vaski/Mieti…

1/X
Tämä on PeV:n kannanotto valtioneuvoston jäsenen menettelyn lainvastaisuudesta, eikä muuksi muutu: "ulkoministeri Pekka Haavisto ei ole kysymyksessä olevassa asiassa menetellyt virkatoimissaan perustuslain 116 §:ssä tarkoitetulla tavalla lainvastaisesti."
Miksi kuitenkin asia herättää niin suuria jälkipaineita, mediapaineita, ja voimakkaita, ristiriitaisia näkemyksiä, sekä poliittista opportunismia, joka on johtanut lieveilmiöihin ja jopa ilkeiden huhupuheiden levittämiseen joidenkin kansanedustajien taholta?
Read 17 tweets
10 Dec 20
Rikkoiko ulkoministeri PH moitittavalla tavalla hallintolain yleisperiaatteista

a)Tasapuolisuusperiaatetta
b)Suhteellisuusperiaatetta
c)Tarkoitussidonnaisuusperiaatetta?

Mitä sanovat PeV:n kuulemat oikeudelliset asiantuntijat?

Ketju. 1/

Lähde:
eduskunta.fi/FI/vaski/Mieti…
O. Mäenpää a) EI b) EI c) EI

“Hallinto-oikeuden professori Mäenpään analyysi on sama, konsulipäällikön siirron valmistelussa ei ole toimittu hallinnon oikeusperiaatteiden vastaisesti tai muutenkaan epäasiallisin perustein.”
K. Nuotio a) EI b) EI c) EI

“Ministeri Haaviston toiminta ei ole ollut missään suhteessa lainvastaista, eikä asiassa ole perusteita käynnistää esitutkintaa miltään osin.”
Read 12 tweets
9 Dec 20
2020
theguardian.com/world/2020/nov…

“The study urges European countries to fulfil their “legal, political and moral responsibilities and immediately repatriate their citizens.”

Käännän osan artikkelista,mediamme käyttäessä aikaansa väärin,poliitikoista puhumattakaan:

#alhol

1/X ->
“Olosuhteet leireillä ovat selvityksen mukaan “läpikotaisin turvattomat” ja vastaavat “julmaa, epäinhimillistä ja alentavaa kohtelua”, mikä on ihmisoikeuksien loukkaus. ->
Al-Holissa on kuollut väitetysti keskimäärin 25 pidätettyä kuukaudessa. Lapset elävät teltoissa ja kärsivät aliravitsemuksesta, nestehukasta ja hypotermiasta. Jotkut ovat kuolleet palovammoihin telttojen sytyttyä tuleen, tai heidät on surmattu tappeluissa.
Read 13 tweets
9 Dec 20
2019:

theguardian.com/commentisfree/…
#alhol

"The prospect of scoring political points at home should not trump considerations of humanity and fairness."

Käännän osan artikkelista, mediamme käyttäessä aikaansa väärin, poliitikoista puhumattakaan:

1/X ->
“Vaikka oikeuden päätös UK:ssa estää kertomasta yksityiskohtaisesti orpojen lasten hiljattaisista kotiuttamisista, lähteet Syyriassa levittävät uutisia, ja protestoinnin puute Britanniassa on ollut silmiinpistävää. ->
Se kertoo siitä, että poliitikoilla on enemmän liikkumavaraa kotiuttamisasiassa kuin he olivat ajatelleet.
Read 8 tweets
6 Mar 20
”Älykkäin natsi, oikeusteoreetikko Carl Schmitt kuvasi fasistien vallankäytön ytimen kaunistelematta. Hän sanoi, että kaikki säännöt voitiin tuhota keskittymällä p o i k k e u s –ideaan. ->
Natsijohtaja pelaa vastustajansa pelistä tuottamalla yleisen käsityksen, että nykyhetki on poikkeuksellinen. Sitten hän muuttaa poikkeustilanteen pysyväksi hätätilaksi. Silloin kansalaiset vaihtavat todellisen vapauden valheelliseen turvallisuuteen. ->
Kun nykypoliitikot vetoavat t e r r o r i s m i i n, he tietenkin puhuvat todellisesta vaarasta. Mutta kun he koettavat houkutella meidät luopumaan vapaudesta turvallisuuden nimissä, olisi syytä olla varuillaan. Niiden kahden välillä ei välttämättä ole kompromissia. ->
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(