Horší než výstřelky kampaně je, že strany voličům lžou, co bude s daněmi a výdaji. Vytvářejí očekávání a povolební realita zas otřese důvěrou v politiku. Při absenci programu ANO hraje prim SPOLU - asi nejvíce "populistický" program, co jsem za 20 let u seriózní stany viděl. /1
Kromě existující daňové sekery za ca 120 mld., na které se podílela ODS, chce SPOLU mimo jiné snížit sociální odvody o 2 p.b., zrušit danění bohatých rodičů, odlehčit částečné úvazky, dát možnost převodu 1 % na důchod rodičů. To znamená další výpadky příjmů 50-60 mld. /2
SPOLU ale slibuje i navýšení rozpočtu vzdělávání a obrany o cca 60 miliard, minimálně 1 % na kulturu, nově podporu hypoték až za miliardy ročně. Celkově minus 250 miliard. O tom si nedal snít Paroubek ani za X let. Zde navíc prodávané tak, že zastavíme zadlužení našich dětí. /3
Plán úspor je spíše, aby se neřeklo. Propuštění 13 % úředníků (ca 9 tisíc) ušetří pár miliard a špatně uděláno může narušit digitalizaci a další agendu programu. Zahrnut jsou jednorázově věci (kanál DOL). Další části zcela nespecifické. /4
top09.cz/files/soubory/…
Výběr daní je prý v ČR vysoký. Reálně jsou ale příjmy dlouhodobě u průměru OECD. Při vyřazení rozvojových a JA zemí pod průměrem. A výrazně pod průměrem EU (34,9 % vs. >40 %). Daňová sekera ODS/ANO sebrala cca 2 p.b. HDP a další plány Spolu by nás poslali někam pod 32 % HDP. /5
Můžeme tam aspirovat. Ale musíme si přiznat, že země v tomto pásmu mají často menší přímou podporu rodin (rodičovská) a spoření, menší veřejné výdaje na zdravotnictví, privatizovanější důchodový systém, menší dotace regionální dopravy atd. /6
M. Kalousek to říká upřímně - na to nejde ušetřit provozem, ale přes transfery. Nižší valorizace důchodů, vyšší spoluúčast ve zdravotnictví, menší rodičovská, menší podpory penzijního a stavebního spoření, menší podpory region dopravy atd. /7
V těhle oblíbených věcech jsou výdaje za desítky miliard - v rodičovské asi 35 mld. ročně, v podporách penzijního a stavebního přes 20 mld. Apod. Pár úředníků či osekání dávek hmotné nouze, kde jde 5-6 miliard je nic. Pokud si to vůbec vydělá na problémy, které to způsobí. /8
Ale program ani kampaň SPOLU ale o úsporách v této oblasti nemluví, takže nabízí pouze líbivou lež. Ve SPOLU jsou politici, kterých si obrovsky vážím a pomohli Česku - Neidermayer, Nantl, Výborný a spousta dalších. Ale tahle líbivá "populistická" lež nás může stát hodně. /9
Zaprvé, koalice hodila do koše zbytek programu. Program ve vzdělávání je super a lidem jako J. Nantl, M. Baxa věřím. Ale navýšení rozpočtu a reformy zní jako planý slib, když budeme -200 miliard a propustíme 13 % úředníků, ač už dnes na MŠMT chybí lidi na implementaci změn. /10
Zadruhé, absence programu ANO a populismus SPOLU si vynutil, že pravdivě o daních a výdajích dnes nemůže mluvit nikdo. Piráti se jen brání, že by chtěli zvýšit nějaké daně a přijímají rétoriku nejasných provozních úspor. Nedej bože, aby se někdo bavil o chytré daňové reformě. /11
Hlavně dál riskujeme důvěru v politiku. Část lidí bude zklamaných, až se ukáže, že daňové dárky ODS nebudou, některé daně se budou zvyšovat a nebo velmi bolestivě sekat transfery (ideálně obojí). A neodskáče to Babiš, pže byl vágní a řada těch věcí je jeho voličům jedno. /12
Řada věcí z té PIS-orbánovské dílny ODS jsou navíc úplné nesmysly. Daňové prázdniny pro rodiče by pomohli jen bohatším, kteří dnes ještě přes slevy daně platí. Bohatí tak budou mít slevu na děti vyšší než chudí, ačkoli v řadě států je to zcela naopak (např. v USA sleva mizí). /13
Bezúročné půjčky a dotace na hypotéky dle tohoto plánu by stály až miliard ročně, narušují trh v neprospěch nájmů, jdou proti regulaci ČNB, mohou vést k vyšším defaultům a kdoví, jak by ovlivnily cenu hypoték (jako řada dotací). Netržní nesmysl. /14
idnes.cz/zpravy/domaci/…
Převod 1 % na důchody rodičů je vyzkoušený nesmysl. Nespravedlivý vůči rodičům některých dětí. Nemotivující mít děti - nejasný zisk za 40 let. Místo solidarity povede k kšeftu a vratkám od rodičů. Administrativní náročnost za nic. Navíc paternalismu učící lidi, co mají dělat. /15
Ostatně díky tomu ho kritizovali i docela pravicoví experti v roce 2011. Ale co. je to jen program - jasně, že se to dělat nebude. /16 idnes.cz/finance/penze/…
Tyhle věci mají společné, že by pomohly bohatým a středněpříjmovým. České zatížení práce má minimální progresi. Nízkopříjmoví platí 36 % z nákladu práce a další daně jsou regresivní. Změna daní chudým nepomohla a na tyto by si často nesáhly. /17
A to je další problém - lze omezit daně na 32 % HDP a veřejné služby. Ale tyto země taky často méně daní levnou práci. Mít flat až regresivní daně, omezené služby a podporovat střední třídu přes hypotéky, podpory spoření atd. by skončilo tragicky. I pro regionální nerovnosti. /18
Současná vláda nechala zbytečně umřít tisíce lidí, zničila rozpočet a zpomaluje řady klíčových reforem. Ale vítězství Babiše je, že omámil část seriózních stran, že i ony mají vyhrát stupidním populismem a jde jen o bezobsažný marketing. Pokud ne hned, dlouhodobě je to zničí. /19

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Daniel Prokop

Daniel Prokop Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @dan_prokop

19 Jul
Pokud jde zabavovačům hmotné nouze fakt o vzdělávání vyloučených dětí, měli by si posvítit na své starosty, kteří segregují chudé a romské děti. Příklad 1. Mělník. Děti z ubytovny, azylového domu a s bydlištěm na radnic tam spádují do speciální školy. /1
m.melnik.cz/assets/File.as…
Příklad 2 Kladno. Původně segregovalo děti s pobytem na radnici (nám. Starosty Pavla) apod. do Pařížské, kde se jelo dle omezeného kurikula. Po kritice vymyslelo fintu - problémové adresy nemají spádovou oblast, Pařížská má spádovou oblast celé Kladno. /2
mestokladno.cz/assets/File.as…
Podobné taktiky, jak na segregovat sociálně vyloučené děti, existují v řadě měst. V ČR existuje 80 většinově a 50-60 částečně segregovaných škol. Dle zprávy @DanielHule a Karel Čada v cca 1/3 vznikají toutu záměrnou činností obce. Stát to naprosto nemá pod kontrolou. /3
Read 12 tweets
19 May
Fajn. Ale epidemie není jen medicínský problém, ale i sociální problém. Možná i proto jsme od podzimu selhávali. MeSES byl správně mezioborový. Bez znalosti sociologických dat a ekonomické analýzy je boj s epidemií často na slepo. Jen pár příkladů ... /1
irozhlas.cz/zpravy-domov/m…
Od začátku chybělo základní sociologické poznání, že čs. společnost je zranitelná kvůli - vysoké míře vícegeneračních domácností, hodně pracujících v průmyslu a výrobě (omezený home office), velkým propadů příjmů v nemoci, malé důvěře institucím a tím kratší compliance. /2
Naše data ukazovala silnou míru mezigeneračních kontaktů (2/3 lidí nad 60 se potkává s lidmi do 35) i že kontakty v některých obdobích probíhaly z poloviny na pracovištích. Kontakty souvisí s vývojem R. Bez znalosti struktur kontaktů těžko plánovat./3
zivotbehempandemie.cz
Read 12 tweets
10 May
Rozděleni svobodou II - o klimatu. Sociální třídy se více než hlavními postoji liší chováním. Vyšší třídy mají mírně vyšší uhlíkovou stopu. Ale hlavně se liší struktura – vyšší třídy produkují CO2 mobilitou a nižší třídy více energiemi domácností. irozhlas.cz/zpravy-domov/c… /1
Zjednodušená kalkulačka kombinuje přístupy @hansvavra, GILDED a CI2. Nepokrývá vše, něco přibližně, navíc velká část CO2 vzniká mimo domácnosti. Hlavní nejsou konkrétní čísla. Unikum je srovnání skupin společnosti, souvislost s postoji, vědomí vlastní spotřeby v repre výzkumu. /2
Nastupující kosmopolitní třída se liší létáním, Zajištěná střední auta. Nižší třídy více protopí ve větších neefektivních domech a v malých domácnostech. Ekologické daně by dopadly silně na Strádající a Ohroženou třídu. Jejich regresivita je IMHO nutná doplnit progresí jinde. /3
Read 10 tweets
26 Feb
Neukazují to jen data UZIS a PAQ. Portugalsko či UK, které zkrotily zimní epidemii s Bridgitou, se od nás liší mj. tím, že dokázali omezit přítomnost na pracovišti o 45 % pod standard. My jsem na -20 %. Bez omezení kontaktů na pracovišti či jejich rizikovosti, to půjde těžko. /1
Musíme se vyvarovat tomu, že to restrikce všech ostatních věcí zredukují na R=0.95 (kdo ví) a budeme mít na několik měsíců neřešitelnou, netrasovatelnou situaci, kde narůstají požadavky uvolnění a klesá tlak na opatření v pracích ("je vůbec to vůbec ještě potřeba?") /2
Nějak z těch opatření vypadl i home office, ne? Máme na něm 15 % lidí, mělo by být 25 %. Podle mne by bylo třeba zavést povinnost 50 % v segmentech, kde to jde, s vyjednatelnou výjimkou. A zároveň motivovat - odpuštěním části odvodů za HO zaměstnance, nedaněným paušálem apod. /3
Read 8 tweets
24 Feb
Proč podle nesmíme zapomínat na pracoviště? Summary: Probíhá na nich velká část kontaktů, které jde ještě redukovat (či zajistit bezpečnost). Lidi často chodí do práce se symptomy. ČR má hodně pracujících v průmyslu a výrobě a malý home-office (srovnání s UK či IZR má limity)./1
V modelech longitudinálních dat zivotbehempandemie.cz odhadujeme z aktivit počet kontaktů, který silně koreluje s google mobility a také s R epidemie. Tím můžeme i zhruba modelovat efekty restrikce - tedy, o kolik by kontakty klesly při omezení různých aktivit. /2
Přechod na HO redukuje u průměrného pracujícího, který ho může využít, až 15 kontaktů, ale týká se malé části celé populace - maximalizace HO by tak ubrala v průměru jen max. 1.5 kontaktu. Škoda, že jsme tenhle relativní low-cost nevyužili a pomohlo by to, ale není to zázrak. /3
Read 14 tweets
8 Jan
Vláda řeší kapacitu krematorií, ale nebyla schopna zavést základní věc - motivaci pracujících k testování a sebeizolaci vyšším proplácením karantén. Před Vánoci 2/3 z rizikových respondentů testování unikalo. Nejvíc pracující, kteří musí na nemocenskou. zivotbehempandemie.cz/testovani
Ag testy to kolem Vánoc navýšily, ale to i u nerizikové části respondentů a díky změně motivací (práce stejně omezena). Ochota k testování u pracujících je omezená a výrazně by zvýšila příspěvkem 5000 Kč k nemocenské. drive.google.com/file/d/1xHMDrh… /2
Česko je jednou z mála zemí s nízkou nemocenskou a bez doplatků při COVID jako řada anglosaských a asijských zemí. K tomu vyšší % lidí pracujících v sektorech, kde nejde v karanténě pracovat z domova, pomalé trasování a drahá PCR samoplátcům. Chytrá karanténa je vykastrovaná. /3
Read 8 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(