Zincir
1

30 Ağustos 1945 tarihli Cumhuriyet gazetesi
30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamış ama
Başkumandanı anmayı unutmuş

Bunun o yıla mahsus bir haber olmadığını bilmeniz lazım
1939 yılından itibaren adım adım işlenen bir stratejiydi bu

1937'den itibaren arşive bakalım
2
1937 yılında Cumhuriyet gazetesi Başkumandan M. Kemal Paşa'nın devasa bir tablosuyla kutluyor 30 Ağustos zaferini

Şimdi 1938 yılına bakalım
3
1938 yılında Cumhuriyet ısrarla İsmet İnönü'yü bir kenara itmeye ve Başkumandanı öne çıkarmayşa devam ediyor.
İnönü'nün lafı dahi edilmiyor.

1939 yılında işler tamamen değişecek
4
Ve İsmetizmin "Zafer"i
30 Ağustos 1939'a geldiğimizde bütün bildiklerimizi unutmamız gerekecek
Kemalizmin tarihinde yeni bir sayfa açılıyor
İnönü, geçen yıl kendisini tarihten silenlerden intikam alıyor

Zafer yok adeta
Manşette değil, sağ altta köşe yazısında bahsediliyor
5
Sanıyorum 1940 yılında Cumhuriyet gazetesi Milli Şefin gazabına uğradığı için çıkmamış 30 Ağustos 1940'ta
Ben de Zafer Bayramı'nın 1940 yılındaki hali hakkında CHP'nin yayın organı Ulus gazetelerinden vereyim misalimi
Buyurun, bulabilecek misiniz Başkumandanın resmini
6
1941 yılının 30 Ağustosunda Cumhuriyet gazetesi sadece Zafer Bayramının coşkun tezahüratla kutlandığını yazmakla yetinmiş
Milli Şef de Milli Şef
Fevzi Çakmak da var ama Başkumandan yine yok
İnanmazsanız kendiniz okuyun, kıyıda köşede ismine rastlayabilirsiniz belki
7
Bu defa İsmet İnönü'yü general üniformasıyla önde, Başkumandanı biraz yukarıda ama arkada gösteren bir çizim var ama zaferi doğru bir tabirle Türk ordusu kazanmış gibi lanse eden bir başlık göze çarpıyor
30 Ağustos zaferi olması gereken noktaya dönüyor gibi
Ama
8
1943 yılındayız
Zaferi yine tek bir kişiye, Başkumandana tapulamayan bir yaklaşım egemen manşetlere
"Türkün eşsiz zaferi"
Askerler ön planda
İnönü önde, Gazi yine arkada
Böylece mesaj yerini buluyor
Milli Şef Zafer'in aslan payını kapıyor
9
1944 yılında Cumhuriyet gazetesinde bu ortak format iyice oturuyor
Başkumandan üstte ama zaferi onunla paylaşan yaşayan kahraman İnönü bayrağın üzerinde onunla beraber dalgalanıyor
Fakat haber başlıklarında Milli Şef var ama Gazi'den bahis yok
İçeride ufak bir yerde geçiyor
10
1945 yılına geldiğimizde ilk tvitimizde gördüğünüz gibi artık Başkumandan tamamen sırra kadem basmış durumda
Zafer Bayramı Türk hürriyet ve istiklalinin, Türk barışının temel zaferi ilan edilmiş
11
1940 yılının 30 Ağustos tarihli Haber gazetesinin ilk sayfası
Başkumandanın tarihe postalanıp Milli Şefin parlatılma stratejisinin özeti gibi olmuş
12
Burada işlediğimiz İnönü'nün resmi tarihi nasıl kendine yontarak manipule ettiğini Cemil Koçak'ın bu çalışmasından takip edebilirsiniz

Son
13
Son dedim ama 1946 yılında da aynı hava devam ediyor
Çok partili hayata geçilmiştir
14
1947 yılında tekrar 1938 formatına dönülmektedir,
çünkü çok partili hayattayızdır ve muhalefet Milli Şefin Atatürk'ü silmek istediğini gündeme getirmiştir
O zaman tornistan edebiliriz
15
Cumhuriyet gazetesinin nüshalarına ulaşamadığım için CHP'nin yayın organı Ulus'un haberleriyle devam edelim

1948 yılında Ulus gazetesi Zafer Bayramını çift kahramanlı kutlamış ve işin içine silahlı kuvvetleri de katmış
16
Ulus gazetesi 1949 yılında bu defa savaşan kahramanların resmine yer vererek Türk milleyiten kutlu olsun demiş
Ve ne Milli ne de Ebedi Şeften bahsetmiş
Resimleri bile yok
Demokrasiye doğru gidiyoruz ne de olsa
17
Demokrat Parti iktidara geleli 3 ay olmuştur ama tekrar 1938 ruhuna geri dönüldüğü aşikar
Başkumandan 1938'den bu yana kaybettiği tek adam konumunu yeniden Demokrat Parti sayesinde kazanmıştır

Biz kısıtlı imkanlarla ortaya koyduk vaziyeti
Yorum size ait

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with mustafarmagan

mustafarmagan Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @mustafarmagan

13 Sep
Bir gariplik var bu işte
Bu fotoğraf Kemalist albümlerde neden hemen hiç yer almaz?
Fikri olan var mı? Image
Nadiren yer alsa da atın hemen burnundan itibaren neden kesilir
Oradaki otomobili silmek için olasın? Image
Bu fotoğrafı google a arattığınızda sadece üç yerde çıkıyor, biri facebook sayfası, diğer ikisi haber sitesi, her üçünde de atın burnundan itibaren sağ tarafı ısrarla kesilmiş durumda
Neden?
Read 5 tweets
19 Jul
Bilgi zinciri
1
Kıbrıs Sultan 2. Abdülhamid zamanında mı verildi yoksa Lozan Antlaşmasıyla mi?

Bu hararetle tartışılan soruyu kim cevaplasın istersiniz?
Cumhuriyet gazetesi cevaplasın, mı dediniz?
Buyurun öyleyse
Tarihte böyle yürünür⬇️
2
Bakın Yunus Nadi'nin gazetesi Cumhuriyet Kıbrıs'ı kimin verdiğini nasıl ifşa etmiş 29 Kasım 1935'te

"İngilizler 1878 yılında Sultan Abdülhamid'den kiraladıkları Kıbrıs'ı Lozan Antlaşmasıyla stratejik önemine dayanarak büsbütün ilhak etmişlerdir"
3
Yine Cumhuriyet gazetesine göre Kıbrıs'ın bizimle bütün siyasi bağları Lozan'la kati surette kesilerek İngiltere'ye terk olunmuştur.

2 Şubat 1930 Cumhuriyet
Read 4 tweets
2 May
Bilgi seli
1

3 Mayıs Türkçülük Günü kutlamaları nasıl başlamıştı?
#3MayısTürkçülerGünü

Tabutluk” tabiri dilimize gireli 71 yıl oluyor. İşkenceler, altından lağım akan hücreler, kurbanın başının üzerine 1500 mumluk ampuller koymalar, tırnak sökmeler vs.
2
77.yıldönümünü idrak ettiğimiz 3 Mayıs “Türkçülük Günü” de aynı tarihe rastlıyor. İki zıt hadise nasıl olup da eş düştü? İnsanın aklına bu soru üşüşüyor ister istemez
İşkenceler aynı günün sonucunda geldi, o gün de misilleme olarak 1947’den itibaren yaygınlaştırıldı.
3
Tek Partili yıllar. O tarihte henüz genç bir üsteğmen olan Alparslan Türkeş’in tabiriyle İnönü’nün ‘diktatörlük’ devri… Tabutlukların nasıl bir yer olduğunu önce Türkeş anlatsın:
Read 25 tweets
5 Apr
Bilgi zinciri
27 Mayıs'ın 10 zararlı mirası
1
27 Mayıs sonraki darbelere ve darbe teşebbüslerine ilham kaynağı oldu. DP Hükümeti'nin kolayca devrilmesinden cesaret alan birçok hırslı subayın kanına darbe mikrobu girmiş oldu
2
Darbenin başarısı sivillerin bir kısmında askerleri etkileyerek kolay yoldan iktidara gelme ya da iktidarı elinde tutma eğilimlerini teşvik etti. 1960'ların sol Kemalizmi, 2000'li yılların ulusalcılığı bu eğilimin en göze çarpan örnekleri oldu.
3
Kendisini, hakiki güç odağı olarak algılanan askerlere göre konumlandırma yoluyla kişisel/ kurumsal menfaat temini, politikacıdan bürokrata, iş adamından gazeteci ve akademisyene kadar birçok sivilin normal karşıladığı bir davranış biçimine dönüştü.
Read 10 tweets
5 Apr
Bilgi zinciri
1
Madem 27 Mayıs öncesinde darbe girişimini ifşa eden Samet Kuşçu konuşuluyor, biz de gerçekte ne olduğuna bir bakalım
Buyurun

1957 sonları.
Üsküdar'daki bir başka darbeci Mahmut Şevket Paşa'nın konağında toplanan darbeci subaylar bir “büyük baş” arayışındadırlar+
2
Yeminler edilir, planlama yapılır; ihanet edenlere ölüm cezası verilmesine kadar pek çok karar alınır. Bir yönetim kurulu oluşturulur. Başkanlığa, o sırada yarbay olan Faruk Güventürk getirilir.
3
Alınan bir başka karara göre ise o sırada Milli Savunma Bakanlığı koltuğunda oturan Şem’i Ergin’e hareketin başına geçmesi teklifi götürülecektir. İyi ama nasıl?
Randevu alınır ve Bakan’la görüşmeye gidilir.
Read 16 tweets
4 Apr
Emekli amiraller Montrö'yü de okumamış
Madde 28'e göre bal gibi feshedilir

Öyle mantıksız bir sözleşme ki, tadilini zorlaştırıyor ama feshine kapıyı sonuna kadar açıyor

Madde 28
20 yıl dolunca taraflardan biri FESİH İHBARNAMESİ gönderirse 2 yıl içinde fesholunacaktır diyor
Madde 28
Öztürkçeye çevireceğim diye bulanıklaştırılmış ama anlaşılabiliyor
Süre 20 yıl
20 yıl içinde fesih ihbarnemesi yapılmamışsa sonrasında sona erdirme (fesih) ön-bildirimi (ihbarnamesi) herhangi bir zamanda yapılabilir Fransa'ya yapılacak, o da ilgili taraflara bildirecek
1962-65 yıllarında CHP hükümetinde Dışişleri Bakanlığı da yapan diplomat Feridun Cemal Erkin 28. maddeyi şöyle yorumlar:
"20 yıllık süre şarta bağlı olup ancak 2 yıllık bir fesih peşin bildirisi gönderilmesi halinde kesinleşecektir. Böyle bir bildiri gönderilmemiş ise +
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(