Bir gariplik var bu işte
Bu fotoğraf Kemalist albümlerde neden hemen hiç yer almaz?
Fikri olan var mı? Image
Nadiren yer alsa da atın hemen burnundan itibaren neden kesilir
Oradaki otomobili silmek için olasın? Image
Bu fotoğrafı google a arattığınızda sadece üç yerde çıkıyor, biri facebook sayfası, diğer ikisi haber sitesi, her üçünde de atın burnundan itibaren sağ tarafı ısrarla kesilmiş durumda
Neden?
Benzer görsellere arattığınızda da durum değişmiyor, bu fotoğrafın aynısı yok, hepsi kesilmiş
Kime sansür uyguluyorsunuz beyler? Image
Resimli Tarih Mecm., Eylül 1956.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with mustafarmagan

mustafarmagan Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @mustafarmagan

30 Aug
Zincir
1

30 Ağustos 1945 tarihli Cumhuriyet gazetesi
30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamış ama
Başkumandanı anmayı unutmuş

Bunun o yıla mahsus bir haber olmadığını bilmeniz lazım
1939 yılından itibaren adım adım işlenen bir stratejiydi bu

1937'den itibaren arşive bakalım
2
1937 yılında Cumhuriyet gazetesi Başkumandan M. Kemal Paşa'nın devasa bir tablosuyla kutluyor 30 Ağustos zaferini

Şimdi 1938 yılına bakalım
3
1938 yılında Cumhuriyet ısrarla İsmet İnönü'yü bir kenara itmeye ve Başkumandanı öne çıkarmayşa devam ediyor.
İnönü'nün lafı dahi edilmiyor.

1939 yılında işler tamamen değişecek
Read 17 tweets
19 Jul
Bilgi zinciri
1
Kıbrıs Sultan 2. Abdülhamid zamanında mı verildi yoksa Lozan Antlaşmasıyla mi?

Bu hararetle tartışılan soruyu kim cevaplasın istersiniz?
Cumhuriyet gazetesi cevaplasın, mı dediniz?
Buyurun öyleyse
Tarihte böyle yürünür⬇️
2
Bakın Yunus Nadi'nin gazetesi Cumhuriyet Kıbrıs'ı kimin verdiğini nasıl ifşa etmiş 29 Kasım 1935'te

"İngilizler 1878 yılında Sultan Abdülhamid'den kiraladıkları Kıbrıs'ı Lozan Antlaşmasıyla stratejik önemine dayanarak büsbütün ilhak etmişlerdir"
3
Yine Cumhuriyet gazetesine göre Kıbrıs'ın bizimle bütün siyasi bağları Lozan'la kati surette kesilerek İngiltere'ye terk olunmuştur.

2 Şubat 1930 Cumhuriyet
Read 4 tweets
2 May
Bilgi seli
1

3 Mayıs Türkçülük Günü kutlamaları nasıl başlamıştı?
#3MayısTürkçülerGünü

Tabutluk” tabiri dilimize gireli 71 yıl oluyor. İşkenceler, altından lağım akan hücreler, kurbanın başının üzerine 1500 mumluk ampuller koymalar, tırnak sökmeler vs.
2
77.yıldönümünü idrak ettiğimiz 3 Mayıs “Türkçülük Günü” de aynı tarihe rastlıyor. İki zıt hadise nasıl olup da eş düştü? İnsanın aklına bu soru üşüşüyor ister istemez
İşkenceler aynı günün sonucunda geldi, o gün de misilleme olarak 1947’den itibaren yaygınlaştırıldı.
3
Tek Partili yıllar. O tarihte henüz genç bir üsteğmen olan Alparslan Türkeş’in tabiriyle İnönü’nün ‘diktatörlük’ devri… Tabutlukların nasıl bir yer olduğunu önce Türkeş anlatsın:
Read 25 tweets
5 Apr
Bilgi zinciri
27 Mayıs'ın 10 zararlı mirası
1
27 Mayıs sonraki darbelere ve darbe teşebbüslerine ilham kaynağı oldu. DP Hükümeti'nin kolayca devrilmesinden cesaret alan birçok hırslı subayın kanına darbe mikrobu girmiş oldu
2
Darbenin başarısı sivillerin bir kısmında askerleri etkileyerek kolay yoldan iktidara gelme ya da iktidarı elinde tutma eğilimlerini teşvik etti. 1960'ların sol Kemalizmi, 2000'li yılların ulusalcılığı bu eğilimin en göze çarpan örnekleri oldu.
3
Kendisini, hakiki güç odağı olarak algılanan askerlere göre konumlandırma yoluyla kişisel/ kurumsal menfaat temini, politikacıdan bürokrata, iş adamından gazeteci ve akademisyene kadar birçok sivilin normal karşıladığı bir davranış biçimine dönüştü.
Read 10 tweets
5 Apr
Bilgi zinciri
1
Madem 27 Mayıs öncesinde darbe girişimini ifşa eden Samet Kuşçu konuşuluyor, biz de gerçekte ne olduğuna bir bakalım
Buyurun

1957 sonları.
Üsküdar'daki bir başka darbeci Mahmut Şevket Paşa'nın konağında toplanan darbeci subaylar bir “büyük baş” arayışındadırlar+
2
Yeminler edilir, planlama yapılır; ihanet edenlere ölüm cezası verilmesine kadar pek çok karar alınır. Bir yönetim kurulu oluşturulur. Başkanlığa, o sırada yarbay olan Faruk Güventürk getirilir.
3
Alınan bir başka karara göre ise o sırada Milli Savunma Bakanlığı koltuğunda oturan Şem’i Ergin’e hareketin başına geçmesi teklifi götürülecektir. İyi ama nasıl?
Randevu alınır ve Bakan’la görüşmeye gidilir.
Read 16 tweets
4 Apr
Emekli amiraller Montrö'yü de okumamış
Madde 28'e göre bal gibi feshedilir

Öyle mantıksız bir sözleşme ki, tadilini zorlaştırıyor ama feshine kapıyı sonuna kadar açıyor

Madde 28
20 yıl dolunca taraflardan biri FESİH İHBARNAMESİ gönderirse 2 yıl içinde fesholunacaktır diyor
Madde 28
Öztürkçeye çevireceğim diye bulanıklaştırılmış ama anlaşılabiliyor
Süre 20 yıl
20 yıl içinde fesih ihbarnemesi yapılmamışsa sonrasında sona erdirme (fesih) ön-bildirimi (ihbarnamesi) herhangi bir zamanda yapılabilir Fransa'ya yapılacak, o da ilgili taraflara bildirecek
1962-65 yıllarında CHP hükümetinde Dışişleri Bakanlığı da yapan diplomat Feridun Cemal Erkin 28. maddeyi şöyle yorumlar:
"20 yıllık süre şarta bağlı olup ancak 2 yıllık bir fesih peşin bildirisi gönderilmesi halinde kesinleşecektir. Böyle bir bildiri gönderilmemiş ise +
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(