کورسرخی کتابی از خانم عالیه عطایی، یکی از هم‌وطنان ایرانی افغانستانی‌تبار است. نویسنده در افغانستان به دنیا آمده ولی پس از وقوع جنگ داخلی ‌در این کشور، به همراه خانواده خود به ایران مهاجرت کرده و در این کشور بزرگ شده و زیسته است.
کتاب شامل نُه خاطره داستانی نویسنده از دوران/👇🏼
👆🏼کودکی تا به امروز و درباره خود و نیز بستگان و دوستان افغانستانی نویسنده که اغلب مهاجر به ایران یا سایر کشورها بوده‌اند، می‌باشد. متن روان و پر کشش کتاب موجب می‌شود که گستره مخاطب آن عام و فراگیر باشد.
اهمیت اصلی کورسرخی در این است که باید آن را نخستین کوشش در حوزه ادبیات/👇🏼
👆🏼داستانی/زندگی‌نامه‌ای دانست که از سوی بخشی از جامعه ایران، یعنی ایرانیان دارای تبار و ملیت افغانستانی برای برقراری گفتگو با سایر ایرانیان صورت گرفته است. با مروری بر مواضع خانم عطایی در رسانه‌ها و فضای مجازی نیز می‌توان دریافت که ایشان چقدر نماینده شایسته‌ای برای چنین کاری/👇🏼
👆🏼/است، چون هم به نیاخاکش افغانستان و هم به موطن کنونی‌اش ایران عشق ورزیده و خیرخواه و دوستدار این هر دو می‌باشد. خانم عطایی قابلیت کم‌مانندی در ایجاد هم‌گرایی میان این دو کشور را داراست.
پایان

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Tirdad Bonakdar

Tirdad Bonakdar Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @TirdadBonakdar

14 Aug
رشتو
۱.رضاشاه پهلوی در راستای پروژه ایجاد دولت مدرن، خوانین و ایل‌سالاران را که قدرت محلی‌شان در تعارض با کارکرد دولت مدرن که تعبیر دقیق ماکس وبر «انحصار کاربرد مشروع زور» می‌باشد، سرکوب کرد. از جمله در سیستان و بلوچستان، اما در این ناحیه به دلیل برخی توسعه‌نیافتگی‌ها، پس از دوره
۲.دولت‌سازی رضاشاه پیوستگی کمتری به نسبت سایر نواحی ایران میان نهادهای دولت مدرن و جامعه محلی ایجاد شد. به همین جهت بود که محمدرضا شاه پهلوی با عدول از سیاست خصمانه پدرش در قبال متنفذین محلی بلوچ، تلاش موفقیت‌آمیزی را در جذب نسل جدید خان‌زادگان بلوچ به دیوانسالاری حکومتی صورت داد
۳.و زعامت امور محلی را از طریق مناصب دولتی و حکومتی بدانها سپرد. اما فقدان تحزب و مجاری کافی برای مشارکت سیاسی باعث شد که همچنان هم پیوستگی ارگانیکی میان نهادهای دولتی با جامعه محلی شکل نگیرد و پیوستگی مکانیکی قومی-قبیله‌ای همچنان در این ناحیه تعین‌کننده باشد.
اما پس از انقلاب
Read 7 tweets
12 Aug
رشتو
۱. کنفرانس تهران یکی از نقاط عطف پیروزی متفقین بر فاشیسم بود و به همین جهت برای اغلب جهانیان رویدادی خجسته به شمار میاید، اما در ایرانی که به ناحق توسط متفیین اشغال و تحقیر شده بود، این خجستگی نمودی نداشت و ندارد.
بنابراین اینکه سفیر روس و انگلیس عکسی به یادبود کنفرانس Image
۲.تهران بیاندازند عجیب نیست و این انتشار عمومی آن در ایران است که ناخوشایند است. در این ناگواری هم البته این سفیران کمترین تقصیر‌ را دارند. تقصیر از آن کسانی است که برای خالی نگه داشتن آن صندلی سوم، بیش از چهار دهه است که همه جور لطمه و خسارتی به کشور و ملت وارد کرده‌اند تا جایی
۳.که از ارزش‌های ملی چون حاکمیت ملی، استقلال و عزت کشور، چیزی جز در شعارهای حکمرانان مستقر باقی نمانده باشد. در چنین شرایطی است که سفیر خارجی خود را موظف نمی‌بیند احساسات ملی و افکار عمومی کشور پذیرنده را لحاظ کند. زیرا مشخصا سفیر روسیه به عنوان بانی این عکس نماینده دولتی در
Read 7 tweets
23 Jun
رشتو
۱.رفقای عزیز فیلمی از سینمای روسیه و محصول سال ۲۰۲۰ است. فیلم بر اساس ماجرای واقعی سرکوب خونین یک شورش کارگری در شمال قفقاز در سال ۱۹۶۲ در دوره شوروی سابق می‌باشد.
داستان فیلم از این قرار است که زنی از مقامات تندرو کمونیست محلی که خواستار سرکوب شدید معترضان بوده،
۲.در روز واقعه درمیابد که دخترش نیز در میان مفقودشدگان سرکوب خونین می‌باشد. سپس وی که همچنان می‌کوشد یک کمونیست مومن به رژیم شوروی باقی بماند، به کمک یک مامور کا‌گ‌ب که دلش به حال او سوخته تلاش می‌کند تا اثری از جنازه دختر خود بیابد و …
فیلم نمایانگر سرکوب خشنی است که نه آثار
۳.آن از خیابان‌ها پاک می‌گردید و نه کسی حاضر به قبول مسئولیت آن می‌شد. سرکوبی که ظاهرا ناشی از برخورد خیابانی ارتش با معترضان بود، ولی با امتناع ارتش از شلیک مستقیم، تک‌تیراندازان کا‌گ‌ب چنین می‌کنند. اما در یکی از دیالوگ‌های فیلم که مامور کا‌گ‌ب به زن کمونیست می‌گوید:
Read 5 tweets
12 Jun
رشتو
۱.وضعیت انتخابات پیش‌رو چنان روشن است که زعمای اصلی اصلاح‌طلبان هم اغلب در قبال آن سکوت کرده‌اند و دعوت به مشارکت انتخاباتی از جانب کسانی است که حتی در زمره اصلاح‌طلبان هم نمی‌توان به شمارشان آورد. تا به آنجایی که من دیده‌ام، جدای از حکومتی‌‌ها تنها سه گروه هستند که با ادعای
۲.اصلاح‌طلبی یا تحول‌خواهی آشکارا دعوت به مشارکت انتخاباتی می‌کنند. در ادامه به این سه گروه با مروری بر موقعیت، ادبیات و‌ چهره‌های نمادین‌ هرکدام‌شان در داخل و خارج از کشور، اشاره می‌کنم.
(۱)طیفی از مدیران بالای اجرایی دوران موسوم به اصلاحات و اعتدال. این مدیران را البته علی‌رغم
۳.موقعیت‌شان به دلیل پدیده وارونگی نخبگان پس از انقلاب نمی‌توان از نخبگان جامعه ایران به شمار آورد، بلکه اینها را باید مدیرانی دانست که واجد شرایط اطلاق عنوان قلدران هستند. از همین روی است که اینها ادبیاتی امری و تهدیدآمیز دارند. این قلدران تقریبا همگی در داخل ایران هستند. (البته
Read 11 tweets
10 Jun
رشتو
۱.مهرعلیزاده نیمه پان‌ترک اصلاح‌طلبان و اعتدالیون استاندار اصفهان می‌شود. یعنی همانجایی که پس از تهران (و گاه همپای آن!) آماج توهین و تهمت قوم‌گرایان به ویژه پان ترکیست است. او در زمان استانداری اصفهان فاجعه اسیدپاشی در این شهر را مهم نمی‌داند که پیگیری آن در دستور کارش باشد
۲.حالا همو کاندید انتخابات شده و در تلویزیون رسمی کشور ادبیات تجزیه‌طلبان را به کار می‌برد و مدعی می‌شود که ما (نمایندگی خودخوانده از هم‌میهنان آذری) آذری نیستیم و ترک هستیم. پیشتر هم در کلاب‌هاوس موضوع عدم پیگرد اسیدپاشی‌های اصفهان را متوجه دادستانی دانسته و خود را مبرا می‌داند.
۳.اما تکلیف او از همکنون روشن است. مهرعلیزاده نخستین کسی بود که در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۴ از ادبیات و شعارهای قوم‌گرایانه و پان‌ترکیستی استفاده کرد. نتیجه چنین موضعی برای او بین ۳ تا ۱۴ درصد آرای استان‌های آذری نشین بوده است. اکنون هم گمان نمی‌کنم جز این بشود.
Read 6 tweets
6 Jun
رشتو
۱.گمان می‌کنم اکنون زمان آن باشد که به یک اشتباه تحلیلی که چند سالی (تقریبا در سال‌های۹۶-۱۳۸۸)دچارش بودم و مدتیست که بر اشتباهم واقف شده‌ام، اعتراف کنم.
سال‌ها تحت تاثیر نظریه ساخت‌یابی جامعه‌شناس برجسته بریتانیایی آنتونی گیدنز گمان می‌کردم که می‌توان انتظار داشت که در
۲.در حکومت ایران هم ساختار و کارگزار اثربخشی دوجانبه بر یکدیگر داشته باشند. چون نظریه گیدنز را یک نظریه دقیق و کمابیش جهانشمول یافته بودم و گمان می‌کردم حتی می‌تواند گویای وضعیت جمهوری اسلامی و اصلاحات در آن باشد. اما اشتباهم در این بود که به این مهم که کانتکست اصلی این تحلیل
۳.نظام‌های لیبرال دموکراتیک هستند، کم بها دادم. این موجب شد که نه تسلب و انعطاف‌ناپذیری ساختار تئوکراتیک موجود را به درستی لحاظ کنم و نه با دقت کافی به ناکارآمدی کارگزار به اصطلاح اصلاح‌طلب این ساختار که به دلیل مطلقا رانتی بودن فاقد هرگونه قابلیت اثربخشی بر ساختار است، بنگرم.
Read 7 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(