İslamcılar devri sonsuza dek sona eriyor ve tabii bunu anlayanlar sadece İslamcılar değil, onlara son çeğrek yüzyıl boyunca alenen payanda olmuş "Liberaller" denen "entelektüel" kesim de -ve tabii eski "popüler" günlerine dönmek istiyorlar..
Bu mümkün mü? >>
#KonstantiniyeNotları
"Tekrardan" televizyonlarda saatlerce "Demokraasi" konuşup antidemokratik Kemalistlere bindirmek ve "demokrat" hatta "devrimci" İslamcıları, yani "Müslümanlar"ı savunmak yerine şimdi de Kemalistler yerine İslamcılara bindirerek aynı tonda -kaldığı yerden- devam mümkün mü?
"Liberaller"e karşı dinmek bilmeyen bir kinin biriktiği görülüyor ve bu kesimden "özür niyetine" yazılan yazıları -bunlar genellikle eski usûl Sol soslu alaturka siyaset dedikodusu seviyesini pek aşmıyor- entelektüel anlamda ciddiye almak pek kolay değil... >
Bu Thread'in yazılma nedeni, "Liberaller" denen çevrenin yarım ağızla yazdığı "özür" mahiyetindeki yazılar değil, Avrupa ülkelerinde Nazilerin iktidara gelmelerine yardım eden "entelektüeller" arasında da özür dileyenler olmuştu, aralarında dünyaca ünlü yazarlar da vardı... >
Bu Thread'in yazılış nedeni, bir ülkede faşizm veya benzeri bir rejimin kurulmasına yardım etmiş entelektüellere verilen sert tepkinin ne kadar sağlıklı olduğunu konuşmak yerine, -ima yoluyla- sanki "Liberaller"i eleştirenler onları kıskanıyormuş gibi bir hava yaratma girişimi!..
"Liberaller"e yöneltilen eleştirilerin hafifletmeye çalışan "argümanlar"dan biri de, "Çok özendiğiniz Avrupa da Yetmez Ama Evet diyordu?"
Evet, ama fena halde yanılıyordu.
Özendiğinin her dediğine körü körüne sallabaşlık yapanlara "entelektüel" denmiyor malesef...
Burada konu etmeyi zül saymakla birlikte; "Liberaller"i eleştirenleri sanki onların (birzamanlarki) "başarıları"nı kıskanıyorlarmış gibi göstermek, ekranda/gazetede rol/köşe kapmak adına "başarı için faşiste yalakalık yapıp kafa sallamayı mübah" görenin sirkatin söylemesidir...
"Liberaller" adına özür dilemek mahiyetinde yazılar yazanların bu "Liberallik" hikayesinin nereden ve nasıl çıktığı, neoliberalizmle (ve kültürcülükle) alakası, konjonktürle birlikte neden ve nasıl yükseldiği (ve şimdi de sona erdiği) gibi, okuru ve kendini ciddiye alan yanı yok.
"Liberaller"in çalakalem, arkası önü düşünülmemiş, belli bir analize ve samimi özeleştiriye/özüre dayanmayan yazılarının, -küçümsedikleri- "Türkiye gibi bir ülkede bile" kabul görmeyeceğini anlayamayacak kadar da entelektüalizmden uzaklar, zira konu sadece laf yanlışlığı değil...
Nasıl Avrupa'da Nazi döneminin "entelektüelleri" affedilmediler ise -ki özür dileyenleri de buna dahildir- Türkiye'de de İslamcılığa vitrin ve de payanda olan ve onu -bilerek isteyerek- iktidara taşıyanların affedilmemesi çok sağlıklı bir durumdur, hatta tarihi öneme sahiptir...
Konunun en irite edici yanlarından biri de, yüksek akedemik kariyer/titr sahibi "Liberaller"in bile böylesine önemli bir konuda, neredeyse "kaave maabbeti" denebilecek seviyede yazılarla kendilerini bağışlatabileceklerini sanmak gibi bir naifliğe sahip olmalarıdır...
"Liberaller"in SSCB sonrasının eski Solcu yeni Sağ ile birlikte ortaya çıkışı, neoliberalizme entellik yaptıkları Konjonktür de 1970'lerden bu yana yaşanan Paradigma da sona ermiştir. Aynı lafları Kemalizme karşı değil İslamcılığa karşı etmek de yetmiyor. O deniz bitti...
"Liberaller", İslamcılık sonrası henüz pek anlayamadıkları anlaşılan yeni dönemde, her şekle girebilen kullanışlı pragmatik sallabaş "Demokrasicilik lafazanlığı" ile entelektüelliğin aynı payda üzerinde asla biraraya gelmeyeceğini öğrenmek zorunda kalacaklar gibi görünüyor... <<

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Selçuk Salih Caydı

Selçuk Salih Caydı Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @selcuksalih

10 Oct
Yılmaz Erdoğan'ın yeni filmi "Kin", bir Güney Kore filminin adaptasyonu olmak dışında da bazı zayıf yanları var...
Filmin konusu gayet iyi ve buna hem sevinmiştim hem de hoşuma gitmişti, -ta ki adaptSyon olduğunu öğreninceye kadar... >>
Filmde Yılmaz Erdoğan ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi çok iyi oyuncular var ama fondaki hayat silik, üzerine fazla düşünülmemiş gibi, bu da hikayeyi yer yer "teatral" kılıyor -ki hem konuya hem oyunculara haksızlık gibi duruyor...
Filmin ilk yarısında adım adım inşa edilen gerilim çok başarılı, ama ikinci yarısında gerilim, sürprizlerin zayıflığı ve inandırıcılığın eşiğinde gezindiğinden düşüyor.
Katilin kimliği ortaya çıkınca tam sürpriz yaşanıyor ama uzun dialoglar sürprizin etkisini azaltıyor...
Read 5 tweets
6 May
Bir dönem sona eriyor, ama sanki bi sonraki dönemde -şimdi adına "siyaset" denen- bu kör döğüşünün bir devamı varmış gibi, aynı şeyin kendisi ve eleştirmenlerinin, o seviyelerini ve 600 kelimelik dillerini alıp gideceklerinin farkında olmamaları çok trajikomik!..
Türkiye'de "Siyaset"den başka birşey yoksa ve televizyonlarda/YouTube'da 600 kelimeyle konuşan kafa baş ağrısı mide bulantısı popüler tiplerden başka birşey yoksa, "ökönomi" düzelse ne olur düzelmese ne olur?!
Asıl tekmeyi, "apolitik/asiyasî" saydıklarından yiyecekler gibi...
Bu dönem sona ermek üzere ve bu dönemi aklınca o 600 kelimesiyle bitireceğini sanan ve kendiliğinden tükenen sistemin sadece "eleştirici kanadı" olmaktan öte bir özelliği olamayanlar, yakın bir gelecekte İslamcılar gibi kasaba bakkallarına çekilirlerse hiç sürpriz olmayacak...
Read 4 tweets
21 Apr
Türkiye muhteşem bir dönemin eşiğinde. Sol kökenli yeni dönemin en az otuz yıl süreceği ve bu süre ve devamında Anadolu ve İstanbul'da islamcı ot bile bitmeyeceğini çok kez yazdım ama bu muhteşem geleceğin bazı şartları olabilir... >>
#KonstantiniyeNotları
Türkiye en kötü yönetildiği zamanlarda bile yerel güç olmak yolunda ilerledi. Liyakatli rasyonel devlet aklı, akl-ı selîm ve işinin ehli insanların el takmasıyla bu konunun yeni bir boyut kazanacağı net, ama Türkiye, İslamcılığın başarısına yol açan nedenleri henüz aşmış değil...
İslamcılığın uzun etkisi ve iktidarı Türkiye'ye çok şey öğretti. Bu formatta bir siyasi yapının yeniden iktidar olması, önümüzdeki otuz yıl boyunca çok zor. Ama 'imkansız' olabilmesi için, Türklerin yana yakıla onca onyıllar boyunca neden "Sağ"ı seçtiğini iyi anlamak gerek...
Read 16 tweets
7 Apr
Demokrasinin geleceğe doğru olası evrimi konusu notlarına devam ediyoruz ve gene, "Önümüzdeki dönemin karakteri özgürlük" diyoruz, ama özgürlük boş beleş bir iş değildir, bir ederi vardır. Bu ilke, Yeni Kuşağın özgün mecburî kalitesine de işaret ediyor... >>
#KonstantiniyeNotları
Bir ülkenin vatandaşlarının yüksek demokratik kalitelerde yaşayabildikleri özgür hayatlar inşa edebilmeleri ucuz bir şey değildir, çünkü bir takım sosyal mekanizmaların yani "Halkın memuru olarak devlet aparatının" önem kazanacağı aşamada, çok iyi ve şeffaf işlemesi gerekir...
Özellikle Virüs krizi ile keskinleşen sistemsel sorunların hangi istikamete doğru evrildiğini tartışan çok sayıda kitap yayınlanıyor ve bunları izleyerek, değişimin -en azından Batıdan bakınca- nasıl bir görünüm arzettiği görülebiliyor, Doğuda da makaleler yazılıyor vs...
Read 17 tweets
24 Jan
2021 yılı ile birlikte, Dünya tarihinin -kapitalizmin bir sistem haline gelip Avrupa'nın sosyoekonomisini devraldığından beri- yaşanan en önemli ikinci yılı gündemde. 2020 yılı, doğal seleksiyon gibi bir Virüs vesilesiyle sisteme nokta koyulduğu -bitişi işaret eden- yıldı... >>
Virüsle birlikte bilinen sistem alenen stop etmişken bazıları hâlâ, "Ne olacak, bittikten sonra her şey aynen kaldığı yerden devam edecek" modunda olabilir, -elbette hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ve 2010'dan tekrarlayalım:
Anadolu ve İstanbul'da İslamcı ot bile yeşermeyecek...
Akılların almadığı konular hakkında, daha kolay anlaşılabilmesi babında söylenebilecek -ve yüz yıl önce, şimdiki gibi kimsenin aklının almadığı- örnekler var. Türkiye'den:
1921'de Türkiye'de Arap alfabesiyle okuryazar oranı %5 civarındaydı, 2021'de Latin Alfabesiyle bu oran: %95.
Read 24 tweets
29 Dec 20
Artık İslamcıların de anladığı üzere, toplum, "İslamcı İslamı"ndan belirgin bir şekilde uzaklaşıyor ve bu trendin özellikle önümüzdeki yıldan itibaren yeni bir ivme kazanması mümkün.
Sonucu 2010'ların başında yazmıştım:
Anadolu'da ve İstanbul'da, İslamcı ot bile bitmeyecek... >>
Bu gerçeğin somut nedenleri var...
1. İslamcıların "İslam" diye pazarladığı/sandığı, 1960'ların ortasından itibaren bütün Müslüman ülkelerde ABD destekli Suud finansmanıyla Rabıta gibi örgütler aracılığıyla yayılan Vahabi türü "Siyasal İslam"ın yaşadığı konjonktür artık yok...
2. İslamcıların asıl büyük "talihsizliği", İslam niyetine sundukları, birkaç siyasî şeyhin keyfine terkedilmiş Vahabi kökenli ideolojinin, yerel İslam gelenekleriyle -başından itibaren varolan ve aşılamayan- doku uyuşmazlığıdır...
Bu konu sadece Türkiye'de değil, heryerde vâki...
Read 35 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(