cosmix Profile picture
17 Oct, 25 tweets, 3 min read
"Izslimojis nevis vakcinejies: ko mēs zinām par mūsu organisma dabisko aizsardzību pret koronvīrusu – un kā valdības šīs zināšanas ņem vērā."

nzz.ch/wissenschaft/g…
"Ne tikai vakcīnas, bet arī dabiska inficēšanās ar Sars-CoV-2 pēc izveseļošanās pasargā no jaunas inficēšanās. Taču tie, kuri ir izveseļojušies, tikai uz laiku ir brīvi no epidemioloģiskās drošības pasākumiem. Tomēr ir daudz pazīmju, kas liecina, ka viņiem ir labākā aizsardzība."
"Pēc inficēšanās ar Corona vīrusu viņi uz savu imūnsistēmu var paļauties tikai 6 mēnešus – tāds ir pašlaik spēkā esošais daudzu valstu veselības aprūpes iestāžu oficiālais pieņēmums."
"Par vienlīdzīgu attieksmi ar vakcinētām personām nevar būt ne runas: Šveicē, bet arī, piemēram, Vācijā pret izārstētajiem izturas sliktāk nekā pret tiem, kas vakcinējušies."
"Pašlaik tiek pieņemts, ka vakcinācija pret infekciju aizsargā vismaz 8 līdz 12 mēnešus. Savukārt tiem, kuri ir pārslimojuši, vakcināciju ieteicams veikt pēc aptuveni 6 mēnešiem."
"Citiem vārdiem sakot, atveseļojušies vakcīnu noliedzēji pēc pusgada automātiski atgriežas nevakcinēto vidū (vairāk par to tālāk)."
"Šveices federālā "Corona-Taskforce" tagad pieņem, ka cilvēki, kuri ir izveseļojušies, ir imūni pret vīrusu ilgāk, nekā tika pieņemts iepriekš. Savus secinājumus tā pamato ar pētījumu Izraēlā." medrxiv.org/content/10.110…
"Rezultātā tiem, kuri ir izveseļojušies bez vakcinācijas, infekcijas risks ir uz pusi mazāks nekā tiem, kuri pirms sešiem mēnešiem tika vakcinēti otrreiz ar Pfizer/Biontech vakcīnu (citas vakcīnas netika pētītas)."
"Izraēlas pētnieki pētīja jaunākus cilvēkus līdz 65 gadu vecumam, kuriem nebija imūndeficīta pazīmju. Pētnieki norādīja, ka pārslimotā Sars-Cov-2 infekcija ne tikai nodrošināja viņiem ilgstošu un nozīmīgu aizsardzību pret infekciju ar savvaļas tipa Alfa vai Delta baktēriju..."
"... bet viņiem arī bija mazāks simptomātiskas infekcijas vai hospitalizācijas risks, nekā vakcinētiem cilvēkiem."
"Izslimojušajiem pēc 18 mēnešiem ir līdz pat 7 reizes labāka aizsardzība nekā vakcinētajiem pēc 6 mēnešiem."
nzz.ch/wissenschaft/g…
"Iepriekš Izraēlā veiktie pētījumi jau norādīja uz ievērojami mazāku Pfizer/Biontech vakcīnas aizsargājošo iedarbību dažus mēnešus pēc vakcinācijas."
"Gluži pretēji, kļūst skaidrs, ka pat un jo īpaši ilgtermiņā izslimotā infekcija nodrošina ievērojami labāku aizsardzību salīdzinājumā ar vakcināciju." (Ja, nenomirst, protams. Piebilde mana. 😆)
"Lai arī šķiet, ka tendences ir skaidras, jāatzīmē, ka jaunajā pētījumā, kas veikts Izraēlā, ņemti vērā gandrīz tikai dati par vīrusu, kad tas apiet vakcīnas aizsardzību un atkārtotu inficēšanos ar vīrusa variantu Delta."
"Turklāt šo pētījumu vēl nav pārskatījuši citi zinātnieki. Tāpēc, kā norāda paši zinātnieki, kas piedalījās pētījumā, tas nav piemērots kā vadlīnijas medicīnisku lēmumu pieņemšanai ikdienas klīniskajā praksē."
‼️ "Nesen publicētā britu pētījumā arī secināts, ka vakcinēto un izslimojušo cilvēku imūnsistēmas pēc septiņiem mēnešiem ir līdzīgas."
"Savukārt Dānijā veiktajā pētījumā tika konstatēts, ka pārslimojušos pēc 6 mēnešiem pret atkārtotu inficēšanos aizsargā 47,1 % (vecākus par 65 gadiem) un 80,5 % (gados jaunākus)."
"Tomēr, tā kā šis pētījums jau ir nedaudz vecāks, netika pētīts Delta variants, kā arī nebija iespējams veikt salīdzinājumu ar vakcinētām personām."
"Tāpēc joprojām nav skaidrs, kā izskaidrot atšķirīgos rezult., īpaši tāpēc, ka britu pētījums vēl nav recenzēts. Tomēr Corona darba grupa secina, ka iepriekšēja Sars-CoV-2 infekcija nodrošina "ilgstošu un nozīmīgu aizsardzību pret savvaļas tipa, Alfa vai Delta vīrusa infekciju."
"Tas attiecas vismaz uz personām, kas jaunākas par 65 gadiem un kam nav pierādījumu par imūndeficītu."
‼️ "Tajā pašā laikā ir skaidrs – un tāds ir arī Izraēlas ekspertu viedoklis, ka vakcinācija ir un paliek labāka par dabisko infekciju." ‼️
"Tas ir tāpēc, ka ar slimību saistītie riski ir daudzkārt lielāki nekā vakcinācijas riski. Piemēram, dabiska infekcija ir saistīta ar daudz lielāku nāves risku, jo īpaši gados vecākiem cilvēkiem vai cilvēkiem ar jau esošām saslimšanām."
"Arī "ilgā Covid" gadījumi, t. i., ilgstoši bojājumi pēc inficēšanās, līdz šim ir bijuši tikai pēc inficēšanās, bet ne pēc vakcinācijas."
"Tomēr tiem, kuri ir inficējušies, iespējams, ir vislabākā aizsardzība pret atkārtotu inficēšanos, ja vien viņi ir izveseļojušies." 🙂
"Izraēlas pētnieki novēroja, ka visaugstākais antivielu līmenis bija tām testa personām, kuras pēc atveseļošanās tika papildus vakcinētas. Pagaidām nav skaidrs, vai arī pretējā secība, t. i., vispirms vakcinācija un pēc tam infekcija, arī noved pie šāda rezultāta."

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with cosmix

cosmix Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @cosmix

19 Oct
Polijas premjera Mateuša Moravecka runa (5):

"Par demokrātijas deficīta fenomenu tiek runāts jau gadiem ilgi. Un šis deficīts ir kļuvis aizvien lielāks. Tomēr nekad agrāk tas nav bijis tik redzams kā pēdējos gados."
"Arvien biežāk tiesu iestāžu aktīvisma dēļ lēmumi tiek pieņemti aiz slēgtām durvīm, un tas apdraud dalībvalstis. Un arvien biežāk tas tiek darīts bez skaidra pamatojuma līgumos, bet ar to radošu pārinterpretāciju. Un - bez reālas kontroles. Un šī parādība jau gadiem ilgi pieaug."
"Nobeigumā, godājamie deputāti, mums ir jāatbild arī uz jautājumu, kur Eiropa gadsimtu gaitā ir guvusi savas priekšrocības. Kas padarīja Eiropas civilizāciju tik spēcīgu."
Read 9 tweets
19 Oct
Polijas premjera Mateuša Moravecka runa (4):

"Es vēlreiz atkārtošu: Polijas Republikas augstākais likums ir Konstitūcija. Tā ir svarīgāka par citiem tiesību avotiem. Neviena Polijas tiesa, neviens Polijas parlaments un neviena Polijas valdība nevar atkāpties no šī principa."
"Tomēr ir vērts uzsvērt arī to, ka Polijas tribunāls arī nesen pieņemtajā spriedumā nekad nav norādījis, ka Līguma par Eiropas Savienību noteikumi ir pilnīgi pretrunā Polijas Konstitūcijai. Gluži pretēji! Polija pilnībā ievēro Līgumus."
"Tieši tāpēc Polijas tribunāls norādīja, ka viena ļoti specifiska atsevišķu Līguma noteikumu interpretācija, kas izriet no nesenās Tiesas judikatūras, ir nesaderīga ar Konstitūciju.

Lai to noskaidrotu, es tagad savas runas nākamajā daļā pāriešu pie tā, lai izklāstītu riskus ..."
Read 25 tweets
19 Oct
Polijas premjera Mateuša Moravecka runa (3):

"... kādam ir jāizsaka arī viedoklis par šādu jaunu, iespējamo kompetenču konstitucionalitāti, jo īpaši tad, kad Tiesa ievieš arvien jaunas ES iestāžu kompetences no līgumiem."

gov.pl/web/primeminis…
"Pretējā gadījumā nebūtu jēgas iekļaut Līguma par Eiropas Savienību 4. pantu, kurā noteikts, ka Savienība respektē dalībvalstu politiskās un konstitucionālās struktūras. Nebūtu jēgas Līguma 5. pantu, kurā noteikts, ka ES var rīkoties tikai piešķirto pilnvaru robežās."
"Abi šie panti būtu bezjēdzīgi, ja neviens cits, izņemot Tiesu, nevarētu izteikties šajā jautājumā no valsts iekārtas konstitucionālā viedokļa.

"Es apzinos, ka Polijas Konstitucionālā tribunāla nesenais spriedums ir izraisījis būtisku pārpratumu. ...
Read 25 tweets
19 Oct
Polijas premjera Mateuša Moravecka runa (2):
"Stāvot šodien jūsu priekšā, es vēlos pateikties Polijas, Lietuvas un Latvijas dienestiem, kā arī visām Dienvideiropas valstīm, mūsu robežsargiem un uniformētajiem dienestiem par pūlēm un profesionalitāti, sargājot Savienības robežas."
"Drošībai ir daudz dimensiju. Šodien, kad mūs visus skar gāzes cenu pieaugums, ir viegli redzēt, kādas var būt tuvredzības sekas energoapgādes drošības jautājumos. Gazprom politika un piekrišana Nord Stream 2 projektam jau ir izraisījusi rekordlielu gāzes cenu pieaugumu."
"Lai gan šodien valstīs, kas dibināja Kopienas, uzticības līmenis Eiropas Savienībai ir krities līdz vēsturiski zemam līmenim, piemēram, Francijā tas ir 36 %, Polijā uzticība Eiropai joprojām ir visaugstākā līmenī."
Read 25 tweets
19 Oct
Polijas premjera Mateuša Moravecka runa:
"Es šodien stāvu šeit, Parlamentā, lai izklāstītu mūsu nostāju vairākos jautājumos, kas, manuprāt, ir būtiski Eiropas Savienības nākotnei. Ne tikai Polijas nākotnei, bet arī Eiropas Savienības nākotnei kopumā."

gov.pl/web/primeminis…
"Pirmkārt, es runāšu par krīzēm, ar kurām Eiropa šodien saskaras un kuras mums ir jārisina.

Otrkārt, es runāšu par standartiem un noteikumiem, kuriem vienmēr jābūt vienādiem visiem, un par to, ka pārāk bieži tas tā nav."
"Treškārt, es paudīšu viedokli par principiem, kas nosaka, ka neviena valsts iestāde nedrīkst veikt darbības, kurām tai nav juridiska pamata."
Read 26 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(