.@SigridKaag geïntimideerd voor haar huis. Vreselijk natuurlijk. En dit weekend: geüniformeerde antifa’s die verfbommen gooien tegen het #FVD kantoor. Ook onacceptabel (al heb ik daar vrijwel geen verontwaardiging in de media over gezien). Maar het politieke klimaat verhardt 1/7
en ik maak me oprecht zorgen. Zeggen dat dit komt door onze partij of onze standpunten is absurd. De maatschappelijke spanningen lopen op doordat het debat over de krankzinnige coronasituatie al bijna twee jaar niet op inhoud wordt gevoerd. Journalistiek en kartel hebben 2/7
een cordon gecreëerd waarin geen kritische stemmen meer doordringen. Nooit zie je aan debattafels of in kranten een ander geluid. Wij, de “wappies” worden ontzettend gedemoniseerd, waardoor de haat jegens ons (en de veiligheidsdreiging) enorm toeneemt. Omgekeerd hebben 3/7
de mensen die het niet eens zijn met het radicale, extreme beleid, daardoor ook nergens houvast aan - hun mening en die van hun idolen wordt verwijderd van social media, belachelijk gemaakt in de pers en zelfs verboden door rechters (zoals mij overkwam). 4/7
Dit is een oproep aan journalisten en kartelleden van goede wil: stop deze polarisatie. Heropen het gesprek. Op inhoud. Niet met vooringenomen, hautaine houding. Maar écht geïnteresseerd. Wat zijn we nou aan het doen, als samenleving, met die lockdowns, die prikken, 5/7
die politierepressie van demonstraties? Wat ís de rol van het #WEF? Wat ís de Great Reset? En wíllen we dat wel? Waarom wordt de uitvinder van de mRNA-techniek die onlangs de noodklok luidde over de vaccins nergens geïnterviewd? Onze meest fundamentele grondrechten worden 6/7
ingeperkt - maar niemand heeft het erover en niemand onderzoekt de redenen daarvoor. Echt, jongens. Heropen het gesprek. Dat is de weg vooruit. 7/7

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Thierry Baudet

Thierry Baudet Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @thierrybaudet

29 Dec 21
1. De journalistiek produceert continu verhalen over vluchtelingen (dus versterking van het pro-immigratie beleid van de macht) maar zelden of nooit over de negatieve gevolgen voor NL - laat staan over de absurde regime change filosofie waardoor die asielstromen op gang komen.
2. De journalistiek gaat volledig mee in alle hocus pocus over “climate change”, het alarmisme, de nonsens rondom windmolens en zonnepanelen — en stelt zelden of nooit fundamentele vragen bij de wankele natuurwetenschap daarachter, de desastreuze economische effecten, etc.
3. Al in de tijd dat ik De Aanval op de Natiestaat schreef was het algemeen bekend dat een correspondent in Brussel geacht werd het beleid vd Europese Commissie te verdedigen en uit te dragen — en dat gebeurde ook. Tot op de dag van vandaag is het narratief vrijwel altijd pro-EU.
Read 12 tweets
3 Dec 21
Een van de ‘intelligente’ (dwz: slimme, sluwe, listige) aspecten van dit neofascistische covid-systeem is dat het elke gefrustreerde onderknuppel, eenieder die zich door de modernisering, de automatisering en de schaalvergroting machteloos, klein en betekenisloos voelt, 1/7
de mogelijkheid geeft om éven heer meester te zijn over de ánder. Éven dat moment van totale macht. Het mondkapje, anders geen toegang. Over de neus! Nee, geen excuses. We doen het voor elkaar. Of ook: graag uw telefoon. Even uw QR scannen, laat maar zien, voor de draad ermee!2/7
Anders geen eten! Niet naar de film! Precies zó deden de nazi’s het ook. Juist de meest brave, onderdanige kleinburgers werden de fanatiekste Gauleiter. Eindelijk iemand zijn. Eindelijk identiteit, houvast. En ook: eindelijk macht. Iets te zéggen hebben over een ander. 3/7
Read 7 tweets
1 Nov 21
Kijk, hier zie je precies de doodlopende weg van "gematigd rechts" (die ik aldoor zag en vreesde - vandaar dat ik altijd principieel ben gebleven over alle grote onderwerpen, zo ook over corona vorig jaar november (wat leidde tot de afsplitsers van JA21). Een draadje: 1/
Eerdmans gaat mee i/h "pandemie"-verhaal en is voorstander (!) van de QR-code in de horeca, in theaters, bij evenementen, etc. en óók voorstander van vaccinatie (anders krijg je immers een politiek en journalistiek cordon sanitair over je heen (zoals mij overkwam), 2/
waarna je niet meer mag "meepraten" met de macht (wat je sowieso trouwens niet mag, maar goed: dit is hún redenering, dit is het "zelfbeeld" - de overtuiging - van "gematigd rechts"). Echter, als je doordenkt: met welk argument kan Eerdmans nu nog tegen een QR-code 3/
Read 16 tweets
3 Sep 21
Vanaf half september is het vrije en tolerante Nederland definitief verleden tijd. Dan stelt het afgetreden kabinet de CORONAPAS VERPLICHT voor vrijwel alle binnenruimten en zelfs terrassen (1). Terwijl daar GEEN ENKELE MEDISCHE NOODZAAK voor is. (1/5) telegraaf.nl/nieuws/2121381…
Dit is het GROOTSTE SCHANDAAL VAN ONZE TIJD en we moeten hier MASSAAL tegen in opstand komen. Want het gaat nooit meer weg. De testmogelijkheid zullen ze later schrappen, net als in Engeland en Duitsland (2), en de geldigheid van je vaccinatie QR-code wordt zes maanden, net (2/5)
als in Israël (3). Na zes maanden ben je weer ‘ongevaccineerd’. Ieder half jaar moet je een nieuwe prik om nog ergens binnen te komen. De antistoffentest erkennen ze niet (4). Het is ongelooflijk dat de media dit zomaar laten gebeuren. Er is nu GEEN NOODSITUATIE met corona. (3/5)
Read 5 tweets
14 Aug 21
Draadje. Door een (overigens niet-werkend en experimenteel) “vaccin” te nemen (met ook nog eens stevige bijwerkingen en op lange termijn geheel onbekende risico’s, maar dat terzijde) bevestig je impliciet dat we te maken hebben met een gevaarlijk virus (quod non) waar we 1/15
heel bang voor moeten zijn (want waarom zou je anders die risico’s nemen, waarom zou je dit prik nemen); en dus geef je daarmee met terugwerkende kracht legitimiteit aan de lockdowns en andere vrijheidsontnemende maatregelen die - zoals steeds werd gezegd - “noodzakelijk” 2/15
waren totdat het “vaccin” er zou zijn. Da’s één. Ten tweede legitimeer je ook alvast de vólgende lockdowns als de (onvermijdelijke) “nieuwe varianten” weer komen; waarop dan natuurlijk ook weer nieuwe “vaccins” moeten volgen (de derde prik, de vierde prik, de vijfde prik, 3/15
Read 15 tweets
22 Feb 21
Ik zie “ophef” over iets dat ik gewoon al in mijn proefschrift De Aanval op de Natiestaat (2012) schreef: je kunt mensen niet veroordelen met wetten die pas zijn aangenomen nadat de feiten hebben plaatsgevonden. Dat heet legaliteitsbeginsel en vormt de basis van de rechtsstaat.
De legitimiteit van “internationale tribunalen” wordt door talloze juristen ter discussie gesteld. Zie bijvoorbeeld dit artikel van de joods-Amerikaanse hoogleraar prof. Jeremy Rabkin: muse.jhu.edu/article/30453.
Moord is en was altijd illegaal. De onbeschrijflijke genocidale misdaden van de Duitsers hadden onder regulier nationaal recht bestraft kunnen en moeten worden.
Read 8 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(