آنچین گفته نزولیه
آنچین گفته صعودیه!
بیان این دست جملات، بدون اشاره به اینکه بررسی کدام دسته از ۱۰۰+ معیار #آنچین این دید را به گوینده داده است، در واقع نشان دهنده‌ی این است که گوینده درک صحیحی از داده‌های #آنچین ندارد. اصولا بیان جملات کلی بدون ارائه نمودار، استدلال بیهوده است
سه نظرسنجی/سوال نسبتا ساده در مورد داده‌های #آنچین در گروه کریپتوکوانت فارسی در هفته گذشته منتشر شد. نتایج کمی دلسرد کننده بود که البته این نشان از کم‌کاری امثال بنده است. ImageImageImage
داده‌های آنچین اکثرا طرف «عرضه» معادله عرضه/تقاضا را بررسی می‌کند. اصولا در پیش‌بینی طرف «تقاضا» هیچ روش تحلیلی، مخصوصا #آنچین نمی‌تواند ادعای پیش‌بینی دقیقی داشته باشد. بنابرا‌ین در عجبم چطور فردی بدون هیچ نمودار و استدلالی در چند دقیقه صعودی/نزولی بودن آنچین را پیدا می‌کند!
در دنیای داده‌های آنچین، ورودی تحلیل همه تحلیل‌گران یکی است اما استنتاج افراد مختلف ممکن است متفاوت باشد! مخصوصا این شرایط پیچیده‌تر می‌شود چون
۱-نیاز به بررسی همزمان چندین معیار متفاوت و احتمالا برنامه‌نویسی ایست
۲-تعداد معیار‌ها در مقایسه با تکنیکال (قیمت/حجم) بسیار بیشتر است
اما در مراحل مقدماتی، به دور از حاشیه‌های کودکانه، تجربه کم من این است که:
در آنچین دنبال این نباشیم که لزوما قرار <فردا> چه اتفاقی بیافته؟ بلکه دنبال این باشیم که ببینیم بیتکوین «امروز» ارزان است گران؟ و اینکه چه دسته از بازیگران با این تحلیل ما هم جهت هستند؟

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with CryptoVizArt.btc 📈 ∞/18M

CryptoVizArt.btc 📈 ∞/18M Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @CryptoVizArt

Feb 14
IS 30K THE BEAR MARKET'S FLOOR?
🧵/1. Looking at the Spot Exchanges (@coinbase, @binance) volume profile throughout 2021-2022, the 30K-35K price range has been a very strong demand area. A #BlackSwan " event aside, this range could be this bear market's bottom.
🧵/2. In 2018's bear market, which lasted 11 months, the floor price was ~ $6.4K involving multiple #DeadCatBounce with up to 80% rebounds. During this bearish phase, the % of supply in loss grew +20% due to the BUY/HODL at prices above ~$6.4K.
🧵/3. Assuming the second ATH was a dead cat bouns in a bear market, so far % of supply in loss has grown +6% while we had a +130% rebound to $69K. Therefore, a lengthier bear market is not out of the picture.
Read 7 tweets
Dec 5, 2021
SPOOFING; A MYTH OR REALITY
🧵/1. Finally, one of the well-known figures in the community mentioned "SPOOFING" in order books, mainly done through (or by) @binance. But what's spoofing?
Thanks to @woonomic for pointing out the 🐘 in the room.
🧵/2. Spoofing is a disruptive algorithmic trading activity employed by traders to manipulate markets. In an order-driven market, spoofers post a relatively large number of limit orders on one side of the limit order book to make other market participants believe ...
🧵/3. ... that there is pressure to sell (limit orders are posted on the offer side of the book) or to buy the asset with the intent to cancel before the orders are filled. Typical spoofing algorithms are "layering algorithms" and "front-running."
Read 5 tweets
Nov 5, 2021
ARE WE AT DEC 2020 (ROCKET-LUNCH) LEVEL AGAIN?
🧵/1. Here in this 🧵we look at the market structure from #onchain & #FuturesMarket perspectives and compare it with Dec 2020, when the price was breaking above the 2018's (20K) ATH for second time!
🧵/2. First, looking at the Monthly-Realized Profit Oscillator, we can see, similar to Dec 2020, market is approximately realizing equal to 5% of the total #RealizedCap monthly. This means we have not witnessed the old coins realizing profit at a concerning rate yet ( >10%).
🧵/3. The #FuturesMarket also has the same sentiment that the market had in Dec 2020. The #FundingRate is rising gradually, and #OpenInterest momentum (30D-RSI) has dropped (after reaching a new ATH; 67K) to the same level we saw in Dec 2020; 20K>18K> 🌙(Dec 20) = 67K > 58K > ?
Read 5 tweets
Nov 5, 2021
SELL PRESSURE IN ALL EXCHANGES
🧵/1.To estimate the intensity of in/outflows to/from all exchanges, we can measure the #NetFlow magnitude as % of adjusted supply (excluding lost & +7 year dormant). Here, I calculated the (30D-aggregated #NetFLow to all exchanges/adjusted supply)
🧵/2. At the market's 2013-14 & 2017-18 tops, we can see the monthly aggregated #NetFlow to all exchanges reached levels above > + 0.75% of adjusted supply.
🧵/3. Reversely, during the bearish periods, we had #NetFlow (withdrawal); - 0.5% to - 0.75%.
Comparing the current market structure with YTD historical data, we can see the #NetFlow levels is similar to Dec 2020 (#BTC ~ 20K); < 0.0%.
Read 5 tweets
Nov 3, 2021
If I had some time, I would try “A network analysis of a Twitter hashtag.” Then you could see how ridiculous is #shitcoin marketing! First, main accounts start the #XYZ, then so-called genius TAs (famous) promote the new life-changing coin with their charts. SURE it will pump! Image
زمان اضافه‌ای اگر داشتم، با یک مطالعه دقیق ثابت می‌کردم، چطور به صورت سازمان‌ یافته معروف‌ترین اکانت‌های #تکنیکال #شتکوین ی (حتی فارسی زبان) ، سیگنال‌ها رو خودآگاه یا ناخودآگاه، از یک منبع مشترک می‌گیرند. البته که پامپ خواهد شد! اما تاخیر زمانی پیوستن شما به این موج خنده‌دار است
This is a simple article to show how you can study the network
cguibourg.wordpress.com/2015/05/04/tut…
Read 5 tweets
Aug 6, 2021
به خدای بزرگ قسم که هیچ دِینی بر دوش شما نیست بابت کار کوچکی که می‌کنم. این وظیفه من در مورد کشورم و هموطنانم است.
اما دلم پر از درد است که ساعت‌ها تلاش‌ می‌کنم. با اشتیاق هزینه فکری و مالی بر خودم تحمیل می‌کنم.
با ۲-۳ شرکت مکاتبه می‌کنم که منت تحریم و ایرانی بودن را بر سر ما می‌گذارند. عملا التماس می‌کنم برای رایگان کردن بخشی از اطلاعاتشان !
در جواب می‌بیینم، مردم پول در جیب حرام لقمگانی می‌ریزید که فخر ماشین و ساعتشان را به شما می‌فروشند.
دروغ‌هایِ این بی شرافتان‌ را که از مسیر خوردن خون شما، اعتبار کسب کرده‌اند، می‌خرند. کسانی که دیروز در اینستاگرام و امروز در منوتو و فردا … خدا داند کجا، پروموت می‌شوند.
بدانید از این پیشنهادها و قول پول‌ها به افراد پر مخاطب زیاد انجام می‌شود.
Read 6 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(