Discover and read the best of Twitter Threads about #zonnepanelen

Most recents (5)

De elektrische wagen is niet zo schoon als de #autobouwers beweren. Olie is geschrapt en zeldzame metalen zijn in de plaats gekomen. Zeldzame metalen zijn minder aanwezig op deze aarde. Het gaat om goud, zilver, tin, platina, europium, samarium, gadolinium, neodymium, koper. 1/25 Image
Deze heb je nodig om een elektrische #wagen te laten rijden. Zonder #neodynium zou een elektrische wagen gewoonweg niet rijden. Het wordt gebruikt om #magneten te maken voor elektrische motoren. Ze zetten elek. energie om in mechanische energie, zodat de wagen vooruit gaat. 2/25 Image
De #batterij is het hart van de wagen. Ze weegt half zoveel als de #wagen en zou niet werken zonder die zeldzame metalen. Om een zo groot mogelijke autonomie te krijgen, bevat zo'n elektrische #batterij o.a. #kobalt of #grafiet. Er zijn nog meer stoffen nodig zoals #lithium. 3/25
Read 25 tweets
Russische #gasexit:
Volgens @CREG_be zal uitrol #energiebesparing, warmtepompen, #hernieuwbare energie “meerdere decennia” duren.

Onderschat CREG potentieel?
-> Versnelling WP, EE, HE stopt BE import RU gas sneller dan verlenging nucleair.

Draadje.
demorgen.be/nieuws/nog-een…
Reductie gasvraag op korte termijn tov rechtstreekse RU import naar BE:
- Trend isolatie, warmtepompen en zon/wind
- Gedrag (thermostaat)
- Versnelling EE, WP, PV/wind
- Verlenging bio centrale Max Green >2023
Evtl 2GW verlenging nucleair komt nadien. Idem uitbouw 2de zone offshore wind met 3,5GW.

Oorlogsinspanning gasexit is dus combinatie van inspanningen, en moet juiste prioriteiten leggen. Met elk beleidsniveau dat eigen competenties max. inzet.
Read 14 tweets
@Stop_Solaroad @eevblog status update #n211 bicycle #solaroad imminent !
Article is delayed, but here is a teaser.....

According to 'models' we've compensated 5137 tonns of #CO2 But something tells me the yield of these #solarpanels are REALLY below the worst expectations.
Read 12 tweets
1/ In tijden van onzekerheid door de coronacrisis gooit PvdA’er ⁦@TimmermansEU⁩ er nog een schepje bovenop. De #EU klimaatplannen zorgen voor torenhoge kosten voor de burger. Lage inkomens kunnen dat niet betalen, de middeninkomens draaien er voor op nos.nl/l/2348257
2/ Het #MKB krijgt nog meer bureaucratie te verwerken. TNO bekende vorig jaar dat de #energietransitie geen extra banen oplevert. En banen die worden gecreëerd, zijn gesubsidieerd. Dat is geen echte economie. Het levert enkel zombiebanen en zombiebedrijven op. #EU #Klimaatplannen
3/ Ook zal NL door de #EU #klimaatplannen in een groot industrie gebied veranderen, waar natuur heeft plaats gemaakt voor #windturbines en #zonnepanelen. Ten koste van #leefgenot en #biodiversiteit. En waar laten we al het afval? Want na 15 jaar moet alles weer vervangen worden.
Read 4 tweets
1/ U vraagt zich wellicht af waarom de overheid opeens is overgegaan tot het op grote schaal uitkopen van #boeren en het opkopen van hun #grond en #landerijen. Het officiële antwoord luidt: om het #stikstof-overschot terug te dringen. nieuweoogst.nl/nieuws/2020/04…
2/ U vraagt zich wellicht ook af waarom de overheid plotseling is overgegaan tot het massaal kappen van #bomen in #Nederland. De hoofdreden is evident. Het hout van de bomen wordt versnipperd en gebruikt als brandstof voor ‘groene’ #biomassacentrales.
3/ Maar er is nog een andere reden dat op dit moment in #Nederland grote lappen #grond en masse worden opgekocht, kaalgeslagen en vrijgemaakt. En daar wil ik het met u over hebben. 💡
Read 18 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!