Discover and read the best of Twitter Threads about #windturbines

Most recents (4)

DRAADJE 1/8 voor iedereen die wil weten hoe het kon gebeuren dat er op #IJburg naast woningen MEGA-#WINDTURBINES kunnen worden geplaatst en wie er verantwoordelijk zijn voor dit desastreuze beleid.

Spoiler: vooral de @VVD en @GroenLinks zijn schuldig👇volkskrant.nl/nieuws-achterg…
2/8 Als gevolg van de Regionale Energiestrategie (#RES) moeten verschillende regio's zoekgebieden aanwijzen voor de opwek van duurzame energie. Dit zorgt in gemeenten als Amsterdam voor problemen vanwege ruimtegebrek en de geldende regels voor plaatsing #windturbines.
3/8 Tot voor kort werden burgers namelijk nog enigszins beschermd tegen mega-#windturbines. De minimale afstand tot woningen was 600 meter (alsnog te dichtbij). Deze norm maakt het in Amsterdam echter onmogelijk om windturbines te plaatsen en dus invulling te geven aan de #RES.
Read 8 tweets
1/ In tijden van onzekerheid door de coronacrisis gooit PvdA’er ⁦@TimmermansEU⁩ er nog een schepje bovenop. De #EU klimaatplannen zorgen voor torenhoge kosten voor de burger. Lage inkomens kunnen dat niet betalen, de middeninkomens draaien er voor op nos.nl/l/2348257
2/ Het #MKB krijgt nog meer bureaucratie te verwerken. TNO bekende vorig jaar dat de #energietransitie geen extra banen oplevert. En banen die worden gecreëerd, zijn gesubsidieerd. Dat is geen echte economie. Het levert enkel zombiebanen en zombiebedrijven op. #EU #Klimaatplannen
3/ Ook zal NL door de #EU #klimaatplannen in een groot industrie gebied veranderen, waar natuur heeft plaats gemaakt voor #windturbines en #zonnepanelen. Ten koste van #leefgenot en #biodiversiteit. En waar laten we al het afval? Want na 15 jaar moet alles weer vervangen worden.
Read 4 tweets
1/ U vraagt zich wellicht af waarom de overheid opeens is overgegaan tot het op grote schaal uitkopen van #boeren en het opkopen van hun #grond en #landerijen. Het officiële antwoord luidt: om het #stikstof-overschot terug te dringen. nieuweoogst.nl/nieuws/2020/04…
2/ U vraagt zich wellicht ook af waarom de overheid plotseling is overgegaan tot het massaal kappen van #bomen in #Nederland. De hoofdreden is evident. Het hout van de bomen wordt versnipperd en gebruikt als brandstof voor ‘groene’ #biomassacentrales.
3/ Maar er is nog een andere reden dat op dit moment in #Nederland grote lappen #grond en masse worden opgekocht, kaalgeslagen en vrijgemaakt. En daar wil ik het met u over hebben. 💡
Read 18 tweets
1. @ExtinctionR Having looked at some of your policies & grievances my advice to you as a scientist is to do your own research before you jump to conclusions; resist the temptation to go down a EnergyDeadEnd path before really appreciating after years of research life's realities
2. @ExtinctionR scenario has come about through a few scientists exaggerating #ClimateChange which is a natural phenomena that has occurred since Earth had an atmosphere; one of the variables keeping us warm is yes photosynthesising #TraceGas #CO2 as well as water vapour (clouds)
3. @ExtinctionR Earth's CO2 levels vary over time & currently only 0.041% or to make it sound larger 410ppm on average; at levels below 200ppm to 150ppm #photosynthesis ceases & all life relying on plants will die off.
Many other variables are involved with #ClimateChange e.g.Sun
Read 26 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!