Discover and read the best of Twitter Threads about #windturbines

Most recents (8)

Looking for an easy and economical way to reduce your household's carbon footprint?

Check out these alternative energy options that you can easily implement at home! 🧵⤵️

#solarenergy #windpower #geothermal #bioenergy #hydroenergy #carbonfootprint Looking for an easy and economical way to reduce your househ
1/ Solar power is one of the most popular alternative #energy options for households.

It's easy to install and maintain, and can significantly reduce your electricity bills. #solarenergy #gogreen ⤵️
2/ Wind power is another great #alternativeenergy option for households.

Small-scale #windturbines can be installed on your property and generate #electricity for your home. #windpower #cleanenergy ⤵️
Read 8 tweets
My feeling is that many people in times of crisis (#corona, #EnergyCrisis, #inflation) do not perceive or hardly perceive (correctly) some natural phenomena at night, such as the starry #sky.
1/9
This can sometimes be seen beautifully even in big cities like #Berlin (See videos by @MusiciScience on various platforms).

2/9
In addition, there are also certain #acoustic #phenomena that probably few people think about. For example, I wondered why I sometimes wake up at night. An #audio spectrum analysis may reveal the cause. Take a look at the video in the last tweet in this thread.
3/9
Read 9 tweets
There is a lot of #china bashers out there particularly with regards #energy. The bottom line though is that #China is not only the biggest producers of #solarpanels, #inverters #windturbines and #batteries in the world but also the biggest market for all these products.
This year #china will install circa 100GW of #solarpanels. If you add the 50GW from last year the country has installed over the last 18 months more than the total installed base of the #Unitedstates.
#china will install over 50GW of #wind in 2022 which is more than 50% of all global wind turbines installed this year.
Read 5 tweets
De elektrische wagen is niet zo schoon als de #autobouwers beweren. Olie is geschrapt en zeldzame metalen zijn in de plaats gekomen. Zeldzame metalen zijn minder aanwezig op deze aarde. Het gaat om goud, zilver, tin, platina, europium, samarium, gadolinium, neodymium, koper. 1/25 Image
Deze heb je nodig om een elektrische #wagen te laten rijden. Zonder #neodynium zou een elektrische wagen gewoonweg niet rijden. Het wordt gebruikt om #magneten te maken voor elektrische motoren. Ze zetten elek. energie om in mechanische energie, zodat de wagen vooruit gaat. 2/25 Image
De #batterij is het hart van de wagen. Ze weegt half zoveel als de #wagen en zou niet werken zonder die zeldzame metalen. Om een zo groot mogelijke autonomie te krijgen, bevat zo'n elektrische #batterij o.a. #kobalt of #grafiet. Er zijn nog meer stoffen nodig zoals #lithium. 3/25
Read 25 tweets
DRAADJE 1/8 voor iedereen die wil weten hoe het kon gebeuren dat er op #IJburg naast woningen MEGA-#WINDTURBINES kunnen worden geplaatst en wie er verantwoordelijk zijn voor dit desastreuze beleid.

Spoiler: vooral de @VVD en @GroenLinks zijn schuldig👇volkskrant.nl/nieuws-achterg…
2/8 Als gevolg van de Regionale Energiestrategie (#RES) moeten verschillende regio's zoekgebieden aanwijzen voor de opwek van duurzame energie. Dit zorgt in gemeenten als Amsterdam voor problemen vanwege ruimtegebrek en de geldende regels voor plaatsing #windturbines.
3/8 Tot voor kort werden burgers namelijk nog enigszins beschermd tegen mega-#windturbines. De minimale afstand tot woningen was 600 meter (alsnog te dichtbij). Deze norm maakt het in Amsterdam echter onmogelijk om windturbines te plaatsen en dus invulling te geven aan de #RES.
Read 8 tweets
1/ In tijden van onzekerheid door de coronacrisis gooit PvdA’er ⁦@TimmermansEU⁩ er nog een schepje bovenop. De #EU klimaatplannen zorgen voor torenhoge kosten voor de burger. Lage inkomens kunnen dat niet betalen, de middeninkomens draaien er voor op nos.nl/l/2348257
2/ Het #MKB krijgt nog meer bureaucratie te verwerken. TNO bekende vorig jaar dat de #energietransitie geen extra banen oplevert. En banen die worden gecreëerd, zijn gesubsidieerd. Dat is geen echte economie. Het levert enkel zombiebanen en zombiebedrijven op. #EU #Klimaatplannen
3/ Ook zal NL door de #EU #klimaatplannen in een groot industrie gebied veranderen, waar natuur heeft plaats gemaakt voor #windturbines en #zonnepanelen. Ten koste van #leefgenot en #biodiversiteit. En waar laten we al het afval? Want na 15 jaar moet alles weer vervangen worden.
Read 4 tweets
1/ U vraagt zich wellicht af waarom de overheid opeens is overgegaan tot het op grote schaal uitkopen van #boeren en het opkopen van hun #grond en #landerijen. Het officiële antwoord luidt: om het #stikstof-overschot terug te dringen. nieuweoogst.nl/nieuws/2020/04…
2/ U vraagt zich wellicht ook af waarom de overheid plotseling is overgegaan tot het massaal kappen van #bomen in #Nederland. De hoofdreden is evident. Het hout van de bomen wordt versnipperd en gebruikt als brandstof voor ‘groene’ #biomassacentrales.
3/ Maar er is nog een andere reden dat op dit moment in #Nederland grote lappen #grond en masse worden opgekocht, kaalgeslagen en vrijgemaakt. En daar wil ik het met u over hebben. 💡
Read 18 tweets
1. @ExtinctionR Having looked at some of your policies & grievances my advice to you as a scientist is to do your own research before you jump to conclusions; resist the temptation to go down a EnergyDeadEnd path before really appreciating after years of research life's realities
2. @ExtinctionR scenario has come about through a few scientists exaggerating #ClimateChange which is a natural phenomena that has occurred since Earth had an atmosphere; one of the variables keeping us warm is yes photosynthesising #TraceGas #CO2 as well as water vapour (clouds)
3. @ExtinctionR Earth's CO2 levels vary over time & currently only 0.041% or to make it sound larger 410ppm on average; at levels below 200ppm to 150ppm #photosynthesis ceases & all life relying on plants will die off.
Many other variables are involved with #ClimateChange e.g.Sun
Read 26 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!